Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Katedra obrábění a montáže vznikla z bývalé katedry mechanické technologie dne 1. září 1957. K 1. 5. 2013 studium na katedře úspěšně ukončilo již 1208.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Katedra obrábění a montáže vznikla z bývalé katedry mechanické technologie dne 1. září 1957. K 1. 5. 2013 studium na katedře úspěšně ukončilo již 1208."— Transkript prezentace:

1 1 Katedra obrábění a montáže vznikla z bývalé katedry mechanické technologie dne 1. září 1957. K 1. 5. 2013 studium na katedře úspěšně ukončilo již 1208 absolventů magisterského a bakalářského studijního programu a 32 absolventů doktorského studijního programu. Katedra disponuje odborníky (10 akademických pracovníků) zaměřenými na technologii obrábění, montáže, projektování technologických postupů i procesů a strojírenskou metrologii, kteří zajišťují výuku v 1 doktorském oboru a ve 3 oborech magisterských a bakalářských. Pracoviště disponuje moderně vybavenou katedrovou učebnou a dále dvěma malými učebnami (počítačová učebna, učebna pro výuku strojírenské metrologie). Výzkum je soustředěn do specializované laboratoře obrábění a do metrologické laboratoře, které jsou vybaveny širokou škálou strojů, zařízení a přístrojů, z nichž některé jsou originální konstrukce. Na katedře je zkoumána oblast teoretických aspektů procesu obrábění a jejich aplikace při optimalizaci řezného procesu z hlediska řezného nástroje, obráběného materiálu a řezných podmínek, výzkum je zaměřen na monitorizaci obrábění, hodnocení nástrojů a procesů metodami využívajícími akustickou emisi, vývoj inteligentního řezného nástroje a simulaci procesu broušení. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ Experimentální pracoviště Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní

2 2  Studijní program doktorský Obor: Strojírenská technologie Zaměření: Obrábění a montáž Studium: prezenční nebo kombinované  Studijní program magisterský (a navazující magisterský) Obor: Strojírenská technologie Zaměření: Obrábění a montáž Studium: prezenční nebo kombinované Obor: Výrobní systémy Zaměření: Řízení výroby Studium: prezenční nebo kombinované  Studijní program bakalářský Obor: Materiály a technologie Zaměření: Obrábění a montáž Studium: prezenční nebo kombinované STUDIUM STUDIJNÍ OBORY Gratulace k úspěšnému ukončení studia Výuka v učebně E4 Studenti si mohou vybrat z následujících oborů: KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

3 3 STUDIUM VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY Automatizace technické přípravy výroby ve strojírenství Cvičení ze strojírenské technologie Metodika a optimalizace obrábění Metrologie a montáž Montážní prostředky Praktika ze strojírenství Projektování výrobních systémů Projektování výroby Přípravky Řezné nástroje Řízení strojírenské výroby Speciální metody obrábění Technologické postupy Technologie 3 - obrábění Teorie montáže Teorie obrábění Na katedře se vyučují tyto předměty: Studijní literatura KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

4 4 STUDIUM Učebna strojírenské metrologie Učebna E4 Učebna PC Všechny učebny slouží k výuce předmětů, které zajišťuje katedra v základním a obo- rovém studiu. KATEDROVÉ UČEBNY KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

5 5 VÝZKUM  Řezné podmínky: navrhování a optimalizace technologických podmínek hodnocení řezných podmínek při broušení testování vlivu řezného prostředí OBLASTI VÝZKUMU Testování řezných olejů  Projektování montážních procesů a systémů: časové rozbory časové studie analyzování a optimalizace pracovních procesů Navrhování technologického postupu Na katedře probíhá výzkum především v těchto oblastech: KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

6 6 VÝZKUM OBLASTI VÝZKUMU  Modelování procesu broušení: simulace procesu rovinného broušení  Řezné nástroje: navrhování řezných nástrojů hodnocení pracovní schopnosti a spolehlivosti nástrojů hodnocení nových nástrojových materiálů a jejich aplikací Simulační model procesu broušení Testování nástrojových materiálů KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

7 7  Monitorizace: monitorizace řezných sil, úběru materiálu, teploty, deformací a vibrací výzkum v oblasti inteligentního obrábění vývoj inteligentního řezného nástroje výzkum v oblasti snímání signálu akustické emise multiparametrické aktivní sledování procesu broušení VÝZKUM Přístroj pro monitorování teploty OBLASTI VÝZKUMU Měření parametrů procesu obrábění  Testování obrobků: zkoušky obrobitelnosti hodnocení integrity povrchu po obrábění - parametry drsnosti povrchu - zbytkové napětí v povrchové vrstvě KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

