Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů,CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů,CSc."— Transkript prezentace:

1 VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů,CSc.

2 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT – PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost, výnosy, životní cyklus výrobku CENA – PRICE způsoby stanovení ceny, slevy, srážky, doba splatnosti, platební podmínky MÍSTO – PLACEMENT charakteristika distribučních cest, pokrytí trhu, sortiment, velikost a umístění skladů, stanovení zásob, doprava PROPAGACE – PROMOTION komunikace se zákazníkem zahrnující reklamu, podporu prodeje, osobní prodej, přímý marketing a Public Relations

3 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Výrobek je prostředkem ke splnění potřeb a přání. Stejné výrobky mají pro různé spotřebitele různé významy a hodnoty - životní styl, životní úroveň = potřeby Výrobek je hmotný statek, služba, ale i myšlenka, která se stává předmětem směny na trhu a je určena k uspokojování lidských potřeb. Z marketingového hlediska chápeme výrobek jako komplex vlastností, které přispívají k jeho možnostem uspokojovat potřeby zákazníka. Hovoříme o komplexním výrobku.

4 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU Komplexní výrobek je souhrn všech fyzických i psychologických vlastností výrobku, jejichž prostřednictvím dochází k uspokojování potřeb. Jeho úspěšnost je určena stupněm uspokojení zákazníkových potřeb a přání. Komplexní výrobek je tvořen jádrem výrobku (vyjadřuje vlastní užitnou hodnotu výrobku) a rozšiřujícími efekty výrobku ( balení, značka, kvalita, styl, záruka, servis, dodací podmínky, možnost obchodního úvěru, instalace...). Automobil jako komplexní výrobek je tvořen např. vlastním technickým vybavením s určitými technickými parametry, značkou, vlastnostmi, zárukou a servisem.

5 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU KATEGORIE VÝROBKŮ 2 typy: spotřební zboží a kapitálové statky konečný spotřebitel - spotřební zboží spotřebitel, který výrobek dále zpracovává - kapitálový statek, zboží pro výrobní spotřebu

6 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ 3 základní kategorie: 1. běžné zboží - je běžně k dostání a při jeho nákupu dochází k minimálnímu srovnávání a vyhodnocování alternativ. Druhy běžného zboží: Zboží každodenní potřeby – zákazníci jej nakupují velmi často např. chléb, mléko. rohlíky, máslo. Pokud se jedná o značkové zboží, výběr je velmi rychlý a je preferovaná oblíbená značka.( cigarety, káva). Impulzivní zboží - zákazníci jej nakupují neplánovaně, impulzivně. Zboží bývá umístěno na mnoha místech s častou frekvencí zákazníků. V maloobchodě je často umístěno u pokladen (žvýkačky, filmy..). Mimořádné zboží – zákazníci jej nakupují v okamžiku, kdy vzniká potřeba. O nákupu příliš nerozhoduje cena, ale jeho okamžitá dosažitelnost. Charakteristický rys při nákupu běžného zboží - nekupuje se ve více obchodech, ale s minimálním úsilím-v supermarketech, hypermarketech či nákupních střediscích.

7 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU 2. zvláštní zboží –plánovaná koupě a časová náročnost Přednákupní fáze: komparace kvality, značky, ceny atd. Návštěva více obchodů, alternativy výběru Zboží vyšších cenových relací - např. spotřební elektronika, nábytek, automobily - investičně náročné Velmi často jsou zákazníci motivováni rozšiřujícími efekty výrobku. 3. speciální zboží Zboží preferované určitou skupinou zákazníků Cena a dosažitelnost zboží nehraje při rozhodování o nákupu významnou roli. Nejdůležitější je značka. Prodejny nemusí být na lukrativních místech - zákazníci si je sami vyhledají Spotřebitel - zvláštní úsilí pro jeho získání, odložení spotřeby jiných typů

