Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzikální projekt První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o. Vocelova 1334 500 02 Hradec Králové 2 VODA KOLEM NÁS aneb J aká je a co vlastně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzikální projekt První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o. Vocelova 1334 500 02 Hradec Králové 2 VODA KOLEM NÁS aneb J aká je a co vlastně."— Transkript prezentace:

1 Fyzikální projekt První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o. Vocelova 1334 500 02 Hradec Králové 2 VODA KOLEM NÁS aneb J aká je a co vlastně všechno umí kapalina, bez které bychom nemohli žít? Barbora Smýkalová Petra Samcová

2 Termín realizace projektu ve výuce: 4., 5. roč.: 4., 5. roč.:  20. 11. 2009  3., 4. vyuč. jednotka 1., 2., 3. roč.: 1., 2., 3. roč.:  24. 11. 2009  1., 2., 3. vyuč. jednotka

3 1. vyuč. blok projektu: 0 – 5´přechod do ŠD a organizace 0 – 5´přechod do ŠD a organizace 5 – 10´úvodní slovo vedoucích projektu (zahájení) 5 – 10´úvodní slovo vedoucích projektu (zahájení) 10 – 15´motivace: diskusní kruh – „Co pro tebe/nás znamená voda?“ 10 – 15´motivace: diskusní kruh – „Co pro tebe/nás znamená voda?“ - diskuze řízená vedoucími projektu 15 – 20´prezentace: (power point) – Voda kolem nás 15 – 20´prezentace: (power point) – Voda kolem nás - pro 1. – 3. roč. zjednodušená forma 20 - 25´rozdělení do skupin 20 - 25´rozdělení do skupin 25 – 44´skupinová práce na jednotlivých stanovištích a pokusech + výroba pomůcek 25 – 44´skupinová práce na jednotlivých stanovištích a pokusech + výroba pomůcek 44 – 45´uzavření 1. vyuč. bloku projektu, organizace přestávky 44 – 45´uzavření 1. vyuč. bloku projektu, organizace přestávky

4 2. vyuč. blok projektu: 0 – 5´organizace 0 – 5´organizace 5 – 20´skupinová práce na jednotlivých stanovištích a pokusech 5 – 20´skupinová práce na jednotlivých stanovištích a pokusech 20 – 40´samostatná práce: 20 – 40´samostatná práce: Test vnímání a pozorování pro děti od 5 do 11 let: Objevte v sobě Einsteina (J. Trna) - pro 1. – 3. jen část - pro 4. a 5. vybraná část, popř. pro některé individuální žáky celý test 40 – 45´vyhodnocení projektu: 40 – 45´vyhodnocení projektu: - každý žák dostane „Diplom Einsteina“ 45 – 50´zhodnocení, reflexe žáků, závěr a úklid pomůcek 45 – 50´zhodnocení, reflexe žáků, závěr a úklid pomůcek

5 3. vyuč. blok projektu: 1., 2., 3. roč. Vzhledem k tomu, že jsme počítaly s tím, že mladší žáci budou pracovat pomaleji, tak jsme jejich výuku naplánovaly na 3 vyuč. jednotky. Vzhledem k tomu, že jsme počítaly s tím, že mladší žáci budou pracovat pomaleji, tak jsme jejich výuku naplánovaly na 3 vyuč. jednotky. Jednotlivé činnosti v blocích tedy měly delší časovou dotaci. Jednotlivé činnosti v blocích tedy měly delší časovou dotaci. V závěru 3. vyuč. bloku žáci měli za úkol nakreslit ten pokus (stanoviště), které se jim nejvíce líbilo. - 15 min. V závěru 3. vyuč. bloku žáci měli za úkol nakreslit ten pokus (stanoviště), které se jim nejvíce líbilo. - 15 min.

6 Obsah a cíl projektu: Obsahem projektu je seznámit žáky 1. st. ZŠ se základními fyzikálními pokusy a principy s vodou. Obsahem projektu je seznámit žáky 1. st. ZŠ se základními fyzikálními pokusy a principy s vodou. Prohloubit a podnítit logické myšlení a uvažování při fyzikálních pokusech. Prohloubit a podnítit logické myšlení a uvažování při fyzikálních pokusech. Zdokonalit práci ve věkově smíšených skupinách. Zdokonalit práci ve věkově smíšených skupinách. Podnítit sebeprezentaci žáků i prezentaci skupinové práce. Podnítit sebeprezentaci žáků i prezentaci skupinové práce. Motivovat projektem do výuky fyziky na 2. stupni ZŠ. Motivovat projektem do výuky fyziky na 2. stupni ZŠ. Prezentovat jeho průběh a vyhodnocení na nástěnce školy. Prezentovat jeho průběh a vyhodnocení na nástěnce školy. Zjistit úroveň schopností dětí analyticky vnímat a pozorovat svět kolem sebe. Tzn. vlastnosti smyslové a nervové soustavy vybírat z pozorovaného jevu hlavní prvky a jejich souvislosti, které mají těsnou vazbu s podstatou pozorovaného jevu. Zjistit úroveň schopností dětí analyticky vnímat a pozorovat svět kolem sebe. Tzn. vlastnosti smyslové a nervové soustavy vybírat z pozorovaného jevu hlavní prvky a jejich souvislosti, které mají těsnou vazbu s podstatou pozorovaného jevu.

