Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ KIP/MR Katedra managementu, inovací a projektů doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ KIP/MR Katedra managementu, inovací a projektů doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ KIP/MR Katedra managementu, inovací a projektů doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

2 1. Základní pojmy a poznatky manažerského rozhodování

3 LS 2010/11 Sekvenční a paralelní funkce Rozhodování: jedna z paralelních (průběžných) manažerských funkcí; nejvýrazněji se uplatňuje v plánování Rozhodování: jedna z paralelních (průběžných) manažerských funkcí; nejvýrazněji se uplatňuje v plánování AnalýzaRozhodováníImplementace Plánování Organizace Výběr lidí Vedení Kontrola 3KIP/MR - 1

4 LS 2010/11 4KIP/MR - 1

5 LS 2010/11 DVĚ STRÁNKY ROZHODOVÁNÍ Kvalita rozhodovacích procesů ovlivňuje zásadním způsobem fungování organizace Kvalita rozhodovacích procesů ovlivňuje zásadním způsobem fungování organizace Dvě stránky rozhodování: Dvě stránky rozhodování: Meritorní (věcná, obsahová) Meritorní (věcná, obsahová) Formálně-logická (procedurální) Formálně-logická (procedurální) 5KIP/MR - 1

6 LS 2010/11 Meritorní stránka rozhodování Odráží odlišnosti rozhodovacích procesů, jejich specifické rysy; příklady: Odráží odlišnosti rozhodovacích procesů, jejich specifické rysy; příklady: Výrobní program Výrobní program Kapitálové investice Kapitálové investice Uvedení výrobku na trh, marketingová strategie Uvedení výrobku na trh, marketingová strategie Organizační uspořádání Organizační uspořádání Vytvoření společného podniku Vytvoření společného podniku Výběr pracovníků Výběr pracovníků Jednotlivé procesy jsou předmětem studia různých disciplin (marketing, finanční management, personalistika, …) Jednotlivé procesy jsou předmětem studia různých disciplin (marketing, finanční management, personalistika, …) 6KIP/MR - 1

7 LS 2010/11 Procedurální stránka rozhodování Společné rysy a vlastnosti rozhodovacích procesů Společné rysy a vlastnosti rozhodovacích procesů Rámcový postup řešení (identifikace problému, vyjasnění jeho příčin a cílů řešení, generování variantních řešení, hodnocení a výběr, podrobněji viz dále) Rámcový postup řešení (identifikace problému, vyjasnění jeho příčin a cílů řešení, generování variantních řešení, hodnocení a výběr, podrobněji viz dále) Koncepty (užitek a jeho měření) Koncepty (užitek a jeho měření) Metody a nástroje podporující řešení rozhodovacích problémů Metody a nástroje podporující řešení rozhodovacích problémů 7KIP/MR - 1

8 LS 2010/11 TEORIE ROZHODOVÁNÍ Teorie užitku (utility) – hodnocení variant podle kritérií Teorie užitku (utility) – hodnocení variant podle kritérií Sociálně-psychologické teorie – zaměřené na subjekt a jeho chování Sociálně-psychologické teorie – zaměřené na subjekt a jeho chování Kvantitativně orientované – aplikace matematických modelů a metod (operační analýza, teorie her, rozhodovací analýza) Kvantitativně orientované – aplikace matematických modelů a metod (operační analýza, teorie her, rozhodovací analýza) Teorie rozhodování v organizacích – respektuje omezené schopnosti subjektu rozhodování i omezení racionality v organizacích Teorie rozhodování v organizacích – respektuje omezené schopnosti subjektu rozhodování i omezení racionality v organizacích viz též www.kip.zcu.cz/kursy/imi/www/6_rozhodovani/6_1.htm viz též www.kip.zcu.cz/kursy/imi/www/6_rozhodovani/6_1.htm www.kip.zcu.cz/kursy/imi/www/6_rozhodovani/6_1.htm 8KIP/MR - 1

9 LS 2010/11 Normativní vs. deskriptivní teorie Normativní teorie: poskytnutí návodů, jak problémy řešit, jaké modely používat, jakým způsobem; tvorba norem, jejichž aplikace vede k žádoucí kvalitě rozhodování Normativní teorie: poskytnutí návodů, jak problémy řešit, jaké modely používat, jakým způsobem; tvorba norem, jejichž aplikace vede k žádoucí kvalitě rozhodování Deskriptivní teorie: získávání poznatků o tom, jak rozhodování skutečně probíhá; popis, analýza a hodnocení rozhodovacích procesů, jejich průběhu, předností a nedostatků, chování rozhodovatele a dalších subjektů v průběhu rozhodovacího procesu Deskriptivní teorie: získávání poznatků o tom, jak rozhodování skutečně probíhá; popis, analýza a hodnocení rozhodovacích procesů, jejich průběhu, předností a nedostatků, chování rozhodovatele a dalších subjektů v průběhu rozhodovacího procesu 9KIP/MR - 1

