Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 New Technologies for Mechanical Engineering – Centrum nových technologií pro strojírenství  regionální výzkumné a vývojové centrum  založeno na kvalitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " New Technologies for Mechanical Engineering – Centrum nových technologií pro strojírenství  regionální výzkumné a vývojové centrum  založeno na kvalitní."— Transkript prezentace:

1  New Technologies for Mechanical Engineering – Centrum nových technologií pro strojírenství  regionální výzkumné a vývojové centrum  založeno na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství. NETME Centre - úvod

2  rozvinout spolupráci s aplikační sférou  posílit konkurenceschopnost regionu  podílet se na rozvoji znalostní ekonomiky regionu  umožnit soukromým subjektům snadný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi  zajistit maximální aplikační potenciál  výzkum a vývoj bude realizován s důrazem na využitelnost výsledků v praxi NETME Centre - cíle:

3  Divize energetiky, procesů a ekologie  Divize letadlové a automobilní techniky  Divize mechatroniky  Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví  Divize progresivních kovových materiálů NETME Centre - vnitřní členění:

4  výzkum, vzdělávání a poskytování komplexních služeb v oblasti vývoje nových produktů  využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu  složení z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky a Ústavu konstruování FSI Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví

5  účinné propojení řady různých oborů, z nichž nejdůležitějšími jsou výpočtové simulace náročných problémů mechaniky kontinua, lomová mechanika, tribologie a technická diagnostika  Disponuje relevantními kompetencemi pro podporu vývoje nových produktů, a to ve všech jeho fázích, od záměru a sběru informací, přes koncepční studie a konstrukční řešení, až k výrobě prototypů a jejich testování Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví

6 Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 2  aktivity jsou orientovány zejména na využití univerzálních technologií počítačového navrhování a numerické simulace (Virtual Prototyping a Virtual Testing) a reálného testování  aktivity se dotýkají téměř všech oblastí správy životního cyklu výrobku v produkční sféře  zahrnují vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy, výrobu prototypů, optickou diagnostiku a digitalizaci a testování strojních soustav a materiálů Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví

7  zákazníky jsou všechny typy firem. Marketingově se chce zaměřit zejména na segment malých a středních firem. Nevylučuje se však spolupráce s velkými firmami.  reaguje na potřeby zákazníků.  poskytuje komplexní služby.  cílem není dosažení excelence v několika málo úzkých oblastech, ale široké využití kompetencí pro řešení úkolů strojírenství. Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví

8  Vnitřní členění je na skupiny  vývoj a konstrukce  inženýrské analýzy  optická diagnostika  vibroakustika  akustické emise  tribologie Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví

9  investice v letech 2010 – 2013 jsou plánovány v rozsahu 69,3 mil. Kč  z toho přístrojové vybavení – 47,7 mil. Kč, 6 mil. Kč stavební rekonstrukce  v roce 2013 bude divize zaměstnávat 13 osob FTE  již nyní disponuje řadou unikátních přístrojů, které budou i nadále tvořit základní vybavení. Nové investice slouží k doplnění stávajícího vybavení a pro rozvoj nových progresivních směrů.  všichni vedoucí skupin a řada pracovníků jsou již dnes zaměstnanci FSI, zbytek bude získán z řad absolventů Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví

10 Kontaktní osoby:  Prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. – vedoucí divize, hartl@fme.vutbr.cz, 541142769 hartl@fme.vutbr.cz  Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc., - zástupce vedoucího divize, petruska@fme.vutbr.cz, 541142858 petruska@fme.vutbr.cz  Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA, - obchodní manager, cermak.ja@fme.vutbr.cz, 724015508 cermak.ja@fme.vutbr.cz  Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. – finanční manager, houfek@fme.vutbr.cz, 541142887 houfek@fme.vutbr.cz Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví


Stáhnout ppt " New Technologies for Mechanical Engineering – Centrum nových technologií pro strojírenství  regionální výzkumné a vývojové centrum  založeno na kvalitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google