Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální hierarchie a prostorové interakce 1 Geografická hierarchizace 17. 10. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální hierarchie a prostorové interakce 1 Geografická hierarchizace 17. 10. 2007."— Transkript prezentace:

1 Regionální hierarchie a prostorové interakce 1 Geografická hierarchizace 17. 10. 2007

2 Východiska Geografický prostor není homogenní entita Geografický prostor není homogenní entita Jedním ze základních témat geografie je členění (diferenciace) geografického prostoru podle zvolených výzkumných cílů a metod Jedním ze základních témat geografie je členění (diferenciace) geografického prostoru podle zvolených výzkumných cílů a metod Každé takové členění je účelové zkreslení reality (na základě výzkumných otázek) Každé takové členění je účelové zkreslení reality (na základě výzkumných otázek)

3 Obecně k hierarchiím Prostorový rozsah komponentů vyšší úrovně je větší než na úrovních nižšíchProstorový rozsah komponentů vyšší úrovně je větší než na úrovních nižších Komponenty na vyšší úrovni se vyvíjejí (mění) pomaleji než na úrovních nižšíchKomponenty na vyšší úrovni se vyvíjejí (mění) pomaleji než na úrovních nižších Vyšší úrovně kontrolují úrovně nižšíVyšší úrovně kontrolují úrovně nižší Struktury, které vykazují řád na jedné úrovni, mohou na úrovni jiné náhodný charakterStruktury, které vykazují řád na jedné úrovni, mohou na úrovni jiné náhodný charakter Nestabilita vyšších úrovní může být odrazem nestability na úrovních nižšíchNestabilita vyšších úrovní může být odrazem nestability na úrovních nižších

4 Pojetí geokomplexu a geosytému V geografickém prostoru se objevují a opakují určité pravidelnosti V geografickém prostoru se objevují a opakují určité pravidelnosti Na jejich základě se vymezují prostorové jednotky Na jejich základě se vymezují prostorové jednotky Fyzicko-geografickéFyzicko-geografické Sociálně-ekonomicko-geografickéSociálně-ekonomicko-geografické Komplexně geografickéKomplexně geografické

5 Geokomplex Relativně uzavřená část přírody, svázaná procesy a s provázanými geokomponenty, které ho budují, utvářejí Relativně uzavřená část přírody, svázaná procesy a s provázanými geokomponenty, které ho budují, utvářejí Konkrétní fragment epigeosféry uzavřený přírodními hranicemi a organizovaný pravidelným rozložením vzájemně svázaných geokomponentů Konkrétní fragment epigeosféry uzavřený přírodními hranicemi a organizovaný pravidelným rozložením vzájemně svázaných geokomponentů Geokomplex je universální konceptem, který lze použít v případě různě velkých jednotek Geokomplex je universální konceptem, který lze použít v případě různě velkých jednotek Homogenní - nejnižší hierarchická úroveň, je jednotný z hlediska geokomponentů Homogenní - nejnižší hierarchická úroveň, je jednotný z hlediska geokomponentů Heterogenní – stupeň heterogennosti roste s hierarchickou úrovní a velikostí prostorové jednotky Heterogenní – stupeň heterogennosti roste s hierarchickou úrovní a velikostí prostorové jednotky Částečný – založen na určitém geokomponentu Částečný – založen na určitém geokomponentu Úplný Úplný

6 Geosystém Geokomplex, kde hrají roli i procesy spojující jednotlivé komponenty geokomplexu Geokomplex, kde hrají roli i procesy spojující jednotlivé komponenty geokomplexu Geokomplex: důležitá je strukturaGeokomplex: důležitá je struktura Geosystém: důležitá je funkceGeosystém: důležitá je funkce Intertní část: geologický podklad, georeliéf (kostra geosystému) Intertní část: geologický podklad, georeliéf (kostra geosystému) Mobilní část: vnější (radiace), vnitřní (pohyb materiálu a energie) Mobilní část: vnější (radiace), vnitřní (pohyb materiálu a energie) Prostorová struktura (stabilní uspořádání komponent geosystému) Prostorová struktura (stabilní uspořádání komponent geosystému) Časová struktura (vývoj uspořádání geosystému v čase) Časová struktura (vývoj uspořádání geosystému v čase)