8 8  Grantová agentura ČR Základní výzkum progresivních a vysoce přesných technologií Inteligentní řezné nástroje Terminologie obrábění a montáže GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUM Návrh inteligentního řezného nástroje  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Monitorizace a automatizace on line určování stavu řezného nástroje při obrábění V posledním období se katedra podílela na řešení následujících grantových projektů: KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

9 9 GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUM V posledním období se katedra podílela na řešení následujících grantových projektů:  Evropský sociální fond Podpora a motivace žáků základních a středních škol k jejich budoucímu zapojení do výzkumu a vývoje v technických oborech. Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu. Inovace studijních programů pro zvýšení konkurenceschopnosti technických oborů Za školou Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství  Ministerstvo průmyslu a obchodu Integrita povrchu (IP) jako nástroj pro zvyšování užitných vlastností součástí vyráběných na strojích TOS VARNSDORF a.s. Ekologické obráběcí kapaliny nové generace Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

10 10 GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUM  Fond rozvoje vysokých škol Inovace předmětu Montážní prostředky Inovace měřicích systémů experimentálního pracoviště broušení Inovace PC učebny a zřízení montážního pracoviště pro výuku technologických projektů Modernizace systému pro hodnocení technologických parametrů při obrábění  Výzkumné záměry Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem Výzkum působení tepelných a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů, - dílčí část : Výzkum mechanických a tepelných dějů při obrábění Matematické modelování a optimalizace technologických procesů, - dílčí část : Prostorová simulace procesu broušení Měřicí systémy pracoviště broušení KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

11 11 Celkový pohled - část 1Celkový pohled - část 2 V laboratořích KOM probíhá jak výuka v základním a oborovém studiu, tak výzkumné, bakalářské, diplomové a doktorské práce týkající se nástrojových materiálů, procesních kapalin, obrobitelnosti materiálů, monitorizace obrábění, atp. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝUKA A VÝZKUM LABORATOŘ OBRÁBĚNÍ

12 12 CNC soustruh CHEVALIER Bruska BPH 320 A Na brusce BPH 320 A probíhá řešení mnoha diplomových a výzkumných prací zaměřených na proces broušení. CNC soustruh Chevalier je nejnovějším obráběcím strojem v laboratořích a umožňuje studentům sezná- mení s moderní koncepcí obráběcích strojů. VÝUKA A VÝZKUM LABORATOŘ OBRÁBĚNÍ KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

13 13 VÝUKA A VÝZKUM LABORATOŘ OBRÁBĚNÍ Nástrojařské brusky Patentovaný stroj na ostření vrtáků Svislá frézka Při výuce se studenti detailně seznamují s obráběcími pro- cesy na jednotlivých strojích a zařízeních laboratoře. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

14 14 VÝUKA A VÝZKUM LABORATOŘ MONTÁŽE Konzultování návrhu uspořádání montážního pracoviště Prostorová studie pracoviště Na katedře se v rámci výzkumných projektů a ve spolupráci s průmyslovými podniky nově buduje montážní pracoviště. Toto pracoviště je využíváno při výuce a při řešení bakalářských, diplomových a doktorských pracích. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

15 15 Univerzální dělkoměr Univerzální mikroskop Metrologická laboratoř se zabývá měřením převážně délkových rozměrů a úhlů, k čemuž je zde k dispozici množství měřidel a přesných měřicích přístrojů. Přístroje se využívají jak pro měření v rámci výuky předmětu „Metrologie a montáž“, tak pro měření součástí pro výzkumné, bakalářské, diplomové a doktorské práce. VÝUKA A VÝZKUM METROLOGICKÁ LABORATOŘ KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

16 16 Profiloměr HOMMEL TESTER T500 Profiloměr MITUTOYO SURFTEST 2000 VÝUKA A VÝZKUM METROLOGICKÁ LABORATOŘ Zaznamenaný profil broušeného povrchu Důležitou činností laboratoře je kontrola jakosti povrchu pomocí profiloměrů, kterých se vyžívá zejména při zkoumání parametrů integrity povrchu. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

17 17 KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE VÝUKA A VÝZKUM METROLOGICKÁ LABORATOŘ Rollscan 300 je digitální analyzátor Barkhausenova šumu. Je navržen pro kontrolu kvality povrchu a podpovrchových vad týkajících se změn napětí v mikrostruktuře, a to u feromagnetických materiálů. Přístroj ROLLSCAN 300 Ukázka měření přístrojem Rollscan 300

