Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důsledky dehydratace a malnutrice ve stáří

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důsledky dehydratace a malnutrice ve stáří"— Transkript prezentace:

1 Důsledky dehydratace a malnutrice ve stáří
Mudr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice v Hradci Králové Přednosta Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

2 P: Pane doktore, pan profesor mi zakázal vepřové maso, uzeniny, divočinu….. D: A kolik vám vlastně vůbec je let? P: 95 D: pane Novák, vy už můžete ale vůbec všechno P: Tak to už je se mnou dočista konec

3 Morbidita ve stáří Nejčastější onemocnění: kardiovaskulární
nemoci pohybového aparátu (osteoporóza skeletu, vertebrogenní sy) respirační endokrinní a onemocnění GIT -

4 Dehydratace věkem podmíněné příčiny iatrogenní příčiny
psychologické příčiny

5 Věkem podmíněné příčiny
strach z většího přísunu tekutin-inkontinence snížená mobilita snížení pocitu žízně

6 Iatrogenní poškození Polypragmasie : interakce léčiv intoxikace léky
dyspeptické obtíže

7 Psychologické příčiny
Deprese - atypický obraz - chronické stesky - nezájem o okolí, rodinu, záliby - snížení psychomotorického tempa -poruchy koncentrace Příčiny: sociální nejistota, polymorbidita, pocit nepotřebnosti

8 Bilance tekutin Dospělý jedinec- 2000-2500 ml vody
1500 ml přijato ústy, zbytek oxidací živin Ztráty – cestou ledvin,plic, kůží a GIT Potřeba tekutin v akutním stavu se zvyšuje: Zvýšením teploty o l st. C ml Středně silné pocení: 500 ml Silné pocení a horečka: ml Hyperventilace. 500 ml Otevřené rány ml

9 Hypertonická dehydratace
Nedostatek přísunu čisté vody, přísun sodíku je norm. Při horečce, zvracení, průjmech, onemocnění ledvin Projevy: slabost, oschlý jazyk, snížený kožní turgor, zvýšení tělesné teploty Terapie: slabý čaj, stolní voda, infuze nízkoprocentních cukerných roztoků

10 Izotonická dehydratace
Ztráta vody a sodíku Příčiny: zvracením, píštělemi, průjmy, diuretiky, výpotky Projevy: svalová slabost, kolapsové stavy, apatie, poruchy vědomí Terapie: dostatek tekutin, solí, slané polévky, ovocné šťávy, minerálky

11 Hypotonická dehydratace
Ztráty vody a sodíku, ztráty sodíku převažují Příčiny: velké dávky diuretik a projímadel, při dlouhodobé neslané dietě Projevy: pokles TK, snížení kožního turgoru, horečka, bolesti hlavy, poruchy vědomí Terapie: přísun tekutin a solí

12 Důsledky dehydratace urologické- infekce moč. cest, lithiasa
gastrointestinální- chronická zácpa, neprůchodnost střevní dyspeptické obtíže-intoxikace léky onemocnění CNS- CMP, dekomp. AS lokomoční- snížení mobility, zhoršení artrozy, osteoporózy z inaktivity

13 Malnutrice ( podvýživa)
Stav, k němuž dochází, pokud je příjem základních energetických substrátů a bílkovin nižší než jejich potřeba Vzniká při: sníženém příjmu a neměnících se potřebách sníženém příjmu a zvýšených potřebách

14 Příčiny malnutrice defekt chrupu postižení slinných žláz
onemocnění dutiny ústní, jícnu, GIT a jater psychické poruchy- deprese, demence ( malnutrice často není v centru pozornosti) snížená chuť k jídlu omezená hybnost

15 Specifity výživy ve stáří
Nutriční požadavky odpovídající mladším věkovým skupinám U dlouhodobě nemocných tendence nižšího přijmu energie nutrientů než u soběstačných

16 Adaptace organismu na hladovění
zvýšení glukózy z glukogenních aminokyselin a glycerolu- v játrech stoupá tvorba kontraregulačních hormonů: glukagonu, hydrokortisonu a katecholaminů