7

8 Taxonomie geokomplexů 2 koncepty klasifikace geokomplexů 2 koncepty klasifikace geokomplexů GeochemickýGeochemický FyzickogeografickýFyzickogeografický 1) Geochemický 1) Geochemický Vznikl v SSSRVznikl v SSSR Využíván především v pedogegrafii a půdní hydrologiiVyužíván především v pedogegrafii a půdní hydrologii Typy geokomplexůTypy geokomplexů Eluviální (autonomní) Eluviální (autonomní) Eluviálně-akumulační Eluviálně-akumulační Akumulačně-eluviální Akumulačně-eluviální Transeluviální Transeluviální Supraakvální Supraakvální Subakvální Subakvální

9 Geochemický koncept

10 Taxonomie geokomplexů 2) Fyzicko-geografický koncept: 2) Fyzicko-geografický koncept: Klasifikace geokomplexů s využitím dvou systémůKlasifikace geokomplexů s využitím dvou systémů A) Typologického A) Typologického B) Regionálního B) Regionálního V obou případech hraje roli hierarchieV obou případech hraje roli hierarchie

11 Fyzickogeografický koncept Facie (top) Facie (top) Nejmenší přírodní prostorové komplexyNejmenší přírodní prostorové komplexy Oblasti („uročišče“) Oblasti („uročišče“) dynamicky propojené topydynamicky propojené topy Území (chora) Území (chora) více oblastívíce oblastí Krajina Krajina Nejvyšší jednotkaNejvyšší jednotka Jednotky typologického systému

12 Fyzickogeografický koncept FG region FG region Hierarchicky nejvyšší prostorová jednotkaHierarchicky nejvyšší prostorová jednotka Provincie Provincie Podprovincie Podprovincie Makroregiony Makroregiony Mezoregiony Mezoregiony Mikroregiony Mikroregiony Jednotky regionálnícho systému

13 Taxonomie geokomplexů Geochemický i fyzickogeografický koncept taxonomie komplexů používají různé klasifikační systémy Geochemický i fyzickogeografický koncept taxonomie komplexů používají různé klasifikační systémy Tyto klasifikační systém jsou neporovnatelné Tyto klasifikační systém jsou neporovnatelné

14 Fyzickogeografický koncept 4 velikostní dimenze: 4 velikostní dimenze: Topická (facie): nejmenší geograficky významné přírodní geokomplexy, které považujeme za geograficky a ekologicky kvazihomogenní (0,5 ha až několik km2)Topická (facie): nejmenší geograficky významné přírodní geokomplexy, které považujeme za geograficky a ekologicky kvazihomogenní (0,5 ha až několik km2) Chorická (nanochora = „uročišče“, mikrochora, mezochora): relativně homogenní plochy (pouze podle zvoleného kritéria)Chorická (nanochora = „uročišče“, mikrochora, mezochora): relativně homogenní plochy (pouze podle zvoleného kritéria) Regionální (makrochora, megachora): geokomplexy již mají výrazný individuální charakterRegionální (makrochora, megachora): geokomplexy již mají výrazný individuální charakter Geosférická (planetární)Geosférická (planetární) Spojení obou systémů Spojení obou systémů Chorická a regionální úroveň – výsledek regionalizaceChorická a regionální úroveň – výsledek regionalizace Topická úroveň (homogenní topické jednotky) – výsledek typologieTopická úroveň (homogenní topické jednotky) – výsledek typologie Propojení typologického a regionálního systému

