Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoké učení technické v Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoké učení technické v Brně"— Transkript prezentace:

1 Vysoké učení technické v Brně
Laboratoře – Ústav fyziky KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE 2009

2 KONFOKÁLNÍ MIKROSKOP LEXT 3100
Aplikace: Lomové plochy Vodivé i nevodivé materiály (polovodiče, keramika, plasty, povlaky, vrstvy a kovy) Analýza: Drsností Profilů Částic Objemová analýza přímo ve 3D zobrazení

3 PRVKY KONFOKÁLNÍHO MIKROSKOPU
Optické prvky jsou uzpůsobené vlnové délce laseru o λ = 408 nm: Zdroj Objektiv Konf. opt. clonka Fotonásobič Detektor CCD (snímání barevného obrazu-RGB) fotoefekt

4 PRINCIP KONFOKÁLNÍHO MIKROSKOPU
Osvětlení: Bodový zdroj světla (laserový paprsek fokusovaný na clonku) Clonka: Je objektivem mikroskopu zobrazena na vzorek, do bodu o průměru rovnajícím difrakční mezi mikroskopu čárkovaně: paprsky jdoucí z mimoohniskových rovin, zachycené clonkou. Objektiv: Sbírá světlo vzorkem odražené nebo rozptýlené Zpětný průchod objektivem: Obraz bodové clonky => fotonásobič => druhá konfokální bodová clonka (blokující)

5 HISTORIE KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE
Marvin Minsky 1957 – patentoval nápad na konfokální mikroskopii, ale nenašel vhodný zdroj světla M. Petráň a M. Hadravský 1967 – Tandem Scanning Confocal Microscope Koncem 70. let – první spolehlivý konfokální mikroskop s rozmítaným laserovým paprskemm laserovým paprskem

6 SROVNÁNÍ S „KLASICKOU“ MIKROSKOPIÍ
„Klasická“ mikroskopie: Předpokládá nekonečně malou tloušťku preparátu (vzorku) Při zkoumání silných vzorků je kvalita zobrazení nepříznivě ovlivňována překrýváním obrazu roviny, do níž je mikroskop právě zaostřen, s neostrými obrazy rovin ležících nad ní a pod ní. Lze zkoumat jen vzorky o tloušťce menší, než je hloubka ostrosti objektivu, která závisí na jeho numerické apertuře (Zmin= 0,25 nλ/NA2). Obrazem bodu není bod, ale tzv. Airyho kroužky Difrakční obrazec vzniká ohybem zobrazujícího se světla na čočkách objektivu. Při zobrazení blízkých bodů se mohou jejich Airyho kroužky překrývat, až se stanou téměř nerozlišitelnými.

7 SROVNÁNÍ S „KLASICKOU“ MIKROSKOPIÍ
Konfokální mikroskopie tyto nevýhody odstraňuje nicméně má navíc výhody i nevýhody: Výhody: Potlačení mlhavého pozadí obrazu Optická tomografie Není limitována Rayleighovým kriteriem: (Obraz vzniká skládáním z jednotlivých bodů, které jsou navíc pozorovány přes clonku, jejíž rozměry bývají menší než průměr Airyho kroužků.) Nevýhody: Zatíženost statistickým šumem, jehož velikost je úměrná √N/N, kde N je počet detekovaných fotonů. Nelze snadno řešit zvýšením intenzity záření (Interakce s /fluorescenčním/ preparátem)

8 SROVNÁVACÍ SNÍMKY Nekonfokální mikroskop Konfokální mikroskop
Rastrující konfokální mikroskop: U něj skenující zařízení zařizuje posun ohniska excitujícího laserového paprsku – velmi efektivní pro sestavování 3D modelů Rastrování (obraz celé zaostřené roviny se získává bod po bodu následovně): Rozmítáním laserového paprsku Příčným posuvem vzorku před objektivem Posuvem objektivu nad vzorkem Optické řezy: Optické řezy se pohybují v řádech mikrometrů (lze numerické apertury a využitého laseru)

9 PRACOVIŠTĚ ÚSTAVU FYZIKY

10 MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ Lomová plocha hydratované cementové pasty:
Zvětšení 120 x Rastrů 250

11 MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ Lomová plocha hydratované cementové pasty:
Zvětšení 480 x Rastrů 250

12 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vysoké učení technické v Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google