Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013."— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013

2 METODOLOGIE VÝZKUMU

3 Sběr dat: Kvantitativní studie na online panelu respondentů Perfect Crowd. (Dotazování probíhalo přes internet). Vzorek: Vzorek: 512 Reprezentativní vzorek populace ČR starší 18 let. Sběr dat: Sběr dat probíhal 7.6. - 10.6. 2013 v rámci celé ČR. METODOLOGIE VÝZKUMU Metodologie

4 Sociodemografický profil respondentů 3 18 až 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 let a více Věk Základní/vyučen(a) Středoškolské Vysokoškolské Vzdělání Muž Žena Pohlaví N=512

5 SHRNUTÍ

6 Úroveň vzdělávání na českých základních školách Celkově dotázání hodnotí spíše průměrně (2 až 3). Polovina oznámkovala trojkou, třetina dvojkou. 10 % respondentů je ještě kritičtější (4 nebo 5). Ženy jsou v hodnocení mírnější. S vyšším vzděláním respondentů roste k negativní hodnocení (4 nebo 5). Kritici (10%) jako hlavní důvody svého postoje spontánně uvádějí zejména kvalitu (přístup a schopnosti učitelů, problém s autoritou). Dále vidí respondenti problémy v metodě učení a známkováním, v zastaralých osnovách, ale také v nižší motivaci a finančnímu ohodnocení učitelů. Na vině je také ale nezájem dětí a rodičů. Více než polovina dotázaných si ale současně myslí, že dnešní školy jsou technicky dobře vybavené a rozvíjejí své žáky prostřednictvím předmětů a kroužků. Už mnohem méně si ale souhlasí s výroky, že stát aktivně pomáhá a usiluje zvyšovat kvalitu vzdělávání nebo že školství směřuje pozitivním směrem (souhlasí třetina, nesouhlasí 42 % dotázaných). Za špatné zhruba třetina vidí motivovaní žáků učit se a finanční ohodnocení učitelů). Postoje k selektivnímu vs. sloučenému vzdělávacímu systému Selektivní systém vyhovuje 80 % všech oslovených – více s ním souhlasí ženy a souhlas také roste s věkem. Důvody proti: základní škola má být pro všechny stejná (integrace, tolerance), izolace odlišných dětí kritizují zejména vysokoškoláci. Sloužený systém se líbí 52 % všech oslovených – ženy souhlasí opět více než muži. Věk a vzdělání spíše nemá na postoji k sloučenému systému vliv. (O něco opatrnější souhlas vyjadřují jen lidé ve věku 30-44 ve srovnání s ostatními). Podobně také lidé starší 59 let, kteří jsou opatrnější obecně i u ostatních otázek. Shrnutí (1)

7 Důvody proti sloučenému systému: ztráta individuálního přístupu, nerozvíjení talentu, demotivace a omezování chytřejších žáků (poslední zmiňují častěji vysokoškoláci). Talentovaní 46 % souhlasí s tím, aby talentovaní žáci byli sloučeni do společných škol s ostatními. S rostoucím vzděláním souhlas mírně klesá. Důvody pro: vzájemná motivace, pozitivní přínos všeobecně, sociál. začlenění atd. Důvody proti: nutnost zachování selekce dle zájmu, potlačování rozvíjení talentu Handicapovaní 51 % souhlasí s tím, aby handicapování navštěvovali školu společně s ostatními. Častěji souhlasí lidé ve věku 45-59 let. Důvody pro: integrace do kolektivu, pochopení, tolerance, právo na stejné vzdělání Důvody proti: ztráta individuálního přístupu, posměch, šikana, nedostatečné pokryti potřeb. Všeobecný nesouhlas vyjadřují zejména respondenti bez maturity. Shrnutí (2)

