Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika staveb a zkušebnictví 2.přednáška v ak.roce 2012/13, V.Mencl Objemové změny materiálů Degradační modely Důsledky pro vznik vad a poruch Procesy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika staveb a zkušebnictví 2.přednáška v ak.roce 2012/13, V.Mencl Objemové změny materiálů Degradační modely Důsledky pro vznik vad a poruch Procesy."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika staveb a zkušebnictví 2.přednáška v ak.roce 2012/13, V.Mencl Objemové změny materiálů Degradační modely Důsledky pro vznik vad a poruch Procesy a systémy ve stavebnictví, možnosti řízení procesů Rizika procesů

2 Objemové změny materiálů Krátkodobé - technologické (reakční teploty) - teplotní vlivy (oslunění) - plastické sedání čersvého betonu - reologické vlastnosti čerstvého b. Dlouhodobé - vlhkostní změny ( smršťování, rozpínání) - dlouhodobé teplotní změny - nestabilita struktury

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Důsledky změn vlhkosti betonu Čerstvý beton - plastické smršťování - plastické sedání vznik trhlin ▪ Mladý beton - autogenní smršťování ( chemické smrštování, vnitřní vysychání) ▪Ztvrdlý beton - šíření vody v pórech betonu změny fyz.mech. vlastností

12 Šíření vlhkosti v materiálech Kapilární vzlínání -při r = 0,01mm h = 1,5m Difuze vodních par – rozdíl tlaků Sorpce – pohlcování vlhkosti ze vzduchu Absorpce – fyz.vázaná voda v pórech, trhlinách provzdušněný beton Obrázky z připravované publikace prof. Witzany a kol. Poruchy a rekonstrukce staveb

13

14

15

16

17

18

19 Degradace struktury Chemická – alkaliové rozpínání karbonatace betonu, krystalizační tlaky solí ▪ Fyzikální - hydratační tlaky - tlak ledu v pórech ▪ Biologické – kombinované chem.a fyz. působení rostlin a živočichů

20

21

22 Degradace stavby Degradační model materiálů prognoza rychlosti degradace Degradační křivka dílců Degradační křivka konstrukcí Mezní stav použitelnosti inspekce, údržba, opravy Mezní stav únosnosti opatření provozní, stavební

23 Mezní stav použitelnosti Znak y spol ehliv osti obje ktu Čas (t) Doba omezeného provozu Doba plného provozuVýstavba Příprava txtx Mezní stav únosnosti Degradační křivka Křivka výstavby Úroveň znaků stanovených projektem Úroveň znaků stanovená stavebně tech. průzkumem v čase t x Obr. C2 Zařazení stavebně – technického průzkumu do životního cyklu stavebního objektu. Stavebně – technický průzkum v čase t x je součástí hodnocení spolehlivosti stavebního objektu v průběhu degradace vlivem provozu. Aktuální úroveň požadovaných znaků

24 Čas (t) Doba omezeného provozu Doba plného provozu Příprava Nový životní cyklus Rekonstrukce Funkční znaky jakosti Mezní stav únosnosti nosné konstr. Návrhová životnost Min. trvanlivost Mezní stav použitelnosti objektu Záruční doba Oprava Úroveň znaků stanovených projektem Aktuální úroveň požadovaných znaků Výstavba Obr. XY Schéma životního cyklu stavebního objektu vyjádřené křivkou výstavby a degradační křivkou. Opravou stavebního objektu dosáhneme funkční úrovně předpokládanou původním projektem, rekonstrukcí zvýšíme úroveň dle nových požadavků. Křivka výstavby Degradační křivka

25 Řízení procesů a systémů Stavebně technologický proces Stavebně technický průzkum Řízení kvality uplatněním zpětné vazby Systém, řízení kvality systému Zlepšování kvality systému Náklady na kvalitu Management kvality dle ČSN EN1990 ed2 - definice požadavků na spolehlivost, - organizační opatření - kontroly ve všech fázích životního cyklu

26 DOBA TRVÁNÍ PROCESU OPERACE ÚLOHA KROKMEZIOPERAČNÍ KONTROLA PRODUKT VÝSTUP VSTUPY ČINNOST 1. ČINNOST 2. ČINNOST 3. ROZHRANÍ PROCESU ROZHRANÍ PROCESU REGULÁTORY PROCESU ZDROJE PROCESU DODAVATELÉFINANCESTROJE PRACOVNÍCI Schéma řízeného technického procesu a jeho členění

