Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Sociální politika a bydlení Sociální politika jako společenská praxe ZS 2008/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Sociální politika a bydlení Sociální politika jako společenská praxe ZS 2008/2009."— Transkript prezentace:

1 1 Sociální politika a bydlení Sociální politika jako společenská praxe ZS 2008/2009

2 2 Obsah prezentace Právo na obydlí, mezinárodní dokumenty Právo na obydlí, mezinárodní dokumenty Bytová politika v ČR, dokumenty, koncepce Bytová politika v ČR, dokumenty, koncepce Bydlení jako specifický statek Bydlení jako specifický statek Bytové potřeby a jejich chápání Bytové potřeby a jejich chápání Nástroje bytové politiky Nástroje bytové politiky Typologie bydlení Typologie bydlení

3 3 Mezinárodní dokumenty Bydlení jako sociální právo Marshallův koncept sociálních práv – souvislost s praktickou sociální politikou (WS) Všeobecná deklarace lidských práv Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Mezinárodní pakt o hospodářských sociálních a kulturních právech (1966)

4 4 Mezinárodní dokumenty Konference OSN HABITAT 1976 (Vancouver) Agenda 21 1992 Rio de Janeiro OSN – Habitat 1996 (Istambul) „Rovný přístup k přiměřenému a dostupnému bydlení pro všechny občany a jejich rodiny“ Evropská charta pro právo na bydlení a boj proti vyloučení FEANTSA – sdružení nevládních organizací

5 5 Bytová politika v ČR Programové prohlášení vlády: „Byt a bydlení jsou pro občana nezastupitelnou hodnotou, kterou nelze přenechat jen živelnému působení trhu. Zabezpečení bydlení je zájmem veřejným i soukromým. Trh s byty musí být proto státem usměrňovaný. Politika bydlení bude vycházet z povinnosti státu učinit vše pro zabezpečení dostupného a přijatelného bydlení pro všechny občany“ Koncepce bytové politiky do roku 2010. http://www.mmcr.cz

6 6 Bytová politika v ČR Důležitost obydlí – součást životní úrovně a kvality života Důležitost obydlí – součást životní úrovně a kvality životaindividuálníspolečenská Je bytová politika součástí sociální politiky? Je bytová politika součástí sociální politiky? Negativní vlivy neuspokojivého bydlení Negativní vlivy neuspokojivého bydlení (trh práce, zdraví, sociální exkluze)

7 7 Specifika bytu jako zboží Cena bytu je vždy závislá na ceně pozemků (těch je vždy omezené množství a nelze je vyrobit) Byty se nemohou přemísťovat z místa nízké poptávky do místa vysoké poptávky Výstavba bytů trvá déle než výroba jiných komodit (nabídka tedy nemůže okamžitě reagovat na poptávku).

8 8 Nástroje bytové politiky Regulace nájemného první generace Tři způsoby: nominální zmražení nájemného; takový vývoj nominálního nájemného, jež vede k poklesu reálného nájemného (po započtení inflace); takový vývoj nominálního nájemného, kdy zůstává nominální nájemné hluboko pod úrovní tržního nájemného

9 9 Nástroje bytové politiky Regulace nájemného druhé generace V podstatě závazek, že současným nájemníkům nebude nájemné zvyšováno podle tržních principů, nové nájmy se uzavírají na základě smlouvy – tržní nájemné Privatizace obecních bytů - efektivní alternativa vypořádání se s regulací nájemného první generace Problémy privatizace

10 10 Nástroje bytové politiky Privatizace obecních bytů - efektivní alternativa vypořádání se s regulací nájemného první generace Problémy privatizace

11 11 Typy bydlení Nájemné bydlení Vlastnické bydlení (Sociální bydlení)

12 12 Nástroje bytové politiky Veřejná podpora finanční dostupnosti nájemního bydlení Podpora první – sociální bydlení Podpora druhá - příspěvek na bydlení (nájemné)) Obecné výhody a nevýhody obou podpor - srovnání a hodnocení

