Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika staveb a zkušebnictví 1. přednáška, ak. rok 2012/2013 Doc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika staveb a zkušebnictví 1. přednáška, ak. rok 2012/2013 Doc"— Transkript prezentace:

1 Diagnostika staveb a zkušebnictví 1. přednáška, ak. rok 2012/2013 Doc
Diagnostika staveb a zkušebnictví 1.přednáška, ak.rok 2012/ Doc.Ing.Vojtěch Mencl,CSc. , Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství, Fakulta stavební , VŠB-TU Ostrava Vývoj požadavků na stavby a funkční díly staveb Kvalita a spolehlivost Regulované požadavky na stavby Kritické materiály, díly a konstrukce

2 Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
STAVBA Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na stavebně technické provedení použité stavební materiály a konstrukce na účel využití a dobu trvání Dočasná stavba – předem omezená doba trvání stavebním úřadem Stavba pro reklamu – plocha větší než 8m²

3 Směrnice EU o stavebních výrobcích
Stavbou se rozumí vše co bylo postaveno nebo vzniklo ve stavebním procesu a je pevně spojeno se zemí. Termín zahrnuje pozemní a inženýrské stavby. Stavební výrobek je vyroben a uveden na trh za účelem trvalého zabudování do stavby. Jeho vlastnosti ovlivňují základní požadavky na stavby. Směrnice Rady 89/106/EHS nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)č.305/2011 ze dne 9.března 2011

4

5 Současné požadavky na výrobky a stavby
KVALITA – plnění požadované funkce SPOLEHLIVOST plnění požadované funkce ve stanovených podmínkách a čase Kriteria pro stavební konstrukce dle ČSN EN 1990ed.2 :2011 POUŽITELNOST ÚNOSNOST ( bezpečnost) TRVANLIVOST ROBUSTNOST

6 Trvanlivost Konstrukce musí být navržena tak, aby degradační procesy během její návrhové životnosti nenarušily její provozuschopnost Předpokladem je náležitá údržba stavby.

7 Robustnost Schopnost konstrukce odolat účinkům mimnořádných návrhových situací aniž by nastalo porušení nepřiměřené původní příčině ( ČSN EN ). Jde o případy výbuchu, nárazu,požáru, důsledkům neúmyslné lidské chyby.

8

9

10

11

12 Funkční díly stavby průkaz spolehlivosti
●Stavební díly – použitelnost,bezpečnost. trvanlivost ●Strojní díly - bezpečnost, pohotovost, skladovatelnost, životnost ●Elektrotechnické díly – bezporuchovost, udržovatelnost, zajištěnost údržby

13 Podmínky výstavby a provozu staveb
Skutečné nebo předpokládané podmínky ( návrhové situace) trvalé – běžné podmínky dočasné - např. opravy mimořádné podmínky seizmické situace ● Nepředvídatelné podmínky

14

15

16

17

18

19

20 Vize novodobých staveb
Vysilač Ještěd – 1969 Graz – společenské středisko – 2003 Brno – Tuřany letiště

21

22

23

24 Brno – Tuřany letiště 2006

25

26

27 Návrhová životnost konstrukcí
Kategorie návrhové životnosti konstrukcí doporučená EN národní přílohou dočasné roků technologické běžné stavby mosty, tunely,přehrady

28 Závazné požadavky na stavby
Pro zajištění bezpečnosti občanů jsou rozhodující vlastnosti staveb závazně předepsány směrnicí Rady EHS z roku V rámci komunitárního práva povinné zavedení do právního systému ČR v roce 1997. Stavební materiály a výrobky musí vyhovovat závazným požadavkům na stavby v předepsaném čase a při dodržení stanovených podmínek. Je stanoveno celkem 7 základních požadavků ● Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.305/2011 z 8.března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Účinnost od 1.července 2013

29 Mechanická odolnost a stabilita
Stavba musí být navržena a postavena tak, aby působící zatížení nevyvolalo A) zřícení celé stavby nebo její části, B) větší stupeň nepřípustné deformace, C) poškození jiných částí stavby následkem deformace nosné konstrukce D) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině

30 Kritické materiály Beton z hlinitanového cementu v konstrukcích z let Svářkové železo, litina vždy v konstrukcích postavených do , přechodné období do Po se předpokládá ocel, popř. litina

31

32

33

34

35

36

37 Požární bezpečnost Stavba musí v případě požáru zabezpečit
A) po určitou dobu zachovat nosnost a stabilitu B) omezit šíření požáru a kouře C) omezit šíření požáru na sousední objekty D) umožnit opuštění budovy E) bezpečnost záchranných jednotek

38 Hygiena ,ochrana zdraví a životního prostředí
Stavba nesmí ohrožovat uživatele a životní prostředí uvolňováním toxických plynů nebo nebezpečných částic emisí nebezpečného záření zamořením vody nebo půdy tuhými nebo kapalnými odpady výskytem vlhkosti v částech stavby nebo na površích

39 Hodnocení vlhkosti konstrukcí
Zděné konstrukce Nízká vlhkost w < 4% Zvýšená vlhkost 4 % < w < 7,5 % Vysoká % < w < 10 % Velmi vysoká % < w Betonové konstrukce Přirozeně vlhký ,5 až 1,5% Nasáklý vodou nad 4,5 % Dřevěné konstrukce rel.vlh. vzduchu 65-85% vlhkost %

40 Bezpečnost při užívání
Během provozu stavby nemá vzniknout nepřijatelné nebezpečí úrazu např. uklouznutím, pádem, popálením,el. proudem, výbuchem nebo nebezpečí vloupání ● Zabezpečit přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

41 Ochrana proti hluku Hluk vnímaný obyvateli nebo osobami
poblíž stavby má být udržován na úrovni,která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách

42 Úspora energie a ochrana tepla
Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů ● Stavby mají být v životním cyklu energeticky účinné ( Směrnice EU č.2010/31/EU z o energetické náročnosti staveb)

43 Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Stavba musí být navržena,provedena a odstraněna takovým způsobem,aby bylo zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů a zejména : recyklovatelnost materiálů,dílců a konstr. životnost staveb použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě

44 Přírodní suroviny Dostupnost dle technické vyspělosti
Technologie zpracování nehomogenní suroviny na homogenní materiál Vhodnost pro zamýšlený účel – výběr surovin a modifikace materiálů ● Recyklace materiálů- druhotné suroviny definovaných vlastností Stanovení podmínek pro vstup do stavebně technologických procesů Kontrolní a zkušební plán procesu, regulační diagramy, metrologie.

45 Ropný asfalt získaný destilací
ASFALTOBETON - USA 1876, Evropa 1895 modifikovaný ropný asfalt - pojivo hrubé kamenivo frakce do 22 mm drobné kamenivo - frakce do 4mm jemné kamenivo frakce do 0,063 mm ( filer ) ● RECYKLACE frézování vozovek a složka nové směsi 50 – 70%

46 Stavební zkušebnictví
Prevence zajištění spolehlivosti ● studijní zkoušky ● průkazní zkoušky ● kontrolní zkoušky ● přejímací zkoušky ● prohlídky při provozu ● stavebně technický průzkum ● demoliční postupy, recyklace mat.

47

48


Stáhnout ppt "Diagnostika staveb a zkušebnictví 1. přednáška, ak. rok 2012/2013 Doc"

Podobné prezentace


Reklamy Google