18 18 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI VYSOKÉ ŠKOLY V ČR UJEP Ústí Nad Labem VŠB Ostrava ZČU Plzeň VUT Brno ČVUT Praha UTB Zlín Prostřednictvím České společnosti strojírenské technologie katedra spolupracuje se všemi vysokými školami s obdobně zaměřenými katedrami v ČR. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

19 19 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI Technische Universität Braunschweig Technische Universität Dresden University of the West of England Bristol Ibaraki University Japan Žilinská univerzita Žilina ZAHRANIČNÍ VYSOKÉ ŠKOLY Na vysoké školy v zahraničí odjíždí studenti na stáže a výměnné pobyty. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE Tampere University of Technology

20 20 SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY Katedra spolupracuje s řadou průmyslových podniků: Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Česká Lípa Erwin Junker Grinding Technology a.s., Mělník HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY, a.s., Prostějov ISCAR ČR s.r.o., Plzeň KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o., Jablonec n.N. AKUMA, a. s., Mladá Boleslav ALCAN Děčín Extrusions s.r.o., Děčín ARGO-HYTOS s.r.o., Vrchlabí ATAS elektromotory Náchod a.s., Náchod ATMOS, Jaroslav Cankař a syn, Bělá pod Bezdězem AXL, akciová společnost, Semily Behr Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště Bombardier Transportation Czech Republic a.s., Česká Lípa BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Město pod Smrkem ČMI OI Liberec DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (DMCZ), Liberec DEPRAG CZ a.s., Lázně Bělohrad DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (DMCZ) Liberec

21 21 SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY Isolit-Bravo, spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí KARNED TOOLS s.r.o., Děčín KBA-Grafitec s.r.o., Dobruška KOVO Děčín, s.r.o., Děčín LAIRD TECHNOLOGIES s.r.o., Liberec LAVAT a.s. Chotutice Linet spol. s r.o., Slaný LITES FIRE, s.r.o., Stráž nad Nisou PARAMO, a.s., Pardubice PRECIOSA, a.s., Liberec PROTOOL a.s. Česká Lípa ROVEX ENGINEERING, Slatiňany Seco GROUP a.s., Jičín SIACITY s.r.o., Liberec STROS - Sedlčanské strojírny, a. s., Sedlčany ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav TOS Varnsdorf a.s. Wikov MGI a.s., Hronov ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav TOS Varnsdorf a.s. a další… KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE LAVAT a.s. Chotutice PARAMO, a.s. Pardubice

22 22 ŘASA, J., GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3 - 1. díl - Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha, Scientia, spol. s r.o., 2000. 256 s. ISBN 80- 7183-207-3. ŘASA, J., POKORNÝ, P., GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3 - 2. díl - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. 1. vyd. Praha, Scientia, spol. s r.o., 2001. 222 s. ISBN 80-7183-227-8. Pracovníci katedry jsou autory a spoluautory monografií, článků v časopisech a sbornících, aj. MÁDL, J., JERSÁK, J., HOLEŠOVSKÝ, F., KOUTNÝ, V., RÁZEK, V., Jakost obráběných povrchů. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2003. 179 s. ISBN 80-7044- 539-4. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE PUBLIKAČNÍ ČINNOST

23 23 PUBLIKAČNÍ ČINNOST Skripta doc. Jaromíra Gazdy byla křtěna šampaňským DUŠÁK, K. Technologie montáže - terminologie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. 24 s. ISBN 80-7083-731-4. GAZDA, J. Teorie obrábění - Průvodce tvorbou třísky. 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, s.r.o., 2004. ISBN 80- 7083-789-6. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

24 24 PUBLIKAČNÍ ČINNOST MAŠÍN, I. Výkladový slovník průmyslového inženýrství a štíhlé výroby. 1. vyd. Liberec: Institut technologií a managementu, 2005. 106 s. ISBN 80-903533-1-2. a další… ŽIŽKA, J. Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2003. 106 s. ISBN 80- 7083-687-1. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

25 25 KONTAKT Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra obrábění a montáže Studentská 2 461 17 Liberec 1 Společné foto při příležitosti oslav 80. narozenin doc. Gazdy tel.: +420 485 353 361 e-mail: marta.grohova@tul.cz http://www.kom.tul.cz KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE


Stáhnout ppt "1 Katedra obrábění a montáže vznikla z bývalé katedry mechanické technologie dne 1. září 1957. K 1. 5. 2013 studium na katedře úspěšně ukončilo již 1208."

Podobné prezentace


Reklamy Google