Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální taxonomie 17. 4. 2008. Periodizace Periodizace Uspořádání v časeUspořádání v čase Regionální taxonomie Regionální taxonomie Uspořádání v prostoruUspořádání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální taxonomie 17. 4. 2008. Periodizace Periodizace Uspořádání v časeUspořádání v čase Regionální taxonomie Regionální taxonomie Uspořádání v prostoruUspořádání."— Transkript prezentace:

1 Regionální taxonomie 17. 4. 2008

2 Periodizace Periodizace Uspořádání v časeUspořádání v čase Regionální taxonomie Regionální taxonomie Uspořádání v prostoruUspořádání v prostoru Klasifikace Klasifikace Uspořádání nezávisle na prostoru a časeUspořádání nezávisle na prostoru a čase Regionální taxonomie

3 Speciální případ klasifikace obsahující prostorový aspekt Speciální případ klasifikace obsahující prostorový aspekt Obecně: uspořádání informací v prostoruObecně: uspořádání informací v prostoru Slouží k diferenciaci nehomogenního prostoru a k vymezování regionů Slouží k diferenciaci nehomogenního prostoru a k vymezování regionů Regiony mohou mít různou genezi, velikost, hierarchické postavení, vnitřní strukturu atd.Regiony mohou mít různou genezi, velikost, hierarchické postavení, vnitřní strukturu atd. Klasifikace je proces rozkladu, respektive výsledek rozkladu určité množiny do vzájemně se vylučujících kategorií (tříd) na základě předem určených kritérií Klasifikace je proces rozkladu, respektive výsledek rozkladu určité množiny do vzájemně se vylučujících kategorií (tříd) na základě předem určených kritérií

4 Regionální taxonomie Klasifikace se může uskutečnit dvojím způsobem: Klasifikace se může uskutečnit dvojím způsobem: rozklad množiny na množiny menší – na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti určitého klasifikačního znaku (znaků), regionalizačního kritéria, který se v dané chvíli a na dané úrovni považuje za podstatnérozklad množiny na množiny menší – na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti určitého klasifikačního znaku (znaků), regionalizačního kritéria, který se v dané chvíli a na dané úrovni považuje za podstatné slučování základních (individuálních) jednotek do větších množin – na základě shlukovacích procedurslučování základních (individuálních) jednotek do větších množin – na základě shlukovacích procedur

5 Regionální taxonomie V prvním případě jsou klasifikační kategorie předem definované, některé z nich však mohou po dokončení klasifikace zůstat prázdné. Tento postup se nazývá deduktivní (nebo také „od shora dolů“). Postupuje se tedy rozkladem určité kategorie na kategorie menší, teoreticky až k individuální jednotce (individuu). V prvním případě jsou klasifikační kategorie předem definované, některé z nich však mohou po dokončení klasifikace zůstat prázdné. Tento postup se nazývá deduktivní (nebo také „od shora dolů“). Postupuje se tedy rozkladem určité kategorie na kategorie menší, teoreticky až k individuální jednotce (individuu). Ve druhém případě jsou kategorie na počátku procedury tvořeny individuálními jednotkami (co jednotka to jedna kategorie), které se slučují do vyšších kategorií. Klasifikace se pak může ubírat různými směry a přizpůsobovat se průběžným výsledkům. Tento postup se nazývá induktivní (nebo také „ze zdola nahoru“). Induktivní klasifikace hledá nejlepší soubor kategorií pro daný soubor individuálních jednotek (individuí). Tento postup je snadnější, pružnější a může lépe reagovat na výzkumné potřeby. Ve druhém případě jsou kategorie na počátku procedury tvořeny individuálními jednotkami (co jednotka to jedna kategorie), které se slučují do vyšších kategorií. Klasifikace se pak může ubírat různými směry a přizpůsobovat se průběžným výsledkům. Tento postup se nazývá induktivní (nebo také „ze zdola nahoru“). Induktivní klasifikace hledá nejlepší soubor kategorií pro daný soubor individuálních jednotek (individuí). Tento postup je snadnější, pružnější a může lépe reagovat na výzkumné potřeby. V obou případech jsou výsledkem klasifikační procedury hierarchie kategorií (tříd) V obou případech jsou výsledkem klasifikační procedury hierarchie kategorií (tříd) Kategorie jsou vnitřně homogenní a mezi sebou heterogenní. Kategorie jsou vnitřně homogenní a mezi sebou heterogenní.