8 Postoje ke školství Nejvíce respondenti souhlasí s tvrzením, že každému dítěti je nejlépe mezi dětmi, které se mu osudem i nadáním podobají. Současně ale více než čtvrtina určitě souhlasí s výroky, že se děti různých nadaní naučí lépe spolupracovat a mohu se od sebe navzájem učit. Podobný podíl respondentů si myslí, že oddělené školství ale pomáhá zamezit šikaně. Nejméně lidí souhlasí s výrokem, že společná škola je vůči dětem spravedlivější. Role základní školy – ideál Škola by měla zejména rozvíjet morální hodnoty, učit komunikovat a vychovat člověka odpovědného vůči svému okolí. Role základní školy – realita Nejvíce se ale daří škole učit praktickým dovednostem. Zhruba polovina dotázaných si také myslí, že se škole daří naučit žáky komunikovat a připravovat je na budoucí povolání. Jen třetina si ale myslí, že je škola úspěšná v rozvíjení morálních hodnost a výchově člověka odpovědného ke svému okolí. Slabiny českého školství – spontánně Finance, ohodnocení učitelů (25 %) Nezájem, nekvalifikovanost učitelů (16 %) Systém reformy školství, Scio (10 %) Shrnutí (3)

9 HLAVNÍ ZJÍŠTĚNÍ V GRAFECH

10 HODNOCENÍ ÚROVNĚ ŠKOLSTVÍ

11 10 Celkem Muž Žena Základní/vyučen(a) Středoškolské Vysokoškolské 18 až 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 let a více N=512 Úroveň vzdělávání na českých základních školách Jak byste ohodnotil/a úroveň vzdělávání na českých základních školách? Nejčastěji respondenti dávají známku 3 (polovina), třetina hodnotí úroveň vzdělávání na českých školách dvojkou. 10 % dotázaných oznámkovalo dostatečně nebo nedostatečně. Ženy jsou v hodnocení mírnější. Kritika vzdělávání je vyšší s rostoucím vzděláním respondentů.

12 Důvody kritiky - spontánní odpovědi Úroveň vzdělání na českých ZŠ jste ohodnotil/a poměrně negativně. V čem přesně si myslíte, že jsou hlavní problémy? (otevřená otázka) Hlavní problémy vidí respondenti především v kvalitě vzdělávání, dále v metodách učení a v zastaralých osnovách. 11 N=52 ti, co hodnotí negativně Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

13 12 Důvody kritiky - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Úroveň vzdělání na českých ZŠ jste ohodnotil/a poměrně negativně. V čem přesně si myslíte, že jsou hlavní problémy? (otevřená otázka) Myslím, že učitelé látku dětem nevysvětlí dostatečně srozumitelně. Neexistuje doučování pro slabší žáky. Ve snižování nároků na studenty, když 90% neuspěje tak se změní hodnocení tak, aby to co nejvíce lidí udělalo místo toho toho, aby se studenti a žáci donutili víc se snažit. Nepromyšlené (možná trochu zastaralé) osnovy, příliš velký objem učiva na úkor kvality poznatků. nedostatečná kvalifikace pedagogů, nedostatečné proškolování a ˝dovzdělávání˝ starších pedagogů. „Průtokové˝ metody učení - děti se učí velké množství učení které se musí ˝našprtat˝, ale absolutně neví okolnosti - nedokáží si informace spojit a po písemné práci či zkoušení většinu informací ihned zapomínají. Méně informací, více důležitých které využijí. Hodnocení učitelů je špatné. Zásada čím starší, tím vyšší plat není dobrá. Stáří prostě nemůže být zásluha. Učitel bohužel nemá solidní páky na nezvladatelné žáky... Učitelé už nemají motivaci děti něco naučit. Odvykládají si svoji látku, nejčastěji z prezentace, kterou přečtou a ˝odbydou˝ si tak hodinu. Na druhou stranu se není co divit, protože dnešní děti jsou čím dál horší a naučit je něco je těžké.

14 Pozitivní výroky o základních školách 13 N=512 Do jaké míry souhlasíte s následujícími pozitivními výroky o českých základních školách? Celkem Řazeno dle Top2box Školy jsou dnes poměrně dobře vybaveny moderními pomůckami a žáci jsou rozvíjeni prostřednictvím předmětů a kroužků, myslí si víc než polovina dotázaných. Naopak nejméně respondenti souhlasili s výroky, že školství směřuje pozitivním směrem a stát usiluje o zvyšování kvality vzdělání.

