Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace KA 02 v rámci projektu„Nadané dítě.eu“ - 15. září 2010 proběhlo kolokvium, v jehož rámci byl proškolen týmu psychologů/žek - kolokviem byla ukončena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace KA 02 v rámci projektu„Nadané dítě.eu“ - 15. září 2010 proběhlo kolokvium, v jehož rámci byl proškolen týmu psychologů/žek - kolokviem byla ukončena."— Transkript prezentace:

1 Realizace KA 02 v rámci projektu„Nadané dítě.eu“ - 15. září 2010 proběhlo kolokvium, v jehož rámci byl proškolen týmu psychologů/žek - kolokviem byla ukončena realizace KA 02 - kolokvium se uskutečnilo ve ŠZ pro DVPP v Hradci Králové - školské zařízení poskytlo realizačnímu týmu prostory i prezentační techniku

2 • kolokvium zahájil PhDr. Václav Mrštík, ředitel PPP KHK

3 V první části kolokvia byla podrobně představena praktická stránka realizace KA 02 v rámci projektu „Nadané dítě.eu“ a realizační tým projektu • realizační tým předal psychologům/žkám propagační a podpůrné materiály potřebné na proškolení týmu psychologů v používání nově vytvořené testovací metody NOMI a zároveň zde byly uvedeny veškeré kontaktní údaje – www stránky, email a telefony • proběhla intervize týmu pod vedením PhDr. Košťálové a představení psychologů/žek z jednotlivých pracovišť PPP KHK a UHK • zúčastnění si vyměnili své zkušenostmi s mimořádně nadanými dětmi, ať už ze své pracovní praxe či ze soukromého života • psychologové/žky pracovali/y v této části ve skupinách i společně pod vedením užšího realizačního týmu psychologů z PPP KHK, pracoviště Rychnov n. Kn. • v závěru této části proběhla diskuse ke způsobu vyhledávání a identifikace mimořádně nadaných dětí

4 • akce se zúčastnilo 28 psychologů/žek PPP KHK a UHK

5 • psychologové/žky byli/y podrobně seznámeni/y s celým realizačním týmem psychologů pod vedením PhDr. Ivy Košťálové a PhDr. Nory Martincové

6 • v další fázi pracoval celý tým psychologů ve skupinách na téma „Jak nejlépe a jakými testovacími metodami identifikovat mimořádně nadané děti.“

7 • všechny závěry jednotlivých skupin byly zaznamenány a poté opět společně rozebrány a vyhodnoceny

8 Hlavní náplní druhé části kolokvia bylo proškolení a podrobné seznámení týmu psychologů s testovací metodou NOMI • pro účastníky kolokvia bylo připraveno malé občerstvení, které proběhlo v přestávce před prezentací a podrobným proškolením vytvořené testovací metody – NOMI • v průběhu přestávky manažeři projektu individuálně řešili dotazy zúčastněných - organizačního či personálního charakteru • před zahájením školení byly s nově vzniklým týmem psychologů také probrány organizační a personální podmínky a záležitosti, nutné pro jejich aktivní účast při realizaci projektu • psychologům/žkám byly předány personální dokumenty a případné konkrétní otázky jednotlivců byly řešeny individuálně s manažery projektu

9 • tým psychologů byl podrobně seznámen s celou metodou NOMI s využitím prezentační techniky

10 • všechny úkoly v testovací metodě NOMI byly názorně vysvětleny i použitím případných pomůcek

11 Podpůrné materiály • součástí podpůrných materiálů předaných týmu psychologů byly veškeré materiály potřebné pro používání NOMI v praxi :  NOMI s pomocnými obrázky  Hrací kostky  Záznamový list  Dotazník Hříbkové pro učitelky MŠ s vyhodnocovací tabulkou  Informovaný souhlas pro rodiče  Tištěná prezentace k NOMI s metodickými pokyny  Výtah z lekce PhDr. Jany Havigerové PhD. - Metody k identifikaci nadaných

12 V závěru informoval Mgr. Jiří Haviger tým psychologů o nutných podkladech pro kvalifikované statistické zpracování získaných dat

13 Příloha č. 1 Prezentace pro účastníky/ce kolokvia – statistické zpracování získaných dat

14 Nadané dítě.eu statistické zpracování NOMI Jiří Haviger FIM UHK

15 Verifikační statistika korelace, neparametrické varianty

16 Predikční statistika regrese, neuronová síť, … data trénovací – sestavení modelu x data testovací – zjištění úspěšnosti modelu

17 Děkuji za pozornost Jiří Haviger jiri.haviger@uhk.cz www.nadanedite.eu 734 420 617

18 Závěr a úkoly pro širší tým psychologů • v závěru proškolení byli zúčastnění požádáni o připomínky k testovací metodě NOMI a případné návrhy na změny či úpravy ke konečné verzi NOMI, která bude vytvořena po srovnávacích vyšetřeních první stovky dětí • psychologům/žkám byly připomenuty veškeré nutné odborné výstupy z jednotlivých vyšetření dětí • závěrem byly zopakovány kontaktní údaje na užší realizační tým, na který se mohou psychologové obracet se svými případnými dotazy

19


Stáhnout ppt "Realizace KA 02 v rámci projektu„Nadané dítě.eu“ - 15. září 2010 proběhlo kolokvium, v jehož rámci byl proškolen týmu psychologů/žek - kolokviem byla ukončena."

Podobné prezentace


Reklamy Google