Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.upce.cz Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0137 Výukové a výzkumné centrum v dopravě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.upce.cz Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0137 Výukové a výzkumné centrum v dopravě."— Transkript prezentace:

1 www.upce.cz Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0137 Výukové a výzkumné centrum v dopravě

2 www.upce.cz Záměr : vytvoření strategicky významného odborného centra rozvíjejícího vzdělávání a výzkumné aktivity Dopravní fakulty Jana Pernera jako jediného vysokoškolského pracoviště tohoto charakteru v širokém regionu využití nejmodernějšího vybavení dostupného v oblasti dopravních staveb a dopravních prostředků pro zkvalitnění vzdělávací přípravy studentů magisterských a doktorských studijních programů v těsné návaznosti na potřeby praxe a společností působících v regionu v oblasti dopravy a zkušebnictví rozvoj multidisciplinarity tvůrčích a vzdělávacích činností v oblasti technických a technologických oborů a materiálového inženýrství

3 www.upce.cz Zdroj financování : Projekt VVCD prošel úspěšně hodnocením a byl přijat k financování z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) v Prioritní ose 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. O poskytnutí dotace rozhodlo Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ČR v lednu 2011. Registrační číslo projektu : CZ.1.05/4.1.00/04.0137 Finanční hodnota projektu: 266 731 258,00 Kč Výše dotace z ERDF: (ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje) 226 721 569,30 Kč

4 www.upce.cz Výuka a výzkum: Výuková a výzkumná činnost centra bude tematicky rozčleněna do následujících sekcí: a) Inženýrské dopravní stavby (DS); b) Dopravní prostředky: - Vlastní dopravní prostředky (DP-P), - Elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika (DP-E), - Hydromechanika, vysokotlaká hydraulika a termomechanika (DP-H), - Technická diagnostika, diagnostické systémy, provozní spolehlivost (DP-D); c) Materiály a mechanika (MM); d) Dynamický zkušební stav (DZS).

5 www.upce.cz Sekce inženýrské dopravní stavby - DS : Výukové a výzkumné zařízení zabývající se vlastnostmi stavebních hmot, konstrukcí dopravních staveb, geologickými a geotechnickými vlivy na dopravní stavby.

6 www.upce.cz Sekce inženýrské dopravní stavby - DS : Výuka : Stavební hmoty a chemie Geologie a petrografie Pozemní stavitelství Geotechnika a zakládání staveb Konstrukce z betonu Stavba a rekonstrukce mostů Teorie masivních mostů Podzemní stavby

7 www.upce.cz Sekce inženýrské dopravní stavby - DS : Výzkum : Problematika výstavby, modernizace a rekonstrukce železniční dopravní cesty. Výzkum nových technologií výstavby, rekonstrukcí a oprav vozovek, stanovení zbytkové životnosti vozovky. Výzkum betonových konstrukcí (optimalizace vhodných betonových směsí pro různé druhy konstrukcí). Výzkum vlastností a chování stávajících betonových konstrukcí v extrémních podmínkách.

8 www.upce.cz Sekce dopravní prostředky - DP : Výukové a výzkumné zařízení zabývající se teorií dopravních prostředků z pohledu konstrukce, hydrauliky, diagnostiky, elektriky a elektroniky. Sekce je tematicky rozdělena do podsekcí : - vlastní dopravní prostředky, - elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika, - hydromechanika, vysokotlaká hydraulika a termomechanika, - technická diagnostika, diagnostické systémy, provozní spolehlivost.

9 www.upce.cz Podsekce dopravní prostředky – DP-P : Výuka : Technické měření Dynamická pevnost a životnost Teorie údržby Zkoušení vozidel Konstrukce vozidel Výpočetní metody v konstruování Bezpečnost silničních vozidel

10 www.upce.cz Podsekce dopravní prostředky – DP-P : Výzkum : Výzkum vzájemné souvislosti mezi vlastnostmi pneumatik, parametry vozidla a parametry vozovky. Výzkum vlivu těchto souvislostí na stabilitu vozidla. Výzkum zvyšování bezpečnosti provozu kolejových vozidel, oblast kontaktu kolo – kolejnice. Výzkum řízení synchronních motorů s permanentními magnety pro individuální pohon kol. Výzkum opotřebovávání materiálů.

