Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah 1.Zdroje světla, optická prostředí 2.Stín, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce 3.Rychlost světla 4.Rozhraní optických prostředí 5.Odraz světla,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah 1.Zdroje světla, optická prostředí 2.Stín, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce 3.Rychlost světla 4.Rozhraní optických prostředí 5.Odraz světla,"— Transkript prezentace:

1

2 Obsah 1.Zdroje světla, optická prostředí 2.Stín, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce 3.Rychlost světla 4.Rozhraní optických prostředí 5.Odraz světla, rovinné zrcadlo 6.Kulová zrcadla 7.Lom světlaLom světla 8.ČočkyČočky 9.Rozklad světla, vznik duhyRozklad světlavznik duhy 10.Lidský zrakLidský zrak 11.Optické přístroje – lupa, mikroskop a dalekohledOptické přístroje

3 Paprsek světla se při přechodu opticky řidšího prostředí do opticky hustšího prostředí láme ke kolmici Platí: α > β Důsledek:Např. při pohledu z břehu do vody dochází ke zkreslení – předměty jsou posunuté a zdeformované 7. Lom světla na rozhraní optických prostředí α β Vzduch nebo vakuum Voda nebo sklo

4 Při přechodu z opticky hustšího prostředí do opticky řidšího prostředí láme od kolmice Platí: α < β α β Vzduch nebo vakuum Voda nebo sklo

5 8.Čočky Lom světla využívají čočky – tělesa ze skla nebo čirého plastu Při průchodu jejich zakřiveným povrchem se paprsky lámou Při průchodu čočkou se rovnoběžný svazek paprsků může měnit na sbíhavý – čočka spojka Pokud se rovnoběžný svazek mění na čočce na rozbíhavý – čočka rozptylka

6 Zobrazení na čočce Při znázornění paprsků na čočkách používáme tyto symboly: –Spojka- Rozptylka Důležité pojmy: S – optický střed čočky F (F´) – předmětové (obrazové) ohnisko f (f´) – ohniskové vzdálenosti Předmětový prostorObrazový prostor FSF´ Optická osa f f´

7 Význačné paprsky na spojce Pro znázornění používáme význačné paprsky: 1.Paprsky procházející optickým středem čočky S se nelámou FF´S

8 Význačné paprsky na spojce 2.Paprsky rovnoběžné s optickou osou se na spojce lámou do obrazového ohniska F´ F F´ S

9 Význačné paprsky na spojce 3.Paprsky procházející předmětovým ohniskem F se na spojce lámou rovnoběžně s optickou osou F F´ S

10 Zobrazení na spojce Pomocí význačných paprsků můžeme určit vlastnosti obrazu: a) Předmět je dále než 2.f (dvojnásobek ohniskové vzdálenosti) FF´ S Vlastnosti obrazu: Převrácený Skutečný Zmenšený

11 Zobrazení na spojce b) Předmět je mezi f a 2.f FF´ S Vlastnosti obrazu: Převrácený Skutečný Zvětšený

12 Zobrazení na spojce c) Předmět je ve vzdálenosti menší než f FF´ S Vlastnosti obrazu: Vzpřímený Zdánlivý Zvětšený

13 9.Rozklad světla Různé barvy světla se pohybují nepatrně odlišnou rychlostí a při opakovaném lomu se od sebe oddělí Nejméně se láme barva červená, nejvíce fialová

14 Vznik duhy Zkuste co nejpřesněji popsat okolnosti, při kterých pozorujeme duhu Správně: duhu pozorujeme nejlépe, když máme Slunce za zády, nízko nad obzorem a v prostoru před námi prší Zvětšená kapka vody Část světla se po dvojím lomu a odrazu uvnitř kapky dostává k pozorovateli rozložená do barev spektra

15 10.Lidský zrak V oku se ostrý obraz promítá pomocí čočky na sítnici – zde jsou buňky, které obraz zpracují pro oční nerv Duhovka mění svoji velikost podle množství přicházejícího světla Čočka mění svůj tvar podle vzdálenosti pozorovaného předmětu – při její špatné funkci pozorujeme nejčastější oční vady

16 Krátkozrakost a dalekozrakost V krátkozrakém oku se ostrý obraz promítá před sítnici – vzdálené předměty vidí rozmazaně Náprava : brýle – rozptylky, které posunou ostrý obraz na sítnici (případně kontaktní čočky, nebo operace laserem)

17 Krátkozrakost a dalekozrakost V dalekozrakém oku se ostrý obraz promítá za sítnici – blízké předměty nevidí ostře Náprava : brýle – spojky, které přiblíží ostrý obraz na sítnici (případně kontaktní čočky)

18 11.Optické přístroje Příliš drobné nebo vzdálené předměty není schopno lidské oko rozeznat – pozorujeme je pod příliš malým zorným úhlem. Zvětšit zorný úhel můžeme pomocí optických přístrojů – lupy nebo mikroskopu u drobných předmětů, dalekohledu u vzdálených předmětů    Čím je předmět blíž, tím je větší zorný úhel jeho pozorování  

19 Lupa Lupa je jednoduchá spojná čočka o malé ohniskové vzdálenosti FF´ Při umístění předmětu mezi lupu a ohnisko vzniká zvětšený, vzpřímený a zdánlivý obraz

20 Mikroskop Obraz získaný lupou je maximálně 20x zvětšený – lupa ho pak silně zkresluje Pro další zvětšení používáme soustavu 2 spojných čoček (objektiv a okulár) – mikroskop Dosahuje několikasetnásobné zvětšení Objeven v 16.století Holanďanem Jansenem FF´ F

21 Dalekohled Pro pozorování vzdálených předmětů používáme také soustavu 2 spojných čoček (objektiv a okulár),ale objektiv má větší ohniskovou vzdálenost – hvězdářský dalekohled Vzniklý obraz je ale převrácený – u ostatních dalekohledů se v objektivu používá rozptylka (jsou však příliš dlouhé) nebo optické hranoly (triedr) FF´ F


Stáhnout ppt "Obsah 1.Zdroje světla, optická prostředí 2.Stín, fáze Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce 3.Rychlost světla 4.Rozhraní optických prostředí 5.Odraz světla,"

Podobné prezentace


Reklamy Google