Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace KA 02 v rámci projektu„Nadané dítě.eu“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace KA 02 v rámci projektu„Nadané dítě.eu“"— Transkript prezentace:

1 Realizace KA 02 v rámci projektu„Nadané dítě.eu“
15. září 2010 proběhlo kolokvium, v jehož rámci byl proškolen týmu psychologů/žek kolokviem byla ukončena realizace KA 02 kolokvium se uskutečnilo ve ŠZ pro DVPP v Hradci Králové školské zařízení poskytlo realizačnímu týmu prostory i prezentační techniku

2 kolokvium zahájil PhDr. Václav Mrštík, ředitel PPP KHK

3 V první části kolokvia byla podrobně představena praktická stránka realizace KA 02 v rámci projektu „Nadané dítě.eu“ a realizační tým projektu realizační tým předal psychologům/žkám propagační a podpůrné materiály potřebné na proškolení týmu psychologů v používání nově vytvořené testovací metody NOMI a zároveň zde byly uvedeny veškeré kontaktní údaje – www stránky, a telefony proběhla intervize týmu pod vedením PhDr. Košťálové a představení psychologů/žek z jednotlivých pracovišť PPP KHK a UHK zúčastnění si vyměnili své zkušenostmi s mimořádně nadanými dětmi, ať už ze své pracovní praxe či ze soukromého života psychologové/žky pracovali/y v této části ve skupinách i společně pod vedením užšího realizačního týmu psychologů z PPP KHK, pracoviště Rychnov n. Kn. v závěru této části proběhla diskuse ke způsobu vyhledávání a identifikace mimořádně nadaných dětí

4 akce se zúčastnilo 28 psychologů/žek PPP KHK a UHK

5 psychologové/žky byli/y podrobně seznámeni/y s celým realizačním týmem psychologů pod vedením PhDr. Ivy Košťálové a PhDr. Nory Martincové

6 v další fázi pracoval celý tým psychologů ve skupinách na téma „Jak nejlépe a jakými testovacími metodami identifikovat mimořádně nadané děti.“

7 všechny závěry jednotlivých skupin byly zaznamenány a poté opět společně rozebrány a vyhodnoceny

8 Hlavní náplní druhé části kolokvia bylo proškolení a podrobné seznámení týmu psychologů s testovací metodou NOMI pro účastníky kolokvia bylo připraveno malé občerstvení, které proběhlo v přestávce před prezentací a podrobným proškolením vytvořené testovací metody – NOMI v průběhu přestávky manažeři projektu individuálně řešili dotazy zúčastněných - organizačního či personálního charakteru před zahájením školení byly s nově vzniklým týmem psychologů také probrány organizační a personální podmínky a záležitosti, nutné pro jejich aktivní účast při realizaci projektu psychologům/žkám byly předány personální dokumenty a případné konkrétní otázky jednotlivců byly řešeny individuálně s manažery projektu

9 tým psychologů byl podrobně seznámen s celou metodou NOMI s využitím prezentační techniky

10 všechny úkoly v testovací metodě NOMI byly názorně vysvětleny i použitím případných pomůcek

11 Podpůrné materiály součástí podpůrných materiálů předaných týmu psychologů byly veškeré materiály potřebné pro používání NOMI v praxi : NOMI s pomocnými obrázky Hrací kostky Záznamový list Dotazník Hříbkové pro učitelky MŠ s vyhodnocovací tabulkou Informovaný souhlas pro rodiče Tištěná prezentace k NOMI s metodickými pokyny Výtah z lekce PhDr. Jany Havigerové PhD. - Metody k identifikaci nadaných

12 V závěru informoval Mgr
V závěru informoval Mgr. Jiří Haviger tým psychologů o nutných podkladech pro kvalifikované statistické zpracování získaných dat

13 Příloha č. 1 Prezentace pro účastníky/ce kolokvia – statistické zpracování získaných dat

14 Nadané dítě.eu statistické zpracování NOMI
Jiří Haviger FIM UHK

15 Verifikační statistika korelace, neparametrické varianty

16 Predikční statistika regrese, neuronová síť, …
data trénovací – sestavení modelu x data testovací – zjištění úspěšnosti modelu

17 Děkuji za pozornost Jiří Haviger jiri.haviger@uhk.cz www.nadanedite.eu
734 

18 Závěr a úkoly pro širší tým psychologů
v závěru proškolení byli zúčastnění požádáni o připomínky k testovací metodě NOMI a případné návrhy na změny či úpravy ke konečné verzi NOMI, která bude vytvořena po srovnávacích vyšetřeních první stovky dětí psychologům/žkám byly připomenuty veškeré nutné odborné výstupy z jednotlivých vyšetření dětí závěrem byly zopakovány kontaktní údaje na užší realizační tým, na který se mohou psychologové obracet se svými případnými dotazy

19 přejeme nově vzniklému realizačnímu týmu psychologů mnoho úspěchů


Stáhnout ppt "Realizace KA 02 v rámci projektu„Nadané dítě.eu“"

Podobné prezentace


Reklamy Google