Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Katedra obrábění a montáže vznikla z bývalé katedry mechanické technologie dne 1. září 1957. K 1. 7. 2006 studium na katedře úspěšně ukončilo již 1040.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Katedra obrábění a montáže vznikla z bývalé katedry mechanické technologie dne 1. září 1957. K 1. 7. 2006 studium na katedře úspěšně ukončilo již 1040."— Transkript prezentace:

1 1 Katedra obrábění a montáže vznikla z bývalé katedry mechanické technologie dne 1. září 1957. K 1. 7. 2006 studium na katedře úspěšně ukončilo již 1040 absolventů magisterského a bakalářského studijního programu a 30 absolventů doktorského studijního programu. Katedra disponuje odborníky (6 pracovníků) zaměřenými na technologii obrábění, montáže, projektování technolo- gických postupů i procesů a strojírenskou metrologii, kteří zajišťují výuku v 1 doktorském oboru a ve 3 oborech magisterských a bakalářských. Pracoviště disponuje mo- derně vybavenou katedrovou učebnou a dále dvěma malými učebnami (počítačová učebna, učebna pro výuku strojírenské metrologie). Výzkum je soustředěn do specializované laboratoře obrábění a do metrologické laboratoře, které jsou vybaveny širokou škálou strojů, zařízení a přístrojů, z nichž některé jsou originální konstrukce. Na katedře je zkoumána oblast teoretických aspektů procesu obrábění a jejich aplikace při optimalizaci řezného procesu z hlediska řezného nástroje, obráběného materiálu a řezných podmínek, výzkum je zaměřen na monitorizaci obrábění, hodnocení nástrojů a procesů metodami využívajícími akustickou emisi, vývoj inteligentního řezného nástroje a simulaci procesu broušení. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ Experimentální pracoviště Technická univerzita v Liberci fakulta strojní

2 2  Studijní program doktorský Obor: Strojírenská technologie Zaměření: Obrábění a montáž Studium: prezenční nebo kombinované  Studijní program magisterský (a navazující magisterský) Obor: Strojírenská technologie Zaměření: Obrábění a montáž Studium: prezenční nebo kombinované Obor: Výrobní systémy Zaměření: Řízení výroby Studium: prezenční nebo kombinované  Studijní program bakalářský Obor: Materiály a technologie Zaměření: Obrábění a montáž Studium: prezenční nebo kombinované STUDIUM STUDIJNÍ OBORY Gratulace k úspěšnému ukončení studia Výuka v učebně E4 Studenti si mohou vybrat z následujících oborů: KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

3 3 STUDIUM VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY Automatizace technické přípravy výroby ve strojírenství Cvičení ze strojírenské technologie Metodika a optimalizace obrábění Metrologie a montáž Montážní prostředky Praktika ze strojírenství Projektování výrobních systémů Projektování výroby Přípravky Řezné nástroje Speciální metody obrábění Technologické postupy Technologie 3 - obrábění Teorie montáže Teorie obrábění Na katedře se vyučují tyto předměty: Studijní literatura KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

4 4 STUDIUM Učebna strojírenské metrologie Učebna E4 Učebna PC Všechny učebny slouží k výuce předmětů, které zajišťuje katedra v základním a obo- rovém studiu. KATEDROVÉ UČEBNY KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

5 5 VÝZKUM  Řezné podmínky: navrhování a optimalizace technologických podmínek hodnocení řezných podmínek při broušení testování vlivu řezného prostředí OBLASTI VÝZKUMU Testování řezných olejů  Projektování montážních procesů a systémů: časové rozbory časové studie analyzování a optimalizace pracovních procesů Navrhování technologického postupu Na katedře probíhá výzkum především v těchto oblastech: KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

6 6 VÝZKUM OBLASTI VÝZKUMU  Modelování procesu broušení: simulace procesu rovinného broušení  Řezné nástroje: navrhování řezných nástrojů hodnocení pracovní schopnosti a spolehlivosti nástrojů hodnocení nových nástrojových materiálů a jejich aplikací Simulační model procesu broušení Testování nástrojových materiálů KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

7 7  Monitorizace: monitorizace řezných sil, úběru materiálu, teploty, deformací a vibrací výzkum v oblasti inteligentního obrábění vývoj inteligentního řezného nástroje výzkum v oblasti snímání signálu akustické emise multiparametrické aktivní sledování procesu broušení VÝZKUM Přístroj pro monitorování teploty OBLASTI VÝZKUMU Měření parametrů procesu obrábění  Testování obrobků: zkoušky obrobitelnosti hodnocení integrity povrchu po obrábění KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

