Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍNOS UNIV 2 V PODMÍNKÁCH VOŠ A SPŠ VOLYNĚ Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Osnova: Důvody zapojení do projektu Vytvoření programů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍNOS UNIV 2 V PODMÍNKÁCH VOŠ A SPŠ VOLYNĚ Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Osnova: Důvody zapojení do projektu Vytvoření programů."— Transkript prezentace:

1 PŘÍNOS UNIV 2 V PODMÍNKÁCH VOŠ A SPŠ VOLYNĚ Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Osnova: Důvody zapojení do projektu Vytvoření programů dalšího vzdělávání Přidaná hodnota projektu ve vztahu k přeměně školy ve specializované centrum dalšího vzdělávání Závěr

2 DŮVODY ZAPOJENÍ DO PROJEKTU Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Objektivní důvody, které ovlivnily zapojení škol do procesu dalšího vzdělávání: - rozpad sítě tradičních škol, která byla částečně deformována prostřednictvím směrných čísel, ale mnohem více korespondovala s potřebami trhu práce - zavedení tržní ekonomiky do školství, která ve svém důsledku vedla k honbě za žáky (normativem) a nepřímo ovlivnila celkovou úroveň na všech stupních škol - preferování všeobecného vzdělávání na úkor kvalitního odborného vzdělávání - klesající demografická křivka

3 DŮVODY ZAPOJENÍ DO PROJEKTU Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Objektivní důvody, které ovlivnily zapojení škol do procesu dalšího vzdělávání: - rychle se měnící podmínky ve firmách zaváděním nových technologií a potřeba dalšího vzdělávání - nedostatek kvalifikovaných odborníků - nadbytečná kapacita odborných škol - příležitost přiblížit nejmodernější technologie - posílit pozici školy na vzdělávacím trhu - zlepšit provázanost odborné školy na oborově spřízněné firmy - vylepšit finanční situaci školy

4 VYTVOŘENÍ PROGRAMŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 V rámci projektu UNIV 2 byly v podmínkách školy vytvořeny tři programy dalšího vzdělávání: A) Prvostupňové zpracování dřeva B) Stavby ze dřeva C) CNC obrábění dřeva pro oblast dřevostaveb

5 Vzdělávací program byl částečně ověřen u firmy BIERHANZL GROUP a. s. a je připraven k dalšímu využití v rámci Společenstva dřevozpracujících podniků ČR. Typová pozice ISTP „Výrobce dřevařských polotovarů“ PRVOSTUPŇOVÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Profil absolventa: Absolvent zmíněného vzdělávacího programu disponuje kompetencemi pro výkon pracovních činností potřebných pro přípravu suroviny k pořezu, jejího dělení na řezivo, úpravy řeziva, skladování a expedici. Dále též pro ekologické zpracování dřevního odpadu.

6 V rámci projektu UNIV 2 byly v podmínkách školy vytvořeny tři programy dalšího vzdělávání: VYTVOŘENÍ PROGRAMŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 B) Stavby ze dřeva A) Prvostupňové zpracování dřeva C) CNC obrábění dřeva pro oblast dřevostaveb

7 STAVBY ZE DŘEVA Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Typová pozice ISTP „Dřevařský technik“ Profil absolventa: Absolvent vzdělávacího programu disponuje kompetencemi ve všech oblastech návrhu, konstrukce, výroby dřevěných stavebních prvků i celých dřevostaveb. Bude seznámen se zásadami navrhování těchto konstrukcí, technologickými postupy při jejich výrobě i realizaci a s vhodným použitím po stránce funkční i estetické. Všeobecné znalosti mají aplikační charakter s přímou návazností na projektování, výrobu a řízení. V odborných znalostech a dovednostech je kladen důraz na komplexnější pochopení odborné problematiky, vzájemných vztahů v oblasti projektu, výroby, realizace a řízení, řešení složitějších praktických problémů s použitím výpočetní techniky a s ohledem na ochranu životního prostředí a na právní vztahy.

8 STAVBY ZE DŘEVA Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Vzdělávací program byl velmi úspěšně pilotován s Pilou Martinice. „Program Stavby ze dřeva byl pro nás velmi poučný a potvrdil nutnost profesního vzdělávání stávajících zaměstnanců především díky zavádění nových evrop- ských norem v oblasti zpracování dřeva a dřevostaveb.“ Jan Zárybnický technik - příprava výroby

9 VYTVOŘENÍ PROGRAMŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 V rámci projektu UNIV 2 byly v podmínkách školy vytvořeny tři programy dalšího vzdělávání: C) CNC obrábění dřeva pro oblast dřevostaveb A) Prvostupňové zpracování dřeva B) Stavby ze dřeva

10 Získaná kvalifikace „ Stavební technik v oblasti staveb ze dřeva. “ CNC OBRÁBĚNÍ DŘEVA PRO OBLAST DŘEVOSTAVEB Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Profil absolventa: Absolvent disponuje kompetencemi v oblasti CNC obrábění dřeva od technické přípravy výroby až po montáž dřevěných stavebních prvků i celých dřevostaveb. Bude seznámen se zásadami navrhování těchto konstrukcí, technologickými postupy při jejich výrobě i realizaci a s vhodnými postupy po stránce funkční i estetické. V odborných znalostech a dovednostech je kladen důraz na komplexnější pochopení odborné problematiky, vzájemných vztahů v oblasti přípravy výroby, výroby, realizace a řízení, řešení složitějších praktických problémů s použitím výpočetní techniky a s ohledem na ochranu životního prostředí a též na právní vztahy. Všeobecné znalosti mají aplikační charakter s přímou návazností na projektování, výrobu a řízení.

11 Celkové náklady: CNC OBRÁBĚNÍ DŘEVA PRO OBLAST DŘEVOSTAVEB Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Vzdělávací program je připraven a původně se měl reali- zovat ve vazbě na projekt z Regionálního operačního programu vybudování „Vzdělávacího střediska (nadregio- nálního významu) pro zpracovatelský průmysl“. 28,3 mil Kč Realizace: 06/13 – 09/14

12 PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU VE VZTAHU K PŘEMĚNĚ ŠKOLY VE SPECIALIZOVANÉ CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 ■ Vybavení části pedagogického sboru kompetencemi pro vzdělávání dospělých. ■ Zvýšení nároků na používání nejmodernější audiovizuální a výpočetní techniky ve výuce. ■ Navázání užších vazeb s oborovou podnikatelskou sférou a těsnější propojení školy s výrobním procesem. ■ Okamžitá zpětná vazba od frekventantů, vyvolávající tlak na lektora, aby sledoval nejnovější trendy v oboru. ■ Ve svém důsledku získávání nových uchazečů o vzdělávání v denní formě. ■ Tvorba učebních textů, skript (nepřímý důsledek menšího počtu kontaktních hodin).

13 Děkuji za pozornost. Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013


Stáhnout ppt "PŘÍNOS UNIV 2 V PODMÍNKÁCH VOŠ A SPŠ VOLYNĚ Závěrečná konference UNIV 2 KRAJE – Praha 10.4.2013 Osnova: Důvody zapojení do projektu Vytvoření programů."

Podobné prezentace


Reklamy Google