Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ
Vedoucí ústavu Prof. Ing. Františka PEŠLOVÁ, Ph.D.

2 Co se u nás dozvíte a naučíte?

3 Získáte znalosti z oblastí:
Kovové materiály Nekovové materiály Nanomateriály Kompozity

4 Seznámíte se s procesy:
Výzkumu materiálů Vývoje materiálů Výroby materiálů

5 Povědomí a znalosti o materiálech jsou nutností v:
Automobilovém průmyslu Leteckém průmysu Problematice energetických strojů a zařízení Chemickém průmyslu Stavbě strojů a zařízení Lékařství VLASTNĚ TÉMĚŘ VŠUDE

6 Příklady oborových předmětů:
Hodnocení struktury a vlastností materiálu Tepelné úpravy kovových materiálů Fyzikální metalurgie Integrita materiálu Kovové materiály Nekovové materiály Aplikovaná metalografie Kompozity Experimentální metody studia materiálů Koroze a korozivzdorné materiály

7 Jaká zařízení budete mít k dispozici?
1) Metalografická laboratoř: Pozorování struktur materiálů Fotografování struktur 2)Laboratoř tepelného zpracování Elektrické a indukční pece 3)Laboratoř se zkoušecími zařízeními Zkoušky mechanických vlastností (pevnost, tažnost) Zkoušky fyzikálních vlastností (adheze, povrchové napětí)

8 Vybavení metalografické laboratoře
Metalografický mikroskop NEOPHOT Polarizační mikroskop NIKON Mikrotvrdoměr LECO Řádkovací elektronový mikroskop JEOL Nízkovakuový řádkovací elektronový mikroskop TESCAN Transmisní elektronový mikroskop JEOL Analyzátor obrazu LUCIA

9 Vybavení metalografické laboratoře
Polarizační světelný mikroskop NICON Polyortoester

10 Vybavení metalografické laboratoře
Metalografický mikroskop NEOPHOT Kompozit C - C

11 Vybavení metalografické laboratoře
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL Fraktografie Sledování povrchů masivních vzorků Studium struktury a fázového složení

12 Vybavení metalografické laboratoře
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – fraktografie Lom výztuže do betonu po tahové zkoušce Zvětšení 10x

13 Vybavení metalografické laboratoře
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – fraktografie Únavový lom Mg slitiny Zvětšení 5000x

14 Vybavení metalografické laboratoře
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – fraktografie Lom Mg slitiny po creepové zkoušce Zvětšení 5000x

15 Vybavení metalografické laboratoře
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – sledování povrchů masivních vzorků 3D zobrazení povrchu TiAlFe slitiny s elektroerodovaným povrchem 3D zobrazení leštěného povrchu Ti s buňkami

16 Vybavení metalografické laboratoře
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – sledování povrchů masivních vzorků

17 Vybavení metalografické laboratoře
Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – pozorování struktur materiálu Studium fázových přeměn v Mg slitině Zvětšení 500x

18 Vybavení metalografické laboratoře
Transmisní elektronový mikroskop JEOL Slouží ke studiu struktury materiálu průchozím elektronovým svazkem

19 Vybavení metalografické laboratoře
Transmisní elektronový mikroskop JEOL x x x

20 Vybavení experimentální laboratoře
Surface Energy Evaluation System Charakterizace pevných povrchů metodou měření kontaktního úhlu

21 Vybavení experimentální laboratoře
Instrumentované rázové kladivo Ceast Zjišťování lomových charakteristik plastů a kompozitů

22 Vybavení experimentální laboratoře
Trhací stroj INSTRON Určování mechanických vlastnosti kovových a nekovových materiálů i plastů

23 Kde se jako materiáloví inženýři budete moci uplatnit?
Ve strojírenských podnicích Ve výzkumu a vývoji materiálů Ve zpracování a úpravách materiálů V obchodních odděleních a ekonomice V postgraduálním studiu

24 Na shledanou v Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT

25 MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
Paralelní inženýrství Ekonomic. Analýzy Chemické analýzy Ekologické analýzy Technolog. Analýzy Inženýrské analýzy Sériové inženýrství Lékařské nástroje Klinické pomůcky Medicínské přístroje Implantáty Tkáňové inženýrství Výroba TO Údržba Oprava Rekonstrukce Havárie Recyklace Odpadové hospodářství slévatelnost obrobitelnost tvařitelnost svařitelnost povrch. úpravy tep. zpracování Volba materiálu Výroba materiálu Provoz Likvidace Technické Užitkové Umělecké Bio-medicínské KONSTRUKČNÍ NÁVRHY (součásti, konstrukčního prvku, technického objektu)


Stáhnout ppt "ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google