Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Absolutistická monarchie ve Francii. věk •15 let •žáci bilingvní česko- francouzské sekce francouzština/dějepis předmět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Absolutistická monarchie ve Francii. věk •15 let •žáci bilingvní česko- francouzské sekce francouzština/dějepis předmět."— Transkript prezentace:

1 Absolutistická monarchie ve Francii

2 věk •15 let •žáci bilingvní česko- francouzské sekce francouzština/dějepis předmět

3 •získat slovní zásobu na dané téma •porozumět a zapamatovat si rozdělení moci a společnosti v období absolutistické monarchie ve Francii cíl (nesouvisí s mentální regulací)

4 dovést žáky k pochopení a názornému vyjádření gest memorování (zapamatování) a chápání cíl (ve vztahu k mentální regulaci)

5 pestrost evokací: -vizuální,verbální a auditivní evokace -evokace při memorování (zapamatování) a při produkci (následném využití) důraz na evokaci

6 •6 hodin během 5 týdnů časový nárok

7 První hodina: opakování dějepisné terminologie z předchozích hodin Cíl: připomenout naučenou terminologii a umožnit zařazení nových slov do již existující sítě.

8 „monarchie“ Pokyny: nepoužívejte žádný dokument a poznamenejte si slova a výrazy, které vás napadnou, když slyšíte slovo „monarchie“ a napište je na zvláštní papír.

9 Doba určená pro evokaci je 10 minut. Profesor dbá na to, aby žáci nekomunikovali. Doba určená pro evokaci je 10 minut. Profesor dbá na to, aby žáci nekomunikovali.Doba určená pro evokaci Doba určená pro evokaci

10 Příklad Příklad. Profesor napíše slova navrhovaná žáky na tabuli a je-li třeba, vyzve je, aby tento seznam doplnili.Vybírá z něj důležitou terminologii a pomáhá jim najít odvozená slova. Příklad. Příklad

11 typy režimů Na konci hodiny rozšíří slovní zásobu o další typy režimů podle stejného vzoru.

12 Druhá a třetí hodina: pozornost, vysvětlení, porozumění

13 •Rozdání textu: Absolutistická monarchie ve Francii •Pokyny: potichu přečíst text s cílem: 1. zjistit, co vadí porozumění (slovní zásoba, historické jevy). 2. zaznamenání problematických výrazů na tabuli podle návrhů žáků.

14 Pokyny pro čtvrtou hodinu, která se bude konat za dva týdny: -žáci budou mít za úkol: rekonstruovat obsah textu, pokud možno podle osnovy a bez výchozího dokumentu. -jeden týden po třetí hodině profesor žákům připomene, že si musí téma zopakovat.

15 Čtvrtá hodina: 1- evokace určená k produkci (využití vědomostí) Vybavení si textu: po 10 minutách evokace přestaví jeden dobrovolník, co si z textu vybavuje.Poté má každý možnost jej doplnit.

16 2-porozumění, přemýšlení –Práce s odstavcem: žáci pracují ve skupinách. Každá zpracovává jeden odstavec textu a má za úkol: - vytřídit a podtrhnout důležité informace - shrnout je podle témat - zařadit je: doplnit tabulku... -… a přeformulovat je.

17 Shrnutí: s použitím zpětného projektoru doplníme tabulku o důležité informace z každé skupiny.tabulku

18 Pátá hodina: mobilizace vědomostí

19 –Na transparentní folii profesor s pomocí žáků vytvoří myšlenkovou mapu, do které zapracuje informace z tabulky.myšlenkovou mapu

20 Poté pomocí dalších folií vysvětlí, jak může každý učinit schéma srozumitelnějším přidáním barev, šipek …dalších folií

21 Pokyny pro další hodinu: 1-každý žák má doma sestavit shrnutí upravené dle vlastního výběru, které mu pomůže memorovat.shrnutí 2-jeden týden před další hodinou jsou žáci informováni, že budou dále pracovat na tématu Absolutistická monarchie ve Francii, a že si mají zopakovat, co už bylo probráno a přinést si své materiály (text, slovíčka, schéma, tabulku…)

22 Šestá hodina: evaluace

23 Ověření memorování: žáci mají uvést šest hlavních témat z tabulky a co nejvíce informací ke každému z nich formou vlastní tabulky, schématu nebo osnovy.

24 •Ověření schopnosti verbalizovat: s pomocí dokumentu vytvořeného doma mají žáci napsat kratší text o absolutní monarchii ve Francii.napsat kratší text

25 Příklad V tabulce je slovo „král“. Profesor klade následující otázky: -Jak se jmenuje žena krále? (královna) -Na jakém území panuje král? (království) -Prezident vládne, co dělá král? (kraluje) - Prezident má prezidentskou moc, král má moc ………….? (královskou)

26

27

28

29

30

31


Stáhnout ppt "Absolutistická monarchie ve Francii. věk •15 let •žáci bilingvní česko- francouzské sekce francouzština/dějepis předmět."

Podobné prezentace


Reklamy Google