15

16 Styčné body obou systémů

17 Topická dimenze Parciální jednotky Parciální jednotky MorfotopMorfotop má na celé ploše přibližně stejné morfometrické charakteristiky má na celé ploše přibližně stejné morfometrické charakteristiky Sledujeme chemické složení horniny, uložení, charakter, absolutní a relativní výšku, sklon, spád (relativní výška), orientace (směr sklonu svahu), expozice svahů Sledujeme chemické složení horniny, uložení, charakter, absolutní a relativní výšku, sklon, spád (relativní výška), orientace (směr sklonu svahu), expozice svahů Komplexní jednotky Komplexní jednotky Geotopy, ekotopyGeotopy, ekotopy Elementární, nejmenší komplexní geografické jednotky Elementární, nejmenší komplexní geografické jednotky

18

19 Chorická dimenze Dva nebo více topů tvoří choru Dva nebo více topů tvoří choru Mikrochory až makrochory.Mikrochory až makrochory. Syntéza Syntéza Prezentuje kombinaci celostních charakteristik FG sféry a charakteristik jednotlivých FG složek jakož i vazby a vztahy mezi nimiPrezentuje kombinaci celostních charakteristik FG sféry a charakteristik jednotlivých FG složek jakož i vazby a vztahy mezi nimi Zohledňuje i antropické ovlivnění FG složekZohledňuje i antropické ovlivnění FG složek

20 Hierarchie v humánní geografii Johann von Thünen a využití ploch Johann von Thünen a využití ploch 1826 – Meklenbursko1826 – Meklenbursko Podmínky platnosti:Podmínky platnosti: 1.Existence izolovaného státu odstřihnutého od ostatního svět 2.Existence dominujícího střediska v tomto státě 3.Umístění města v isotopickém prostoru Venkov a land use

21

22

23 Hierarchie v humánní geografii Hierarchické řetězce Hierarchické řetězce Pravidlo velikostního pořadí (rank-size rule) Pravidlo velikostního pořadí (rank-size rule) Vzorec: Vzorec: Pr = Pl/RPr = Pl/R Pr – populace r-tého města Pr – populace r-tého města Pl – populace největšího města Pl – populace největšího města R – pořadí r-tého města R – pořadí r-tého města Logika řetězců velikostního pořadí Logika řetězců velikostního pořadí Analogie v botanice, lingvistice (frekvence slov)Analogie v botanice, lingvistice (frekvence slov) Jednorozměrný vzor systému osídleníJednorozměrný vzor systému osídlení Sídla

24 Hierarchie v humánní geografii Christallerova teorie centrálních míst (central place theory) Christallerova teorie centrálních míst (central place theory) Dvourozměrný vzor systému osídleníDvourozměrný vzor systému osídlení 1933 jižní Německo1933 jižní Německo Inspirován von Thünenem a WeberemInspirován von Thünenem a Weberem Centrální místa – poskytují služby svému zázemíCentrální místa – poskytují služby svému zázemí Centra vyššího řádu poskytují širší nabídku služeb Centra vyššího řádu poskytují širší nabídku služeb Centra nižšího řádu poskytují užší nabídku služeb (pouze základní) Centra nižšího řádu poskytují užší nabídku služeb (pouze základní) Příklad škol (vysoké – střední – základní) Příklad škol (vysoké – střední – základní) Sídla

25

26 Hierarchie v humánní geografii Christallerova teorie centrálních míst (central place theory) Christallerova teorie centrálních míst (central place theory) Tři případy modelu:Tři případy modelu: 1.Optimalizující trh – nižší středisko leží mezi třemi vyššími (konkurujícími si) 2.Optimalizující dopravu – nižší středisko leží na nejkratší spojnici mezi středisky vyššími 3.Optimalizující správu (administrativu) – nižší střediska spadají zcela jasně do působnosti středisek vyšších Sídla

27

28

29

30

31 Hierarchie v humánní geografii Rozšíření Christallerova modelu Rozšíření Christallerova modelu August Lösch – sektory ve formě výsečíAugust Lösch – sektory ve formě výsečí Walter Isard – segmentyWalter Isard – segmenty Sídla

32

33


Stáhnout ppt "Regionální hierarchie a prostorové interakce 1 Geografická hierarchizace 17. 10. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google