Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti z inovačních procesů v ČR do roku 2013 a doporučení pro období 2014-2020 Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Praha 3.4. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti z inovačních procesů v ČR do roku 2013 a doporučení pro období 2014-2020 Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Praha 3.4. 2013."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti z inovačních procesů v ČR do roku 2013 a doporučení pro období 2014-2020 Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Praha 3.4. 2013

2 Schéma klasifikace řádů inovace ŘádOznačeníCo se zachováváCo se změníPříklad -ndegeneracenicúbytek vlastnostíopotřebení 0regeneraceobjektobnova vlastnostíúdržba, opravy RACIONALIZACE 1změna kvantavšechny vlastnostičetnost faktorůdalší pracovní síly 2intenzitakvality a propojenírychlost operacízrychlený posun pásu 3reorganizacekvalitativní vlastnostidělba činnostipřesuny operací 4kvalitativní adaptace kvalita pro uživatelevazba na jiné faktorytechnolog. konstrukce KVALITATIVNÍ KONTINUÁLNÍ INOVACE 5variantakonstrukční řešenídílčí kvalitarychlejší stroj 6generacekonstrukční koncepcekonstrukční řešenístroj s elektronikou KVALITATIVNÍ DISKONTINUÁLNÍ INOVACE 7druhprincip technologiekonstrukční koncepcetryskový stav 8rodpříslušnost ke kmeniprincip technologievznášedlo TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT - MIKROTECHNOLOGIE 9kmennicpřístup k příroděgenová manipulace

3 Strategické dokumenty Národní inovační politika ČR pro léta 2005 – 2010 – poslední v EU – do r. 2004 termín inovace zakázán (pouze AIP ČR) Národní inovační strategie ČR z r. 2011 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na r. 2012-2020 z roku 2011 Návrhy opatření vlády pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti (12. 12. 2012, 71 opatření) Základní problém nic se nezměnilo

4

5 Jak jsme připraveni využít příležitosti? FAKTORY RŮSTU 2010-2020 Z POHLEDU INOVACÍ A VZDĚLÁVÁNÍ: Kvalita výzkumných institucí21. na světě Inovační potenciál24. na světě Podnikové výdaje na R&D25. na světě Kvalita výuky technických předmětů25. na světě Spolupráce vědy a podniků na R&D29. na světě Podíl absolventů terciárního studia32. na světě Celková kvalita vzdělávacího systému34. na světě Rozsah podnikového vzdělávání40. na světě Dostupnost vysoce kvalifikovaných odborníků50. na světě (PODLE WEF GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT)

6

7 Podpora aplikovaného VaV v ČR Současná situace v podpoře aplikovaného VaV – viz tabulka (údaje v tis. Kč) 2012201320142015 MPO304820201057 540 TAČR2086225824642142 Celkem5134427835212682 GAČR2921326733623397 MŠMT2921326733623397 MZ 71281911001050

8 Doporučení mezinárodního auditu systému VaVaI v oblasti spolupráce -mezinárodní audit zjistil, že se liší zaměření VaV v ČR od zaměření realizační sféry -posílit lidské zdroje pro spolupráci (HM, větší povědomí o IPR, propojit personálně oba sektory, podpořit vznik spin off firem na úrovni vzdělávání a tréninku) -podpořit vzorec/schéma nabídky a poptávky ve VO a v průmyslu (prosadit spolupráci jako prioritu, programy na podporu spolupráce, zlepšit financování začínajících firem, přilákat a ukotvit nadnárodní společnosti) -podpořit vzájemné působení vědy a průmyslu na regionální úrovni (zlepšovat infrastrukturu v regionech, vzájemně sdílet zkušenosti napříč celou ČR)

9 Krátkodobá opatření pro 2013 – 15 navrhovaná SP ČR 1.V r. 2014 a dalších letech zvýšit výdaje TA ČR nejméně o 1,5 mld. Kč/r, z toho 0,5 mld. Kč na pokračující programy ALFA a CK a nejméně 1,0 mld. Kč na nový program od r. 2014 podle prioritního opatření č. 12 prorůstových opatření vlády (TIP/ALFA 2). 2.Spolupráci mezi podniky a výzkumnými organizacemi zajistit v letech 2014 - 2020 prostřednictvím OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který na rozdíl od OP Výzkum, vývoj a vzdělávání zajistí udržitelnost podpořených projektů bez dalších dotací ze státního rozpočtu a skutečný přínos pro konkurenceschopnost, ekonomiku a zaměstnanost v ČR. 3.Provést koordinovanou novelizaci zákonů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací tak, aby umožnily další formy podpory (úvěry, záruky, dotace s podmíněnou návratností aj.) nutné pro efektivní čerpání fondů EU v letech 2014 - 2020 (novelizace zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, o vysokých školách, o veřejných výzkumných institucích aj.). 4.Zapojit nevládní organizace (SP ČR, HK ČR, ČSVTS, AVO, AIP ČR, ČSNMT, SVTP atd.) do mezinárodní spolupráce s cíle využít jejich zkušeností a kontaktů s využitím programů MŠMT EUPRO a INGO (umožnit jejích účast ve veřejných soutěžích). 5.Vytvořit systém přípravy dokumentů rozhodujících pro konkurenceschopnost, ekonomiku a zaměstnanost ČR tak, aby v nich byli adekvátně zastoupeni reprezentanti podnikatelské sféry.

10 Dlouhodobá opatření navrhovaná SP ČR a)Vybudovat integrovaný systém řízení vědy spojením ústavů AV ČR s vysokými školami a sladit jej s reformou vysokých škol tak, aby tento systém umožnil podstatně větší rozvoj excelentních ústavů a zánik slabých institucí. b)Zlepšit podmínky pro fungování vysokých škol jako významných aktérů dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti, profilovat jejich studijní programy na profesní, výzkumné a akademické s cílem zajistit přípravu odborníků pro praxi a spolupráci vysokých škol s podniky (reforma vysokých škol - novela VŠ zákona). c)Zajistit vznik sítě organizací aplikovaného výzkumu a vývoje typu Frauenhoferovy společnosti v SRN podle doporučení Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, která výrazně zlepší transfer a realizaci výsledků výzkumu a vývoje v praxi a inovacích. d)Změnit systém poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje tak, aby významnou roli hrálo uplatnění výsledků v praxi a ekonomické hledisko reprezentované např. podílem prostředků získaných ze zahraničí či podnikatelské sféry (nejméně pro třetinu objemu podpory). e)Změnit systém přípravy, realizace a hodnocení výzkumných programů tak, aby jejich efektivnost a uplatnění jejich výsledků se několikanásobně zvýšila a vedla k podpoře společných projektů akademické a podnikatelské sféry.

11 Strategie RIS3 Chytrá specializace: proces podnikatelského objevování a identifikace přínosů, které pro region může mít specializace na určitou oblast vědy a technologií Strategie RIS3: Slouží k uvedení chytré specializace do praxe Ústředním prvkem je vymezení priorit rozvoje znalostní ekonomiky Proces účinný při aktivizaci 3 oblastí regionálního inovačního systému (Podnikatelský sektor, Veřejná správa, Odborné instituce)

12 Srovnávací přehled Unie inovací

13 Děkuji za pozornost Jiří Cienciala


Stáhnout ppt "Zkušenosti z inovačních procesů v ČR do roku 2013 a doporučení pro období 2014-2020 Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Praha 3.4. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google