Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ANALÝZA PRŮMYSL 4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ANALÝZA PRŮMYSL 4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;"— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ANALÝZA PRŮMYSL 4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Pár slov na úvod geografii průmyslu můžeme definovat jako vědu, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi průmyslovou výrobou a ostatními složkami krajiny, studiem zákonitostí a vývoje rozmístění průmyslu, jako výsledného projevu těchto vztahů geografie průmyslu, původně geografie výroby, se začala formovat a pomalu prosazovat od počátku minulého století Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 Klasifikace průmyslu (1) těžký průmysl (výroba výrobních prostředků) průmysl paliv energetický průmysl hutnictví železa hutnictví neželezných kovů chemický průmysl strojírenský průmysl elektrotechnický a kovozpracující průmysl průmysl stavebních hmit dřevozpracující průmysl lehký průmysl (výroba spotřebních předmětů) průmysl papíru a celulózy průmysl skla, keramiky a porcelánu textilní průmysl oděvní průmysl kožedělný průmysl polygrafický průmysl průmysl potravin a pochutin výroba mrazírenská, zřídelní a tabáková ostatní průmyslová výroba kritérium funkce využití finálních výrobků Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

4 Klasifikace průmyslu (2) těžba nerostných surovin (těžba a dobývání) zpracovatelský průmysl výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatického vzduchu klasifikace CZ-NACE dle charakteru postavení výrobního procesu k výchozím surovinám Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

5 GEOGRAFICKÉ METODY HODNOCENÍ PRŮMYSLU Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

6 Velikost průmyslu nejčastěji se používají ukazatele charakterizující velikost zaměstnanosti v průmyslu nebo hodnotu výroby např. počet pracovníků, objem výroby zboží, obrat výroby, zisk, hodnota základních prostředků Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

7 Struktura průmyslu vyjádřením struktury průmyslu v určité územní jednotce můžeme hodnotit význam jednotlivých odvětví v dané prostorové jednotce obvykle se používá podíl jednotlivých průmyslových odvětví na celkové hodnotě průmyslu daného regionu, při použití základních ukazatelů velikosti průmyslu velmi často se vyjadřuje i vnitřní struktura jednotlivých průmyslových odvětví (zejména s ohledem na zaměstnanost) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Specializace a diversifikace průmyslu specializace průmyslu = struktura průmyslu v dané územní jednotce, která se vyznačuje vysokým podílem jednoho či několika průmyslových odvětví index specializace hrubý index diverzifikace (HID) čistý index diverzifikace (HID) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Koncentrace průmyslu (1) hustota průmyslu index koncentrace udává, jaký podíl obyvatel územní jednotky žije na území, ve kterém se koncentruje polovina hodnoty velikosti průmyslu této územní jednotky I k – index koncentrace P i – počet obyvatel v regionech, které se účastní na koncentraci P – celkový počet obyvatel v hierarchicky vyšší územní jednotce K – počet regionů, které se účastní na koncentraci Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Koncentrace průmyslu (2) koeficient koncentrace (lokalizační kvocient) vyjadřuje porovnání úrovně koncentrace průmyslu (resp. odvětví průmyslu) ve zvolené územní jednotce s úrovní koncentrace průmyslu v územní jednotce hierarchicky vyšší K ki – koeficient koncentrace P – počet p – zaměstnaní (hodnota produkce) v průmyslu o – obyvatelé (ekonomicky aktivní) celkem i – územní jednotka hierarchicky nižší j – územní jednotka hierarchicky vyšší Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

11 Koncentrace průmyslu (3) Lorenzova křivka vyjadřuje koncentraci průmyslu (resp. odvětví průmyslu) v dané územní jednotce porovnáním základního ukazatele (počet zaměstnaných v průmyslu k obecnému ukazateli, kterým může být počet obyvatel, rozloha územní jednotky atd. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

12 Lorenzova křivka na osu y se nanášejí kumulativní hodnoty podílů (y i ) základního ukazatele (počet zaměstnaných v průmyslu, hodnota průmyslové výroby) za hierarchicky nižší územní jednotky, ze kterých se skládá územní jednotka, za kterou se koncentrace průmyslu sleduje. na osu x se k příslušným y i nanášejí hodnoty x i – kumulativní hodnoty relativních podílů obecného ukazatele (počet obyvatel, rozloha) podle tvaru výsledné křivky můžeme hodnotit úroveň koncentrace průmyslu. Čím více se křivka přimyká ke středové úhlopříčce, tím je průmysl v dané územní jednotce méně koncentrovaný. Naopak čím je zakřivení křivky vzhledem k úhlopříčce větší, tím je větší i koncentrace. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

13 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dotazy? Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ANALÝZA PRŮMYSL 4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce;"

Podobné prezentace


Reklamy Google