Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Vedoucí ústavu Prof. Ing. Františka PEŠLOVÁ, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Vedoucí ústavu Prof. Ing. Františka PEŠLOVÁ, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Vedoucí ústavu Prof. Ing. Františka PEŠLOVÁ, Ph.D.

2 Co se u nás dozvíte a naučíte?

3 Kovové materiály Nekovové materiály Získáte znalosti z oblastí: Nanomateriály Kompozity

4 Seznámíte se s procesy: Výzkumu materiálů Vývoje materiálů Výroby materiálů

5 Povědomí a znalosti o materiálech jsou nutností v: Automobilovém průmyslu Leteckém průmysu Problematice energetických strojů a zařízení Chemickém průmyslu Stavbě strojů a zařízení Lékařství VLASTNĚ TÉMĚŘ VŠUDE

6 Příklady oborových předmětů: Hodnocení struktury a vlastností materiálu Tepelné úpravy kovových materiálů Fyzikální metalurgie Integrita materiálu Kovové materiály Nekovové materiály Aplikovaná metalografie Kompozity Experimentální metody studia materiálů Koroze a korozivzdorné materiály

7 Jaká zařízení budete mít k dispozici? 1) Metalografická laboratoř: – Pozorování struktur materiálů – Fotografování struktur 2)Laboratoř tepelného zpracování – Elektrické a indukční pece 3)Laboratoř se zkoušecími zařízeními – Zkoušky mechanických vlastností (pevnost, tažnost) – Zkoušky fyzikálních vlastností (adheze, povrchové napětí)

8 Vybavení metalografické laboratoře Metalografický mikroskop NEOPHOT Polarizační mikroskop NIKON Mikrotvrdoměr LECO Řádkovací elektronový mikroskop JEOL Nízkovakuový řádkovací elektronový mikroskop TESCAN Transmisní elektronový mikroskop JEOL Analyzátor obrazu LUCIA

9 Polarizační světelný mikroskop NICON Polyortoester Vybavení metalografické laboratoře

10 Metalografický mikroskop NEOPHOT Kompozit C - C Vybavení metalografické laboratoře

11 Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – Fraktografie – Sledování povrchů masivních vzorků – Studium struktury a fázového složení Vybavení metalografické laboratoře

12 Lom výztuže do betonu po tahové zkoušce Zvětšení 10x Vybavení metalografické laboratoře Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – fraktografie

13 Únavový lom Mg slitiny Zvětšení 5000x Vybavení metalografické laboratoře Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – fraktografie

14 Lom Mg slitiny po creepové zkoušce Zvětšení 5000x Vybavení metalografické laboratoře Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – fraktografie

15 3D zobrazení povrchu TiAlFe slitiny s elektroerodovaným povrchem 3D zobrazení leštěného povrchu Ti s buňkami Vybavení metalografické laboratoře Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – sledování povrchů masivních vzorků

16 Vybavení metalografické laboratoře Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – sledování povrchů masivních vzorků

17 Vybavení metalografické laboratoře Řádkovací elektronový mikroskop JEOL – pozorování struktur materiálu Studium fázových přeměn v Mg slitině Zvětšení 500x

18 Vybavení metalografické laboratoře Transmisní elektronový mikroskop JEOL Slouží ke studiu struktury materiálu průchozím elektronovým svazkem

19 Vybavení metalografické laboratoře Transmisní elektronový mikroskop JEOL 50 000 x 40 000 x 12 000 x

20 Vybavení experimentální laboratoře Surface Energy Evaluation System Charakterizace pevných povrchů metodou měření kontaktního úhlu

21 Vybavení experimentální laboratoře Instrumentované rázové kladivo Ceast Zjišťování lomových charakteristik plastů a kompozitů

22 Vybavení experimentální laboratoře Trhací stroj INSTRON Určování mechanických vlastnosti kovových a nekovových materiálů i plastů

23 Kde se jako materiáloví inženýři budete moci uplatnit? Ve strojírenských podnicích Ve výzkumu a vývoji materiálů Ve zpracování a úpravách materiálů V obchodních odděleních a ekonomice V postgraduálním studiu

24 Na shledanou v Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní ČVUT

25 Paralelní inženýrství Ekonomic. Analýzy Chemické analýzy Ekologické analýzy Technolog. Analýzy Inženýrské analýzy Sériové inženýrství KONSTRUKČN Í N Á VRHY (souč á sti, konstrukčn í ho prvku, technick é ho objektu) MATERI Á LOV É INŽENÝRSTV Í Technick é Užitkov é Uměleck é Bio- medic í nsk é L é kařsk é n á stroje Klinick é pomůcky Medic í nsk é př í stroje Implant á ty Tk á ňov é inženýrstv í slévatelnost obrobitelnost tvařitelnost svařitelnost povrch. úpravy tep. zpracování Výroba TO Volba materi á lu Výroba materi á lu Provoz Likvidace Údržba Oprava Rekonstrukce Havárie Recyklace Odpadové hospodářství


Stáhnout ppt "ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Vedoucí ústavu Prof. Ing. Františka PEŠLOVÁ, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google