15 Hodnocení výroků 14 N=512 Oznámkujte jako ve škole následující položky podle toho, do jaké míry si myslíte, že jsou kvalitní. 1=nejlepší/ 5=nejhorší Celkem Řazeno dle Top2box Nejlépe respondenti hodnotili současné nastavení známkování ve škole, naopak nejhůře motivování žáků učit se a finanční ohodnocení učitelů.

16 POSTOJE K SELEKTIVNÍMU VZDĚLÁVACÍMU SYSTÉMU

17 16 Celkem Muž Žena Základní/vyučen(a) Středoškolské Vysokoškolské 18 až 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 let a více N=512 80% respondentů vyhovuje systém selektivního vzdělávání. Více s ním souhlasí ženy, souhlas roste s věkem respondenta. Postoje k selektivnímu vzdělávacímu systému V současné době české školství už na základním stupni nabízí kromě běžných základních škol také školy různě specializované. Do jaké míry Vám takto nastavený systém vyhovuje?

18 Kritika selektivního vzdělávacího systému - spontánní odpovědi Z jakého důvodu Vám takto nastavený systém nevyhovuje? (otevřená otázka) Hlavním důvodem, proč současný systém části respondentů (10 %) nevyhovuje je, že základní škola by měla být stejná pro všechny. Neměla by izolovat odlišné dětí, myslí si častěji VŠ vzdělaní, kteří jsou také více proti „kastování“. 17 N=54 ti, co hodnotí negativně Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

19 18 Kritika selektivního vzdělávacího systému - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) rodiče často tlačí děti na školu, na kterou děti nemají, je to spíše přáním rodičů Základní škola by měla být pro všechny stejná,od tohoje základní(všeobecná)... Zvýhodňuje určitou skupinu dětí a tím i jejich rodin - mají nadstandardní vzdělání. Segmentuje vnímání společnosti již od útlého věku. Kastování podle míry talentu Myslím si že do tříd by měly chodit děti talentované i ty méně talentované. Ty talentované jsou určitě do určité míry tahouny pro ty ostatní. Stejně tak by si děti měly zvykat i na hendikepované a naučit se s nimi žít. Separuje, diskriminuje. malá integrace různých skupin dětí do dětského kolektivu, izolace talentů a handicapovaných od ostatních Základní stupeň je od toho, aby se děti naučily běžné základy, společné pro všechny bez rozdílu. Elitarstvi je v nasi spolecnosti zcela patrne...! Jinou otazkou je specializovana trida nebo tridy v ramci jedne skoly... zaměření na jistou věc,co když se pak dítě rozhodne pro jinou školu,je problém s přestupem Z jakého důvodu Vám takto nastavený systém nevyhovuje? (otevřená otázka)

20 19 Celkem Muž Žena Základní/vyučen(a) Středoškolské Vysokoškolské 18 až 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 let a více N=512 56% respondentů souhlasí se systémem, kde všechny děti navštěvují stejnou školu. Ženy souhlasí častěji než muži. Na rozdíl od selektivního systému zde nejsou patrné rostoucí preference s rostoucím věkem. Postoje ke sloučenému vzdělávacímu systému Druhou možností je systém, kde všechny děti navštěvují stejnou školu, ovšem za předpokladu, že v ní mají prostor pro rozvoj svých individuálních potřeb. Do jaké míry byste souhlasil/a, kdyby se stát rozhodl pro tuto druhou možnost?

