Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studentská inovace praxí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studentská inovace praxí"— Transkript prezentace:

1 Studentská inovace praxí
Marie Kapounová D-NJ/SŠ

2 Praxe Datum: 4. 1. 2011 Téma hodiny: Ferien (Prázdniny)
Předmět: německý jazyk (nematuritní předmět) Škola: Gymnázium J. V. Jirsíka v ČB Třetí ročník, třída: 3. A Počet žáků: 14

3 Praxe Časová jednotka: 45 minut;
Pomůcky: slovníky, čisté papíry a mnou připravené papíry, kartičky s čísly, s barevným rozlišením; Cíle: rozvoj myšlení žáka, jeho spolupráce s ostatními žáky, naslouchání druhým, písemný projev v cizím jazyce, vystoupení a prezentování společného díla v cizím jazyce.

4 Příprava na vyučovací hodinu (8:15 – 9:00)
cca 8:15 – 8:22 brainstorming cca 8:22 – 8:52 tvoření vlastního textu, jeho prezentace cca 8:52 – 9:00 metoda Pětilístku

5 Průběh výuky v německém jazyce 1) Evokace:
otázka: „Co jste dělali o prázdninách?“ brainstorming: - slovo Prázdniny - každý žák k němu připsal jedno slovo → dohromady 14 slov

6 Průběh výuky 2) Uvědomění si významu: - 3 skupiny: rozdělení – vytažení si lístku podle barvy (2x po pěti, 1x po čtyřech žácích); - Úkol: Napište krátký příběh nebo báseň, pohádku apod. na téma Prázdniny, přičemž využijte nejlépe všech 14 slov z brainstormingu. - Motivace: nejlepší skupinka dostane jedničku. - Čas pro práci: 10 minut.

7 Průběh výuky Každá skupinka - slovník a papír s rolemi:
zapisovatel – píše příběh, báseň, …; mluvčí – prezentuje společné dílo před ostatními žáky; malíř – namaluje doprovodný obrázek a ukáže ho ostatním žákům při prezentaci díla; časoměřič – kontroluje čas, aby skupina stíhala; kontrolor – kontroluje, zda skupina pracuje na daném tématu.

8 Průběh výuky Po uplynulém čase dostala každá skupinka lístky s čísly – 1, 2, 3, 4, 5. Prezentace díla (10 minut): Skupinka předstoupila před tabuli, mluvčí předčítal, malíř obešel s obrázkem skupinky. Poté druhé dvě skupinky ohodnotily výkon čísly. Čím vyšší počet bodů, tím lepší výsledek. Členové skupinky s nejvyšším ohodnocením dostali jedničku.

9 Průběh výuky 3) Reflexe metoda Pětilístku;
každý žák obdržel papír s pěti již vyznačenými řádky.

10 Průběh výuky 1. řádek - téma Prázdniny;
2. řádek - dvě vlastnosti či dva vystihující popisy prázdnin; 3. řádek - tři slovesa, která souvisí s prázdninami – v podstatě si odpověděli na otázku: Co dělají prázdniny? 4. řádek - jedna věta obsahující čtyři slova (jedno slovo musí být prázdniny); 5. řádek - synonymum, srovnání či metafora ke slovu prázdniny. Když měli žáci hotovo, přečetli jsme si nahlas jejich nápady a tím uzavřeli hodinu.

11 Postřehy Rozdělení do skupin: přátelští, bez výhrad;
Mé očekávání délky textu; Otázky; Přijetí, spolupráce, naslouchání, shoda, fantazie; Opravování chyb; Při hodnocení: k sobě hodní, žádná rivalita.

12 Závěr Naplnění cílů, které jsem si stanovila. Metody:
Brainstorming – vtažení do tématu Skupinová práce – zaměřena na shodu názorů Pětilístek – zaměření na samotného žáka, jeho pohled

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Studentská inovace praxí"

Podobné prezentace


Reklamy Google