13 13 Dostupnost bydlení Fyzická - množství bytových jednotek, které jsou k dispozici Fyzická - množství bytových jednotek, které jsou k dispozici Finanční – nabídka na trhu s byty odpovídá koupěschpnosti (schopnosti platit nájem) Finanční – nabídka na trhu s byty odpovídá koupěschpnosti (schopnosti platit nájem)

14 14 Bytová potřeba prostorová tradice (biologický determinismus, normy obytné plochy) tržně orientovaná tradice (nabídka, poptávka, možnost opatřit si bydlení podle potřeb na trhu)

15 15 Bytová potřeba kulturně relativistická tradice (potřeba je odrazem společenské situace, standardy bydlení jsou určeny společností, neuspokojení znamená deprivaci a exkluzi tradice univerzálních standardů Počty bytů na počet obyvatel

16 16 Uspokojení bytových potřeb Dva aspekty Za prvé musí v zemi fyzicky existovat takové množství bytových jednotek,které svojí kvalitou, velikostí (počtem místností a obytnou plochou) a geografickým rozmístěním odpovídají počtu domácností, jejich velikosti, struktuře a místu bydliště. Za druhé musí mít domácnosti možnost existující bytové jednotky užívat (pořídit si je nebo pronajmout) za cenu, která nepředstavuje příliš velké zatížení pro jejich příjmy.

17 17 Bytová potřeba Regionální odlišnosti: Regionální odlišnosti: Velikost územních celků (ve větších městech více bytů na 1000 obyvatel) Velikost územních celků (ve větších městech více bytů na 1000 obyvatel) Počet bytů na 100 cenzových domácností Počet bytů na 100 cenzových domácností (mezi 86 a 92) – regionální rozdíly jsou menší než u prvního ukazatele Obytná plocha na osobu - mezi 22m2 a 17m2

18 18 Ukazatelé bytové potřeby Počet bytů na 1000 obyvatel (roste). Méně často se jako ukazatel používá počet bytů na 100 domácností (klesá) Případně počet bydlících na jednu obytnou místnost v bytě (klesá) Obytná plocha bytu připadající na 1 bydlícího obyvatele (roste)

19 19 Problém definice domácnosti Statistické veličiny: - bytová domácnost označuje osoby, které společně žijí v jednom bytě.Počet bytových domácností se rovná počtu trvale obydlených bytů - bytová domácnost označuje osoby, které společně žijí v jednom bytě.Počet bytových domácností se rovná počtu trvale obydlených bytů - hospodařící domácnost je určena společně bydlícími osobami, které samy uvedly, že společně hospodaří, společně hradí výdaje domácnosti (strava, náklady na bydlení atd. Lidé, žijící v jednom bytě mohou tvořit více hospodařících domácností - hospodařící domácnost je určena společně bydlícími osobami, které samy uvedly, že společně hospodaří, společně hradí výdaje domácnosti (strava, náklady na bydlení atd. Lidé, žijící v jednom bytě mohou tvořit více hospodařících domácností - cenzová domácnost označuje osoby, které žijí v jednom bytě v rámci jedné hospodařící domácnosti a mají spolu příbuzenský či jiný vztah. Cenzová domácnost je nejmenší jednotkou, která se už nedělí - cenzová domácnost označuje osoby, které žijí v jednom bytě v rámci jedné hospodařící domácnosti a mají spolu příbuzenský či jiný vztah. Cenzová domácnost je nejmenší jednotkou, která se už nedělí

20 20 Specifické potřeby bydlení Startovací byty (mladé domácnosti), Startovací byty (mladé domácnosti), Domy na půl cesty (sociální služba) Domy na půl cesty (sociální služba) Bezbariérové bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením Bezbariérové bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

21 21 Zdroje informací Výzkumné práce – Sociologický ústav AV ČR Výzkumné práce – Sociologický ústav AV ČR (M. Lux, P. Sunega) Koncepce bytové politiky pro období 2006 – 2010 (MMR – sekce bytové politiky) http://www.mmr.cz


Stáhnout ppt "1 Sociální politika a bydlení Sociální politika jako společenská praxe ZS 2008/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google