Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství (Srovnání obecná a odborná veřejnost) Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství (Srovnání obecná a odborná veřejnost) Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013."— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství (Srovnání obecná a odborná veřejnost) Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013

2 Úroveň vzdělávání na českých základních školách Odborná veřejnost (pedagogové, ředitelé škol, výchovní poradci) jsou v hodnocení úrovně vzdělávání na českých základních školách kritičtější než obecná veřejnost, což Průměrná známka: Odborná veřejnost – 2,95 (Obecná veřejnost – 2,67) Zatímco jen zhruba čtvrtina odborníků ohodnotila úroveň vzdělávání na ZŠ jedničkou nebo dvojkou, u obecné veřejnosti je to více než třetina. Ředitelé škol hodnotí o něco méně kritičtěji než samotní učitelé. Jako hlavní kámen úrazu kritici (oznámkovali 4,5) spontánně uvádějí „příliš teorie a memorování, které hůře rozvijí myšlení žáků. Úroveň českých ZŠ snižuje také skutečnost, že žáky školy nedostatečně připravují do života, nepředávají dost praktických znalostí a dovedností. Dalším problém je pak nízká motivace a odměna učitelů, podobně jako jejich nedostatečná kvalifikace. Zhruba 2/3 dotázaných odborníků si nemyslí, že stát usiluje o zvyšování kvality vzdělávání nebo že školství obecně směřuje pozitivním směrem. (Pro srovnání: V obecné populaci stejný názor sdílí zhruba třetina respondentů). Podobně oba vzorky respondentů hodnotí technickou vybavenost škol moderními pomůckami a roli školy v rozvíjení žáků prostřednictvím předmětů a kroužků. (Vice než polovina odborníků i obecné veřejnosti hodnotí kladně). Shrnutí (1)

3 Finanční ohodnocení učitelů za špatné (4,5) považuje ¾ odborníků za špatné. (V obecné populaci 32 % dotázaných). Odborníci jako problematickou vidí i přípravu studentů pedagogických fakult na povolání učitele. Špatná je podle téměř poloviny dotázaných odborníků (48 %) a 14 % obecné populace. Dotázaní odborníci jsou kritičtější také ve vnímání současného nastavení známkovaní. Kladně hodnotí třetina odborníků (V obecné populaci známkování vyhovuje polovině respondentů (52 %). Postoje k selektivnímu vs. sloučenému vzdělávacímu systému Selektivní vzd. systém vyhovuje 65 % odborníků. (U obecné populace je souhlas se selektivním vzd. systémem vyšší – 85 %). Kritici z řad odborníků spontánně uvádějí nejčastěji tyto důvody: ztráta tolerance, empatie, izolace odlišných, nemožnost naučit se spolupráce, ale také ztráta motivace, chybí-li v kolektivu „tahouni“. Sloučený vzd. systém kladně hodnotí 57 % odborníků (U obecné populace 56 % dotázaných). S roustoucím věkem odborníků kladné postoje k sloučenému vzd. systému klesají. Důvody pro: rozmanitost prostředí, reálný svět, lepší socializace, tolerance, spolupráce, respekt. Důvody proti: organizační a finanční náročnost, nepřipravenost, ztráta individuálního přístupu pro handicapované a nadané, nerozvíjení talentu a omezování nehandicapovaných dětí. V neposlední řadě také vysoké požadavky na učitele, přetížení učitelů. Shrnutí (2)

4 Talentovaní ve sloučených školách Souhlasí 57 % odborníků a 46 % obecné populace. O něco více souhlasí muži – odborníci a ředitelé škol. Důvody PRO (spontánně): vzájemná motivace, obohacení, reálné sociální prostředí, lepší socializace Důvody PROTI (spontánně): potlačení rozvíjení talentu a celkové obavy z organizačního a finančního zajištění, přetížení učitelů, nemožnost zvládat při vysokém počtu dětí ve třídě. Handicapovaní ve sloučených školách Souhlasí 55 % odborníků a 51 % obecné populace. Obecně s rostoucím věkem odborníků, klesá podpora sloučení handcipovaných žáků do společných škol se zdravými dětmi. Důvody PRO (spontánně): pochopení, tolerance, spolupráce, reálný pohled na soc. prostředí, integrace do kolektivu Důvody PROTI (spontánně): administrativní a finanční náročnost na začlenění, nedostatek asistentů, nejsou vytvořeny podmínky, nedostatečné pokrytí ind. potřeb. Část respondentů spontánně odlišuje charakter postižení – tělesné ano, mentální ne. Shrnutí (3)