6

7 50. a 60. léta: základní FG problém, prakticky cíl výzkumu 50. a 60. léta: základní FG problém, prakticky cíl výzkumu V současné době je její význam především metodologický a metodický V současné době je její význam především metodologický a metodický Každá práce věnovaná konkrétnímu území musí nějakým způsobem řešit problematiku regionalizace Každá práce věnovaná konkrétnímu území musí nějakým způsobem řešit problematiku regionalizace Regionální taxonomie

8 Vzájemně se lišící části zemského povrchu Vzájemně se lišící části zemského povrchu Části zemského povrchu vymezené na základě zvoleného kritéria Části zemského povrchu vymezené na základě zvoleného kritéria Areál platnosti zvoleného kritéria Areál platnosti zvoleného kritéria Region má obrovské množství znaků, parametrů, kritérií, které je možné vybrat z jednotlivých jeho komponentů, respektive jejich vlastností Region má obrovské množství znaků, parametrů, kritérií, které je možné vybrat z jednotlivých jeho komponentů, respektive jejich vlastností Regionální taxonomie Regiony

9 Regionalizační kritérium = klasifikační znak Regionalizační kritérium = klasifikační znak Volí ho ten, kdo provádí regionalizaci Volí ho ten, kdo provádí regionalizaci Je tedy do jisté míry subjektivníJe tedy do jisté míry subjektivní Je nutné subjektivní momenty co nejvíce potlačitJe nutné subjektivní momenty co nejvíce potlačit Je vybíráno z vlastností geografické sféry Je vybíráno z vlastností geografické sféry stavová veličina (u homogenních regionů) stavová veličina (u homogenních regionů) spádovost k jádru vyjádřená určitou prostorovou vazbou (u nodálních regionů) spádovost k jádru vyjádřená určitou prostorovou vazbou (u nodálních regionů)

10 Příklady z FG sféry Georeliéf Georeliéf Morfometrické, morfogenetické charakteristikyMorfometrické, morfogenetické charakteristiky Litosféra Litosféra Kritéria hornin a jejich vlastnostiKritéria hornin a jejich vlastnosti Atmosféra Atmosféra Makroklimatické, mikroklimatické parametryMakroklimatické, mikroklimatické parametry Hydrosféra Hydrosféra Kritéria vybrané z povrchových a podzemních vodKritéria vybrané z povrchových a podzemních vod Pedosféra Pedosféra Fyzikální, chemické vlastnosti půdy, úrodnostFyzikální, chemické vlastnosti půdy, úrodnost Biosféra Biosféra Znaky přirozené potenciální vegetace, reálné vegetace, areály land coverZnaky přirozené potenciální vegetace, reálné vegetace, areály land cover Regionalizační kritérium

11 (1) procedura (procedura vymezování regionů) (1) procedura (procedura vymezování regionů) (2) stav, který je výsledkem procedury ve formě kartografického díla (mapy regionů) (2) stav, který je výsledkem procedury ve formě kartografického díla (mapy regionů) Prostorové jednotky se vyznačují teritoriální a vnitřní celistvostí, která je dána silou spojující jednotlivé komponenty regionu Prostorové jednotky se vyznačují teritoriální a vnitřní celistvostí, která je dána silou spojující jednotlivé komponenty regionu Je výsledkem geografické polohy a společné vývojové historie složek tvořících regionJe výsledkem geografické polohy a společné vývojové historie složek tvořících region Minimální rozdíly uvnitř regionu Minimální rozdíly uvnitř regionu Maximální rozdíly mezi regiony Maximální rozdíly mezi regiony Regionální taxonomie

