Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě PRAHA V POLYCENTRICKÉ STŘEDNÍ EVROPĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě PRAHA V POLYCENTRICKÉ STŘEDNÍ EVROPĚ."— Transkript prezentace:

1 Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě PRAHA V POLYCENTRICKÉ STŘEDNÍ EVROPĚ

2

3 Vztahy měst: propojení ve výzkumu Polycentrické vztahy mezi městy POLYCE týkající se výzkumné činnosti

4 Vztahy měst: vyhledávání informací na webu Polycentrické vztahy mezi městy POLYCE týkající se vzájemné pozornosti na internetu Relativní intensita vyhledávání na webu, 2004 - 2011 Vzájemné vztahy mezi městy jsou popsány pomocí šipek, jejich tloušťka představuje relativní podíl aktivity hledání na vyhledávací dotaz města ve srovnání s vyhledávání na dotazy jiných měst POLYCE. 50 % Počet obyvatel města POLYCE je normalizován, přepočítává se tedy jako by všechna města měla stejný počet obyvatel. zdroj dat: Google Insights for Search

5

6 Porovnání středoevropských metropolí společný rys: vynikající životní podmínky •nadprůměrné skóre ve vzorku 50 srovnávaných evropských měst •další růst může kvalitu prostředí ohrozit každé z měst může hrát jinou úlohu při vytváření konkurenceschopnosti středoevropského systému měst v širším prostorovém kontextu •Praha a Vídeň si vedou celkově lépe než je průměr srovnávaných měst •Vídeň a Praha vykazují nejlepší ekonomický rozvoj •slabé stránky v oblasti demografie, vzdělávání a malé etnické diverzity •Bratislava a Lublaň silné v kategorii Obyvatelstvo - šance pro vznik center vzdělávání a etnickou diverzitu. •Vídeň – vzor a model v otázkách životního prostředí, ale nedostihuje severská a západoevropská města •dostupnost a veřejná doprava jsou ve Vídni nadstandardní

7 BRATISLAVA BUDAPEST LJUBLJANA PRAHA WIEN VE STŘEDOEVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ

8 prostorové vztahy v Pražském metropolitním regionu •funkční metropolitní region na úrovni Středočeského kraje •silné bezkonkurenční pracovištní centrum (podobně Budapešť a Bratislava)  převážně jednosměrný pohyb za prací •menší zalidnění okolního regionu (podobně Bratislava) X suburbanizace •rozvoj recipročních vztahů (Mladá Boleslav)

9 FAKTORY ROZVOJE – PRAHA Hodnoty jednotlivých faktorů vyjadřují odchylku od průměru 50 vybraných evropských měst

10 VNÍMÁNÍ PRAHY  Profil města •historické dědictví •cestovní ruch •exkluzivní geografická poloha •atraktivní partner pro spolupráci, ale… Trendy rozvoje města •rostoucí ekonomická výkonnost •perspektivní město  Profil města •málo dynamické město •málo inovativní •institucionálně problematické •drahé Trendy rozvoje města •neudržitelné využívání území •slabá / nevýrazná rozvojová strategie / politika Možnosti spolupráce •v Pražském metropolitním regionu •infrastruktura – doprava, energetická bezpečnost •koordinace územního rozvoje •ve středoevropském prostoru •výměna know-how – propagace cyklistiky, participace občanů •cestovní ruch •doprava

11 VNÍMÁNÍ PRAHY Silné stránky Prahy

12 VNÍMÁNÍ PRAHY Slabé stránky Prahy

13 VNÍMÁNÍ PRAHY

14 Metropolitní program pro Prahu Vize •ZNALOST – klíčové slovo pro metropolitní rozvoj Prahy •rozvoj znalostní ekonomiky může posilovat konkurenceschopnost •KULTURNÍ IMAGE metropolitní Prahy může být hnacím motorem ekonomické prosperity i sociální soudržnosti Činnosti •výměna vědomostí na několika úrovních •zintenzívnit spolupráci v regionálním a středoevropském měřítku •učit se od ostatních, sdílet vlastní zkušenosti •podporovat výměnu vědomostí mezi důležitými aktéry na regionální úrovni •začleňovat společné středočeské kulturní hodnoty do metropolitní image města Prahy  povědomí společné identity Výzvy a překážky •nedostatek spolupráce na regionální úrovni •jak překonat současné i zděděné institucionální bariéry spolupráce?

15 Nápady pro středoevropskou síť metropolí Příklady konkrétních doporučení pro společné projekty •neformální síť středoevropských měst (obdoba EUROCITIES, Metrex, OpenCities, …) •společný kulturní a zpravodajský televizní kanál („ARTE-EAST“) •větší mobilita a „double-degree“ programy studia na vysokých školách (CEEPUS) •koordinace v turistickém průmyslu – marketing „balíčku“ středoevropských metropolí •jízdenky INTERRAIL pro střední Evropu •společná energetická strategie •společná reprezentace středoevropských metropolí u orgánů EU v Bruselu •plánovací síť / společenství středoevropských metropolí

16 děkuji za pozornost maier@fa.cvut.cz


Stáhnout ppt "Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě PRAHA V POLYCENTRICKÉ STŘEDNÍ EVROPĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google