10 LS 2010/11 ROZHODOVACÍ PROCESY A PROBLÉMY Rozhodovací proces: proces řešení rozhodovacích problémů (problémů s více variantami řešení) – posuzování variant a výběr optimální varianty Rozhodovací proces: proces řešení rozhodovacích problémů (problémů s více variantami řešení) – posuzování variant a výběr optimální varianty Problém: existuje odchylka mezi žádoucím a skutečným stavem Problém: existuje odchylka mezi žádoucím a skutečným stavem reálné – stupeň naléhavosti reálné – stupeň naléhavosti potenciální – reakce na hrozby a příležitosti, prevence potenciální – reakce na hrozby a příležitosti, prevence 10KIP/MR - 1

11 LS 2010/11 Příklady problémů v managementu Vzrůst zásob Vzrůst zásob Zvýšená fluktuace zaměstnanců Zvýšená fluktuace zaměstnanců Zvýšení určitých nákladových položek (náklady na opravu a údržbu, náklady na reklamace) Zvýšení určitých nákladových položek (náklady na opravu a údržbu, náklady na reklamace) Pokles prodeje Pokles prodeje Odchylky od plánovaných hodnot Odchylky od plánovaných hodnot Kritické ohlasy (nespokojenost zákazníků, špatný rating, stížnosti odborů) Kritické ohlasy (nespokojenost zákazníků, špatný rating, stížnosti odborů) 11KIP/MR - 1

12 LS 2010/11 Postupy a nástroje rozhodování Postupy a nástroje rozhodování závisí na: subjektu rozhodování (jednotlivec, skupina) subjektu rozhodování (jednotlivec, skupina) času (statické - dynamické, spojité - diskrétní) času (statické - dynamické, spojité - diskrétní) kritériích (jedno-, vícekriteriální) kritériích (jedno-, vícekriteriální) míře určitosti (za jistoty, rizika, neurčitosti) míře určitosti (za jistoty, rizika, neurčitosti) úrovni a závažnosti (strategické, taktické, operativní) úrovni a závažnosti (strategické, taktické, operativní) důsledcích variant řešení důsledcích variant řešení systémové struktuře problému (dobře - špatně strukturovaný) systémové struktuře problému (dobře - špatně strukturovaný) možnosti algoritmizace možnosti algoritmizace 12KIP/MR - 1

13 LS 2010/11 Struktura rozhodovacích procesů - 1 1.Identifikace – sběr, analýza a vyhodnocování informací, identifikace situací, které vyžadují řešení 2.Analýza a formulace problému – stanovení základních prvků, určení příčin vzniku problému a cílů jeho řešení 3.Stanovení kritérií hodnocení – pro posuzování a hodnocení variant řešení 4.Tvorba variant řešení – nalezení a formulace činností vedoucích k řešení 13KIP/MR - 1

14 LS 2010/11 Struktura rozhodovacích procesů - 2 5.Stanovení důsledků variant z hlediska vybraných kritérií 6.Hodnocení variant, výběr varianty určené k realizaci (optimální) nebo preferenční uspořádání variant 7.Realizace, implementace vybrané varianty 8.Monitorování a kontrola – stanovení odchylek vzhledem ke stanoveným cílům, příprava a realizace nápravných opatření, korekce cílů, pokud nebyly stanoveny realisticky 14KIP/MR - 1

15 LS 2010/11 PRVKY ROZHODOVACÍHO PROCESU Cíl rozhodování Cíl rozhodování Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení Subjekt rozhodování Subjekt rozhodování Objekt rozhodování Objekt rozhodování Varianty a jejich důsledky Varianty a jejich důsledky Stavy světa Stavy světa 15KIP/MR - 1

16 LS 2010/11 Cíl rozhodování Stav, kterého má být řešením rozhodovacího problému dosaženo Stav, kterého má být řešením rozhodovacího problému dosaženo Zvýšení výrobní kapacity Zvýšení výrobní kapacity Zvýšení kvality Zvýšení kvality Získání nové technologie Získání nové technologie Proniknutí na nové trhy a/nebo zvýšení podílu na existujících trzích Proniknutí na nové trhy a/nebo zvýšení podílu na existujících trzích Zvýšení spokojenosti zaměstnanců / zákazníků Zvýšení spokojenosti zaměstnanců / zákazníků Snížení nákladů Snížení nákladů Zvýšení rentability investic Zvýšení rentability investic Cíle kvantitativní a kvalitativní Cíle kvantitativní a kvalitativní 16KIP/MR - 1