21 Výhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi Jaké vidíte hlavní výhody sloučeného školního systému? (Otevřená otázka) Mezi hlavní výhody sloučeného školního systému patří integrace, tolerance a spolupráce, dále srovnávání šancí a také motivace k lepším výsledkům. 20 N=288 ti, co hodnotí pozitivně Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

22 21 Výhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Může vytahovat slabší a ˝srovnávat˝ šance... děti poznají,že ve společnosti žijí i jiní žáci než jsou sami - talentovanější na něco, žáci s nějakým handicapem apod. a učí se spolupracovat, i když jsou různí a učí se pomáhat si,... začlenění všech dětí, bez vyloučení handikepovaných dětí, pro každé dítě stejné možnosti dobrá integrace dětí, ti z ˝horších˝ rodin mohou najít své vzory v dětech z ˝lepších˝ rodin, pokud by systém fungoval dobře, nemělo by docházet k výraznému rozsortování dětí Je to důležité, postižené děti se aspoň necítí odstrkované V dětech se více rozvíjí tolerance, soucítění, když mají spolužáka, který není jako oni a má nějaké zdravotní postižení. Nadané děti zase nejsou vyloučeni z obyčejných školních radovánek. Více vnímají odlišnost každého spolužáka než když se rozdělí na chytré a méně chytré. Myslím si, že je lepší, když děti jsou ve třídě společně a navzájem si můžou pomoci i s učením i s celkovým náhledem na svět. Pomalejší děti to motivuje být lepšími jako jejich spolužáci. A děti se už od dětsví učí jak vycházet a žít společně s postiženými či jinak hendikepovanými děti a do budoucna jim to dává větší přínos. talentované děti mohou své spolužáky motivovat nevytváří společenské kasty, které ze sociální hlediska neprospívají společnosti ani jednicům Postižené dítě táhne ku předu zdravé. Zdravé si navykne na pěkné chování ke slabému. Jaké vidíte hlavní výhody sloučeného školního systému? (Otevřená otázka)

23 Nevýhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi Jaké vidíte hlavní nevýhody sloučeného školního systému? (otevřená otázka) Mezi hlavní nevýhody sloučeného školního systému patří ztráta individuálního přístupu, nerozvíjení talentu a demotivace žáků (častěji si myslí vysokoškoláci). 22 N=194 ti, co hodnotí negativně Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

24 23 Nevýhody sloučeného vzděl. systému - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) nebude podporovat ani talentované děti ani ty které potřebují individuální přístup Nemožnost rozvoje dětí s vysokou inteligencí a nadprůměrnými schopnostmi. Nepřipravenost učitelů, ale také rodičů dětí, kteří nejsou seznámeni s důsledky. Jeden učitel se nikdy nebude moci věnovat jak dítěti s postižením, tak intaktním žákům. velká organizační, finanční i personální zátěž jednotlivých škol při vytváření specifických programů pro různě nadané či hendikepované děti. Nedostatek pozornosti věnované individualitě jednotlivých dětí. Děti, které jsou pomalejší, brzdí ostatní, pokud jim učitel věnuje pozornost, v opačném případě tyto děti nemají šanci se cokoli pořádně naučit. pro učitele didakticky a organizačně náročné Stát není schopen zajistit do každé školy lektory, kteří by měli potřebné akreditace. moc žáků ve škole znevýhodňuje ty nejvíc nadané Chytré děti budou šikanovány flákači. maly prostor pro rozvoj talentu šikana nadaných žáků vedoucí k demotivaci Byl by v tom větší nepořádek, učitelé by neměli dostatek času na všechny žáky. Jaké vidíte hlavní nevýhody sloučeného školního systému? (Otevřená otázka)

25 TALENTOVANÍ

26 25 Celkem Muž Žena Základní/vyučen(a) Středoškolské Vysokoškolské 18 až 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 let a více N=512 46 % respondentů souhlasí se systémem, kde by talentované děti ze specializovaných škol byly svedeny do jedné společné školy. Tento souhlas klesá s rostoucím vzděláním, ale roste s věkem respondentů. Postoje – talentovaní do sloučených škol Bavme se nyní pouze o specializovaných školách pro děti s talentem, vyššími studijními předpoklady. – tzn. jazykové školy, sportovní školy, víceletá gymnázia. Do jaké míry souhlasíte, aby děti z těchto škol byly svedeny do jedné společné školy pro všechny děti, kde by ovšem měly prostor pro rozvoj individuálního talentu?