17 Další kompensační mechanismy
Dochází k lipolýze v tukové tkáni glukoneogenezi v játrech proteolýze v kosterních svalech snížení energetického výdeje až o 4O% snížení tělesné aktivity postupné snížení aktivity kontraregulačních mechanismů

18 Mechanismy kompensace
snížení katabolismu bílkovin spojen vzestup ketogeneze redukce tukové tkáně redukce kosterní svaloviny

19 Sekundární projevy hladovění
1. Postižení imunitního systému nejprve buněčné složky- snížení absol. počtu lymfocytů později i humorální složky-snížení sérových imunoglobulinů

20 Sekundární projevy hladovění
2.Poruchy hojení ran a regeneračních procesů klesá schopnost organismu uvolnit aminokyseliny potřebné pro regeneraci tkání

21 Sekundární projevy hladovění
3. Postižení kardiovaskulárního aparátu atrofie srdeční svaloviny deplece K,P, Mg- riziko vzniku arytmií

22 Sekundární projevy hladovění
4. Plicní komplikace zvýšená slabost dýchacích svalů-hypoventilace postižení obranyschopnosti organismu bronchopneumonie- příčina fatálních komplikací dlouhodobého hladovění

23 Sekundární projevy hladovění
5. Porucha termoregulace snížení bazálního metabolismu snížení tvorby trijodtyroninu pokles tělesné teploty- zimomřivost

24 Sekundární projevy hladovění
6. Poruchy GIT střevní atrofie- snížený přívod substrátů-hladové průjmy snížená funkce pankreatu poruchy GIT způsobují zhoršení realimantace

25 Sekundární projevy hladovění
7. Renální poruchy deplece K- poruchy tubulárních funkcí snížení resorpce Na- hypovolémie, šok

26 Sekundární projevy hladovění
8. Poruchy krvetvorby nedostatek vitamínů ( B6, B12, kyseliny listové) a stopových prvků ( Cu, Fe) sideropenická , megaloblastická anemie, pancytopenie

27 Sekundární projevy hladovění
9. Poruchy metabolismu elektrolytů snížení exkrece sodíku zvýšené vylučování draslíku poruchy srdečního rytmu parézy, zástava dechu

28 Sekundární projevy hladovění
10. Poruchy kostního metabolismu osteoporóza skeletu deplece vitamínu D - k osteomalácii

29 Hodnocení stavu výživy
Vyšetření antropologické, biochemické, imunologické, kožní testy Anamnestické vyšetření- pokles hmotnosti větší než 20% za posl. 2 měsíce¨, větší než 10% za posl. měsíc Změny sekrece plasmatických bílkovin: albumin g/l. Prudký pokles albuminu u zánětu-únikem do extravasálního prostoru

30 Hodnocení imunitního systému
Malnutrice vede k poklesu cirkulujících lymfocytů- norma do 1,5 lO9 /l Sledování odpovědi na intradermaální antigen: kandida, tetanus, toxo, tuberkuin, za hodin infiltrát na jeden z antigenů- stav výživy uspokojivý

31 Hodnocení stavu výživy
Prealbumin- akutní proteinová malnutrice- O,l5-O,4 g/l Transferin 2-4 g/l, vhodné spolu s CRP- vzestup CRP spolu s poklesem transferinu nejí známka malnutrice

32 Indikace k nutriční podpoře
Pacient není schopen příjmu potravy p.o. Pac. není schopen příjmu během 2-3 dní dalších Pac. jeví jasné známky malnutrice ( pokles hmotnosti o lO% za měsíc, hodnota albuminu pod 22 g/l, pokles lymfocytů

33 Nejčastější problémy při příjmu potravy
Pacient necítí stravu v ústech Špatně kouše Drží stravu v ústech Zapomíná polykat Kašle, fouká do jídla Poruchy polykání Časté záněty průdušek- aspirace

34 Postup při sestavení parenterální výživy
Stanovení potřeby tekutin-2O-4Oml vody/kg hmotnosti /den Dávka upravována dle diurézy, extrarenálních ztráta Potřeba minerálů- dle odpadů minerálů do moči, forma koncentrátů do roztoků