17 LS 2010/11 Vazby mezi cíli Obvykle jde o dosažení většího počtu cílů, mezi nimiž existují určité vazby Obvykle jde o dosažení většího počtu cílů, mezi nimiž existují určité vazby Komplementární cíle – vzájemně se doplňují a podporují (zvýšení výroby, kvality a zlepšení servisu příznivě ovlivní výši prodejů) Komplementární cíle – vzájemně se doplňují a podporují (zvýšení výroby, kvality a zlepšení servisu příznivě ovlivní výši prodejů) Konfliktní cíle – snižování nákladů vs. zvyšování pohotovosti dodávek, úspora nákladů vs. spokojenost zaměstnanců) Konfliktní cíle – snižování nákladů vs. zvyšování pohotovosti dodávek, úspora nákladů vs. spokojenost zaměstnanců) 17KIP/MR - 1

18 LS 2010/11 Kritéria hodnocení Slouží k posouzení výhodnosti jednotlivých variant z hlediska dosažení (stupně plnění) dílčích cílů Slouží k posouzení výhodnosti jednotlivých variant z hlediska dosažení (stupně plnění) dílčích cílů Typy kritérií: Typy kritérií: výnosová: preferují vyšší hodnoty, „čím více, tím lépe“: zisk výnosová: preferují vyšší hodnoty, „čím více, tím lépe“: zisk nákladová, „čím více, tím hůře“: náklady nákladová, „čím více, tím hůře“: náklady kvantitativní – ukazatele, výhoda: jednoznačnost, měřitelnost kvantitativní – ukazatele, výhoda: jednoznačnost, měřitelnost kvalitativní – agregovanější, širší náplň kvalitativní – agregovanější, širší náplň 18KIP/MR - 1

19 LS 2010/11 Stupnice měření Nominální (jmenné) – kvalitativní, varianty zařazené do určité třídy jsou rovnocenné; barva aut Nominální (jmenné) – kvalitativní, varianty zařazené do určité třídy jsou rovnocenné; barva aut Ordinální (pořadová) – kvalitativní, stanovení pořadí, aniž můžeme říci, o kolik nebo kolikrát je jedna varianta lepší než druhá Ordinální (pořadová) – kvalitativní, stanovení pořadí, aniž můžeme říci, o kolik nebo kolikrát je jedna varianta lepší než druhá Kardinální – kvantitativní (jednotka a počátek měření) Kardinální – kvantitativní (jednotka a počátek měření) Intervalová – umožňuje měřit, o kolik je jedna varianta větší či menší než jiná Intervalová – umožňuje měřit, o kolik je jedna varianta větší či menší než jiná Poměrová - umožňuje měřit, kolikrát je jedna varianta větší či menší než jiná Poměrová - umožňuje měřit, kolikrát je jedna varianta větší či menší než jiná 19KIP/MR - 1

20 LS 2010/11 Subjekt rozhodování Rozhodovatel Rozhodovatel Jednotlivec – individuální rozhodování; autoritativní, konzultativní Jednotlivec – individuální rozhodování; autoritativní, konzultativní Skupina – kolektivní rozhodování, participativní rozhodování; hlasování, konsensus Skupina – kolektivní rozhodování, participativní rozhodování; hlasování, konsensus Statutární (formální) vs. skutečný (neformální) rozhodovatel Statutární (formální) vs. skutečný (neformální) rozhodovatel př.: skutečný výběr technologie proběhne na štábní úrovni, ředitel rozhodne pouze o tom, zda tuto variantu realizovat či zamítnout př.: skutečný výběr technologie proběhne na štábní úrovni, ředitel rozhodne pouze o tom, zda tuto variantu realizovat či zamítnout 20KIP/MR - 1

21 LS 2010/11 Objekt rozhodování Část organizace, v níž byl problém formulován, stanovil se cíl řešení a jíž se rozhodování týká: Část organizace, v níž byl problém formulován, stanovil se cíl řešení a jíž se rozhodování týká: Výrobní program Výrobní program Tržní orientace Tržní orientace Organizační uspořádání Organizační uspořádání Inovace Inovace Financování rozvoje firmy Financování rozvoje firmy 21KIP/MR - 1