27 Důvody PRO svedení talentovaných do sloučených škol - spontánní odpovědi Z jakého důvodu souhlasíte? (otevřená otázka) Mezi hlavní výhody sloučeného školního systému patří vzájemná motivace, pozitivní přínos všeobecně a myšlení v širších souvislostech. 26 N=236 ti, co hodnotí pozitivně Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

28 27 Důvody PRO svedení talentovaných do sloučených škol - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Ostatní děti by se mohli nechat motivovat talentované děti nebudou ˝v izolaci˝, budou se vzdělávat v různorodých skupinách, což povede k lepšímu sociálnímu začlenění/cítění u talentovaných dětí sloučení nevadí Souhlasím, protože ať už se změna odehraje a ať už bude jakákoliv, přiměje při její přípravě lidi přemýšlet v širších souvislostech, což je dnes vzácnější než šafrán. přijde mi to fér Tyto děti, pokud přecházejí na jinou školu, jsou vytrženy ze známého prostředí. Kvalitní učitelé by byli soustředěni do jedné školy a děti by nemusely odcházet ze školy původní. Kladla bych rozhodně vyšší důraz na kvalitu vyučujících. Ta je na mnoha školách špatná. specializované školy jsou zbytečný nadstandard, sloučená škola s rozšířenou výukou se mi zdá lepší řešení. stejné možnosti pro všechny V případě těchto jedinců vidím jako potenciálně nebezpečné pro osobnostní rozvoj jejich vyčleňování a vyvyšování. Navíc v rámci jedné třídy běžné zš mohou fungovat jako podpora učitele a při výuce asistovat učiteli u slabších žáků. U dětí odpadne pocit určité výjimečnosti, nebudou už v raném věku stavěny mimo realitu, naučí se lépe zvládat svět různých skupin lidí. Z jakého důvodu souhlasíte? (otevřená otázka)

29 Důvody PROTI svedení talentovaných do sloučených škol - spontánní odpovědi Z jakého důvodu nesouhlasíte? (otevřená otázka) Mezi hlavní důvody pro nesouhlas se sloučeným školním systémem patří nutnost zachování selekce dle zájmů, dále potlačení rozvíjení talentu. 28 N=228 ti, co hodnotí negativně Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

30 29 Důvody PROTI svedení talentovaných do sloučených škol - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Mám dceru na osmiletém jazykovém gymnáziu a druhou na výtvarně zaměřené ZŠ. Z vlastní zkušenosti vím, jak a co která pro studium potřebuje a zároveň jaké ˝odborné zázemí˝ ta či ona škola oběma dcerám poskytuje. Podotýkám, že v obou případech se jedná o státní zařízení. Neumím si představit, že by stát měl finančně na to, vytvořil komplexní zařízení s keramickou dílnou výtvarným ateliérem, jazykovou posluchárnou, simultánní překladatelkou pracovnou atd... Navíc, čemu a komu by to prospělo, když tato zařízení již fungují skvěle samostatně? brzdí je to a je to škoda, nemohou rozvíjet svůj talent na úkor toho, že se učitel musí věnovat všem studentům nebude to dělat dobrotu myslím, že určité školy, jako gymnázia a jazykové školy by měly zůstat samostatné Vybavení škol,tak aby byli pro všechny žáky vyhovující,by opět stálo velké peníze. Žáci jsou teď ve stejném kolektivu děti (hudebně nadaní, sportovci) nemíchala bych to. šikana nadaných žáků vedoucí k demotivaci Děti, které jsou třeba matematicky šikovnější, by musely bezesporu dávat prostor i dětem, které matematika či jiný daný předmět nebaví a nebo v něm nejsou až tak dobré. A tím pádem by neměly možnost více se v daném oboru rozvíjet a zlepšovat. tyto děti potřebují individuální přístup Z jakého důvodu nesouhlasíte? (otevřená otázka)

