Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Korelace a regrese Karel Zvára 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Korelace a regrese Karel Zvára 1."— Transkript prezentace:

1 Korelace a regrese Karel Zvára 1

2 Korelace a regrese síla (těsnost) závislosti dvou náhodných veličin: korelace symetrický vztah obou náhodných veličin neslouží k předpovědi způsob (tvar) závislosti náhodné veličiny na jiné (nenáhodné) veličině: regrese možnost předpovědi příklad: výška otce, výška jeho syna (v dospělosti) korelace: jak těsně spolu souvisejí? populace - všechny dvojice (otec, syn) regrese: lze z výšky otce odhadnout výšku syna? řada populací - synové otců vysokých 170 cm, 171 cm ...

3 Pearsonův korelační koeficient
měří sílu lineární závislosti spojitých veličin vždy platí: X,Y 1 v případě normálního rozdělení platí: nezávislost X, Y X,Y = 0 odhad pomocí (za předpokladu normálního rozdělení x, y) nezávislost zamítáme, pokud | t |  t1-/2(n-2), kde

4 Příklady

5 Spearmanův korelační koeficient
místo naměřených hodnot (xi, yi) jejich pořadí (Ri, Qi), což vede k hypotéza nezávislosti spojitých veličin X, Y se zamítá, je-li | rS |  r(n) (tabelováno pro n do 30) (přibližné řešení, zvl. pro velké n) není třeba znát naměřené hodnoty, stačí jejich pořadí při pochybnosti o normalitě

6 Princip regresní závislosti
zabýváme se dvojicí veličin: Y (vysvětlovaná, závisle proměnná) X (vysvětlující, nezávisle proměnná, regresor) hledáme vysvětlení chování Y při dané hodnotě X=x podmíněné rozdělení Y při daném X=x (změní se, když změníme x?) lineární regrese (předpoklady): populační průměr Y při dané hodnotě X=x je lineární funkcí x variabilita (rozptyl) podmíněného rozdělení Y nezávisí na X=x

7 Porodní hmotnost hochů podle porodní délky

8 Porodní hmotnost a délka

9 Matematický popis regresní závislosti
 i=1,2,...,n  - neznámé parametry i - náhodná chyba N02) (normální rozdělení) 2 - neznámý parametr (rozptyl) x1, ..., xn - dané hodnoty proměnné X y1, ..., yn - naměřené (náhodné) hodnoty proměnné Y  - průměrná změna Y při jednotkové změně X  - průměrná hodnota Y při X=0

10 Odhad parametrů metoda nejmenších čtverců: zvolit odhady b0, b1 tak, byl minimální součet čtverců odchylek: toto minimum se nazývá reziduální součet čtverců (Se) odhad rozptylu : b1 odhad průměrné změny závisle proměnné Y při jednotkové změně nezávisle proměnné X

11 Modelová představa

12 Příklad (úmrtnost na melanom)
pozorování: jednotlivé státy USA MORT: úmrtnost na mužů (bělochů) na maligní melanom kůže v letech LAT: zeměpisná šířka státu LONG: zeměpisná délka státu OCEAN: zda na břehu oceánu (OCEAN=1, má-li oceánské pobřeží, OCEAN=0 jinak ) lze nestejnou úmrtnost vysvětlit polohou jednotlivých států?

13 Příklad (těsná závislost)

14 Příklad (slabá závislost)

15 Statistické vlastnosti odhadů
H0: (Y nezávisí na x):  (tj. yi=+i) zamítáme, když odhad b1 se dostatečně liší od 0 použijeme H0 zamítneme ve prospěch oboustranné alternativy H1, bude-li | T |  t1-/2(n - 2) ekvivalentní testu H0: x,y= 0 , tj. nezávislosti náhodných veličin X,Y

16 Příklad (závislost na zeměpisné délce)
Se=52 439,0 s2 = 1 115,7 R2=0,022 přímka: odhad MORT = 183,5 + 0,3363 • LONG závislost není průkazná na hladině =0,05 R2 je čtverec korel. koef. MORT a LONG (0,152=0,0225)

17 Příklad (závislost na zeměpisné šířce)
Se=17 173,01 s2 = 365,38 R2=0,680 přímka: odhad MORT = 389,2 - 5,978 • LAT závislost je průkazná na hladině =0,05 (i na menších) změna o 10 stupňů na sever (zeměpisná šířka vzroste) mortalita v průměru o 60 osob na menší

18 Příklad (tabulka analýzy rozptylu, závislost úmrtnosti na zeměpisné šířce)
celková variabilita = vysvětlená regresí + reziduální koeficient determinace obecně (var. vysvětlená/celková):

19 Mnohonásobná lineární regrese
lineární závislost na několika regresorech: yi =  xi1 + xi kxik + ei j - průměrná změna Y při jednotkové změně Xj a nezměněných hodnotách ostatních regresorů H0: j =0 znamená, že můžeme j-tý regresor ze závislosti vyloučit (nevypovídá o chování Y více, než co vypovídají ostatní regresory v modelu – test přidané informace) H0: 1 = 2 = ... = k = 0 znamená, že chování Y nezávisí na žádném z regresorů, testuje se pomocí tabulky analýzy rozptylu pro k=1 jsou obě hypotézy ekvivalentní

20 Příklad (závislost na délce i šířce)
Se=16 927,7 s2 = 367,99 R2=0,684 neprokázali jsme, že by znalost LONG vylepšila předpověď založenou na LAT (p=41,8 %) závislost na LAT byla: Se=17 173,01 s2 = 365,38 R2=0,680

21 Příklad (opravdu na délce nezáleží?)
Se=14 139,5 s2 = 314,21 R2=0,736 bez kvadratického členu bylo: Se=16 927,7 s2 = 367,99 R2=0,684

22 Příklad (pobřežní státy jsou jiné ?)
Se=12 357,0 s2 = 268,63 R2=0,770 v kvadratickém modelu bylo: Se=14 139,5 s2 = 314,21 R2=0,736

23 Příklad (analýza kovariance)

24 Umělé proměnné v regresi
umělá proměnná: nabývá hodnot 0 - 1 jediný regresor - umělá proměnná dvouvýběrový t-test několik umělých proměnných k vyjádření několika úrovní nominálního znaku analýza rozptylu jednoduchého třídění spojitý regresor, vůči kterému adjustujeme chování Y, ostatní regresory umělé proměnné analýza kovariance regresní diagnostika: metody (zejm. grafické) k ověření předpokladů regrese (tvar závislosti, stálý rozptyl, nezávislost pozorování, normální rozdělení)

25 Statistické modely závislosti
nezávisle závisle proměnná proměnná (é) spojitá nominální regrese, korelace logistická regrese (pro 0-1) analýza rozptylu kontingenční tabulka


Stáhnout ppt "Korelace a regrese Karel Zvára 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google