22 LS 2010/11 Varianty rozhodování Varianta: možná akce, která má vést k řešení problému (splnění stanovených cílů) Varianta: možná akce, která má vést k řešení problému (splnění stanovených cílů) Tržní orientace: domácí nebo zahraniční trh Tržní orientace: domácí nebo zahraniční trh Organizační struktura: teritoriální, divizionální, pružná Organizační struktura: teritoriální, divizionální, pružná Důsledky: předpokládané dopady vzhledem ke kritériím hodnocení Důsledky: předpokládané dopady vzhledem ke kritériím hodnocení kvantitativní kritéria: lze stanovit hodnotu kvantitativní kritéria: lze stanovit hodnotu 22KIP/MR - 1

23 LS 2010/11 Stavy světa Budoucí vzájemně se vylučující situace, které mohou nastat po realizaci varianty a ovlivňují její důsledky Budoucí vzájemně se vylučující situace, které mohou nastat po realizaci varianty a ovlivňují její důsledky Efektivnost investice (vybudování výrobní jednotky) závisí na jejím využití, budoucí poptávka není známa s jistotou  její hodnoty (nízká, střední, vysoká) představují možné stavy světa Efektivnost investice (vybudování výrobní jednotky) závisí na jejím využití, budoucí poptávka není známa s jistotou  její hodnoty (nízká, střední, vysoká) představují možné stavy světa Soubor stavů světa musí být úplný (musí být pokryty veškeré možné budoucí stavy Soubor stavů světa musí být úplný (musí být pokryty veškeré možné budoucí stavy Větší počet takových faktorů (faktory rizika, nejistoty) – stavy světa jsou dány jejich možnými kombinacemi Větší počet takových faktorů (faktory rizika, nejistoty) – stavy světa jsou dány jejich možnými kombinacemi Hraji významnou úlohu při rozhodování za rizika a nejistoty Hraji významnou úlohu při rozhodování za rizika a nejistoty 23KIP/MR - 1

24 LS 2010/11 KLASIFIKACE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Dobře a špatně strukturované problémy Dobře a špatně strukturované problémy Rozhodování za Rozhodování za jistoty jistoty rizika rizika nejistoty nejistoty 24KIP/MR - 1

25 LS 2010/11 Dobře strukturované problémy Algoritmizované, programované: Algoritmizované, programované: zpravidla opakovaně řešené, existují rutinní postupy řešení zpravidla opakovaně řešené, existují rutinní postupy řešení Obvykle kvantifikovatelné proměnné, jediné kvantitativní kritérium hodnocení Obvykle kvantifikovatelné proměnné, jediné kvantitativní kritérium hodnocení Příklady: Příklady: vytížení výrobní linky vytížení výrobní linky obsazení jednotlivých strojů pracovníky obsazení jednotlivých strojů pracovníky stanovení velikosti objednávky materiálu (dávky) stanovení velikosti objednávky materiálu (dávky) 25KIP/MR - 1

26 LS 2010/11 Špatně strukturované problémy Zpravidla nové, neopakovatelné; typické na vyšších stupních řízení. Řešení vyžaduje tvůrčí přístup, rozsáhlých znalostí, zkušenosti a intuice, neexistují standardní procedury Zpravidla nové, neopakovatelné; typické na vyšších stupních řízení. Řešení vyžaduje tvůrčí přístup, rozsáhlých znalostí, zkušenosti a intuice, neexistují standardní procedury Charakteristiky: Charakteristiky: existence více faktorů ovlivňujících řešení, některé z nich nejsou známy, pouze část je kvantifikovatelná, existují mezi nimi složité a proměnlivé vazby existence více faktorů ovlivňujících řešení, některé z nich nejsou známy, pouze část je kvantifikovatelná, existují mezi nimi složité a proměnlivé vazby Náhodnost změn (technologické, ekonomické, sociální okolí) Náhodnost změn (technologické, ekonomické, sociální okolí) Existence většího počtu kritérií, některá jsou kvalitativní Existence většího počtu kritérií, některá jsou kvalitativní Obtížná interpretace informací potřebných pro rozhodnutí Obtížná interpretace informací potřebných pro rozhodnutí Příklady: vytvoření společného podniku, organizační struktura, inovace Příklady: vytvoření společného podniku, organizační struktura, inovace 26KIP/MR - 1

27 LS 2010/11 Rozhodovací problémy podle úrovní řízení Vrcholové řízení Střední úroveň Operativní řízení Složité, nestrukturované problémy za rizika a nejistoty Strukturované i nestrukturované problémy Dobře strukturované problémy Špatně strukturované problémy Typ problému Úroveň řízení 27KIP/MR - 1

