Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika staveb a zkušebnictví 1.přednáška, ak.rok 2012/2013 Doc.Ing.Vojtěch Mencl,CSc., Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství, Fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika staveb a zkušebnictví 1.přednáška, ak.rok 2012/2013 Doc.Ing.Vojtěch Mencl,CSc., Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství, Fakulta."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika staveb a zkušebnictví 1.přednáška, ak.rok 2012/2013 Doc.Ing.Vojtěch Mencl,CSc., Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava – Vývoj požadavků na stavby a funkční díly staveb – Kvalita a spolehlivost – Regulované požadavky na stavby – Kritické materiály, díly a konstrukce

2 Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu STAVBA Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele -na stavebně technické provedení -použité stavební materiály a konstrukce -na účel využití a dobu trvání Dočasná stavba – předem omezená doba trvání stavebním úřadem Stavba pro reklamu – plocha větší než 8m²

3 Směrnice EU o stavebních výrobcích Stavbou se rozumí vše co bylo postaveno nebo vzniklo ve stavebním procesu a je pevně spojeno se zemí. Termín zahrnuje pozemní a inženýrské stavby. Stavební výrobek je vyroben a uveden na trh za účelem trvalého zabudování do stavby. Jeho vlastnosti ovlivňují základní požadavky na stavby. Směrnice Rady 89/106/EHS nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)č.305/2011 ze dne 9.března 2011

4

5 Současné požadavky na výrobky a stavby KVALITA – plnění požadované funkce SPOLEHLIVOST plnění požadované funkce ve stanovených podmínkách a čase Kriteria pro stavební konstrukce dle ČSN EN 1990ed.2 :2011 POUŽITELNOST ÚNOSNOST ( bezpečnost) TRVANLIVOST ROBUSTNOST

6 Trvanlivost Konstrukce musí být navržena tak, aby degradační procesy během její návrhové životnosti nenarušily její provozuschopnost Předpokladem je náležitá údržba stavby.

7 Robustnost Schopnost konstrukce odolat účinkům mimnořádných návrhových situací aniž by nastalo porušení nepřiměřené původní příčině ( ČSN EN1991-1-7). Jde o případy výbuchu, nárazu,požáru, důsledkům neúmyslné lidské chyby.

8

9

10

11

12 Funkční díly stavby průkaz spolehlivosti ●Stavební díly – použitelnost,bezpečnost. trvanlivost ●Strojní díly - bezpečnost, pohotovost, skladovatelnost, životnost ●Elektrotechnické díly – bezporuchovost, udržovatelnost, zajištěnost údržby

13 Podmínky výstavby a provozu staveb Skutečné nebo předpokládané podmínky ( návrhové situace) trvalé – běžné podmínky dočasné - např. opravy mimořádné podmínky seizmické situace ● Nepředvídatelné podmínky

14

15

16

17

18

19

20 Vize novodobých staveb Vysilač Ještěd – 1969 Graz – společenské středisko – 2003 Brno – Tuřany letiště - 2006

21

22

23

24 Brno – Tuřany letiště 2006

25

26

27 Návrhová životnost konstrukcí Kategorie návrhové životnosti konstrukcí doporučená EN národní přílohou dočasné 10 10 roků technologické 15-30 25-50 běžné stavby 50 50 mosty, 100 100 tunely,přehrady 120 120

28 Závazné požadavky na stavby Pro zajištění bezpečnosti občanů jsou rozhodující vlastnosti staveb závazně předepsány směrnicí Rady EHS z roku 1989. V rámci komunitárního práva povinné zavedení do právního systému ČR v roce 1997. Stavební materiály a výrobky musí vyhovovat závazným požadavkům na stavby v předepsaném čase a při dodržení stanovených podmínek. Je stanoveno celkem 7 základních požadavků ● Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.305/2011 z 8.března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Účinnost od 1.července 2013

29 Mechanická odolnost a stabilita Stavba musí být navržena a postavena tak, aby působící zatížení nevyvolalo A) zřícení celé stavby nebo její části, B) větší stupeň nepřípustné deformace, C) poškození jiných částí stavby následkem deformace nosné konstrukce D) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině

30 Kritické materiály Beton z hlinitanového cementu v konstrukcích z let 1930- 1960 Svářkové železo, litina vždy v konstrukcích postavených do 31.12.1894, přechodné období do 31.12.1905. Po 31.12.1905 se předpokládá ocel, popř. litina

31

32

33

34

35

36

37 Požární bezpečnost Stavba musí v případě požáru zabezpečit A) po určitou dobu zachovat nosnost a stabilitu B) omezit šíření požáru a kouře C) omezit šíření požáru na sousední objekty D) umožnit opuštění budovy E) bezpečnost záchranných jednotek

38 Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí Stavba nesmí ohrožovat uživatele a životní prostředí A)uvolňováním toxických plynů nebo nebezpečných částic B)emisí nebezpečného záření C)zamořením vody nebo půdy D)tuhými nebo kapalnými odpady E)výskytem vlhkosti v částech stavby nebo na površích

39 Hodnocení vlhkosti konstrukcí Zděné konstrukce Nízká vlhkost w < 4% Zvýšená vlhkost 4 % < w < 7,5 % Vysoká 7.5 % < w < 10 % Velmi vysoká 10 % < w Betonové konstrukce Přirozeně vlhký 0,5 až 1,5% Nasáklý vodou nad 4,5 % Dřevěné konstrukce rel.vlh. vzduchu 65-85% vlhkost 12- 20%

40 Bezpečnost při užívání Během provozu stavby nemá vzniknout nepřijatelné nebezpečí úrazu např. uklouznutím, pádem, popálením,el. proudem, výbuchem nebo nebezpečí vloupání ● Zabezpečit přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

41 Ochrana proti hluku Hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby má být udržován na úrovni,která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách

42 Úspora energie a ochrana tepla Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů ● Stavby mají být v životním cyklu energeticky účinné ( Směrnice EU č.2010/31/EU z 19.5.2010 o energetické náročnosti staveb)

43 Udržitelné využívání přírodních zdrojů Stavba musí být navržena,provedena a odstraněna takovým způsobem,aby bylo zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů a zejména : recyklovatelnost materiálů,dílců a konstr. životnost staveb použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě

44 Přírodní suroviny Dostupnost dle technické vyspělosti Technologie zpracování nehomogenní suroviny na homogenní materiál Vhodnost pro zamýšlený účel – výběr surovin a modifikace materiálů ● Recyklace materiálů- druhotné suroviny definovaných vlastností Stanovení podmínek pro vstup do stavebně technologických procesů Kontrolní a zkušební plán procesu, regulační diagramy, metrologie.

45 Ropný asfalt získaný destilací ASFALTOBETON - USA 1876, Evropa 1895 modifikovaný ropný asfalt - pojivo hrubé kamenivo - frakce do 22 mm drobné kamenivo - frakce do 4mm jemné kamenivo - frakce do 0,063 mm ( filer ) ● RECYKLACE frézování vozovek a složka nové směsi 50 – 70%

46 Stavební zkušebnictví Prevence zajištění spolehlivosti ● studijní zkoušky ● průkazní zkoušky ● kontrolní zkoušky ● přejímací zkoušky ● prohlídky při provozu ● stavebně technický průzkum ● demoliční postupy, recyklace mat.

47

48


Stáhnout ppt "Diagnostika staveb a zkušebnictví 1.přednáška, ak.rok 2012/2013 Doc.Ing.Vojtěch Mencl,CSc., Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství, Fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google