Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace produktů a organizační struktury pro jejich tvorbu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace produktů a organizační struktury pro jejich tvorbu"— Transkript prezentace:

1 Inovace produktů a organizační struktury pro jejich tvorbu
Ing. Jaroslav Hadraba, CSc. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. v Praze

2 Struktura vystoupení Zásady (pravidla, principy) tvorby podnikatelsky úspěšných inovací produktů Organizační struktury pro tvorbu inovací produktů

3 Zásady tvorby podnikatelsky úspěšných inovací produktů
Komplexní přístup k tvorbě inovací produktů Systematičnost při hodnocení inovací produktů Dynamické pojetí hodnocení inovací produktů Tvůrčí přístup Interdisciplinární přístup Týmová spolupráce Management inovací produktů (jako řídící proces zajišťující transformaci produktových idejí v inovace produktů).

4 Komplexní přístup k tvorbě (uskutečňování)inovací produktů předpokládá, aby příslušné složky managementu podniku ve vzájemné provázanosti důsledně respektovaly např. tyto skutečnosti: Marketingové pojetí produktů a jejich inovací ( a tedy také inovační strukturu marketingově pojatého tzv. komplexního produktu) Realizaci produktového mixu jako součásti celkového marketingového mixu Hierarchickou strukturovanost a kategorizaci inovací produktů podle stupně (míry) jejich novosti pro producenta a zákazníky (trh) Strukturovanost realizačního procesu inovací produktů na dílčí inovace a komplexní inovační akce. A tedy i charakter akčního rádia (rozsahu či dosahu) zvažovaných či připravovaných produktových inovačních akcí. Povahu a rozsah efektů, které inovace produktů podniku přinést. Zároveň také náležitě zvažovat rizikovost inovací produktů Etapovitou strukturovanost procesu tvorby inovací produktů (jako procesu transformace invenčních námětů na nové produkty v reálné, tedy tržně realizované produktové inovace) Povahu strategické, taktické a operativní složky managementu inovací produktů

5 Hierarchická strukturovanost a kategorizace inovací produktů podle stupně (míry) jejich novosti pro producenta a zákazníky (jedna z možných představ) I. kategorie: Produkty zásadně (principiálně) nové – tj. nové v celosvětovém měřítku (principální či podstatné, absolutní, radikální, či diskontinuální inovace produktů) II. kategorie: Zavedení nové produktové (výrobkové) řady v podniku Rozumí se takové produktové řady, která je již jinými podniky na trhu uplatňována. III. kategorie: Změny v rámci v podniku již existující produktové řady (např. v rámci stávající produktové řady vznikají nové varianty či typy produktů) IV. kategorie: Vylepšení daného produktu v rámci v podniku již existujících typů či variant

6 TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT - MIKROTECHNOLOGIE
Členění řádů inovací podle F. Valenty Řád inovace Označení Co se zachovává Co se mění Příklad minus n degenerace nic úbytek vlastností opotřebení regenerace objekt obnova vlastností držba, opravy RACIONALIZACE 1 změna kvanta všechny vlastnosti četnost faktorů další pracovní síly 2 intenzita kvalita a propojení rychlost operací zvýšený posun pásu 3 reorganizace kvalitativní vlastnosti dělba činností přesuny operací 4 kvalitativní adaptace kvalita pro uživatele vazba na jiné faktory technologické konstrukce KVALITATIVNÍ INOVACE 5 varianta konstrukční řešení dílčí kvalita rychlejší stroj 6 generace konstrukční koncepce stroj s elektronikou 7 druh princip technologie tryskový stav 8 rod příslušnost ke kmeni netkaná textilie TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT - MIKROTECHNOLOGIE 9 kmen přístup k přírodě genová manipulace Pramen: Valenta, F. Inovace v manažerské praxi. Praha: Velryba, 2001

7 Základní předpoklady tvorby podnikatelsky úspěšných inovací produktů jsou:
Správný výběr produktové idey – jako invenčního základu inovace produktu Zajištění potřebných zdrojů managementem podniku pro propracování produktové idey do podoby komplexního produktu jako nové efektivní tržní nabídky Schopnost managementu podniku tyto zdroje efektivně (tj. účelně a hospodárně) využít při zabezpečování tvor-by dané inovace produktu jako komplexní inovační akce

8 I. etapa: získávání a vyhodnocování námětů
Jedno z možných modelových rozčlenění celkového procesu tvorby inovací produktů na dílčí etapy (problémové bloky) I. etapa: získávání a vyhodnocování námětů (produktových idejí) na nové produkty II. etapa: tvorba a hodnocení koncepce nového produktu III. etapa: tvorba a ověření prototypu nového produktu IV. etapa: testování nových produktů na trhu V. etapa: komercializace nového produktu.

9 Požadavky kladené na organizační struktury pro tvorbu inovací produktů
vysoce účinně přispívat k tomu, aby se inovace produktů připravovaly a uskutečňovaly jako komplexní inovační akce podporovat a iniciovat vlastní tvorbu námětů na inovace produktů, cílevědomé, aktivní a soustavné vyhledávání a shromažďování námětů na inovace produktů (produktových idejí) zajistit kvalifikované vyhodnocování získaných námětů na inovace produktů a tedy také kvalitní výběr námětů k jejich propracovávání v dalších následných etapách tvorby inovace produktu, zajistit, aby ve všech etapách tvorby inovací produktů se patřičně posuzovala a vyhodnocovala jejich předpokládaná či možná efektivnost, podmínky a předpoklady jejich úspěšné komercializace

10 Liniově štábní organizační struktury Projektová organizace řízení:
Poznámky k některým typům podnikových organizačních struktur z hlediska problematiky tvorby podnikatelsky úspěšných inovací produktů Liniově štábní organizační struktury Projektová organizace řízení: - štábní projektová organizační struktura (projektový tým s koordinátorem, projektové řízení koordinačního typu) - maticová struktura (maticová organizace projektů) - čistá projektová struktura (čistá projektová organizace, autonomní řízení projektů)


Stáhnout ppt "Inovace produktů a organizační struktury pro jejich tvorbu"

Podobné prezentace


Reklamy Google