28 LS 2010/11 Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty klasifikace podle informace o stavech světa a důsledcích variant klasifikace podle informace o stavech světa a důsledcích variant za jistoty: víme s jistotou, který stav světa nastane a jaké budou výsledky variant za jistoty: víme s jistotou, který stav světa nastane a jaké budou výsledky variant za rizika: známe pravděpodobnosti stavů světa za rizika: známe pravděpodobnosti stavů světa za nejistoty: neznáme ani pravděpodobnosti stavů světa za nejistoty: neznáme ani pravděpodobnosti stavů světa za neurčitosti: neznáme možné stavy světa ani důsledky variant za neurčitosti: neznáme možné stavy světa ani důsledky variant za konfliktu: existuje protihráč – teorie her za konfliktu: existuje protihráč – teorie her 28KIP/MR - 1

29 LS 2010/11 operativní úroveň řízení: často rozhodování za jistoty (kratší časový horizont) operativní úroveň řízení: často rozhodování za jistoty (kratší časový horizont) vrcholové řízení: typické rozhodování za rizika a nejistoty vrcholové řízení: typické rozhodování za rizika a nejistoty většina rozhodovacích procesů: směs prvků jistoty, rizika a nejistoty většina rozhodovacích procesů: směs prvků jistoty, rizika a nejistoty 29KIP/MR - 1

30 LS 2010/11 Příklad rozhodování o velikosti výrobní jednotky na výrobu nového produktu – závislá na budoucí poptávce (faktor rizika) rozhodování o velikosti výrobní jednotky na výrobu nového produktu – závislá na budoucí poptávce (faktor rizika) 3 stavy světa a odpovídající velikost jednotky: 3 stavy světa a odpovídající velikost jednotky: stav světa – produkce pro: velikost jednotky S1S1S1S1 domácí trh V1V1V1V1malá S2S2S2S2 S 1 + export Evropa V2V2V2V2střední S3S3S3S3 S 2 + export svět V3V3V3V3velká 30KIP/MR - 1

31 LS 2010/11 kritérium hodnocení variant: hodnota ročního zisku kritérium hodnocení variant: hodnota ročního zisku možné výsledky marketingového výzkumu: možné výsledky marketingového výzkumu: odhad pravděpodobností stavů světa – za rizika odhad pravděpodobností stavů světa – za rizika vyloučení exportu do zámoří, nasmlouvání exportu v Evropě – za jistoty (volba V 2 – zisk 30 mil.) vyloučení exportu do zámoří, nasmlouvání exportu v Evropě – za jistoty (volba V 2 – zisk 30 mil.) neznáme pravděpodobnosti – za nejistoty neznáme pravděpodobnosti – za nejistoty S 1 (mil. Kč) S 2 (mil. Kč) S 3 (mil. Kč) V1V1V1V1101010 V2V2V2V203030 V3V3V3V3-201070 velikost stav 31KIP/MR - 1

32 LS 2010/11 Faktory rizika (nejistoty) ovlivňují důsledky rozhodnutí (tržní poptávka, prodejní a nákupní ceny, mzdy, úrokové sazby, měnové kursy, legislativa…) ovlivňují důsledky rozhodnutí (tržní poptávka, prodejní a nákupní ceny, mzdy, úrokové sazby, měnové kursy, legislativa…) nejistota: nemožnost spolehlivě stanovit hodnoty rizikových faktorů  odchylky od předpokládaných výsledků: nejistota: nemožnost spolehlivě stanovit hodnoty rizikových faktorů  odchylky od předpokládaných výsledků: žádoucí (nižší náklady, vyšší obrat, …) žádoucí (nižší náklady, vyšší obrat, …) nežádoucí (vyšší náklady, …) nežádoucí (vyšší náklady, …) 32KIP/MR - 1

33 LS 2010/11 Příklad zavedení nového produktu, jediným faktorem rizika je výše budoucí poptávky zavedení nového produktu, jediným faktorem rizika je výše budoucí poptávky poptávkové riziko – neúspěch projektu založeného na volbě varianty poptávkové riziko – neúspěch projektu založeného na volbě varianty podnikatelský neúspěch (při poptávce 50 ztráta 10) podnikatelský neúspěch (při poptávce 50 ztráta 10) velikost ztráty (odchylka od nejpravděpodobnějšího zisku velikost ztráty (odchylka od nejpravděpodobnějšího zisku 35 = 25 + (-10) velikost poptávky (tis. ks/rok) 5080100 pravděpodobnost poptávky 0,10,70,2 zisk (mil. Kč/rok) -102540 33KIP/MR - 1

