Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K ONSTRUKCE OBDÉLNÍKU 5. ROČNÍK Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K ONSTRUKCE OBDÉLNÍKU 5. ROČNÍK Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz."— Transkript prezentace:

1 K ONSTRUKCE OBDÉLNÍKU 5. ROČNÍK Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

2 Zopakuj si: Obdélník je rovinný útvar. Je to čtyřúhelník jehož protilehlé strany jsou stejně dlouhé a sousední strany spolu svírají pravý úhel. b d c a....

3 C B D A c bd a Vrcholy a strany označujeme písmeny abecedy v pořadí jak jdou za sebou (vrcholy A, B, C, D, a strany a, b, c, d), a to proti směru pohybu hodinových ručiček. |AB| = a |BC| = b |CD| = c |DA| = d

4 Obdélník má protilehlé strany rovnoběžné. AB || CD a BC || DA Obdélník má protilehlé strany stejně dlouhé. |AB| = |CD| a |BC| = |DA| Obdélník má každé dvě sousední strany kolmé. AB BC, BC CD, CD DA, DA AB Obdélník má 4 vrcholy a 4 vnitřní úhly. b d c a.... AB CD

5 Při konstrukci dodržuj postup: 1. Náčrt 2. Rozbor 3. Konstrukce 4. Zápis konstrukce 5. Ověření

6 1. Náčrt -Načrtni obdélník. -Popiš vrcholy. -Označ strany a zapiš jejich délku. -Uvědom si, že sousední strany jsou KOLMÉ a protilehlé jsou ROVNOBĚŽNÉ. ABCD; a = 3 cm, b = 2 cm b = 2 cm a = 3 cm DC B A

7 2. Rozbor - Promysli si, jak budeš postupovat při konstrukci. - Postup znázorni náčrtkem. s k r p A B C D l

8 3. Konstrukce - Sestroj obdélník podle promyšleného postupu: a) Narýsuj přímku s, na ní vyznač body A, B tak, aby |AB| = 3 cm A B s

9 b) Pomocí trojúhelníku s ryskou sestroj v bodech A, B kolmice k přímce s. A B s r p

10 c) Sestroj kružnici k, k (A, 2 cm) a kružnici l, l (B, 2 cm). AB s kl d) Sestroj úsečku CD. Průnikem přímky r a kružnice k je bod D. Průnikem přímky p a kružnice l je bod C. r p DC

11 4. Postup 1. AB, |AB| = 3 cm 2. p, p AB, B p 3. r, r AB, A r 4. k, k (A, r = 2 cm) 5. D, D r k 6. l, l (B, r = 2 cm) 7. C, C p l 8. ABCD Stručně zapiš postup za pomoci matematických symbolů.

12 A B Vyzkoušej jiný postup rýsování obdélníku: Narýsuj přímku s, na ní vyznač body A, B tak aby |AB| = 3 cm. Pomocí trojúhelníku s ryskou sestroj v bodě B kolmici k přímce s. A B s s

13 Na kolmici vyznač bod C tak, aby |BC| = 2 cm. s A B C

14 Bodem C veď rovnoběžku s přímkou s. s A B C ||

15 Bodem A veď rovnoběžku se stranou BC. Průsečík těchto rovnoběžek označ D. s A B C || D

16 Procvičuj: Sestroj ABCD; a = 7 cm, b = 4 cm. SestrojKLMN; k = 50 mm, l = 6 cm. SestrojEFGH; e = 67 mm, f = 45 mm. Pozor na jednotky!

17 www.planimetrie.kvalitne.cz Blažková R. a kolektiv Matematika pro 4. ročník ZŠ 2. díl Praha: Alter, 1996. ISBN 80-85775-96-4 Molnár, J., Mikulenková H., Matematika pro 4. ročník 2. dí Olomouc: Prodos, 2003. ISBN:80-53806-53-3 Justová, R. Pracovní sešit 1. díl k učebnici Matematika pro 5. ročník ZŠ Praha: Alter, 2005. ISBN: 80-7245-070-0


Stáhnout ppt "K ONSTRUKCE OBDÉLNÍKU 5. ROČNÍK Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google