Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice pojmů : * pedagogický dialog * pedagogický profil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice pojmů : * pedagogický dialog * pedagogický profil."— Transkript prezentace:

1 Definice pojmů : * pedagogický dialog * pedagogický profil

2 Pedagogický dialog Pedagogický dialog je nástroj umožňující subjektu uvědomit si své mentální zvyklosti. Probíhá formou reálného dialogu mezi pedagogem, kterého nazýváme « průvodcem », a studentem.

3 Pedagogický dialog Pedagogický dialog má přesný cíl:
dovést subjekt k tomu, aby si uvědomil mentální postupy, které použil při práci na konkrétním úkolu. Pouze student zná odpovědi na naše otázky. Průvodce vede studenta pomocí otázek; poslouchá jeho odpovědi a snaží se je přeformulovat, aby si ověřil, že jim dobře porozuměl. Student si tak může postupně uvědomovat co provádí ve své hlavě, jaké mentální postupy v různých situacích používá vzhledem k úkolu, který plní.

4 Pedagogický dialog Co děláš v hlavě ... ?
Příklady otázek, které klade průvodce. - aby ses naučil nazpaměť gramatické pravidlo abys porozuměl návodu k použití abys vyřešil matematické cvičení - abys našel řešení aby sis zapamatoval kuchařský recept - abys našel význam …když čteš román, když píšeš slohovou práci, když se snažíš porozumět textu, atd.

5 Pedagogický dialog Příklady možných studentových odpovědí ...
Popíšu si svými slovy květinu odshora dolů: nejdříve květní lůžko, které je žluté a oranžové, potom 8 trojúhelníkových okvětních lístků; pak si řeknu, že má 4 listy, atd. V jaké podobě existuje květina v tvé hlavě ? nebo Vidím květinu jako ve skutečnosti a hned hledám, do které patří čeledi. Kvůli tomuto hledání vidím ve své hlavě různé čeledi rostlin a pak je porovnávám s touto květinou tak dlouho, dokud nenajdu podobnost, atd.

6 Pedagogický dialog Obě odpovědi z předchozího snímku jsou malými příklady, které pouze naznačují neobyčejnou různorodost možných odpovědí. Existuje mnohem více mentálních postupů! (viz také evokace) V jaké podobě existuje květina v tvé hlavě ?

7 Pedagogický dialog Díky pedagogickému dialogu si student osvojí kroky poznávání a získá nové znalosti o možných způsobech poznávání » (A. de La Garanderie). během kroků poznávání si student uvědomí jaké mentální postupy použil a jaké by ještě mohl použít. pozornost představivost memorování získávání vědomostí Těchto úkonů (viz toto slovo), nazývaných také mentální gesta, je 5 : přemýšlení porozumění

8 Pedagogický dialog Je dobré, aby si student uvědomil jaké mentální postupy používá při nejrůznorodějších aktivitách a zvláště při těch zdařilých. Dosud popisovaný pedagogický dialog se odehrává mezi dvěma osobami. Může též probíhat mezi pedagogem a skupinou studentů, například ve třídě. Je tedy buď individuální nebo kolektivní. V tomto posledním případě kromě uvědomění si vlastních mentálních postupů, je přínosem i interakce mezi studenty: svědectví jednotlivých studentů umožní ostatním obohatit své vlastní evokace.

9 Pedagogický dialog Student, který si uvědomí používané i použitelné mentální postupy si zároveň uvědomí, že si může vytvářet své vlastní poznávací strategie ; stává se tak skutečným tvůrcem vlastního úspěchu. « Mentální gesce je pedagogikou odpovědnosti, každý si uvědomí, jakou roli hraje.»  (A. de La Garanderie) . Pedagogický dialog je nástroj, který to umožňuje.

10 Pedagogický dialog Mentální fungování je z hlediska poznání tak různorodé, že při pedagogickém dialogu nelze improvizovat. Proto existují a jsou nezbytná školení, která musí nutně být doprovázena praxí. Poznámky: Pedagogický dialog není hledáním psychologických, sociálních či rodinných příčin problémů, které má daná osoba s učením. 2. Nelze ho směšovat s dialogem o obsahu učiva, který má při vyučování také své místo, ale nesleduje stejný cíl.

11 Pedagogický dialog A jaký je rozdíl mezi pedagogickým dialogem a pedagogickým profilem? Pedagogický profil se snaží objasnit subjektu jeho kognitivní osobnost, tzn. mentální postupy, které používá při přemýšlení, ať už se jedná o jakoukoliv úlohu. Části této prezentace jsou inspirovány nebo převzaty z dokumentu « Le Dialogue pédagogique par un groupe de formateurs », GM Recherche.

12 Pro evropský projekt Co-nai-sens
Realizace : Michèle Giroul z Mezinárodního Institutu Mentální Regulace Anne Moinet, Hélène et Pierre-Paul Delvaux z Initiative et Formation Belgie. 2007 Pro evropský projekt Co-nai-sens Photos : PP. Delvaux Images : clipart - Tvorba power point : Hélène Delvaux.


Stáhnout ppt "Definice pojmů : * pedagogický dialog * pedagogický profil."

Podobné prezentace


Reklamy Google