Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Geometrie Ročník : 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Geometrie Ročník : 5."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Geometrie Ročník : 5. Téma : Pravy uhel a pravouhly trojuhelnik Autor: Jana Kamena

2 Pravý úhel - pravoúhlý trojúhelník 1) Vezmi si čtvrtku papíru a přelož ji stejně jako máš naznačeno na obrázku. Nyní máš papír rozdělen na 4 části. Zvýrazni kolmé přímky a vybarvi každou část jinou barvou. 2) Narýsuj si do sešitu dvě k sobě kolmé přímky a, b. Tyto přímky rozdělují rovinu na 4 části. Opět si vybarvi každou zvlášť. a b Každá z těchto čtyř částí roviny se nazývá pravý úhel.. ) Slož list papíru tak, abys vymodeloval dvě k sobě kolmé přímky.Vybarvi nyní pouze jeden za čtyř pravých úhlů, které jsi vymodeloval.

3 V. A B Na obrázku je znázorněn pravý úhel. Bod V je vrchol pravého úhlu Polopřímky VA, VB jsou ramena pravého úhlu. Pamatuj: Ramena pravého úhlu jsou polopřímky. Vrchol pravého úhlu je společný počátek těchto polopřímek. V obrázcích označujeme pravý úhel takto: Pravý úhel rýsujeme tak, že narýsujeme jeho ramena na navzájem kolmých přímkách.. ) )

4 Pomocí trojúhelníku s ryskou narýsuj dvě kolmé přímky a,b. Označ průsečík přímek a,b písmenem P. Vybarvi jeden pravý úhel a barevně vyznač jeho ramena. a b P ). Z trojúhelníků na obrázku vyber ty, které mají pravý úhel a pravé úhly vyznač. Využij vlastnosti pravého úhlu. Pokud nevíš, vrať se na předchozí obrázky.

5 Narýsuj do sešitu několik dvojic k sobě kolmých přímek a vyznač vždy jeden pravý úhel. Narýsuj a vybarvi trojúhelníky podobně jako na obrázku. Mají tyto trojúhelníky pravý úhel? Pokud ano, tak jej vyznač. a bm n u v

6 Pozoruj svůj trojúhelník s ryskou, podle kterého rýsuješ. Tento trojúhelník má dvě k sobě kolmé strany. Ukaž si je. Tyto strany svírají pravý úhel. Pamatuj: Pamatuj: který má dvě strany Trojúhelník, který má dvě strany k sobě kolmé se nazývá k sobě kolmé se nazývá pravoúhlý trojúhelník. pravoúhlý trojúhelník. Pozoruj rysku na svém trojúhelníku. Pozoruj rysku na svém trojúhelníku. Ryska je kolmá k nejdelší straně trojúhelníku. Ryska je kolmá k nejdelší straně trojúhelníku. Ryska svírá s nejdelší stranou trojúhelníku Ryska svírá s nejdelší stranou trojúhelníku pravý úhel. pravý úhel. Kde kolem sebe vidíš úhly? Kde kolem sebe vidíš pravé úhly? Pozoruj předměty ve svém okolí. Pozoruj předměty ve svém okolí.

7 Pravoúhlý trojúhelník Znovu si připomeň: Znovu si připomeň: Pravoúhlý trojúhelník má dvě strany k sobě kolmé. kolmé. odvěsny. Tyto strany se nazývají odvěsny. přepona. Třetí strana se nazývá přepona. a,b......... a,b.........odvěsny c......... c.........přepona Přepona je vždy nejdelší stranou pravoúhlého trojúhelníku. c a b. )

8 KL M Doplň: Trojúhelník KLM je.................... Pravý úhel je při vrcholu.............. Vyznač jej. Odvěsny jsou........................... Přepona je.............................. Přepona je vždy........................ Barevně vyznač odvěsny a přeponu.

9 Vezmi si list papíru, který má tvar obdélníku. Narýsuj úsečku, která spojuje protější vrcholy. Podle této úsečky obdélník rozstřihni. Z obdélníku tak vznikly dva pravoúhlé trojúhelníky. Vyznač pravé úhly. ) (.. Narýsuj čtverec ABCD o straně a = 3 cm. Sestroj úsečku AC. Každý z trojúhelníků ABC, ACD vybarvi. AB CD Rozhodni: Trojúhelník ABC (je - není) pravoúhlý Trojúhelník ACD (je - není) pravoúhlý Vyznač pravé úhly: V trojúhelníku ABC je pravý úhel při vrcholu............... V trojúhelníku ACD je pravý úhel při vrcholu...............

10 Narýsuj pravoúhlý trojúhelník tak, aby strany, které jsou k sobě kolmé, měly délky 4 cm a 6 cm. Trojúhelník si nejprve načrtni a popiš jeho vrcholy. Náčrt: 4 cm 6 cm ). KL M

11 Narýsuj pravoúhlé trojúhelníky: 1) Trojúhelník ABC s odvěsnami a = 3 cm, b = 25 mm 2) Trojúhelník DEF s odvěsnami d = 35 mm, e = 42 mm. Udělej si nejprve náčrt, vyznač si v něm, co znáš a vysvětli postup rýsování. Náčrt: A B C c a = 3 cm. Na co si musíš u trojúhelníku dát pozor při popisování vrcholů a stran? Platí toto pravidlo u ostatních rovinných obrazců? Konstrukce: Proveď pečlivě do sešitu. Používej pravítko a kružítko. b = 25 mm )

12 Narýsuj do sešitu přímku p a bod A, který na přímce p neleží. Sestroj pravoúhlý trojúhelník ABC tak, aby odvěsna a ležela na přímce p a měřila 6 cm. Před rýsováním si opět udělej náčrt a popiš si ho. Náčrt: Využij toho, že odvěsny jsou na sebe kolmé Kolik má úloha řešení?

13 Použité zdroje 1) URL [cit.2010- 9-8]http://www.orvest.cz/item/1115871944_small.jpg Obrázky: Literatura 1) RNDr. Jaroslava Justová – Matematika pro 4. ročník 1. díl, 2.vydání,Praha: Alter 2003, s. 50 2) RNDr. Jaroslava Justová – Matematika pro 4. ročník 2. díl 2. vydání Praha: Alter 2003, s. 34


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Geometrie Ročník : 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google