27 Uplatnění zpětné vazby při řízení procesu D. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ČINNOSTI VSTUPYVÝSTUPY B. REALIZACEA. STANOVENÍ CÍLŮ C. MĚŘENÍ A HODNCENÍ

28

29 Otevřený systém METODIKA TVORBY SYSTÉMU ABSTRAKTNÍ MODEL MODELOVÁNÍ MODEL VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ IMPLEMENTACE DO SYSTÉMU IDENTIFIKACE SYSTÉMU SYSTÉMOVÁ ZPĚTNÁ VAZBA SYSTÉMOVÁ ANALÝZA CÍL SYSTÉMU STRUKTURA SYSTÉMU VAZBY PRVKY TVORBA SYSTÉMU REÁLNÉ ČINNOSTI A PROCESY ČINNOS TI PROCE S SYSTÉ M INTERAKCE S OKOLÍM PARAMETRY SYSTÉMU VYTVÁŘENÍ FUNKČNÍCH PRVKŮ A VAZEB KOORDINACE PRVKŮ SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP ETAPY

30 SCHÉMA SYSTÉMU ZKOUMÁNÍ SYSTÉMU ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU  IDENTIFIKOVÁNÍ PROCESŮ  VAZBY MEZI PROCESY SYSTÉM VZÁJEMNĚ PROVÁZANÝCH PROCESŮ VÝSTUP SYSTÉMU ověřování procesůměření a monitorování výkonnosti systému TEST ZNAKŮ JAKOSTI VÝSTUPU efektivnost, účinnost procesů zvyšování účinnosti řízení systému efektivnost, účinnost organizace Optimalizace systému  měření spokojenosti zákazníka  interní audity  finanční kontrola  metody sebehodnocení

31 Zlepšování systému managementu kvality Model procesně orientovaného systému managementu jakosti podporovaný soustavou norem ISO 9000:2000 (obrázek převzat z ČSN EN ISO 9001:2001)

32 Schéma etapy zlepšování technického procesu NÁVRH ZMĚN PŘEZKOUMÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY Z AUDITŮ PROCES PLNĚ ZPŮSOBILÝ PLNIT POŽADAVKY PROCES VALIDACE ŘÍZENÍ ZMĚN ŘEŠENÍ PROBLÉMUROZHODNUTÍ VEDENÍ NÁPRAVA OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ VÝCHOZÍ STAV DOSAŽENÝ STUPEŇ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZAINTERESOVANÉ STRANY ČASOVÁ ETAPA RYCHLOST ZMĚNY Schéma jedné časové etapy trvalého zlepšování technického procesu

33 Etapy životního cyklu OBECNÉ ČLENĚNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU PODLE NOREM ISO a IEC SPECIFIKACE A KONCEPCE NÁVRH A VÝVOJ REALIZACEINSTALACE VYPOŘÁDÁNÍ (LIKVIDACE) PROVOZ A ÚDRŽBA ZÁMĚR STUDIE PŘÍPRAVA A PROJEKT PŘÍPRAVA A VÝSTAVBA KOLAUDACE, ZKUŠEBNÍ PROVOZ OBNOVA NEBO ODSTRANĚNÍ PROVOZ ÚDRŽBA OPRAVY TRANSFORMACE NA PODMÍNKY STAVEBNICTVÍ Obr. 12 Obecné členění životního cyklu technického výrobku uváděného v mezinárodních normách ISO, IEC a odpovídající členění hlavních procesů ve stavebnictví [3].

34 Obr. 4 Procesní náklady a jejich optimalizace pomocí rozboru nákladů na jakost procesu

35 Vývoj systémů řízení jakosti Obr. C Vývoj metod a systémů řízení jakosti a jejich předpokládaná ekonomická účinnost

36

37

38


Stáhnout ppt "Diagnostika staveb a zkušebnictví 2.přednáška v ak.roce 2012/13, V.Mencl Objemové změny materiálů Degradační modely Důsledky pro vznik vad a poruch Procesy."

Podobné prezentace


Reklamy Google