Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATERIÁLOVÝ A TECHNOLOGICKÝ VÝZKUM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATERIÁLOVÝ A TECHNOLOGICKÝ VÝZKUM"— Transkript prezentace:

1 MATERIÁLOVÝ A TECHNOLOGICKÝ VÝZKUM
Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Vědeckotechnický park Ústí nad Labem

2 LABORATOŘE laboratoř destruktivního zkoušení materiálu laboratoř nedestruktivního zkoušení materiálu laboratoř tepelných procesů laboratoř koroze laboratoř metalografie laboratoř přípravy vzorků a chemie laboratoř přesného měření laboratoř technologií laboratoř obráběcích procesů laboratoř spektrometrie PC modelování laboratoř měření

3 Možné oblasti výzkumu a zkoušení materiálů
Destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálu - pevnost, pevnost v kluzu, tažnost, tvrdost podle Brinella, Vickerse a Rockwella, měření drsnosti, zbytkových povrchových napětí, kruhovitosti atd. Speciální zkoušky - zkoušky zabíhavosti, legování, očkování, modifikování, výtěžnosti tavícího procesu, metalurgické čistoty atd. Hodnocení korozního napadení, kvantifikace (hloubka napadení, tloušťka po korozi atd.), zkoušky v korozní komoře atd. Přesné měření tloušťky povrchových vrstev (povlaků, nátěrů, elox vrstvy, pasivních vrstev, kovových povlaků, měření nitridridované a cementované vrstvy atd.…). Celkové hodnocení makro a mikrostruktrury - velkost zrna, rekrystalizace, velikost dendritických buněk, metalurgická kvalita materiálu, porezita, vměstky, kvantitativní měření jednotlivých strukturálních složek pomoci obrazové analýzy v 2D a v 3D atd. Fraktografické analýzy lomových ploch, EDX a EDS analýzy materiálů. Navrhování brousicích kotoučů pro konkrétní materiál a požadovanou jakost povrchu. Analýza změn v povrchové vrstvě při zatížení. Optimalizace broušení, navrhování řezných podmínek. Testování řezných kapalin pro broušení. Zkoumání, vyhodnocování a optimalizace tepelných procesů u hliníkových materiálů. Řešení technologických problémů a optimalizace technologií. Výzkum, řešení problémů a optimalizace vlastnosti hliníkových materiálů v oblasti tavení, odlévání, tváření, obrábění, korozních vlastností a povrchové ochrany materiálu.

4 Celkové hodnocení makro a mikrostruktrury, kvantitativní měření jednotlivých
strukturálních složek pomoci obrazové analýzy v 2D a v 3D, hodnocení korozního napadení, přesné měření tloušťky povrchových vrstev atd.

5 Destruktivní zkoušení materiálu - pevnost, pevnost v kluzu, tažnost, tvrdost podle
Brinella, Vickerse a Rockwella, měření drsnosti, zbytkových povrchových napětí, kruhovitosti atd.

6 Navrhování brousicích kotoučů pro konkrétní materiál a požadovanou jakost povrchu.
Analýza změn v povrchové vrstvě při jejím zatížení. Optimalizace broušení, navrhování řezných podmínek. Testování řezných kapalin pro broušení.

7 Konference •Aluminium (KTMI FVTM UJEP) •Nové poznatky v technologiích a technologické informace (KTMI FVTM UJEP) •Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů (KTMI FVTM UJEP) •Dynamika tuhých a deformovatelnýchtěles (KSM FVTM UJEP)

8 Strojírenská technologie
• určen odborníkům z oblasti strojírenské technologie a materiálového inženýrství, výrobním a průmyslovým podnikům, posluchačům technických fakult VŠ, široké odborné veřejnosti • časopis zařazen Radou vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace mezi recenzovaná neimpaktovanáperiodika • vychází 4x ročně nákladem 400 ks • anglická verze Manufacturingtechnology vychází 1x ročně nákladem 200 ks • možnost prezentace pro strojírenské podniky, možnost oslovení potenciálních zaměstnanců z řad studentů formou reklamy, možnost poukázat na vlastní úspěchy

9 Magisterský studijní program v prezenční a kombinované formě studia
B2341 Strojírenství Studijní obor: Materiály a technologie v dopravě Forma studia: Bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě studia Magisterský studijní program v prezenční a kombinované formě studia

10 TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI
DĚKUJI ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Na Okraji 1001, Ústí nad Labem , Vědeckotechnický park Ústí nad Labem Pasteurova 7, Ústí nad Labem Ředitel: Ing.Radek Honzátko, PhD.,


Stáhnout ppt "MATERIÁLOVÝ A TECHNOLOGICKÝ VÝZKUM"

Podobné prezentace


Reklamy Google