12 regionalizace regionalizace nebo také individuální regionalizacenebo také individuální regionalizace regionální typologie regionální typologie nebo také typologická regionalizacenebo také typologická regionalizace Obě části spolu velice úzce souvisí a někdy je těžké identifikovat, kde a kdy končí regionalizace a začíná regionální typologie, neboť mohou být prováděny i zároveň Obě části spolu velice úzce souvisí a někdy je těžké identifikovat, kde a kdy končí regionalizace a začíná regionální typologie, neboť mohou být prováděny i zároveň Ze striktně metodologického hlediska navazuje regionální typologie na regionalizaci Ze striktně metodologického hlediska navazuje regionální typologie na regionalizaci V případě induktivního postupu (viz dále) je však možné začít regionální typologií a skončit regionalizací V případě induktivního postupu (viz dále) je však možné začít regionální typologií a skončit regionalizací

13 Regionalizace Pproces vlastního vymezování regionů na zvolené hierarchické úrovni Pproces vlastního vymezování regionů na zvolené hierarchické úrovni Regionalizace se zaměřuje na odlišnosti v rámci geografické sféry Regionalizace se zaměřuje na odlišnosti v rámci geografické sféry Regionalizace má individuálních charakter a identifikuje tedy individuální regiony Regionalizace má individuálních charakter a identifikuje tedy individuální regiony Výsledkem regionalizace jsou tzv. individuální regionální systémy, kdy se do procedury zavádí podmínka prostorového sousedství Výsledkem regionalizace jsou tzv. individuální regionální systémy, kdy se do procedury zavádí podmínka prostorového sousedství Prostorové jednotky vykazující stejné regionalizační kritéria spolu musí sousedit, aby mohly být spojeny v region větší Prostorové jednotky vykazující stejné regionalizační kritéria spolu musí sousedit, aby mohly být spojeny v region větší Stupeň vnitřní homogenity výsledné kategorie (třídy) z toho důvodu logicky klesá. Stupeň vnitřní homogenity výsledné kategorie (třídy) z toho důvodu logicky klesá.

14 Regionální typologie Hledá opakující se charakteristiky Hledá opakující se charakteristiky Regionální typologie je analogická k obecné klasifikační proceduře, je to tedy proces seskupování prostorových jednotek do kategorií (tříd) na základě zvolených kritérií. Regionální typologie je analogická k obecné klasifikační proceduře, je to tedy proces seskupování prostorových jednotek do kategorií (tříd) na základě zvolených kritérií. Regionální typologie má typologický charakter a identifikuje tedy typologické regiony Regionální typologie má typologický charakter a identifikuje tedy typologické regiony Výsledkem regionální typologie jsou tzv. typologické regionální systémy, kdy prostorové jednotky, kterou jsou podle zvolených regionalizačních kritérií stejné, spolu sousedit nemusí Výsledkem regionální typologie jsou tzv. typologické regionální systémy, kdy prostorové jednotky, kterou jsou podle zvolených regionalizačních kritérií stejné, spolu sousedit nemusí Homogenita výsledných kategorií (tříd) je vyšší než v předchozím případě. Homogenita výsledných kategorií (tříd) je vyšší než v předchozím případě.