11 www.upce.cz Podsekce elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika – DP-E : Výuka : Mikroprocesorová řídící technika Výkonová elektronika Elektrické pohony trakčních vozidel Diagnostika silničních vozidel Elektrické pohony Vysokofrekvenční elektronika Elektrická trakce Elektromagnetická kompatibilita Elektrické stroje

12 www.upce.cz Podsekce elektrotechnika, elektronika a zabezpečovací technika – DP-E : Výzkum : Výzkum řízení synchronních motorů s permanentními magnety pro individuální pohon kol. Výzkum řízení spalovacího procesu. Výzkum elektromagnetické kompatibility. Výzkum vlivu atmosférických podmínek na šíření signálu. Výzkum přechodových dějů, šíření napěťových a proudových signálů, analýza šíření UWB signálů.

13 www.upce.cz Podsekce hydromechanika, vysokotlaká hydraulika a termomechanika – DP-H : Výuka : Hydraulika a hydraulické stroje Termomechanika a tepelné stroje Teorie automatického řízení Hydraulické mechanismy v konstrukci vozidel

14 www.upce.cz Podsekce hydromechanika, vysokotlaká hydraulika a termomechanika – DP-H : Výzkum : Výzkum vlastností hydrostatických převodů pro dopravní prostředky. Výzkum systémů řízení distribuce výkonu a otáček poháněných kol vozidla. Výzkum závislosti objemového modulu pružnosti hydraulických olejů na obsahu plynné fáze. Výzkum řízení tlakového spádu a otáček hydromotoru řídícím odporem v obtoku.

15 www.upce.cz Podsekce technická diagnostika, diagnostické systémy a provozní spolehlivost – DP-D : Výuka : Technická diagnostika Provozní spolehlivost a diagnostické systémy Diagnostická měření Provozní rizika dopravních prostředků a staveb Instrumentální metody v ekoanalýze Životní prostředí a doprava Jakost a spolehlivost el. systémů Elektronické prvky a obvody Měření elektrických a neelektrických veličin

16 www.upce.cz Výzkum : Výzkum opotřebení vozidlových agregátů. Výzkum zbytkové provozuschopnosti a celkové životnosti agregátů a hlavních uzlů dopravních prostředků. Výzkum prostředků umělé inteligence v oblastech technické diagnostiky. Výzkum predikce průběhu signálů diagnostických veličin s využitím neuronových sítí. Podsekce technická diagnostika, diagnostické systémy a provozní spolehlivost – DP-D :

17 www.upce.cz Sekce materiály a mechanika - MM : Výukové a výzkumné zařízení umožňující zkoumání materiálů, z pohledu jejich složení, opotřebení, degradace a celkové životnosti. Zařízení (laboratoř) bude umožňovat zkoumání svarových spojů (vč. svarů vysokopevnostních ocelí).

18 www.upce.cz Výuka : Mechanická technologie Koroze a povrchová ochrana Nauka o materiálu Metody konečných prvků Konstrukční materiály Mechanika – dynamika Pružnost a pevnost Stavební hmoty Rekonstrukce a údržba dopravních staveb Stavba a rekonstrukce mostů Sekce materiály a mechanika - MM :

19 www.upce.cz Výzkum : Výzkum a hodnocení opotřebení, analýzy degradačních mechanizmů. Výzkum mezních stavů konstrukcí za podpory výpočtového modelování, výzkum lomově mechanických vlastností. Fraktografický výzkum a identifikace lomových mechanismů. Výzkum a analýza svarových spojů. Výzkum mechanických vlastností frikčních materiálů na bázi geopolymerů, ověřování možností aplikace geopolymerů v dopravní technice. Sekce materiály a mechanika - MM :

20 www.upce.cz Sekce dynamický zkušební stav - DZS : Výukové a výzkumné zařízení umožňující zkoumání, ověřování, testování statických a dynamických vlastností reálných konstrukcí či jejich částí v laboratorních podmínkách. Zařízení (laboratoř) bude umožňovat multiaxiální zatěžování konstrukcí pomocí elektrohydraulických válců tak, aby jejich odezva odpovídala skutečnému chování při provozu.

