Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroskop:  česky též drobnohled  optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení  obvykle je myšlen optický mikroskop,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroskop:  česky též drobnohled  optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení  obvykle je myšlen optický mikroskop,"— Transkript prezentace:

1

2 Mikroskop:  česky též drobnohled  optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení  obvykle je myšlen optický mikroskop, který pro zobrazení využívá světelných paprsků, existují však i jiné mikroskopy, např. elektronový mikroskop

3  podle některých zdrojů první drobnohled sestavil v roce 1590 v Holandsku Zacharias Jansen – na základě jeho konstrukce se dále mikroskopy zabýval Galileo Galilei  další mikroskop byl sestaven v roce 1 676 holandským obchodníkem a vědcem Antonem Leeuwenhoekem – jeho práce byly vrcholem mikroskopického pozorování 17. st.  další přelom byl díky britskému geologovi Robertu Hookovi – větší rozvoj mikroskopie, popsal konstrukci mikroskopu s odděleným objektivem, okulárem a osvětlovacím zařízením

4  základem čočky tvořící objektiv a okulár (objektiv a okulár většinou výměnné)  jednoduchý mikroskop ze dvou soustav čoček majících stejnou optickou osu  předmět umísťujeme před předmětové ohnisko -> vzniká obraz skutečný, zvětšený, převrácený – pozorování obdobné jako u lupy  ohnisková vzdálenost okuláru se pohybuje v řádech centimetrů  obrazové a předmětové ohnisko od sebe vzdáleno o hodnotu optického intervalu – hodnoty kolem 15-20 cm

5

6

7  pro úhlové zvětšení mikroskopu platí vztah -> γ a γ 0 označuje zvětšení objektivu a okuláru -> f - obrazová ohnisková vzdálenost objektivu -> f 0 - předmětová ohnisková vzdálenost okuláru -> Δ - optický interval mikroskopu -> d - konvenční zraková vzdálenost.  běžně se dosahuje zvětšení 50× až 1000×

8  Optický mikroskop  Elektronový mikroskop  Konfokální mikroskop  Polarizační mikroskop  Fluorescenční mikroskop

9 Optický mikroskop  jedná se o mikroskop, v němž je obraz zvětšován dvěma sadami spojných čoček: objektivem a okulárem  v biologii se pro účely optické mikroskopie užívají objektivy různé síly, tj. různé zvětšovací schopnosti  okulár jen zvětšuje obraz vržený objektivem

10

11  obdoba optického mikroskopu  fotony nahrazeny elektrony a optické čočky elektromagnetickými čočkami  vlnové délky urychlených elektronů o mnoho řádů menší než fotonů viditelného světla -> Proto má elektronový mikroskop mnohem vyšší rozlišovací schopnost a může tak dosáhnout mnohem vyššího zvětšení (až 1 000 000×)

12

13  v materiálovém inženýrství se využívají transmisní i rastrovací elektronové mikroskopy k zjištění povrchových defektů materiálu, případně k zjištění chemického složení a krystalografické orientace  zkoumání ve virologii  v biologických výzkumech

14  transmisní elektronový mikroskop (TEM) › nepohyblivý elektronový svazek, detekce elektronů prošlých vzorkem (TE) na fluorescenčním stínítku nebo detektorem  rastrovací elektronový mikroskop (SEM) › pohyblivý svazek, zobrazení povrchu vzorku pomocí sekundárních elektronů (SE), odražených elektronů (BE), případně signálu z jiných detektorů

15  druh optického mikroskopu, jehož výhodou je vyšší rozlišovací schopnost daná detekcí světla pouze z ohniskové roviny mikroskopu  v obecné vědecké mluvě se též mluví o konfokálu

16

17  rastrující konfokální mikroskop › skenující zařízení zařizuje posun ohniska excitujícího laserového paprsku  konfokální mikroskop s rotujícím diskem › místo skenujícího zařízení obsahuje rotující Nipkowovův kotouč, na kterém je mnoho navzájem oddělených clonek

18  řídí se Biotovými zákony  v dnešní době uplatnění především v mineralogii  v biologii se používá v případech, kdy potřeba vyloučit chyby vzniklé dvojlomem, při některých cytofotometrických experimentech či v patologii  ve forenzní chemii se polarizační mikroskop používá k podrobnějšímu zkoumání, především vláken a vlasů

19

20 Fluorescenční mikroskop  používá se zde ultrafialových paprsků, z elektrických obloukových lamp nebo ze rtuťových výbojek, které vyvolají světélkování předmětu v mikroskopu. Při osvětlení předmětu světlem, které nedopadá do objektivu  Mikroskopem lze pozorovat částice průměru asi setiny mikronu, avšak nelze rozeznat jejich tvar.

21

22


Stáhnout ppt "Mikroskop:  česky též drobnohled  optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení  obvykle je myšlen optický mikroskop,"

Podobné prezentace


Reklamy Google