8 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU KAPITÁLOVÉ STATKY Materiál – přechází ve výrobním procesu zcela do hodnoty výrobku - suroviny přírodního (ropa, uhlí, dřevo, ruda) nebo zemědělského původu (obilí, ovoce, bavlna). polotovary - nejsou schopny uspokojovat potřeby. Součástky - výrobky, které podniky nakupují, aby byly součástí jejich výrobku ( u automobilů jsou to pneumatiky, autorádia). Investiční zařízení – je druhem kapitálových statků - přechází postupně do hodnoty finálního produktu - stavební zařízení, nestavební zařízení Pomocný matriál –není přímo součástí výrobku, ale bez něj nelze vyrábět (olej, nářadí na opravy a údržbu, čistící prostředky), kancelářské potřeby atd.

9 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU ROZŠIŘUJÍCÍ EFEKTY Z N A Č K A jeden z rozhodujících faktorů v rozvoji obchodu význam pro nadnárodní společnosti na mezinárodních trzích značka odlišuje pomáhá při identifikaci, je zárukou kvality dříve zboží neznačkové, cenově citlivé, jeho cena byla určována především situací na trhu.

10 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU Značka - identifikace zboží určitého výrobce pomocí jména, symbolu, čísla, tvaru nebo jejich vzájemnou kombinací. Ochranná známka (obchodní značka registrovaná) je součástí značky výrobku a je právně chráněna. Nejčastěji se jedná o slovo často graficky zpracované, které bývá doplněno označením, že se jedná o ochrannou známku České známkové právo označení registrace - značku „R“ (v kroužku). označení „TM“ (Trade mark).

11 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU VLASTNOSTI OCHRANNÉ ZNÁMKY nadčasovost neměnnost odlišovací schopnost - tvarem nebo barvou, nedovolující záměnu. Pak umožňuje i její registraci a právní ochranu. Jméno značky by mělo být vyslovitelné a zapamatovatelné i v cizích jazycích a nemělo by mít vedlejší význam (IKEA. OBI).

12 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU VÝZNAM PRO VÝROBCE, OBCHODNÍKA I SPOTŘEBITELE - OKAMŽITÁ IDENTIFIKACE VÝROBCE I VÝROBKU značka výrobce nebo vlastní značka obchodní firmy – CO PRIVÁTNÍ ZNAČKY?

13 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU ZNAČKA odlišení výrobku rychlá identifikace výrobce a výrobku image výrobku a signalizace očekávání konzistence v nákupním chování Značka je základem komunikace se zákazníkem nejen z hlediska identifikace, ale i z hlediska hlavního motivu reklamní kampaně

14 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU KMENOVÁ NEBO INDIVIDUÁLNÍ ZNAČKA 1.kmenová značka - mnoho výrobků pod jednou značkou – někdy také střešní, deštníková umbrella brand 2.individuální značka - nové rysy a vlastnosti výrobku, které chce promítnout i do nové značky Jedním z cílů vytváření a systematického užívání značky je zajistit u zákazníků věrnost.

15 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU OBAL - PACKAGE Někdy páté P marketingového mixu ZÁKLADNÍ FUNKCE chrání výrobek při dopravě, skladování a prodeji před poškozením a znehodnocením komunikační funkce - stimulace prodeje výrobku. - může vést i k neplánované koupi. Nový obal může vést ke stimulaci prodeje výrobku v závěrečné fázi svého životního cyklu. poskytování informací zákazníkovi o výrobku, jeho složení a vlastnostech.. Změna obalu může rozšířit využití výrobku a může oslovit nový segment estetická úroveň obalu včetně svého obsahu je jedním z důležitých faktorů vytvářejících image výrobce. PROBLÉMY - obaly a životní prostředí, USD - papírové sáčky, výrobci - návrat ke klasickým materiálům, vybízení k recyklaci, společenská odpovědnost producentů