21 www.upce.cz Výuka : Mechanika – statika, dynamika Pružnost a pevnost Nauka o materiálu Spolehlivost a životnost Kovové konstrukce Měření a experimentální metody Kovové mosty Konstrukce vozidel Sekce dynamický zkušební stav - DZS :

22 www.upce.cz Výzkum : Výzkum únavové pevnosti a životnosti konstrukcí (nízkocyklové a vysokocyklové únavové vlastnosti, dynamické vlastnosti, simulace provozního zatížení a měření odezvy od zatížení). Výzkum tlakových, tahových, ohybových a smykových vlastnosti konstrukcí. Výzkum lomově mechanických vlastností. Výzkum frekvenčních vlastností konstrukcí. Sekce dynamický zkušební stav - DZS :

23 www.upce.cz Lokalita : VVCD Objekt VVCD se nachází v technologickém areálu Univerzity Pardubice - Doubravice

24 www.upce.cz Lokalita : VVCD

25 www.upce.cz Koordinační situace :

26 www.upce.cz Architektonické a stavebně technické řešení : Navrhovaný objekt VVCD má rozměry : podélný směr (sever-jih) 0.50 + 2x15.00 + 0.85 + 7.15 + 6x8.00m + 0.55 m = 87,05 m příčný směr (západ-východ, halová část) 0.40 + 5.40 + 6.00 + 4.80 + 7.20 + 4.80 + 0.50 m = 29,1 m příčný směr (západ-východ, dvoupodlažní část) 0.60 + 6.00 + 7.20 + 6.00 + 4.80 + 0.60 m. = 24,6 m úroveň 1.NP ±0.000 je navržena na 218.10 m.n.m úroveň podlahy 2.NP je navržena na +4.150 m od ±0.000 atika halové části je navržena na +9.250 m.

27 www.upce.cz Pohledy : východ, západ

28 www.upce.cz Pohledy : sever, jih Plochy : zastavěná plocha = 2 321,92 m 2 užitná plocha = 3 417,55 m 2 obestavěný prostor = 24 133.50 m 3

29 www.upce.cz Řezy : podélný

30 www.upce.cz Řezy : příčný

31 www.upce.cz Půdorys dle sekcí : 1. NP

32 www.upce.cz Půdorys dle sekcí : 2. NP

33 www.upce.cz Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) :

34 www.upce.cz Výuková kapacita : Sekce + ostatnípersonálstudenti DS512 DP-P620 DP-E628 DP-D724 DP-H210 MM625 DZS410 Učebny7120 TSL50 V (+sekretariát)20 Ostatní (údržba + vrátnice)30 Celkem53249

35 www.upce.cz Klíčová (nová) vybavení: Klíčové vybavení / funkční modul Počet kusů položky Rok(y) pořízení Plán. cena bez DPH (tis. Kč) Dynamický zkušební stav - rozšíření, 1x řídící jednotka, 1x hydroagregát 120115 500 Lis na pevnostní a ohybové zkoušky s řízenou deformací a zatížením (s dynam. jednotkou) 120114 500 Instrumentovaný tvrdoměr120111 720 Sklopná plošina120111 990 Dynamometr 50kW120121 387 Frézka univerzální120121 219 Doplňující zařízení ke stávajícímu zařízení pro měření smykové pevnosti v triaxiálním tlaku 120121 200 [BR1] Proč není zařízení pořizováno po dokončení stavby? Kde bude do doby nastěhování do nové budovy uloženo?[BR1]

36 www.upce.cz 3D pohledy:

37 www.upce.cz 3D pohledy:

38 www.upce.cz 3D pohledy:

39 www.upce.cz 3D pohledy:

40 www.upce.cz 3D pohledy:

41 www.upce.cz 3D pohledy:

42 www.upce.cz 3D pohledy:

43 www.upce.cz 3D pohledy:

44 www.upce.cz 3D pohledy:

45 www.upce.cz Význam VVCD: Projekt VVCD je strategickou prioritou rozvoje DFJP. Jeho realizace vytvoří předpoklad dlouhodobé existence fakulty jako multioborové fakulty zaměřené na pěstování ekonomických, technologických a technických oborů.


Stáhnout ppt "Www.upce.cz Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0137 Výukové a výzkumné centrum v dopravě."

Podobné prezentace


Reklamy Google