31 HANDICAPOVANÍ

32 31 Celkem Muž Žena Základní/vyučen(a) Středoškolské Vysokoškolské 18 až 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 let a více N=512 51 % respondentů souhlasí se systémem, kde by handicapované děti byly svedeny do jedné společné školy pro všechny děti. Postoje – handicapovaní do sloučených škol Nyní zaměřte svou pozornost na děti s tělesným nebo mentálním handicapem. Do jaké míry souhlasíte, aby děti z těchto škol byly svedeny do jedné společné školy pro všechny děti, kde by ovšem měly prostor pro své potřeby?

33 Důvody PRO handicapovaní v sloučených školách- spontánní odpovědi Z jakého důvodu souhlasíte? Mezi hlavní výhody sloučeného školního systému patří integrace do kolektivu, pochopení, tolerance, právo na stejné vzdělání. 32 N=254 ti, co hodnotí pozitivně Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

34 33 Důvody PRO handicapovaní v sloučených školách - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) proč ne, mít stejnou možnost jako zdraví žáci tělesný handykep by neměl být překážkou ve studiu měli by se začlenit mezi zdravé děti, aby se děti naučili s tělesně handikepovanými žít v jedné společnosti Aby se i postižení cítili jako ˝lidi˝ a ne odstrčený dobré pro budoucí život děti mohou být v širším kolektivu a může to být prospěšné zejména pro mentálně postižené, myslím, že ˝zdravé˝ děti můžou mít dobrý vliv i na jejich mentalitu a ˝zdravé˝ děti se naučí žít s ˝jinými˝ nemocnými dětmi a neberou je jako méněcenné Opět lepší sociální vzdělávání od počátku. Mnoho těchto lidí chce aby s nimi bylo zacházeno jako s ostatními a i pro lidi bez postižení si myslím je důležité stýkat se s lidmi s postižením. Určitě nemůže do běžné školy dítě s mentálním handicapem,ale proč vylučovat třeba dítě s handicapem pohybovým? Mluvím z vlastní zkušenosti. Moje mentálně postižená dcera navštěvovala speciální školu. Všichni, kteří se o tyto děti ve škole starají mají můj obdiv a hlubokou úctu. Školu ale navštěvovaly i děti, které by mohly absolvovat běžnou školu. Jen by ale musela být vůle v některých školách tyto děti zařadit. Z jakého důvodu souhlasíte? (otevřená otázka)

35 Důvody PROTI handicapovaným v sloučených školách - spontánní odpovědi Z jakého důvodu nesouhlasíte? Mezi hlavní důvody pro nesouhlas se sloučeným školním systémem patří ztráta individuálního přístupu, posměch, šikana a nedostatečné pokrytí potřeb. 34 N=206 ti, co hodnotí negativně Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

36 35 Důvody PROTI handicapovaní v sloučených školách - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) děti potřebují individuální přístup, který v běžné třídě nemohou dostat... Když budou mít individuální přístup, budou schopny se naučit mnohem více než ve třídě, kde individ. přístup nebudou mít. Rozhodně jsem proti! Možná by to bylo v určitém ohledu prospěšné, ale tyto děti by se nikdy nemohly plně zapojit do života třídy. Málo, ktera skola je shopna poskytnou kvalitativni zazemi pro deti s temito spcifickymi pozadavky. Samozdřejmě se musíme dívat na míru postižení, jestliže je schopen navštěvovat klasickou ZŠ nevidím v tom problém, ale jestli má kupříkladu problémy s učením co se týče rychlosti učení myslím, že by pro něj byl mnohem lepší individuální přístup. U tělesně postižených dětí nemám problém, ty mohou samozřejmě navštěvovat cokoliv. Mentálně postižené dítě však bude na gymnáziu dělat co? Nebude stíhat a jen učinit za dost tomu, že ho začleňujeme, je neskutečná blbost. děti mají různé druhy postižení a každé vyžaduje něco jiného... nepřipadá mi to správné a ani možné záleží na stupni postižení, otázka je příliš zjednodušená - je třeba postupovat individuálně, aby nebylo zbytečně ubližováno rozdílný přístup k dětem s postižením. bud nebudou ˝standartní˝ výuku stíhat, nebo budou zdržovat Z jakého důvodu nesouhlasíte? (otevřená otázka)

