Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě PRAHA V POLYCENTRICKÉ STŘEDNÍ EVROPĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě PRAHA V POLYCENTRICKÉ STŘEDNÍ EVROPĚ."— Transkript prezentace:

1 Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě PRAHA V POLYCENTRICKÉ STŘEDNÍ EVROPĚ

2

3 Vztahy měst: propojení ve výzkumu Polycentrické vztahy mezi městy POLYCE týkající se výzkumné činnosti

4 Vztahy měst: vyhledávání informací na webu Polycentrické vztahy mezi městy POLYCE týkající se vzájemné pozornosti na internetu Relativní intensita vyhledávání na webu, Vzájemné vztahy mezi městy jsou popsány pomocí šipek, jejich tloušťka představuje relativní podíl aktivity hledání na vyhledávací dotaz města ve srovnání s vyhledávání na dotazy jiných měst POLYCE. 50 % Počet obyvatel města POLYCE je normalizován, přepočítává se tedy jako by všechna města měla stejný počet obyvatel. zdroj dat: Google Insights for Search

5

6 Porovnání středoevropských metropolí společný rys: vynikající životní podmínky •nadprůměrné skóre ve vzorku 50 srovnávaných evropských měst •další růst může kvalitu prostředí ohrozit každé z měst může hrát jinou úlohu při vytváření konkurenceschopnosti středoevropského systému měst v širším prostorovém kontextu •Praha a Vídeň si vedou celkově lépe než je průměr srovnávaných měst •Vídeň a Praha vykazují nejlepší ekonomický rozvoj •slabé stránky v oblasti demografie, vzdělávání a malé etnické diverzity •Bratislava a Lublaň silné v kategorii Obyvatelstvo - šance pro vznik center vzdělávání a etnickou diverzitu. •Vídeň – vzor a model v otázkách životního prostředí, ale nedostihuje severská a západoevropská města •dostupnost a veřejná doprava jsou ve Vídni nadstandardní

7 BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA PRAHA WIEN VE STŘEDOEVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ

8 prostorové vztahy v Pražském metropolitním regionu •funkční metropolitní region na úrovni Středočeského kraje •silné bezkonkurenční pracovištní centrum (podobně Budapešť a Bratislava)  převážně jednosměrný pohyb za prací •menší zalidnění okolního regionu (podobně Bratislava) X suburbanizace •rozvoj recipročních vztahů (Mladá Boleslav)

9 FAKTORY ROZVOJE – PRAHA Hodnoty jednotlivých faktorů vyjadřují odchylku od průměru 50 vybraných evropských měst

10 VNÍMÁNÍ PRAHY  Profil města •historické dědictví •cestovní ruch •exkluzivní geografická poloha •atraktivní partner pro spolupráci, ale… Trendy rozvoje města •rostoucí ekonomická výkonnost •perspektivní město  Profil města •málo dynamické město •málo inovativní •institucionálně problematické •drahé Trendy rozvoje města •neudržitelné využívání území •slabá / nevýrazná rozvojová strategie / politika Možnosti spolupráce •v Pražském metropolitním regionu •infrastruktura – doprava, energetická bezpečnost •koordinace územního rozvoje •ve středoevropském prostoru •výměna know-how – propagace cyklistiky, participace občanů •cestovní ruch •doprava

11 VNÍMÁNÍ PRAHY Silné stránky Prahy

12 VNÍMÁNÍ PRAHY Slabé stránky Prahy

13 VNÍMÁNÍ PRAHY

14 Metropolitní program pro Prahu Vize •ZNALOST – klíčové slovo pro metropolitní rozvoj Prahy •rozvoj znalostní ekonomiky může posilovat konkurenceschopnost •KULTURNÍ IMAGE metropolitní Prahy může být hnacím motorem ekonomické prosperity i sociální soudržnosti Činnosti •výměna vědomostí na několika úrovních •zintenzívnit spolupráci v regionálním a středoevropském měřítku •učit se od ostatních, sdílet vlastní zkušenosti •podporovat výměnu vědomostí mezi důležitými aktéry na regionální úrovni •začleňovat společné středočeské kulturní hodnoty do metropolitní image města Prahy  povědomí společné identity Výzvy a překážky •nedostatek spolupráce na regionální úrovni •jak překonat současné i zděděné institucionální bariéry spolupráce?

15 Nápady pro středoevropskou síť metropolí Příklady konkrétních doporučení pro společné projekty •neformální síť středoevropských měst (obdoba EUROCITIES, Metrex, OpenCities, …) •společný kulturní a zpravodajský televizní kanál („ARTE-EAST“) •větší mobilita a „double-degree“ programy studia na vysokých školách (CEEPUS) •koordinace v turistickém průmyslu – marketing „balíčku“ středoevropských metropolí •jízdenky INTERRAIL pro střední Evropu •společná energetická strategie •společná reprezentace středoevropských metropolí u orgánů EU v Bruselu •plánovací síť / společenství středoevropských metropolí

16 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě PRAHA V POLYCENTRICKÉ STŘEDNÍ EVROPĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google