Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

* pedagogický dialog * pedagogický profil Definice pojmů :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "* pedagogický dialog * pedagogický profil Definice pojmů :"— Transkript prezentace:

1 * pedagogický dialog * pedagogický profil Definice pojmů :

2 Pedagogický dialog Pedagogický dialog je nástroj umožňující subjektu uvědomit si své mentální zvyklosti. Probíhá formou reálného dialogu mezi pedagogem, kterého nazýváme « průvodcem », a studentem.

3 Pedagogický dialog má přesný cíl: dovést subjekt k tomu, aby si uvědomil mentální postupy, které použil při práci na konkrétním úkolu. Student si tak může postupně uvědomovat co provádí ve své hlavě, jaké mentální postupy v různých situacích používá vzhledem k úkolu, který plní. Pouze student zná odpovědi na naše otázky. Průvodce vede studenta pomocí otázek; poslouchá jeho odpovědi a snaží se je přeformulovat, aby si ověřil, že jim dobře porozuměl. Pedagogický dialog

4 …když čteš román, když píšeš slohovou práci, když se snažíš porozumět textu, atd. - aby ses naučil nazpaměť gramatické pravidlo -abys porozuměl návodu k použití -abys vyřešil matematické cvičení - abys našel řešení -aby sis zapamatoval kuchařský recept - abys našel význam -... Pedagogický dialog Příklady otázek, které klade průvodce. Co děláš v hlavě... ?

5 Příklady možných studentových odpovědí... V jaké podobě existuje květina v tvé hlavě ? Popíšu si svými slovy květinu odshora dolů: nejdříve květní lůžko, které je žluté a oranžové, potom 8 trojúhelníkových okvětních lístků; pak si řeknu, že má 4 listy, atd. Vidím květinu jako ve skutečnosti a hned hledám, do které patří čeledi. Kvůli tomuto hledání vidím ve své hlavě různé čeledi rostlin a pak je porovnávám s touto květinou tak dlouho, dokud nenajdu podobnost, atd. nebo Pedagogický dialog

6 V jaké podobě existuje květina v tvé hlavě ? Obě odpovědi z předchozího snímku jsou malými příklady, které pouze naznačují neobyčejnou různorodost možných odpovědí. Existuje mnohem více mentálních postupů! (viz také evokace) Pedagogický dialog

7 Díky pedagogickému dialogu si student osvojí kroky poznávání a získá nové znalosti o možných způsobech poznávání » (A. de La Garanderie). během kroků poznávání si student uvědomí jaké mentální postupy použil a jaké by ještě mohl použít. Těchto úkonů (viz toto slovo), nazývaných také mentální gesta, je 5 : získávání vědomostí pozornost memorování porozumění přemýšlení představivost Pedagogický dialog

8 Je dobré, aby si student uvědomil jaké mentální postupy používá při nejrůznorodějších aktivitách a zvláště při těch zdařilých. Dosud popisovaný pedagogický dialog se odehrává mezi dvěma osobami. Může též probíhat mezi pedagogem a skupinou studentů, například ve třídě. Je tedy buď individuální nebo kolektivní. V tomto posledním případě kromě uvědomění si vlastních mentálních postupů, je přínosem i interakce mezi studenty: svědectví jednotlivých studentů umožní ostatním obohatit své vlastní evokace. Pedagogický dialog

9 Student, který si uvědomí používané i použitelné mentální postupy si zároveň uvědomí, že si může vytvářet své vlastní poznávací strategie ; stává se tak skutečným tvůrcem vlastního úspěchu. « Mentální gesce je pedagogikou odpovědnosti, každý si uvědomí, jakou roli hraje.» (A. de La Garanderie). Pedagogický dialog je nástroj, který to umožňuje. Pedagogický dialog

10 Mentální fungování je z hlediska poznání tak různorodé, že při pedagogickém dialogu nelze improvizovat. Proto existují a jsou nezbytná školení, která musí nutně být doprovázena praxí. Poznámky: 1. Pedagogický dialog není hledáním psychologických, sociálních či rodinných příčin problémů, které má daná osoba s učením. 2. Nelze ho směšovat s dialogem o obsahu učiva, který má při vyučování také své místo, ale nesleduje stejný cíl. Pedagogický dialog

11 Pedagogický profil se snaží objasnit subjektu jeho kognitivní osobnost, tzn. mentální postupy, které používá při přemýšlení, ať už se jedná o jakoukoliv úlohu. A jaký je rozdíl mezi pedagogickým dialogem a pedagogickým profilem? Části této prezentace jsou inspirovány nebo převzaty z dokumentu « Le Dialogue pédagogique par un groupe de formateurs », GM Recherche. Pedagogický dialog

12 Photos : PP. Delvaux Images : clipart - http://office.microsoft.com Realizace : Michèle Giroul z Mezinárodního Institutu Mentální Regulace Anne Moinet, Hélène et Pierre-Paul Delvaux z Initiative et Formation Belgie. Tvorba power point : Hélène Delvaux. 2007 Pro evropský projekt Co-nai-sens


Stáhnout ppt "* pedagogický dialog * pedagogický profil Definice pojmů :"

Podobné prezentace


Reklamy Google