35 Stanovení energetické potřeby
Nepřímá kalorimetrie- ze spotřeby O2 a výdeje CO2 CEV kcal/24hodin= ZEV x Fa x IF x TF FA-aktivitní faktor, imob l,l, mobilní v posteli l,2, mobilní l,3 IF teplotní faktor, 38st. C l,l, 39 st. C l,2, 4O st. C l,3 TF faktor postižení , pac. bez komp. L,O, pooperační stav l,l, sepse l,3

36 Potřeba hlavních minerálů
Kalium ,5% KCl mmol Natrium % NaCl mmol Chloridy lO% NaCl mmol Hořčík % MgSO mmol Fosfor KH2PO mmol

37 Postup při stanovení PV
Energetická potřeba- Harris Benedictova rovnice-25-3O kcal/kg tělesné hmotnosti a den u stabilisovaného pacienta, u pac. s větším energetickým deficitem 35-4O kcal Potřeba aminokyselin O,75-2 g /kg tělesné hmotnosti/den, přesněji dle odpadů urey do moči Při těžkém katabolismu- po operacích l,2 - 2,l5g/ kg hm ./den

38 Pravidla při sestavování PV
Aminokyseliny při sepsi-l,5-2,5 g/kg tělesné hmotnosti Sacharidy-glukóza rychlostí O,25 g/kg/hod. max. 6 g/kg/den Tukové emulze 3O-35% celkového denního přísunu energie, dávka l,5 gk/g/den, rychlost nepřekračuje O,l5 g/kg/hod

39 Umělá výživa v neurologii
Určení optimální energetické potřeby- metodou nepřímé kalorimetrie Nedostatek energetických substrátů- k malnutrici,katabolismu ,ochabnutí svalstva Nadměrný přívod –především cukrů-nadprodukce CO2, hyperkapnii, respirační acidozu- umělou ventilaci

40 Hrazení bílkovin závažné on. mozku- kraniotrauma-projevy stresu, vzestup katecholaminů, kortizolu Zvýšen 2-3násobně katabolismus, úbytek svalové hmoty( snížení hmotnosti svalstva o 3oo-4oo g denně) Pokles tělesné hmotnosti na úkor netukové složky- bez zajištění ztráta o lO% netukové hmoty za týden- příčina morbidity-sepse, infekce, špatné hojení ran) Potřeba aminokyselin činí 2g/kg/24hodin-2,5 g Přívod aminoroztoků musí být rovnoměrný, ne nárazový-nebezpečí aminoacidurie

41 Hrazení sacharidů Nejčastějším zdroje- glukoza
Tolerance je snížená u kraniotraumat a kutních onemocnění mozku Nutný vyrovnaný přívod glukozy a normoglykemie Potřeba 2 mg /kg /min-2OO g /7O kg/24 hodin

42 Hrazení makroprvků, stopových prvků a vitamínů
Enormní ztráty zinku se snížením zásob v organismu- zhoršení hojení ran, imunosuprese Porucha metabolismu fosforu, kalia, magnezia, zvýšení potřeba fosforu při jeho zabudování do ATP hypofosforemie- poruchy dýchání, snížení nervosvalových funkcí Při deficitu fosforu nutno doplňovat magnezium a kalium

43 Tekutinová bilance velké objemy izotonických i hypertonických tekutin s glukozou – neovlivňují intrakraniální tlak- nevzniká mozkový edém Samotné poškození mozku-v oblasti hypothalamu- polyurií hypertonickou močí hyponatremie ta vede k mozkovému edému, křečím, neurologickým poruchám

44 Změny v metabolických ukazatelích u neurologických nemocných
Zvýšení: Spotřeba O2, produkce CO2, CRP, figbrinogen v plasmě, CPK,glykemie, Ca v plasmě a moči, odpad dušíku Snížení: Proteiny- trnsferin, prealbumin, Zn v plasmě

45 ZEV u poruch CNS Koma bez tlumení……..l4O% Křeče…………………..3O%
Pentobarbitalové koma…..l2O% Kraniotrauma……………l4O-2OO% Zvýšení energetických potřeb-zhoršení hypothalamických funkcí, dysregulací fcí hypofýzy- vzestup kortizolu, katecholaminů a glukagonu


Stáhnout ppt "Důsledky dehydratace a malnutrice ve stáří"

Podobné prezentace


Reklamy Google