Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K ONSTRUKCE ČTVERCE 5. ROČNÍK Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K ONSTRUKCE ČTVERCE 5. ROČNÍK Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz."— Transkript prezentace:

1 K ONSTRUKCE ČTVERCE 5. ROČNÍK Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

2 ! Zopakuj si: čtverec je rovinný útvar. Je to pravidelný čtyřúhelník, který má všechny čtyři strany stejně dlouhé. c b a d a = b = c = d

3 b CcD d aAB Vrcholy a strany čtverce označujeme písmeny abecedy v pořadí jak jdou za sebou (vrcholy A, B, C, D, a strany a, b, c, d) a to proti směru pohybu hodinových ručiček. |AB| = a |BC| = b |CD| = c |DA| = d

4 ! Čtverec má 4 vrcholy – A, B, C, D a 4 vnitřní úhly. ! ! Čtverec má dvě dvojice protilehlých stran, které jsou rovnoběžné AB CD, BC DA Čtverec má každé dvě sousední strany kolmé. AB BC, BC CD, CD DA, DA AB ! Všechny úhly jsou pravé a proto …

5 ! Při konstrukci dodržuj následující postup : - načrtni čtverec - popiš vrcholy - označ stranu a zapiš její délku 1. náčrt a = 5 cm B CD A Uvědom si, že sousední strany jsou KOLMÉ a protilehlé strany jsou ROVNOBĚŽNÉ Sestroj čtverec ABCD, a = 5 cm.

6 2. rozbor -promysli si, jak budeš při konstrukci postupovat -svůj postup znázorni náčrtkem p r B C D A.... k l

7 3. Konstrukce -sestroj čtverec podle promyšleného postupu a) Narýsuj přímku s. Na ní zvol bod A, naměř 5 cm a vyznač bod B. s A B b) Pomocí trojúhelníku s ryskou sestroj v bodě A, B kolmice r, p k přímce s. AB s

8 c) Sestroj kružnici k, k (A, r = 5 cm) a kružnici l, l (B, r = 5 cm). B A r s p kl Průnikem kružnice k a přímky r je bod D. Průnikem kružnice l a přímky p je bod C. d) Sestroj úsečku CD. DC

9 4. Zápis konstrukce -stručně zapiš postup za pomoci matematických symbolů 1.AB, |AB| = 4 cm 2. r, r AB, A r 3. s, s AB, B s 4. k, k (A, r = 5 cm) 5. D, D r k 6.l, l (B, r = 5 cm) 7. C, C p l 8. ABCD

10 a)Narýsuj přímku s. Na ní zvol vyznač body A, B tak, aby platilo |AB| = 5 cm. s A B b) Pomocí trojúhelníku s ryskou sestroj v bodě B kolmici p k přímce s. AB s ! Vyzkoušej jiný postup konstrukce čtverce : p

11 c) Na kolmici p vyznač bod C tak, aby |BC| = 4 cm. B As p C

12 B As p C d) Bodem c veď rovnoběžku n s přímkou s || n

13 B As p C n e) Bodem A veď rovnoběžku r se stranou BC. Průsečík těchto rovnoběžek označ D. r D

14 ? Procvičuj: 1.ABCD; a = 60 mm 2.KLMN; k = 8 cm 3.EFGH; e = 75 mm Sestroj:

15 www.planimetrie.kvalitne.cz Blažková, R. a kolektiv, Matematika pro 4. ročník ZŠ 2. díl Praha: Alter, 1996. ISBN 80-85775-96-4


Stáhnout ppt "K ONSTRUKCE ČTVERCE 5. ROČNÍK Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google