34 LS 2010/11 Další typy rozhodovacích procesů individuální – kolektivní /skupinové individuální – kolektivní /skupinové statické – dynamické statické – dynamické jednostupňové – vícestupňové jednostupňové – vícestupňové jednokriteriální - vícekriteriální jednokriteriální - vícekriteriální strategické – taktické – operativní strategické – taktické – operativní nekonfliktní – konfliktní nekonfliktní – konfliktní podle tvorby variant: konečný – prakticky nekonečný počet vygenerovaných variant podle tvorby variant: konečný – prakticky nekonečný počet vygenerovaných variant 34KIP/MR - 1

35 LS 2010/11 Racionálně-ekonomický model systematické vyhledávání optimálních řešení, maximalizace zisku: systematické vyhledávání optimálních řešení, maximalizace zisku: znalost všech variant vedoucích k dosažení cíle znalost všech variant vedoucích k dosažení cíle znalost všech důsledků těchto variant znalost všech důsledků těchto variant schopnost kvantitativního stanovení užitku schopnost kvantitativního stanovení užitku volba nejlepší varianty (s nejvyšším užitkem) volba nejlepší varianty (s nejvyšším užitkem) princip optimalizace princip optimalizace model: analytický, normativní model: analytický, normativní 35KIP/MR - 1

36 LS 2010/11 Administrativní model časový tlak, omezenost zdrojů  časový tlak, omezenost zdrojů  omezený rozsah informací omezený rozsah informací omezené schopnosti řešení problémů, vytváření zjednodušených modelů omezené schopnosti řešení problémů, vytváření zjednodušených modelů neúplný výčet variant a jejich důsledků neúplný výčet variant a jejich důsledků volba první dostatečně dobré varianty volba první dostatečně dobré varianty princip satisfakce princip satisfakce deskriptivní model deskriptivní model 36KIP/MR - 1

37 LS 2010/11 Racionálně-ekonomický vs. administrativní model PředpokladModel racionálně- ekonomický administrativní racionalita rozhodovatele dokonaláomezená disponibilní informace úplnéneúplné volba rozhodnutí optimalizacesatisfakce typ modelu normativnídeskriptivní 37KIP/MR - 1

38 LS 2010/11 KVALITA ROZHODOVÁNÍ nelze posuzovat podle jednotlivých případů nelze posuzovat podle jednotlivých případů výsledky leckdy mají kvalitativní charakter výsledky leckdy mají kvalitativní charakter výsledky jsou závislé na faktorech rizika a nejistoty, které rozhodovatel nemá zcela pod kontrolou výsledky jsou závislé na faktorech rizika a nejistoty, které rozhodovatel nemá zcela pod kontrolou posuzovat podle určitých charakteristik rozhodovacích procesů – kvalitní rozhodování vede z dlouhodobého hlediska k lepším hospodářským výsledkům posuzovat podle určitých charakteristik rozhodovacích procesů – kvalitní rozhodování vede z dlouhodobého hlediska k lepším hospodářským výsledkům dobrý manažer – většina rozhodnutí správná dobrý manažer – většina rozhodnutí správná 38KIP/MR - 1

39 LS 2010/11 Vliv na kvalitu rozhodovacích procesů správné stanovení cíle řešení, soulad s cíli a hodnotovým systémem organizace správné stanovení cíle řešení, soulad s cíli a hodnotovým systémem organizace množství a kvalita dostupných informací množství a kvalita dostupných informací uplatnění nástrojů a poznatků teorie rozhodování uplatnění nástrojů a poznatků teorie rozhodování kvalita projektu řešení rozhodovacího problému kvalita projektu řešení rozhodovacího problému kvalita řízení rozhodovacího procesu kvalita řízení rozhodovacího procesu 39KIP/MR - 1

40 LS 2010/11 Bariéry rozhodování brání dosažení žádoucí kvality řešení rozhodovacích problémů brání dosažení žádoucí kvality řešení rozhodovacích problémů zdroje bariér: zdroje bariér: subjekt rozhodování a ostatní účastníci řešení RP subjekt rozhodování a ostatní účastníci řešení RP organizační jednotka, která řídí proces rozhodování organizační jednotka, která řídí proces rozhodování zvyšování kvality rozhodovacích procesů: oslabování či odstraňování bariér zvyšování kvality rozhodovacích procesů: oslabování či odstraňování bariér 40KIP/MR - 1

41 LS 2010/11 Subjektivní bariéry rozhodování omezená schopnost zpracovávat informace omezená schopnost zpracovávat informace omezený rozsah poznání omezený rozsah poznání omezená schopnost formulovat a řešit složité rozhodovací problémy omezená schopnost formulovat a řešit složité rozhodovací problémy omezená schopnost internalizace systému hodnot (ztotožnění se systémem hodnot) omezená schopnost internalizace systému hodnot (ztotožnění se systémem hodnot) opakováni neefektivních řešení (opakované pokusy o záchranu ztrátové firmy, …) opakováni neefektivních řešení (opakované pokusy o záchranu ztrátové firmy, …) 41KIP/MR - 1