37 POSTOJE KE ŠKOLSTVÍ

38 Postoje ke školství 37 N=512 Do jaké míry se ztotožňujete s následujícími postoji ke školství? Celkem Řazeno dle Top2box Nejméně (i když stále přes polovinu) souhlasí dotázaní s výrokem, že společná škola pro všechny je vůči dětem spravedlivější.

39 Role základní školy 38 N=512 Do jaké míry je pro Vás osobně důležité, aby základní škola plnila následující role? V dítěti pěstovat tyto postoje ke vzdělání: Celkem Řazeno dle Velmi důležité Lidé se domnívají, že nejdůležitější je rozvíjet morální hodnoty, učit se komunikovat, vychovat člověka odpovědného k okolí.

40 Role základní školy 39 N=512 Do jaké míry si myslíte, že se dnešním učitelům na ZŠ toto daří? Celkem Řazeno dle Top2box Lidé se domnívají, že učitelům se nejvíce daří naučit praktické dovednosti, naopak nejméně se daří vychovat člověka odpovědného k okolí.

41 Slabiny českého školství - spontánní odpovědi Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (Otevřená otázka) Mezi hlavní slabiny českého školství patří nedostatek financí, ohodnocení, nezájem a nekvalifikovanost učitelů a systém/reformy školství. 40 N=512 Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

42 41 Slabiny českého školství - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Učitelé neučí děti mluvit a komunikovat s okolím uvolněná morálka sexuální výchova - je vulgární a děti by se tím neměli min. do 13 let zabývat, sex je věcí dospělých a zodpovědných(?) lidí Domnívám se, že největší slabinou českého školství je mizivá autorita učitelů (což pravděpodobně není jen jejich vina, ale také a rodičů). Když žáci neberou učitele vážně, těžko je naučí školní látce, natož morálním hodnotám. Morálka a s prominutím ˝idioti˝ ve vedení státu. nedostatek profesně způsobilých osob, malé technické zázemí a možnosti, a tím málo financí na aktivity také stále se zvyšující počet žáků ve třídách, což vylučuje věnovat se opravdu všem stejně Nízké platy, špatná morálka a někteří učitelé Politika a nelidský přístup vedení, kdy jsou brány děti jako položka v tabulkách. Trochu náhledu z pohledu ˝Komenského˝ by neuškodilo. vedení k nezdravé soutěživosti a neocenění učitelů arogance žáků, vůči pedagogům motivace učitelů, aby dělati to co studovali zajímá je plat a kdy půjdou domů na děcka kašlou nemají respekt u dětí a je jím to jedno jak který dítě se učí Jaká je podle Vás největší slabina českého školství? (Otevřená otázka)

43 42 Celkem Muž Žena Základní/vyučen(a) Středoškolské Vysokoškolské 18 až 29 let 30 až 44 let 45 až 59 let 60 let a více N=512 Na prestižní školu by své dítě dalo 60% dotázaných. O něco častěji vysokoškoláci. Prestižní základní škola Na závěr si představte, že máte možnost dát své dítě na prestižní základní školu, kde výuka probíhá ve francouzštině nebo angličtině a školu navštěvují děti diplomatů – mezinárodní prostředí. Máte jistotu, že tato škola dítěti zajistí velmi dobré vzdělání a perspektivní budoucnost. Školné je nákladné, ale nemusíte ho řešit. Dal/a byste své dítě na tuto školu?

