Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K současným trendům v rozvoji venkova RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K současným trendům v rozvoji venkova RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 K současným trendům v rozvoji venkova RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Vytváří legislativní rámec a vymezuje státem podporované regiony (§4, odst. 1): 1. regiony se soustředěnou podporou státu a) strukturálně postižené regiony b) hospodářsky slabé regiony c) venkovské regiony 2. ostatní regiony např.: pohraniční regiony, bývalé vojenské prostory, regiony s narušeným životním prostředím, regiony postižené živelní pohromou apod.

3

4 Vymezení pojmu venkov Přístup ČR Vzhledem ke specifickému charakteru našeho osídlení se používá několik přístupů k jeho vymezení. V ČR nejčastěji chápeme venkov jako soubor venkovských obcí s maximálně dvěma tisíci obyvatel (na jižní Moravě jsou i venkovské obce s vyšším počtem než 2 000 obyv. a zároveň je v ČR 57 měst s počtem obyvatel pod touto hranicí); Podle této kategorizace představují venkovské obce 89,8 % všech obcí, pokrývající 73,6 % plochy území ČR. Žije v nich 26,3 % obyvatel.

5 Vymezení pojmu venkov Nové pohledy – místo statistického pohledu snaha o a)komplexně funkční vymezení (definici) venkova zohledňujícího specifické prostorové, socioekonomické a environmentální charakteristiky b)promítnutí často smíšeného charakteru osídlení do definice venkova (v ČR většina území státu)

6 Demografický vývoj Vývoj po r. 2000 -Výrazná stabilizace počtu obyvatel žijících na venkově -Snížení velikostní diferenciace (úbytek obyv. pouze v obcích do 200 obyv.) -Zřetelná polohová diferenciace (přírůstek obyv. v zázemí městských center, stabilní vývoj na většině venkovského území, úbytek v periferních oblastech, ale více v tzv.vnitřních periferiích) -Vývoj strukturálních charakteristik obyv. ukáží výsledky censu 2011

7 Diverzifikace ekonomické struktury, zejména směrem k terciéru Snižující se počet tzv. zemědělských obcí Obnova řemeslných tradic a tradičních výrob V oblasti služeb rostoucí podíl aktivit vázaný na návštěvníky obce, u místního obyvatelstva pak orientace na mladou a střední generaci Ekonomické změny

8 Vztahy venkov-město Podpora polycentrického rozvoje Tvorba partnerství (důraz na vzájemné vazby a spolupráce na místní a regionální úrovni) Posilování vzájemné funkční komplementarity Využívání kulturních a přírodních zdrojů a přidané hodnoty (tzv. místní produkty, nové technologie, atd.) Vytváření sítí Koncepční a rozvojové dokumenty (propojení měst a zázemí) Podpora dostupnosti služeb Zajištění dopravní dostupnosti


Stáhnout ppt "K současným trendům v rozvoji venkova RNDr. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google