42 LS 2010/11 Objektivní bariéry rozhodování nedostatečná kvalita informační základny (hlavně pro vrcholové řízení a rozhodování) nedostatečná kvalita informační základny (hlavně pro vrcholové řízení a rozhodování) nepružnost organizační struktury (obtížné vytváření dočasných týmů) nepružnost organizační struktury (obtížné vytváření dočasných týmů) velký počet stupňů v hierarchii řízení velký počet stupňů v hierarchii řízení nepřesnost a nejasnost vymezení rozhodovacích pravomocí nepřesnost a nejasnost vymezení rozhodovacích pravomocí 42KIP/MR - 1

43 LS 2010/11 INFORMACE PRO ROZHODOVÁNÍ rozhodovací proces lze chápat jako proces shromažďování a transformace vstupních informací do výstupních, zahrnující interpretaci těchto informací rozhodovací proces lze chápat jako proces shromažďování a transformace vstupních informací do výstupních, zahrnující interpretaci těchto informací znalosti, zkušenosti a úsudek rozhodovatele jsou nezbytné pro: znalosti, zkušenosti a úsudek rozhodovatele jsou nezbytné pro: efektivní sběr informací efektivní sběr informací určení vhodného rozsahu informací určení vhodného rozsahu informací správnou interpretaci získaných informací správnou interpretaci získaných informací 43KIP/MR - 1

44 LS 2010/11 Efektivní sběr informací možné nedostatky informací: možné nedostatky informací: irelevantní (někdy obtížné posoudit předem, někdy lepší zvýšit rozsah údajů než dodatečně získávat další) irelevantní (někdy obtížné posoudit předem, někdy lepší zvýšit rozsah údajů než dodatečně získávat další) nesprávné nebo nepřesné (specifikace dat včetně přesnosti, uvedení zdrojů dat) nesprávné nebo nepřesné (specifikace dat včetně přesnosti, uvedení zdrojů dat) nejednoznačné nebo konfliktní (prověření zdrojů, získání doplňkových informací) nejednoznačné nebo konfliktní (prověření zdrojů, získání doplňkových informací) podpora IS podpora IS 44KIP/MR - 1

45 LS 2010/11 Stanovení rozsahu informací s růstem celkového objemu informací klesá jejich mezní (marginální) užitek s růstem celkového objemu informací klesá jejich mezní (marginální) užitek mezní náklady dodatečných informací s růstem jejich objemu rostou (nejprve se využívají snadno dostupné zdroje, později méně dostupné a dražší zdroje) mezní náklady dodatečných informací s růstem jejich objemu rostou (nejprve se využívají snadno dostupné zdroje, později méně dostupné a dražší zdroje) existuje optimální rozsah informací, při němž je rozdíl mezi užitkem a náklady na získání informací maximální – viz obr. existuje optimální rozsah informací, při němž je rozdíl mezi užitkem a náklady na získání informací maximální – viz obr. 45KIP/MR - 1

46 LS 2010/11 Užitek a náklady vs. rozsah informací optimumrozsah informací náklady užitek užitek (náklady) 46KIP/MR - 1

47 LS 2010/11 Faktory ovlivňující rozsah potřebných informací významnost rozhodnutí – závažnější rozhodnutí vyžadují větší rozsah a kvalitu informací významnost rozhodnutí – závažnější rozhodnutí vyžadují větší rozsah a kvalitu informací reversibilita rozhodnutí – čím nevratnější je rozhodnutí, tím důležitější je vyvarovat se chyb reversibilita rozhodnutí – čím nevratnější je rozhodnutí, tím důležitější je vyvarovat se chyb požadovaná přesnost a detailnost informací – závislá na citlivosti variant na změnu určitých faktorů požadovaná přesnost a detailnost informací – závislá na citlivosti variant na změnu určitých faktorů dostupnost informací –závisí na zdrojích, mezních nákladech apod. dostupnost informací –závisí na zdrojích, mezních nákladech apod. 47KIP/MR - 1

