Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.9.20141 Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů Ladislav Oppl České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.9.20141 Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů Ladislav Oppl České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického."— Transkript prezentace:

1 2.9.20141 Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů Ladislav Oppl České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického pole

2 2.9.20142 Úvod Znalost dielektrických parametrů materiálů je důležitá v mnoha aplikacích: Návrh různých zařízení, v němž hraje roli permitivita materiálu Modelování dějů v různých materiálech – např. teplotní profil při ohřevu

3 2.9.20143 Komplexní permitivita Ztrátový činitel

4 2.9.20144 Komplexní permitivita Závisí na: kmitočtu teplotě tlaku - zanedbatelně intenzitě elektrického pole - zanedbatelně

5 2.9.20145 log    tg     Kmitočtová závislost reálné a imaginární části permitivity a ztrátového činitele

6 2.9.20146 Metody měření dielektrických parametrů látek Rezonanční metody měření vlastností dielektrik Metody měření na přenosovém vedení Měření vlastností dielektrik ve volném prostoru

7 2.9.20147 Odrazná metoda na otevřeném konci koaxiálního vedení

8 2.9.20148 Základní princip této měřicí metody: závislost komplexního činitele odrazu otevřeného konce koaxiálního vedení na dielektrických vlastnostech materiálu, který je k tomuto konci přiložen. Stanovení komplexní permitivity měřeného materiálu: na základě znalosti vztahu mezi touto permitivitou a změřeným činitelem odrazu. Matematický popis: pomocí vhodného náhradního obvodu otevřeného konce koaxiálního vedení.

9 2.9.20149 Základní vlastnosti měřicí metody: jedna z metod měření na vedení širokopásmová měřicí metoda relativně malé požadavky na tvar, rozměry a uspořádání vzorku možnost měření dielektrických parametrů biologické tkáně „in vivo“

10 2.9.201410 Požadavky kladené na měřený materiál: dosažení velmi dobrého kontaktu mezi měřeným vzorkem a přiloženou měřicí sondou je zapotřebí takového objemu měřeného materiálu, aby jej bylo možné považovat z hlediska šíření elektromagnetických vln za nekonečně rozlehlý.

11 2.9.201411 Pracoviště pro měření komplexní permitivity

12 2.9.201412

13 2.9.201413 Souprava se skládá z následujících komponent: sixportový měřič odrazů nebo vektorový analyzátor obvodů řídící počítač typu PC generátor (může být integrován na kartě v počítači) měřicí sonda (senzor) První 3 položky jsou komerčně dostupné, měřicí sondu je třeba navrhnout a zrealizovat pro konkrétní aplikaci.

14 2.9.201414 Požadavky kladené na měřicí senzor: dokonale rovinná apertura senzoru mechanická a chemická stabilita senzoru možnost měření pevných látek i kapalin taková tloušťka vnějšího vodiče koaxiálního senzoru, aby jej bylo možné považovat z hlediska šíření elektromagnetických vln za nekonečně rozlehlou rovinu charakteristická impedance senzoru 50  připojovací konektor senzoru typu N-konektor

15 2.9.201415

16 2.9.201416 Závěr Jako nejvýhodnější metoda pro měření dielektrických parametrů ztrátových materiál ů větších objemů je tzv. odrazná metoda na otevřeném konci koaxiálního vedení. Mj. umožňuje dosažení velmi dobré přesnosti měření komplexní permitivity biologické tkáně “in vivo”.

17 2.9.201417 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "2.9.20141 Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů Ladislav Oppl České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektromagnetického."

Podobné prezentace


Reklamy Google