Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klára Galusková Pavla Pokoráková Jan Škarvada

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klára Galusková Pavla Pokoráková Jan Škarvada"— Transkript prezentace:

1 Klára Galusková Pavla Pokoráková Jan Škarvada Analýza závislosti doby přípravy na zkoušku na její výsledek a vývoje indexu ropných produktů v ČR

2 ÚVOD Jednoduchá regresní analýza
vysvětlovaná proměnná – body získané ze zkoušky vysvětlující proměnná – doba přípravy na zkoušku Analýza jednorozměrné sezónní časové řady vysvětlovaná proměnná – daný index výroby vysvětlující proměnná – čas

3 BODOVÝ DIAGRAM

4 Srovnání funkčních forem
FUNKCE AIC SIC HQC Lineární 0,4076 125,7812 127,7726 126,1699 Kvadratická 0,3740 127,7416 130,7288 128,3248 Lin. lomená 0,3824 126,6139 128,6054 127,0027 Logaritmická 0,4081 125,7665 127,7580 126,1553 Exponenciální 0,3597 -15,5655 -13,5741 -15,1768 Y = 24, ,3853x n = 20 studentů R² = 0,4076

5 GRAF VYROVNANÝCH HODNOT

6 Statistická Verifikace
RESET test P-hodnota > 0,05 =>model správně specifikován Testy nelinearity P-hodnoty > 0, => vztah mezi proměnnými lineární t-testy P-hodnoty < 0,05 => koeficienty statisticky významné F-test P-hodnota < 0,05 => model je statisticky významný

7 INTERVAL SPOLEHLIVOSTI

8 PÁS SPOLEHLIVOSTI

9 TESTY REZIDUÍ Whiteův test
p-hodnota > 0,05 => homoskedasticita (hodnoty mají přibližně stejný rozptyl) Breusch – Paganův test p-hodnota > 0,05 => homoskedasticita (přibližně konstantní rozptyl) Chí-kvadrát test normality p-hodnota > 0,05 => rezidua mají normální rozdělení

10 VÝVOJ ČASOVÉ ŘADY

11 KRITÉRIA PRO VYROVNÁNÍ ČASOVÉ ŘADY
M.E. M.A.E. R.M.S.E. přímka 11,02443 14,06332 parabola 9,870072 13,29429 exponenciála 0, 10,83544 14,02588 Y = 131,204 – 3,164t + 0,079t² n = 28 R² = 0,2316 F = 5,0686

12 PROLOŽENÍ HODNOT TRENDOVOU PARABOLOU

13 Vyrovnané hodnoty modelu trendu a sezónní složky

14 EKONOMETRICKÁ VERIFIKACE
ARCH test p-hodnota > 0,05 => heteroskedasticita není DW test p-hodnota > 0,05 => sériová korelace 1.řádu není Chí-kvadrát test p-hodnota > 0,05 => reziduální složka má normální rozdělení

15 KORELOGRAM REZIDUÍ

16 ZÁVĚR Jednoduchá regresní analýza - existence závislosti doby přípravy na počtu dosažených bodů Analýza jednoduché časové řady - existence bílého šumu

17 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Klára Galusková Pavla Pokoráková Jan Škarvada"

Podobné prezentace


Reklamy Google