16 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU SLUŽBY Komplexní výrobek zahrnuje některé rozšiřující efekty. Služby rozšíří schopnost výrobku uspokojit potřeby a přání zákazníků. Možné služby : opravy a výměny vadných dílů po dobu tzv. záruky - záruky nad garantovanou dobu záruka vrácení peněz (zejména u dražších výrobků), pokud zákazník není s výrobkem plně spokojen - snížení rizika pro klienta a větší motivace zákazníka ke koupi dodávka zboží až do domu a jeho montáž firmy mají ve své organizaci zřízen úsek služeb zákazníkům. Některé výrazné změny ve struktuře spotřeby mladé emancipované ženy, ekonomicky nezávislé - vzdělání, pozice důchodci v ČR dnes 20% populace starší 60 let

17 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU VÝVOJ VÝROBKU Proces vývoje nového výrobku obsahuje: výběr námětů, podnikatelskou analýzu, rozvoj výrobku, testování na trhu, komercializaci dva zdroje - technický a technologický pokrok / analýza a poznání poptávky na trhu výběr námětů - uvnitř podniku, vnější prostředí. Marketingově orientovaná firma - pozornost názorům a zájmům svých zákazníků, dále pak konkurenci. cíl výběru - omezení námětů na ty, které nejlépe odpovídají podnikové strategii rozvoje nových výrobků. Nový produkt - ve fázi vývoje testování - potřeby klientů, jejich naplnění novým výrobkem Čím lépe je testován, tím větší naděje na tržní úspěch

18 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU Marketingová strategie výrobku. cílový trh výrobku, plánovaná pozice na trhu, tržní podíl, životní cyklus, možný prodej v každé fázi životního cyklu, možný dosahovaný zisk, předběžně stanovená cena, distribuce a ostatní nástroje marketingového mixu. rozvoj výrobku - výroba prototypu zkouška úspěšnosti výrobku na trhu v určitých oblastech. Výrobek je vyroben v relativně malém množství, nabídnut na trhu v určité oblasti a tak je zjišťován jeho prodej, opakovaná koupě a efektivita marketingové strategie.

19 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU Tržní testování lze provádět jako standardní, řízené nebo simulované. standardní testování - v předem vybrané oblasti reklamní kampaň na prodej nového výrobku. Je nabízen za stejných podmínek, s jakými se počítá v celonárodním prodeji. řízené testování - předem vybrány určité prodejny, ve kterých se prodej uskutečňuje. Reklama v prodejně, umístění, vyčleněný objem místa na regálech, ceny atd. jsou předem dohodnuty a kontrolovány. simulované testování se provádí u vybraného vzorku zákazníků. Jsou seznámeni s některými výrobky, vystaveni reklamě jak nového, tak i konkurenčních výrobků a v simulovaných podmínkách provádějí nákup. Je sledována jejich preference nového výrobku, resp. konkurenčních značek. Zákazníci jsou po nákupu dotazování na motivaci svého rozhodnutí a po několika dnech na to, jak jsou s výrobkem spokojeni.

20 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU A JEHO ODCHYLKY Životní cyklus výrobku - doba, mezi uvedením a stažením výrobku z trhu, vychází z potřeb zákazníků. Cíl managementu: výrobek úspěšný, dlouhodobě prodejný, návratnost vložených prostředků, ziskovost. V každé etapě se používané marketingové nástroje liší na základě reakcí zákazníků, trhu samotného a konkurence.

21 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU MOŽNÉ FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1.výzkum a vývoj 2.uvedení výrobku na trh 3.růst prodeje 4.zralost 5.nasycení trhu 6.pokles prodeje.

22 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU Životní cyklus výrobku lze posuzovat za různých hledisek a pohledů: životní cyklus výrobkové třídy –skupiny výrobků a značky určitých produktů uspokojujících některou z forem lidských potřeb. Charakteristický je dlouhý životní cyklus životní cyklus výrobkové skupiny – výrobkovou skupinou rozumíme část výrobků výrobkové třídy, které se od jiných liší svým použitím, technickým řešením či designem (psací stroje mechanické, elektrické, elektronické).

23 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ doc. PhDr. Dušan Pavlů,CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google