Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strom přátelství Ročník: 3. ročník Autor: Kateřina Holaňová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strom přátelství Ročník: 3. ročník Autor: Kateřina Holaňová"— Transkript prezentace:

1 Strom přátelství Ročník: 3. ročník Autor: Kateřina Holaňová
Kompetenční cíl: vyjadřuje své názory, myšlenky a pocity; řídí se dohodnutými pravidly diskuse Oborový cíl: rozliší kladné a záporné vlastnosti lidí, dokáže posoudit nevhodné chování Využité učivo: Soužití a chování - kladné a záporné vlastnosti (Člověk a svět) Metody a strategie: brainstorming, předvídání z klíčových slov, řízené čtení s předvídáním, pětilístek, myšlenková mapa, uznání Zdroj: JEFRIMOV, A.S. Kdy je člověku smutno. In: GROLICHOVÁ,S. Čítanka pro 2.ročník. BRNO: DIDAKTIS, 2009, s.30.ISBN Materiál, potřebné pomůcky: lepky s napsanými vlastnostmi, pracovní listy (šablony),barevné listy na strom, předkreslený strom – plakát, lepidlo Časový odhad: 2 vyučovací jednotky (90 min)

2 EVOKACE Rozdělení do skupin pomocí slov napsaných na lepkách vyjadřujících kladné a záporné povahové vlastnosti. Děti se na základě podobných významů slov rozdělí do tříčlenných skupin (vysvětlení významů slov).

3 Brainstorming Každá tříčlenná (zapisovatel, mluvčí, měřič času) skupinka zapisuje, jaké vlastnosti by měl mít dobrý kamarád. Výběr nejdůležitější vlastnosti (za skupinu) zapíše učitel na tabuli.

4 Předvídání z klíčových slov
Za chvíli budete číst příběh. V tomto příběhu se objeví tato slova: nejsilnější, natrhl košili, zesmutněl, zůstal sám Vymyslete společně ve skupince příběh , ve kterém se tato slova objeví. Prezentace příběhu.

5 UVĚDOMĚNÍ Řízené čtení s předvídáním
Uspořádání v kruhu na koberci

6 Řízené čtení s předvídáním
Text rozdělen na čtyři části. Otázky směřují „k textu“ i „za text“. 1)Ve které lavici Kamil seděl? Jak si představujete, že se Kamil předváděl? Myslíš si, že to bylo pro spolužáky zábavné? 2) Komu přelomil Kamil pastelku? Co ještě dalšího svým spolužákům provedl? Jaká byla reakce dětí? Jak by příběh mohl pokračovat? 3) Kolik dětí Kamil oslovil? Měl Kamil ve třídě kamaráda? Jak by ti bylo na místě Kamila? 4) Proč Kamil zůstal sám? Který z vašich vymyšlených příběhů (předvídání z klíčových slov)se nejvíce přiblížil tomuto příběhu?

7 REFLEXE Pětilístek Pětilístek ve dvojici (téma vychází z přečteného textu, sleduje záporné lidské vlastnosti)

8 Myšlenková mapa Individuálně - „Můj kamarád“

9 Strom přátelství Žáci rozliší záporné a kladné vlastnosti napsané na lepkách, které dostali v úvodní části hodiny. Záporné vlastnosti lepí pod kořeny stromu (zakopou je do země). Kladné povahové vlastnosti lepí na kmen stromu (výživa přátelství apod…).

10 Ocenění spolužáka Losem výběr spolužáka, kterého za něco ocení - pochválí. Napiš na list ze stromu, co se ti na tvém spolužákovi líbí, za co bys jej mohl pochválit, v čem je dobrý. Nalep lístek na strom přátelství.

11 Citáty k zamyšlení

12 Náš strom přátelství


Stáhnout ppt "Strom přátelství Ročník: 3. ročník Autor: Kateřina Holaňová"

Podobné prezentace


Reklamy Google