5 Postoje ke školství a role ZŠ Více než polovina odborníků si nemyslí, že oddělené školy zamezují šikaně a zesměšňování slabších a nadanějších. V obecné populaci naopak převládá názor, že oddělené školy proti šikaně pomáhají. Odborníci si také méně často než obecná populace myslí, že každému dítěti je lépe mezi dětmi s podobným osudem nebo nadáním. Názor na roli ZŠ je u obou vzorků podobný v řazení priorit. Nejčastěji – výchova člověka odpovědného ke svému okolí, rozvíjení morálních hodnot, výuka komunikace. Obě skupiny se výrazně liší jen v důrazu, který roli školy přikládají. (U odborníků silnější). Nakolik se školám daří podporovat u žáků rozvoj morálních hodnot nebo motivace k celoživotnímu vzdělávání jsou obě skupiny podobně skeptické. Odborníci dnes za nejtěžší považují motivovat děti k celoživot. vzdělávání a rozvijet zájem o morální hodnoty. Slabiny českého školství (spontánně) Odborníci nejčastěji uvádějí: samotný systém školství, politické aspekty, legislativu, finance, pravomoce a motivaci učitelů. Shrnutí (4)

6 POSTOJE K SELEKTIVNÍMU VZDĚLÁVACÍMU SYSTÉMU

7 6 65 % respondentů vyhovuje systém selektivního vzdělávání. O něco více souhlasí ženy. Více naklonění selektivnímu systému jsou také učitelé ve srovnání s vedením školy. (Není signifikantní) Postoje k selektivnímu vzdělávacímu systému – odborná veřejnost V současné době české školství už na základním stupni nabízí kromě běžných základních škol také školy různě specializované. Do jaké míry Vám takto nastavený systém vyhovuje? N=220 N = 220 46 174 82 138 141 35 44

8 7 Celkem Muž Žena Základní/vyučen(a) Středoškolské Vysokoškolské 18 až 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 let a více N=512 80% respondentů vyhovuje systém selektivního vzdělávání. Více s ním souhlasí ženy, souhlas roste s věkem respondenta. Postoje k selektivnímu vzdělávacímu systému – obecná veřejnost V současné době české školství už na základním stupni nabízí kromě běžných základních škol také školy různě specializované. Do jaké míry Vám takto nastavený systém vyhovuje?

9 Kritika selektivního vzdělávacího systému - spontánní odpovědi, odborná veřejnost Z jakého důvodu Vám takto nastavený systém nevyhovuje? (otevřená otázka) Hlavním důvodem, proč současný systém respondentům nevyhovuje (nad 25 %) je ztráta tolerance a schopnosti dětí spolupracovat s ostatními, ale také problém selekce a izolace odlišných dětí a demotivace méně učenlivých dětí. 8 N=71 ti, co hodnotí negativně

10 9 57% respondentů souhlasí se systémem, kde všechny děti navštěvují stejnou školu. Muži a odborníci do 44 let souhlasí častěji než ženy a starší část dotázaných. Postoje ke sloučenému vzdělávacímu systému – odborná veřejnost Druhou možností je systém, kde všechny děti navštěvují stejnou školu, ovšem za předpokladu, že v ní mají prostor pro rozvoj svých individuálních potřeb. Do jaké míry byste souhlasil/a, kdyby se stát rozhodl pro tuto druhou možnost? N=220 N = 220 46 174 82 138 141 35 44

11 10 Celkem Muž Žena Základní/vyučen(a) Středoškolské Vysokoškolské 18 až 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 let a více N=512 56% respondentů souhlasí se systémem, kde všechny děti navštěvují stejnou školu. Ženy souhlasí častěji než muži. Na rozdíl od selektivního systému zde nejsou patrné rostoucí preference s rostoucím věkem. Postoje ke sloučenému vzdělávacímu systému – obecná veřejnost Druhou možností je systém, kde všechny děti navštěvují stejnou školu, ovšem za předpokladu, že v ní mají prostor pro rozvoj svých individuálních potřeb. Do jaké míry byste souhlasil/a, kdyby se stát rozhodl pro tuto druhou možnost?