8 8  Grantová agentura ČR Základní výzkum progresivních a vysocepřesných technologií Inteligentní řezné nástroje Terminologie obrábění a montáže GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUM Návrh inteligentního řezného nástroje  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Monitorizace a automatizace on line určování stavu řezného nástroje při obrábění V posledním období se katedra podílela na řešení následujících grantových projektů: KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

9 9 GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUM  Fond rozvoje vysokých škol Inovace předmětu Montážní prostředky Inovace měřicích systémů experimentálního pracoviště broušení Inovace PC učebny a zřízení montážního pracoviště pro výuku technologických projektů  Výzkumné záměry Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem Výzkum působení tepelných a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů, - dílčí část : Výzkum mechanických a tepelných dějů při obrábění Matematické modelování a optimalizace technologických procesů, - dílčí část : Prostorová simulace procesu broušení Měřicí systémy pracoviště broušení KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

10 10 VÝUKA A VÝZKUM Celkový pohled - část 1Celkový pohled - část 2 V laboratořích KOM probíhá jak výuka v základním a oborovém studiu, tak výzkumné, bakalářské, diplomové a doktorské práce týkající se nástrojových materiálů, procesních kapalin, obrobitelnosti materiálů, monitorizace obrábění, atp. LABORATOŘ OBRÁBĚNÍ KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

11 11 CNC soustruh CHEVALIER Bruska BPH 320 A Na brusce BPH 320 A probíhá řešení mnoha diplomových a výzkumných prací zaměřených na proces broušení. CNC soustruh Chevalier je nejnovějším obráběcím strojem v laboratořích a umožňuje studentům sezná- mení s moderní koncepcí obráběcích strojů. VÝUKA A VÝZKUM LABORATOŘ OBRÁBĚNÍ KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

12 12 VÝUKA A VÝZKUM LABORATOŘ OBRÁBĚNÍ Nástrojařské brusky Patentovaný stroj na ostření vrtáků Svislá frézka Při výuce se studenti detailně seznamují s obráběcími pro- cesy na jednotlivých strojích a zařízeních laboratoře. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

13 13 VÝUKA A VÝZKUM LABORATOŘ MONTÁŽE Konzultování návrhu uspořádání montážního pracoviště Prostorová studie pracoviště Na katedře se v rámci výzkumných projektů a ve spolupráci s průmyslovými podniky nově buduje montážní pracoviště. Toto pracoviště je využíváno při výuce a při řešení bakalářských, diplomových a doktorských pracích. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

14 14 Univerzální dělkoměr Univerzální mikroskop Metrologická laboratoř se zabývá měřením převážně délkových rozměrů a úhlů, k čemuž je zde k dispozici množství měřidel a přesných měřicích přístrojů. Přístroje se využívají jak pro měření v rámci výuky předmětu „Metrologie a montáž“, tak pro měření součástí pro výzkumné, bakalářské, diplomové a doktorské práce. VÝUKA A VÝZKUM METROLOGICKÁ LABORATOŘ KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

15 15 Profiloměr HOMMEL TESTER T500 Profiloměr MITUTOYO SURFTEST 2000 VÝUKA A VÝZKUM METROLOGICKÁ LABORATOŘ Zaznamenaný profil broušeného povrchu Důležitou činností laboratoře je kontrola jakosti povrchu pomocí profiloměrů, kterých se vyžívá zejména při zkoumání parametrů integrity povrchu. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

16 16 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI VYSOKÉ ŠKOLY V ČR UJEP Ústí Nad Labem VŠB Ostrava ZČU Plzeň VÚT Brno ČVUT Praha UTB Zlín Prostřednictvím České společnosti strojírenské technologie katedra spolupracuje se všemi vysokými školami s obdobně zaměřenými katedrami v ČR. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

17 17 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI Technische Universität Braunschweig Technische Universität Dresden University of the West of England Bristol Ibaraki University Japan Žilinská univerzita Žilina ZAHRANIČNÍ VYSOKÉ ŠKOLY Na vysoké školy v zahraničí odjíždí studenti na stáže a výměnné pobyty. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

18 18 SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY ARGO-HYTOS, a.s. Vrchlabí BENTELER ČR, k.s. Chrastava Black&Decker, a.s. Ústí /L. - Trmice CADENCE Innovation, k.s. Liberec CONTINENTAL TEVES, s.r.o. Jičín FOXCONN CZ, s.r.o. Pardubice BENTELER ČR k.s. Katedra spolupracuje s řadou průmyslových podniků: KNORR-BREMSE, Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. Hejnice KAMAX s.r.o. Turnov KAMAX, s.r.o. Turnov KARNED TOOLS, s.r.o. Děčín KAROSA, a.s. Vysoké Mýto KNORR-BREMSE, Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o. Hejnice KROFIAN, Česká Lípa KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

