Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.netme.czNew Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering Vysoké učení technické v Brně, Fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.netme.czNew Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering Vysoké učení technické v Brně, Fakulta."— Transkript prezentace:

1 Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, Brno NETME Centre – Nové technologie pro strojírenství reg. č. CZ.1.05/2.1.00/ Krajská hospodářská komora Jižní Moravy Mgr. Zdeňka Pulicarová junior projektová manažerka NETME Centre

2 Technologies for Mechanical Engineering O projektu NETME Centre – celým názvem New Technologies for Mechanical Engineering (Centrum nových technologií pro strojírenství) – je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství. Projekt je financován z fondů EU a MŠMT, projekt OP VaVpI, Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra ve výši dotace 768 mil. Kč (podíl EU 652 mil. Kč a státní rozpočet 116 mil. Kč) Místo realizace: Technická 2, Brno Zahájení projektu: květen 2009 Ukončení projektu: prosinec 2013 Zahájení provozu: leden 2014

3 Technologies for Mechanical Engineering

4 Technologies for Mechanical Engineering Divize NETME Centre

5 Technologies for Mechanical Engineering Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE) Divize energetiky, procesů a ekologie je zaměřena na aplikovaný R&D v oblasti životního prostředí, koncepční energetiky, energetických zařízení a procesních technologií. Vedoucím divize PPE je prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc. vedoucí Laboratoře přenosu tepla a proudění (LPTP)

6 Technologies for Mechanical Engineering Součásti divize PPE Sekce energetických systémů a simulačních výpočtů Sekce energetických systémů a simulačních výpočtů Sekce systémů pro přenos tepla Sekce systémů pro přenos tepla Sekce termických procesů a čištění plynů Sekce termických procesů a čištění plynů Sekce výpočtového modelování dynamiky tekutin (CFD) Sekce výpočtového modelování dynamiky tekutin (CFD) Sekce konstrukce zařízení Sekce konstrukce zařízení Laboratoř přenosu tepla a proudění Laboratoř přenosu tepla a proudění Laboratoř vlastností paliv a odpadů Laboratoř vlastností paliv a odpadů Laboratoř spalování a zplyňování paliv a odpadů Laboratoř spalování a zplyňování paliv a odpadů Laboratoř tepelných strojů a oběhů Laboratoř tepelných strojů a oběhů Sekce expertního měření v energetice Sekce expertního měření v energetice Sekce počítačového modelování a výpočtového hodnocení energetických zařízení Sekce počítačového modelování a výpočtového hodnocení energetických zařízení Sekce techniky prostředí Sekce techniky prostředí Laboratoř atomizace, sprejů, aerosolů a čistých prostor Laboratoř atomizace, sprejů, aerosolů a čistých prostor Sekce analýzy a řízení hutnických a metalurgických procesů Sekce analýzy a řízení hutnických a metalurgických procesů Sekce přenosu tepla a teplených výměníků Sekce přenosu tepla a teplených výměníků Sekce modelování a CFD simulace proudění a přenosu tepla Sekce modelování a CFD simulace proudění a přenosu tepla

7 Technologies for Mechanical Engineering Tepelný manekýn pro výzkum tepelného komfortu Tepelný manekýn ve tvaru průměrné lidské postavy se používá k hodnocení tepelného komfortu osob ve vnitřním i venkovním prostředí a hodnocení tepelně izolačních vlastností oblečení a vybavení pro sportovní a pracovní aktivity. Co zařízení umožňuje: Měření tepelného komfortu - V kabinách dopravních prostředků a vnitřních prostorách budov je nezbytné precizní řízení parametrů prostředí. Cílem měření je odhalit místa, kde by mohlo docházet k obtěžování průvanem a k tepelnému diskomfortu. Hodnocení tepelně izolačních vlastností - Je nezbytné pro ověření izolačních schopností oděvů a vybavení pro sportovní a pracovní aktivity. Hodnoty získané měřením lze také využít při optimalizaci a CFD modelování větracích a klimatizačních systémů v kabinách dopravních prostředků a ve vnitřních prostorách budov. Děkuji za pozornost.

8 Technologies for Mechanical Engineering Tepelný manekýn pro výzkum tepelného komfortu

9 Technologies for Mechanical Engineering Divize letecké a automobilní techniky (AAT) Divize letecké a automobilní techniky (AAT) je zaměřena na aplikovaný R&D v oblasti transportní techniky se zaměřením na vyšší efektivitu a bezpečnost, snížení dopadů na životní prostředí a využití nejnovějších technologií. Vedoucím divize je doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. ředitel Leteckého ústavu

10 Technologies for Mechanical Engineering Součásti divize AAT Sekce simulace CFD a FEM pro letecké i neletecké aplikace Sekce zkoušek letecké techniky Sekce kompozitních konstrukcí Sekce pohonných jednotek Sekce modelování a testování vozidel Sekce stavebních a manipulačních strojů

11 Technologies for Mechanical Engineering Divize mechatroniky (M) Divize mechatroniky je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj unikátních technických řešení v oblasti inteligentních elektromechanických soustav. Vedoucím divize je doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. proděkan, zástupce ředitele na Ústavu automatizace a informatiky

12 Technologies for Mechanical Engineering Součásti divize M Sekce speciálních tekutinových strojů Sekce speciálních elektrických strojů Sekce adaptivního řízení Sekce výrobních strojů Sekce automatické manipulace Sekce technologie obrábění Sekce slévárenství Sekce technologie tváření, svařování a povrchových úprav

13 Technologies for Mechanical Engineering Třístěnná virtual CAVE Třístěnná virtual CAVE je zařízení určené pro verifikaci trojrozměrných digitálních modelů zobrazených v měřítku 1:1 v prostředí imerzní virtuální reality. Jedná se o projekční systém, využívající zadní pasivní stereoskopické projekce, sestávající ze tří vertikálně orientovaných projekčních stěn. Systém je doplněn o čtvrtou projekční plochu, která je realizována přímou projekcí na podlahu. Funkce přímé interakce s virtuálním prototypem a ovládání systému v imerzním režimu zajišťuje optický trackovací systém.