7 Úvodem projektu: Prezentace – VODA KOLEM NÁS Prezentace – VODA KOLEM NÁS  základní informace o vodě kolem nás a o tom, jaké má (fyzikální) vlastnosti

8 rozdělení do heterogenních skupin rozdělení do heterogenních skupin  3 – 4 členné skupiny  1 žák z 1. roč., 2. žák z 2. roč., 3. žák z 3. roč.  u 4. a 5. roč. obdobně

9 rozdání skupinových karet a vysvětlení způsobu vyplňování rozdání skupinových karet a vysvětlení způsobu vyplňování

10 … a můžeme začít ! … a můžeme začít !

11 Stanoviště: 1. LEDOVEC ! 2. TUHNUTÍ A TÁNÍ 3. VYLEPŠENÉ KVĚTINY 4. JAK TO, ŽE NĚKTERÉ PŘEDMĚTY PLUJÍ? 5. TRYSKOVÝ POHON 6. PLOVOUCÍ VEJCE 7. PLAVBA POD HLADINOU 8. PLOVOUCÍ KAPALINY 9. NEPOTOPITELNÉ 10. PLAVBA PO VZDUCHU 11. RŮZNÉ HLOUBKY

12 1. LEDOVEC !

13

14 2. TUHNUTÍ A TÁNÍ

15

16 3. VYLEPŠENÉ KVĚTINY

17 Svůj Karafiát si přišla vylepšit i paní ředitelka. Svůj Karafiát si přišla vylepšit i paní ředitelka.

18 4. JAK TO, ŽE NĚKTERÉ PŘEDMĚTY PLUJÍ?

19

20 5. TRYSKOVÝ POHON

21

22 6. PLOVOUCÍ VEJCE

23

24 7. PLAVBA POD HLADINOU

25

26 8. PLOVOUCÍ KAPALINY

27

28 9. NEPOTOPITELNÉ

29

30 10. PLAVBA PO VZDUCHU

31

32 11. RŮZNÉ HLOUBKY

33

34

35 Reflexe projektu Na závěr projektu jsme vždy společně s žáky reflektovali: Na závěr projektu jsme vždy společně s žáky reflektovali:  jak se nám pracovalo společně ve skupinách  co nového jsme se o vodě kolem nás dozvěděli  jaký z pokusů nás nejvíc zaujal  atd.  atd.

36 Diplom Einsteina za účast v projektu dostali všichni žáci, kteří se účastnili celého projektu aktivně dostali všichni žáci, kteří se účastnili celého projektu aktivně po vyučování si také mohli druhý den odnést domů pro maminky vylepšené květiny po vyučování si také mohli druhý den odnést domů pro maminky vylepšené květiny

37

38 Reflexe průběhu projektu: při reflexi s žáky po projektu jsme nabyly dojmů, že žáky celý projekt velice bavil a že si z něj odnesli mnohé poznatky o vodě kolem nás – výukový cíl byl splněn při reflexi s žáky po projektu jsme nabyly dojmů, že žáky celý projekt velice bavil a že si z něj odnesli mnohé poznatky o vodě kolem nás – výukový cíl byl splněn

39 Vyhodnocení testu vnímání a pozorování pro děti od 5 do 11 let – Objevte v sobě Einsteina: 1. třída: lepší průměr 1. třída: lepší průměr 2. třída: slabší průměr 2. třída: slabší průměr 3. třída: průměr 3. třída: průměr 4. třída: horší průměr 4. třída: horší průměr 5. třída: horší průměr 5. třída: horší průměr s výsledky tohoto testu vnímání a pozorování budeme nadále pracovat při individuální výuce jednotlivých žáků s výsledky tohoto testu vnímání a pozorování budeme nadále pracovat při individuální výuce jednotlivých žáků

40 … a to je konec našeho projektu! Děkujeme za asistenci Mgr. Zdeňce Vítkové a Martině Martinkové Dis. při realizaci projektu. Děkujeme ředitelce školy Mgr. Svatavě Černé za umožnění realizace projektu. A v neposlední řadě děkujeme všem zúčastněným žákům za jejich píli a snahu při realizaci projektu. Barbora Smýkalová Petra Samcová


Stáhnout ppt "Fyzikální projekt První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o. Vocelova 1334 500 02 Hradec Králové 2 VODA KOLEM NÁS aneb J aká je a co vlastně."

Podobné prezentace


Reklamy Google