48 LS 2010/11 Faktory ovlivňující rozsah potřebných informací – pokrač. časový tlak – ztráty vyvolané odkladem rozhodnutí mohou být vyšší než přínosy dodatečných informací časový tlak – ztráty vyvolané odkladem rozhodnutí mohou být vyšší než přínosy dodatečných informací disponibilní zdroje – počítačové kapacity, analytičtí pracovníci disponibilní zdroje – počítačové kapacity, analytičtí pracovníci styl, znalosti a dovednosti rozhodovatele – při optimalizaci vyšší nároky na informace než při satisfakci, kvantitativní metody náročnější na objem informací atd. styl, znalosti a dovednosti rozhodovatele – při optimalizaci vyšší nároky na informace než při satisfakci, kvantitativní metody náročnější na objem informací atd. 48KIP/MR - 1

49 LS 2010/11 Subjektivní faktory tendence ke strukturování problémů ve světle vlastní zkušenosti tendence ke strukturování problémů ve světle vlastní zkušenosti sklon k vyhledávání informací, které jsou v souladu s vlastním chápáním rozhodovacího problému sklon k vyhledávání informací, které jsou v souladu s vlastním chápáním rozhodovacího problému často hledání dostatečného nebo uspokojivého vysvětlení místo vysvětlení pravděpodobného často hledání dostatečného nebo uspokojivého vysvětlení místo vysvětlení pravděpodobného angažovanost pro určitou variantu řešení snižuje objektivitu chápání a hodnocení ostatních variant angažovanost pro určitou variantu řešení snižuje objektivitu chápání a hodnocení ostatních variant 49KIP/MR - 1

50 LS 2010/11 ÚSUDEK A INTERPRETACE INFORMACÍ úsudek důležitý při úsudek důležitý při interpretaci kvalitativních informací interpretaci kvalitativních informací analýzách citlivosti analýzách citlivosti omezeném času a dalších zdrojích omezeném času a dalších zdrojích nespolehlivost nespolehlivost nekonzistentnost v čase při řešení opakujících se problémů nekonzistentnost v čase při řešení opakujících se problémů určování subjektivních pravděpodobností určování subjektivních pravděpodobností využití nástrojů pro podporu rozhodování využití nástrojů pro podporu rozhodování 50KIP/MR - 1

51 LS 2010/11 POČÍTAČE V ROZHODOVÁNÍ MIS – uchovávání, třídění, aktualizace a vyvolávání informací MIS – uchovávání, třídění, aktualizace a vyvolávání informací DSS – systémy pro podporu rozhodování; interaktivní aplikace matematických modelů DSS – systémy pro podporu rozhodování; interaktivní aplikace matematických modelů speciální: šité na míru, specifické problémy speciální: šité na míru, specifické problémy obecné: adaptivní a pružné modely obecné: adaptivní a pružné modely nenahrazují rozhodovatele, poskytují podporu (rozšíření souboru variant, urychlení a zpřesnění výpočtu jejich důsledků, kvantifikace rizika atd.) nenahrazují rozhodovatele, poskytují podporu (rozšíření souboru variant, urychlení a zpřesnění výpočtu jejich důsledků, kvantifikace rizika atd.) 51KIP/MR - 1

52 LS 2010/11 Expertní systémy báze znalostí: znalosti expertů z daného oboru báze znalostí: znalosti expertů z daného oboru inferenční (odvozovací) mechanismus: odvozování nových znalostí z existujících inferenční (odvozovací) mechanismus: odvozování nových znalostí z existujících báze dat: informace o řešeném problému báze dat: informace o řešeném problému vysvětlovací modul: vysvětlení a zdůvodnění řešení vysvětlovací modul: vysvětlení a zdůvodnění řešení komunikační modul komunikační modul podpora řešení špatně strukturovaných problémů; stanovení příčin problému, tvorba variant, stanovení důsledků, hodnocení variant podpora řešení špatně strukturovaných problémů; stanovení příčin problému, tvorba variant, stanovení důsledků, hodnocení variant 52KIP/MR - 1

53 LS 2010/11 Použitá literatura Fotr J., Švecová L., Dědina J., Hrůzová H., Richter J.: Manažerské rozhodování, Ekopress, 2006, ISBN 80-86929-15-9 Fotr J., Švecová L., Dědina J., Hrůzová H., Richter J.: Manažerské rozhodování, Ekopress, 2006, ISBN 80-86929-15-9 Hrůzová H., Richter J., Švecová L.: Manažerské rozhodování – Cvičebnice s řešenými příklady, Oeconomica, Praha, 2007, ISBN 978-80-245-1175-7 Hrůzová H., Richter J., Švecová L.: Manažerské rozhodování – Cvičebnice s řešenými příklady, Oeconomica, Praha, 2007, ISBN 978-80-245-1175-7 53KIP/MR - 1


Stáhnout ppt "MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ KIP/MR Katedra managementu, inovací a projektů doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google