19 19 SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLOVÝMI PODNIKY LAVAT, a.s. Chotutice LVZ, a.s. Liberec OEZ, s.r.o. Letohrad PARAMO, a.s. Pardubice Saint-Gobain Advanced Ceramics, s.r.o. Turnov ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav Tenneco Automotive a.s. Hodkovice nad Mohelkou TOS Holice a.s. TOS Varnsdorf a.s. Tyco Electronics Czech, s.r.o., Kuřim Valeo výměníky tepla, s.r.o., Žebrák VAW ČR Mladá Boleslav, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav TOS Varnsdorf, a.s. a další… KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

20 20 SYMPOZIUM TU LIBEREC – TU DRESDEN TU v Liberci TU Dresden Na univerzitě v Liberci je tradičním pořadatelem Fakulta strojní, která také v červnu roku 1976 pořádala první sympozium s názvem "Nové poznatky a racionalizace v oblasti obrábění a měřicí techniky, technologických procesů a mechanismů". Organizačně zajišťuje konání sympozií katedra obrábění a montáže. Na počátku tradice sympozií byla dohoda mezi tehdejší Sekcí výrobních technologií a obráběcích strojů Technické univerzity v Drážďanech a kate- drou obrábění a ekonomiky na tehdejší Vysoké škole strojní a textilní v Liberci. Od roku 1976 jsou sympozia pořádána pravidelně každé dva roky, střídavě na obou univerzitách. Katedra již mnoho let organizuje meziuniverzitní sympozium Liberec - Drážďany. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

21 21 SYMPOZIUM TU LIBEREC – TU DRESDEN Prezentace odborných příspěvků Exkurze do vodní elektrárny Obsahový rámec sympozií tvoří především strojírenské technologie jako jsou obrábění, montáž, tváření, slévání, technologie spojování, lepení, sva- řování, měřicí technika, textilní stroje, rapid proto- typing, NC technika, automatizace výroby, pláno- vání strojírenských podniků, aj. Sympozium bývá zpravidla třídenní. První dva dny jsou věnovány prezentacím příspěvků jednotlivých účastníků, diskuzím na odborná témata a večerním kulturním akcím. Třetí den se sympozium završuje exkurzí na technicky zajímavá místa. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

22 22 PUBLIKAČNÍ ČINNOST ŘASA, J., GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3 - 1. díl - Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha, Scientia, spol. s r.o., 2000. 256 s. ISBN 80- 7183-207-3. ŘASA, J., POKORNÝ, P., GABRIEL, V. Strojírenská technologie 3 - 2. díl - Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. 1. vyd. Praha, Scientia, spol. s r.o., 2001. 222 s. ISBN 80-7183-227-8. Pracovníci katedry jsou autory a spoluautory monografií, článků v časopisech a sbornících, aj. MÁDL, J., JERSÁK, J., HOLEŠOVSKÝ, F., KOUTNÝ, V., RÁZEK, V., Jakost obráběných povrchů. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2003. 179 s. ISBN 80-7044- 539-4. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

23 23 PUBLIKAČNÍ ČINNOST Skripta doc. Jaromíra Gazdy byla křtěna šampaňským DUŠÁK, K. Technologie montáže - terminologie. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. 24 s. ISBN 80-7083-731-4. GAZDA, J. Teorie obrábění - Průvodce tvorbou třísky. 1. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik, s.r.o., 2004. ISBN 80- 7083-789-6. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

24 24 PUBLIKAČNÍ ČINNOST MAŠÍN, I. Výkladový slovník průmyslového inženýrství a štíhlé výroby. 1. vyd. Liberec: Institut technologií a managementu, 2005. 106 s. ISBN 80-903533-1-2. a další… ŽIŽKA, J. Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2003. 106 s. ISBN 80- 7083-687-1. KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE

25 25 KONTAKT Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra obrábění a montáže Hálkova 6 46117 Liberec 1 Katedra každoročně pořádá výlet po blízkém okolí Liberce tel.: +420 485 353 361 fax: +420 485 353 547 http://www.kom.tul.cz KATEDRA OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽE


Stáhnout ppt "1 Katedra obrábění a montáže vznikla z bývalé katedry mechanické technologie dne 1. září 1957. K 1. 7. 2006 studium na katedře úspěšně ukončilo již 1040."

Podobné prezentace


Reklamy Google