Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA ZÁVISLOSTI DOBY PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU NA JEJÍ VÝSLEDEK A VÝVOJE INDEXU ROPNÝCH PRODUKTŮ V ČR Klára Galusková Pavla Pokoráková Jan Škarvada.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA ZÁVISLOSTI DOBY PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU NA JEJÍ VÝSLEDEK A VÝVOJE INDEXU ROPNÝCH PRODUKTŮ V ČR Klára Galusková Pavla Pokoráková Jan Škarvada."— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA ZÁVISLOSTI DOBY PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU NA JEJÍ VÝSLEDEK A VÝVOJE INDEXU ROPNÝCH PRODUKTŮ V ČR Klára Galusková Pavla Pokoráková Jan Škarvada

2 strana 2 ÚVOD 1.JEDNODUCHÁ REGRESNÍ ANALÝZA –vysvětlovaná proměnná – body získané ze zkoušky –vysvětlující proměnná – doba přípravy na zkoušku 2.ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÉ SEZÓNNÍ ČASOVÉ ŘADY –vysvětlovaná proměnná – daný index výroby –vysvětlující proměnná – čas

3 BODOVÝ DIAGRAM strana 3

4 SROVNÁNÍ FUNKČNÍCH FOREM Y = 24,3928 + 0,3853x n = 20 studentů R² = 0,4076 strana 4 FUNKCE R²AICSICHQC Lineární 0,4076125,7812127,7726126,1699 Kvadratická0,3740127,7416130,7288128,3248 Lin. lomená0,3824126,6139128,6054127,0027 Logaritmická0,4081125,7665127,7580126,1553 Exponenciální0,3597-15,5655-13,5741-15,1768

5 GRAF VYROVNANÝCH HODNOT strana 5

6 strana 6 STATISTICKÁ VERIFIKACE RESET test P-hodnota > 0,05 =>model správně specifikován Testy nelinearity P-hodnoty > 0,05 => vztah mezi proměnnými lineární T-TESTY P-hodnoty < 0,05 => koeficienty statisticky významné F-TEST P-hodnota < 0,05 => model je statisticky významný

7 INTERVAL SPOLEHLIVOSTI strana 7

8 PÁS SPOLEHLIVOSTI strana 8

9 TESTY REZIDUÍ Whiteův test p-hodnota > 0,05 => homoskedasticita (hodnoty mají přibližně stejný rozptyl) Breusch – Paganův test p-hodnota > 0,05 => homoskedasticita (přibližně konstantní rozptyl) Chí-kvadrát test normality p-hodnota > 0,05 => rezidua mají normální rozdělení strana 9

10 VÝVOJ ČASOVÉ ŘADY strana 10

11 KRITÉRIA PRO VYROVNÁNÍ ČASOVÉ ŘADY Y = 131,204 – 3,164t + 0,079t² n = 28 R² = 0,2316 F = 5,0686 strana 11 M.E.M.A.E.R.M.S.E. přímka 011,0244314,06332 parabola 09,87007213,29429 exponenciála 0,95448032610,8354414,02588

12 PROLOŽENÍ HODNOT TRENDOVOU PARABOLOU strana 12

13 VYROVNANÉ HODNOTY MODELU TRENDU A SEZÓNNÍ SLOŽKY strana 13

14 EKONOMETRICKÁ VERIFIKACE ARCH test p-hodnota > 0,05 => heteroskedasticita není DW test p-hodnota > 0,05 => sériová korelace 1.řádu není Chí-kvadrát test p-hodnota > 0,05 => reziduální složka má normální rozdělení strana 14

15 KORELOGRAM REZIDUÍ strana 15

16 ZÁVĚR Jednoduchá regresní analýza - existence závislosti doby přípravy na počtu dosažených bodů Analýza jednoduché časové řady - existence bílého šumu strana 16

17 strana 17 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ANALÝZA ZÁVISLOSTI DOBY PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU NA JEJÍ VÝSLEDEK A VÝVOJE INDEXU ROPNÝCH PRODUKTŮ V ČR Klára Galusková Pavla Pokoráková Jan Škarvada."

Podobné prezentace


Reklamy Google