12 Výhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi, odborná veřejnost Jaké vidíte hlavní výhody sloučeného školního systému? (otevřená otázka) Mezi hlavní výhody sloučeného školního systému patří rozmanitost prostředí a lepší socializace, ale také tolerance a spolupráce. 11 N=125 ti, co hodnotí pozitivně

13 Nevýhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi, odborná veřejnost 12 N=92 ti, co hodnotí negativně Jaké vidíte hlavní nevýhody sloučeného školního systému? (otevřená otázka) Mezi hlavní nevýhody sloučeného školního systému patří organizační a finanční náročnost, ztráta individuálního přístupu, nerozvíjení talentu a přetížení učitelů (označila více než čtvrtina odborníku, kteří jsou proti sloučenému systému).

14 POSTOJE KE ŠKOLSTVÍ

15 Postoje ke školství – odborná veřejnost 14 Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími postoji ke školství? Celkem Řazeno dle Top2box Nejméně souhlasí odborníci s výrokem, že oddělené školy zamezují šikaně a zesměšňování slabších či nadanějších (59 %). N=220

16 Postoje ke školství – obecná veřejnost 15 N=512 Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími postoji ke školství? Celkem Řazeno dle Top2box Nejméně (i když stále přes polovinu) souhlasí dotázaní s výrokem, že společná škola pro všechny je vůči dětem spravedlivější.

17 Role základní školy – odborná veřejnost 16 Do jaké míry je pro Vás osobně důležité, aby základní škola plnila následující role? V dítěti pěstovat tyto postoje ke vzdělání: Celkem Řazeno dle Velmi důležité Odborníci se domnívají, že nejdůležitější je vychovat člověka odpovědného k svému okolí (umístění na 3. místě u obecní populace dle top 1), ale i rozvíjet morální hodnoty (umístění na 1. místě u obecní populace) a učit se komunikovat. Přípravu na život a povolání základní škola nemusí podle odborníků naplňovat tak výrazně jako ostatní role, přičemž obecní populace tento bod uvedla na 5. místě ze 7. N=220

18 Role základní školy – obecná veřejnost 17 N=512 Do jaké míry je pro Vás osobně důležité, aby základní škola plnila následující role? V dítěti pěstovat tyto postoje ke vzdělání: Celkem Řazeno dle Velmi důležité Lidé se domnívají, že nejdůležitější je rozvíjet morální hodnoty, učit se komunikovat, vychovat člověka odpovědného k okolí.

19 Co se škole daří a nedaří – odborná veřejnost 18 Do jaké míry si myslíte, že se dnešním učitelům na ZŠ toto daří? Celkem Řazeno dle Top2box Odborníci se domnívají, že učitelům se nejvíce daří naučit praktické dovednosti a komunikaci, naopak nejméně se daří motivovat děti vzdělávat se celý život, jako i rozvíjet morální hodnoty a odpovědnost vůči svému okolí. N=220

20 Slabiny českého školství - spontánní odpovědi, odborná veřejnost Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (otevřená otázka) Mezi hlavní slabiny českého školství odborníci zařadili zejména celkový systém školství, politické aspekty a legislativu, ale i finance, vybavení škol či pravomoce učitelů. 19 Celkem N=220

21 Projektový tým výzkumu: ODBORNÝ VÝZKUMNÝ DOHLED Jaroslav Cír +420 773 552 219 jaroslav.cir@perfectcrowd.com http://www.perfectcrowd.cz/ MANAŽERKA PROJEKTU Lenka Beranová +420 724 433 896 lenka.beranova@perfectcrowd.com http://www.perfectcrowd.cz/

22 QUANT QUAL QUANT Thank you!... From the Perfect Crowd out there!


Stáhnout ppt "ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství (Srovnání obecná a odborná veřejnost) Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google