15 Typologie a regionalizace

16 Regionální taxonomie Podle obsahu Podle obsahu Odvětvová (geomorfologické, zemědělské jednotky….)Odvětvová (geomorfologické, zemědělské jednotky….) Částečně komplexní (FG, HG regiony)Částečně komplexní (FG, HG regiony) Komplexní (komplexní geografické regiony)Komplexní (komplexní geografické regiony) Podle formy Podle formy Formální (pro vymezování homogenních regionů),Formální (pro vymezování homogenních regionů), Funkční (pro vymezování nodálních regionů)Funkční (pro vymezování nodálních regionů)

17 Podle způsobu klasifikace Podle způsobu klasifikace Nehierarchická (jednostupňová) – území se člení na základě 1 regionalizačního znakuNehierarchická (jednostupňová) – území se člení na základě 1 regionalizačního znaku Hierarchická (vícestupňová) – území se člení na základě vícero regionalizačních znakůHierarchická (vícestupňová) – území se člení na základě vícero regionalizačních znaků Regionální taxonomie

18 Podle postupu Podle postupu Deduktivní – dělení větších jednotek na menší (teoreticky od celé geografické sféry po topickou dimenzi v případě FG, po mikroregionální dimenzi v případě HG)Deduktivní – dělení větších jednotek na menší (teoreticky od celé geografické sféry po topickou dimenzi v případě FG, po mikroregionální dimenzi v případě HG) Induktivní – slučování menších jednotek ve větší (teoreticky od topické dimenze v případě FG, či od „základní prostorové jednotky“ v případě HG po geografickou sféru)Induktivní – slučování menších jednotek ve větší (teoreticky od topické dimenze v případě FG, či od „základní prostorové jednotky“ v případě HG po geografickou sféru) Regionální taxonomie

19 Příklad: formální hierarchická deduktivní regionalizace

20 Logická pravidla regionální taxonomie suma vymezených kategorií (tříd) se musí rovnat celému obsahu klasifikovaného jevu (tj. například celému území, kde se regionální taxonomie provádí), suma vymezených kategorií (tříd) se musí rovnat celému obsahu klasifikovaného jevu (tj. například celému území, kde se regionální taxonomie provádí), v rámci jednoho stupně regionalizační procedury se musí zachovat jen jedno regionalizační kritérium (znak), v rámci jednoho stupně regionalizační procedury se musí zachovat jen jedno regionalizační kritérium (znak), vymezené kategorie (třídy) se musí navzájem vylučovat; není tedy možné, aby jeden region (prostorová jednotka) patřil zároveň do několika kategorií, vymezené kategorie (třídy) se musí navzájem vylučovat; není tedy možné, aby jeden region (prostorová jednotka) patřil zároveň do několika kategorií, je vhodné zachovat logické stupně regionalizační procedury, je vhodné zachovat logické stupně regionalizační procedury, v rámci jednoho stupně regionalizační procedury není možné kombinovat typologickou regionalizaci a individuální regionalizaci. v rámci jednoho stupně regionalizační procedury není možné kombinovat typologickou regionalizaci a individuální regionalizaci.

21 Výsledek regionální taxonomie: regiony regionalizační kritérium (znak) by mělo uvnitř regionu (či regionální kategorie) být maximálně homogenní (v případě nodálních regionů by vnitroregionální integrační procesy měly být maximálně uzavřené), regionalizační kritérium (znak) by mělo uvnitř regionu (či regionální kategorie) být maximálně homogenní (v případě nodálních regionů by vnitroregionální integrační procesy měly být maximálně uzavřené), mezi jednotlivými regiony (či regionálními kategoriemi) by regionalizační kritérium (znak) mělo být maximálně odlišné (v případě nodálních regionů by měly být minimalizovány meziregionální procesy), mezi jednotlivými regiony (či regionálními kategoriemi) by regionalizační kritérium (znak) mělo být maximálně odlišné (v případě nodálních regionů by měly být minimalizovány meziregionální procesy), vymezené regiony by měly mít určitou minimální velikost, která závisí na cílech výzkumu, vymezené regiony by měly mít určitou minimální velikost, která závisí na cílech výzkumu, vymezené regiony by měly být skladebné do vyšších hierarchických úrovní vymezené regiony by měly být skladebné do vyšších hierarchických úrovní

