Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čočky (Učebnice strana 110 – 114)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čočky (Učebnice strana 110 – 114)"— Transkript prezentace:

1 Čočky (Učebnice strana 110 – 114) K pozorování nepatrných částí rostlinných tkání používáme lupu nebo mikroskop, k pozorování vzdálených objektů se používají dalekohledy. Základem těchto přístrojů jsou čočky. Čočky jsou průsvitná tělesa zpravidla vybroušená ze skla nebo z průhledného plastu, ve kterých se lomem mění směr procházejících paprsků Jsou tvořeny z kulových ploch nebo je jedna plocha rovinná a druhá kulová. Lupou necháme procházet sluneční paprsky, které jsou při dopadu na zemský povrch téměř rovnoběžné. Při určité vzdálenosti od lupy se vytvoří malý svítící bod, který může při dostatečném světle i zapálit. Tento bod nazýváme ohnisko.

2 Čočky, které mění rovnoběžný svazek paprsků na sbíhavý, nazýváme spojky.
Tvary spojek ohnisková vzdálenost: S optický střed čočky Spojku znázorňujeme F obrazové ohnisko F předmětové ohnisko f předmětová f obrazová o optická osa F F S Paprsky se sbíhají v obrazovém ohnisku F. o Optická osa prochází optickým středem spojky S. f f předmětový prostor obrazový prostor

3 Čočky, které mění rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý, nazýváme rozptylky.
Tvary rozptylek ohnisková vzdálenost: S optický střed čočky Rozptylku znázorňujeme F obrazové ohnisko f předmětová F předmětové ohnisko f obrazová o optická osa Paprsky se za rozptylkou rozbíhají. Při prodloužení se zdánlivě sbíhají v obrazovém ohnisku F. Obraz by vznikl před rozptylkou. F F S o f f obrazový prostor předmětový prostor

4 Pro znázornění chodu paprsků čočkou používáme význačné paprsky:
Paprsky procházející optickým středem S čočky se nelámou F o S Paprsky rovnoběžné s optickou osou se lámou do obrazového ohniska F´ o F S Paprsky procházející předmětovým ohniskem F se na spojce lámou rovnoběžně s optickou osou o F S Při geometrické konstrukci obrazu využíváme dva ze tří význačných paprsků.

5 a > 2 f .... obraz předmětu je skutečný, zmenšený, převrácený
Zobrazení předmětu spojkou: Předmět je ve vzdálenosti a větší než je dvojnásobek ohniskové vzdálenosti f: a > 2 f obraz předmětu je skutečný, zmenšený, převrácený F S o F f a Předmět je ve vzdálenosti a rovné dvojnásobku ohniskové vzdálenosti f: a = 2 f obraz předmětu je skutečný, stejně velký, převrácený F F S o f a

6 a = f .... obraz předmětu nevznikne
Předmět je ve vzdálenosti a mezi dvojnásobkem ohniskové vzdálenosti f a ohniskem F: 2 f > a > f obraz předmětu je skutečný, zvětšený, převrácený F F S o f a Předmět je ve vzdálenosti a rovné ohniskové vzdálenosti f: F F S o a = f obraz předmětu nevznikne f a

7 a < f .... obraz předmětu je zdánlivý, skutečný, přímý
Předmět je ve vzdálenosti a menší než je ohnisková vzdálenost f : a < f obraz předmětu na stínítku nevznikne, pozorovat ho můžeme přes čočku Prodloužíme-li paprsky do předmětové oblasti, dostaneme zdánlivý obraz. F F S o a < f obraz předmětu je zdánlivý, skutečný, přímý f a Vlastnosti obrazu vytvořeného spojkou se mění se vzdáleností předmětu od čočky. Při přibližování předmětu z velké dálky je obraz nejdříve zmenšený a pak se postupně zvětšuje a vzdaluje se od čočky, stále je převrácený a skutečný. Je-li předmět od čočky blíž než je ohnisková vzdálenost, pozorujeme přes čočku zdánlivý, zvětšený a přímý obraz.

8 a > f .... obraz předmětu je zdánlivý, zmenšený, přímý
Zobrazení předmětu rozptylkou: Předmět je ve vzdálenosti a větší než je ohnisková vzdálenosti f: a > f obraz předmětu je zdánlivý, zmenšený, přímý o F S F a Obraz vytvořený rozptylkou je vždy přímý a zmenšený. Nezachytíme ho na stínítku, ale můžeme ho pozorovat přes čočku. Obraz je zdánlivý. Předmět je ve vzdálenosti a menší než je ohnisková vzdálenost f : S F o F a Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 114.


Stáhnout ppt "Čočky (Učebnice strana 110 – 114)"

Podobné prezentace


Reklamy Google