Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Absolutistická monarchie ve Francii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Absolutistická monarchie ve Francii"— Transkript prezentace:

1 Absolutistická monarchie ve Francii

2 francouzština/dějepis
15 let žáci bilingvní česko-francouzské sekce věk francouzština/dějepis předmět

3 cíl (nesouvisí s mentální regulací)
získat slovní zásobu na dané téma porozumět a zapamatovat si rozdělení moci a společnosti v období absolutistické monarchie ve Francii

4 cíl (ve vztahu k mentální regulaci)
dovést žáky k pochopení a názornému vyjádření gest memorování (zapamatování) a chápání

5 důraz na evokaci pestrost evokací:
vizuální,verbální a auditivní evokace evokace při memorování (zapamatování) a při produkci (následném využití)

6 časový nárok 6 hodin během 5 týdnů

7 První hodina: opakování dějepisné terminologie z předchozích hodin
Cíl: připomenout naučenou terminologii a umožnit zařazení nových slov do již existující sítě.

8 Pokyny: nepoužívejte žádný dokument a poznamenejte si slova a výrazy, které vás napadnou, když slyšíte slovo „monarchie“ a napište je na zvláštní papír.

9 Doba určená pro evokaci je 10 minut
Doba určená pro evokaci je 10 minut. Profesor dbá na to, aby žáci nekomunikovali.

10 Profesor napíše slova navrhovaná žáky na tabuli a je-li třeba, vyzve je, aby tento seznam doplnili.Vybírá z něj důležitou terminologii a pomáhá jim najít odvozená slova. Příklad.

11 Na konci hodiny rozšíří slovní zásobu o další typy režimů podle stejného vzoru.

12 Druhá a třetí hodina: pozornost, vysvětlení, porozumění

13 Rozdání textu: Absolutistická monarchie ve Francii Pokyny: potichu přečíst text s cílem: 1. zjistit, co vadí porozumění (slovní zásoba, historické jevy). 2. zaznamenání problematických výrazů na tabuli podle návrhů žáků.

14 Pokyny pro čtvrtou hodinu, která se bude konat za dva týdny:
-žáci budou mít za úkol: rekonstruovat obsah textu, pokud možno podle osnovy a bez výchozího dokumentu. -jeden týden po třetí hodině profesor žákům připomene, že si musí téma zopakovat.

15 Čtvrtá hodina: 1- evokace určená k produkci (využití vědomostí)
Vybavení si textu: po 10 minutách evokace přestaví jeden dobrovolník, co si z textu vybavuje.Poté má každý možnost jej doplnit.

16 2-porozumění, přemýšlení
Práce s odstavcem: žáci pracují ve skupinách. Každá zpracovává jeden odstavec textu a má za úkol: - vytřídit a podtrhnout důležité informace - shrnout je podle témat - zařadit je: doplnit tabulku... -… a přeformulovat je.

17 Shrnutí: s použitím zpětného projektoru doplníme tabulku o důležité informace z každé skupiny.

18 Pátá hodina: mobilizace vědomostí

19 Na transparentní folii profesor s pomocí žáků vytvoří myšlenkovou mapu, do které zapracuje informace z tabulky.

20 Poté pomocí dalších folií vysvětlí, jak může každý učinit schéma srozumitelnějším přidáním barev, šipek …

21 Pokyny pro další hodinu:
1-každý žák má doma sestavit shrnutí upravené dle vlastního výběru, které mu pomůže memorovat. 2-jeden týden před další hodinou jsou žáci informováni, že budou dále pracovat na tématu Absolutistická monarchie ve Francii, a že si mají zopakovat, co už bylo probráno a přinést si své materiály (text, slovíčka, schéma, tabulku…)

22 Šestá hodina: evaluace

23 Ověření memorování: žáci mají uvést šest hlavních témat z tabulky a co nejvíce informací ke každému z nich formou vlastní tabulky, schématu nebo osnovy.

24 Ověření schopnosti verbalizovat: s pomocí dokumentu vytvořeného doma mají žáci napsat kratší text o absolutní monarchii ve Francii.

25 Příklad V tabulce je slovo „král“. Profesor klade následující otázky:
-Jak se jmenuje žena krále? (královna) -Na jakém území panuje král? (království) -Prezident vládne, co dělá král? (kraluje) - Prezident má prezidentskou moc, král má moc ………….? (královskou)

26

27

28

29

30

31


Stáhnout ppt "Absolutistická monarchie ve Francii"

Podobné prezentace


Reklamy Google