22 Deduktivní metody (regionalizace) Metoda vedoucího faktoru (regionalizačního kritéria) Metoda vedoucího faktoru (regionalizačního kritéria) Volba jednoho komponentu, která má zásadní vliv na charakter prostorové jednotkyVolba jednoho komponentu, která má zásadní vliv na charakter prostorové jednotky Každá úroveň regionalizace by měla být provedena podle jiného komponentuKaždá úroveň regionalizace by měla být provedena podle jiného komponentu Metoda superpozice (naložení, překrývání map) Metoda superpozice (naložení, překrývání map) Nakládají se mapy částečných regionalizacíNakládají se mapy částečných regionalizací Hledají se shody hranic částečných regionalizacíHledají se shody hranic částečných regionalizací Často se např. shodují hranice geomorfologických, kvartérně geologických a pedogeografických areálůČasto se např. shodují hranice geomorfologických, kvartérně geologických a pedogeografických areálů Regionální taxonomie

23 Induktivní metody (typizace) Metoda dominujících jednotek Metoda dominujících jednotek Vychází z mozaiky typologických jednotek, nejčastěji na topické úrovniVychází z mozaiky typologických jednotek, nejčastěji na topické úrovni Charakteristika topu: rostlinstvo, půdní typ, vodní režim Charakteristika topu: rostlinstvo, půdní typ, vodní režim Hranice topu: geomorfologické, (mikroklimatické) Hranice topu: geomorfologické, (mikroklimatické) Ve vyšších jednotkách převažuje 1 typ jednotek nižšíchVe vyšších jednotkách převažuje 1 typ jednotek nižších Metoda sousedství Metoda sousedství Výzkum různých forem sousedství jednotek (grafická metoda – diagramy)Výzkum různých forem sousedství jednotek (grafická metoda – diagramy) Metoda analýzy hranic Metoda analýzy hranic „ostrost“ hranice vyjádřená např. počtem změn vybraných regionalizačních kritérií„ostrost“ hranice vyjádřená např. počtem změn vybraných regionalizačních kritérií Regionální taxonomie

24 Většinou se využívá deduktivní přístup Většinou se využívá deduktivní přístup Velká území se lehce dělí na jednotky menší, ovšem jen do určité úrovně (mikrochorická)Velká území se lehce dělí na jednotky menší, ovšem jen do určité úrovně (mikrochorická) Na základě regionalizačních kritériíNa základě regionalizačních kritérií Induktivní přístup se využívá v případě malých území (katastr a menší) Induktivní přístup se využívá v případě malých území (katastr a menší) Na základě shlukování jednotek topickýchNa základě shlukování jednotek topických Komplementárnost indukce a dedukce Komplementárnost indukce a dedukce Dedukce: vymezení jednotek (maximálně mikrochor)Dedukce: vymezení jednotek (maximálně mikrochor) Indukce: zpřesnění hranic jednotek vymezených dedukcíIndukce: zpřesnění hranic jednotek vymezených dedukcí Metoda souladu regionálních jednotek jednotkami typologickýmiMetoda souladu regionálních jednotek jednotkami typologickými Metoda opakujících se charakteristických typologických geokomplexůMetoda opakujících se charakteristických typologických geokomplexů Aplikace induktivní a deduktivních metod

25 Regionální taxonomie Kvantitativní metody Kvantitativní metody Míry podobnosti – asociační a korelační koeficientyMíry podobnosti – asociační a korelační koeficienty Metoda analýzy vzdálenosti v n- rozměrném prostoru (metoda funkční vzdálenosti, metoda taxonomické vzdálenosti)Metoda analýzy vzdálenosti v n- rozměrném prostoru (metoda funkční vzdálenosti, metoda taxonomické vzdálenosti) Metody vícerozměrné analýzy Metody vícerozměrné analýzy Faktorová analýzaFaktorová analýza Shluková analýzaShluková analýza


Stáhnout ppt "Regionální taxonomie 17. 4. 2008. Periodizace Periodizace Uspořádání v časeUspořádání v čase Regionální taxonomie Regionální taxonomie Uspořádání v prostoruUspořádání."

Podobné prezentace


Reklamy Google