44 Důvody NEPŘIHLÁŠENÍ na prestižní základní škola - spontánní odpovědi Proč byste dítě na podobnou školu nepřihlásil/a? Nejčastějším důvodem, proč by lidé nepřihlásili své dítě na prestižní základní školu je význam sociální rovnosti mezi dětmi, dále důležitost rodného jazyka a není to zárukou kvality. Vysokoškolákům by více vadilo riziko ztráty kontaktu s realitou a snobské prostředí. 43 N=202, ti co odpověděli negativně Celkem SŠ VŠ Dle vzdělání

45 44 Důvody NEPŘIHLÁŠENÍ na prestižní základní škola - spontánní odpovědi (ukázky – autenticky, neupraveno) Právě proto že by dítě nemělo srovnání s ˝obyčejnými dětmi˝ vyrůstalo by pouze jako ˝diplomat˝ a snob. nepotřebuji posilit prestíž tím že mám dítě na škole pro pracháté Bála bych se umělého, profesionálního ale ne lidkého přístupu. U mého dítěte bych příliš nevěřila v reálný náhled na dnešní svět, lidi. Je to blbost. Jednou se dítě narodí jako čech, tak se má učit jako čech a prožít hezké dětství jak ve škole, tak i doma. základní škola by měla dát dětem základ do života, ne je kastovat podněcuje děti k sociálním rozdílům nebude se pak umět zapojit v jiné společnosti Chci aby moje dítě navštěvovalo běžnou školu. Nemyslím si že drahé školné a kolektiv,,VIP,, dětí je zárukou dobrého vzdělání. Podle mě je to pro dítě hodně náročné i když je třeba talentované. Taky tím ˝ztrácí dětství˝, musí se rozhodně více učit i doma a má málo volného času. Chci, aby moje dítě nebylo od dětství vystavené takové sociální diskriminaci. Sociální vzdělání je taky důležité. Chci aby moje dítě bylo hlavně dobrým člověkem, aby svoje zájmy nerozvíjelo bez ohledu na ostatní. Strach z vysokých nároků při studiu. Proč byste dítě na podobnou školu nepřihlásil/a?

46 Projektový tým výzkumu: ODBORNÝ VÝZKUMNÝ DOHLED Jaroslav Cír +420 773 552 219 jaroslav.cir@perfectcrowd.com http://www.perfectcrowd.cz/ MANAŽERKA PROJEKTU Lenka Beranová +420 724 433 896 lenka.beranova@perfectcrowd.com http://www.perfectcrowd.cz/

47 Terms of service Doložka důvěrného dokumentu Informace týkající se obsahu tohoto dokumentu jsou důvěrné ve smyslu ustanovení §271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zadavatel není oprávněn tyto informace prozradit třetí osobě nebo je použít v rozporu s jejich účelem. Confidentiality agreement The content of this document is confidential as specified in the section 271 of the Czech law No. 513/1991 and the customer is not allowed to reveal the information to any third party or misuse the content for aims not intended in this proposal. Unless stated otherwise, these terms of condition apply to the proposal and research provided by Perfect Crowd: All respondents remain anonymous to the client and all proposals remain the property of Perfect Crowd company and their content shall not be revealed to any third party. Complete records of the research remain the property of Perfect Crowd, which is entitled to destroy them one year after the end of the fieldwork. Within this period copies may be obtained on request, at additional cost. Reports and other records provided by Perfect Crowd are for use only within the Client's organization or its consultants. If wider circulation of results is intended, Perfect Crowd name may not be quoted until the exact form of any public communication has been agreed. The latest quotation of cost will be regarded as the agreed fee,and will be invoiced on completion of the project. Payments are due within 28 days of invoice date unless otherwise agreed. Quotations are valid for 2 months from the date of issue. If, at any time, the Client requests that any part of the project be changed, Perfect Crowd company reserves the right to re- quote. If, after commissioning a project, the Client is responsible directly or indirectly for any rearrangement, curtailment or cancellation, the Client shall be liable for all costs incurred.

48 QUANT QUAL QUANT Thank you! From the Perfect Crowd out there!


Stáhnout ppt "ZPRÁVA Z VÝZKUMU Postoje veřejnosti k českému školství Připraveno pro EDUin Perfect Crowd, červenec 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google