14 Technologies for Mechanical Engineering Třístěnná virtual CAVE

15 Technologies for Mechanical Engineering Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) Divize VMDT je zaměřena na R&D integrace počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu. Vedoucím divize je prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. ředitel Ústavu konstruování

16 Technologies for Mechanical Engineering Součásti divize VMDT Sekce akustické emise Sekce inženýrských analýz Sekce optické diagnostiky Sekce tribologie Sekce vibroakustiky Sekce vývoje a konstrukce

17 Technologies for Mechanical Engineering 3D tiskárna Rapid Prototyping SLM 280 HL Technologie Selective Laser Melting (SLM) umožňuje výrobu unikátních dílů, prototypů a testovacích vzorků s komplikovanou geometrií nebo vnitřní strukturou, jež jsou obtížně vyrobitelné konvenčními technologiemi. Díl je vytvářen postupným nanášením tenkých vrstev práškového kovu, které jsou spékány laserovým paprskem. Proces produkuje homogenní kovové díly přímo na základě 3D CAD dat. Stavba dílu probíhá v inertní atmosféře N2, díky které je možné deklarovat čistotu zpracovávaného materiálu. Při výrobě jednotlivých vrstev dílu dochází díky 3D optice k přesné fokusaci laserového paprsku do požadovaného místa čímž je zabezpečeno plné protavení materiálu a hustota až 99.9%. SLM 280 HL systém umožňuje zpracování široké škály kovových materiálů, jako jsou nerezové oceli, nástrojové oceli, kobalt-chrom nebo super slitiny. Navíc zařízení při využití inertní atmosféry argonu umožňuje pracovat i s reaktivními kovovými prášky jako jsou hliníkové a titanové slitiny.

18 Technologies for Mechanical Engineering 3D tiskárna Rapid Prototyping SLM 280 HL

19 Technologies for Mechanical Engineering Divize progresivních kovových materiálů (AAM) Divize se se orientuje na řešení konkrétních výrobních problémů či vývojové činnosti v oblastech pokrokových kovových materiálů (slitiny na bázi Ni, Mg a Al, intermetalika na bázi TiAl, ADI litiny apod.), technologie s využitím elektronového paprsku a jiných technologií jako je laboratorní tepelné zpracování či příprava ochranných tepelných bariér. Vedoucím divize je prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. ředitel Ústavu materiálových věd a inženýrství

20 Technologies for Mechanical Engineering Součásti divize AMM Sekce designu a mechaniky materiálu Sekce materiálových technologií Sekce struktury fází

21 Technologies for Mechanical Engineering Elektronové dělo Stroj pro svařování a povrchové tepelné zpracování s pomocí elektronového svazku PROBEAM K26 PROBEAM K26 je univerzální vakuová komora s víceosým numericky řízeným polohovacím systémem, s elektronovým dělem umožňujícím horizontální i vertikální svařování. Dále je osazen manipulátor pro podávání drátu do prostoru svaru či návaru. Komora obsahuje průchodky pro přívod procesních a inertních plynů, chladící vody a případné osazení dalších přístrojů. Celé zařízení je ovládáno řídicím systémem Siemens Sinumerik. V možnostech zařízení je svařování běžných (oceli) i reaktivních (titan, zirkon) kovů, včetně svařování dvojic materiálů jinak nesvařitelných (heterogenní svary). Dále zařízení umožňuje tepelné zpracování povrchu včetně kalení vnitřním odvodem tepla, přetavování povrchu, legování povrchové vrstvy a vytváření návarů z běžných i speciálních materiálů.

22 Technologies for Mechanical Engineering Elektronové dělo Stroj pro svařování a povrchové tepelné zpracování s pomocí elektronového svazku PROBEAM K26

23 Technologies for Mechanical Engineering Seminář Technologie elektronového paprsku Program semináře: 9:30 - Registrace účastníků 10:00 - Zahájení semináře 10:10 - Aktivity ÚMVI a divize AMM NETME Centre, možnosti spolupráce na nových technologiích (Prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc., NETME Centre, Brno) 10:40 - Historie elektronového paprsku (Dr.h.c. Dietrich v. Dobeneck, Dobeneck Technologie Stiftung, Planegg, Německo) 11:10 - Nejnovější metody využívající elektronový paprsek (Dipl.-Phys. Eberhard Wagner, pro-beam AG & Co., Chemnitz, Německo) 11:40 - Aplikace elektronového paprsku pro povrchové zpracování (Dr.-Ing. Anja Buchwalder, Prof. Dr. Rolf Zenker, TU Bergakademie Freiberg, Německo) 12:10 - Elektronové svařování v Ústavu přístrojové techniky AV ČR (Ing. Martin Zobač, Ph.D., ÚPT AVČR, Brno) 12:40 - Slavnostní otevření laboratoře Oběd formou rautu

24 Technologies for Mechanical Engineering Seminář Technologie elektronového paprsku Kontakt: Ing. Simona Hutařová, Ph.D., tel: Účast na semináři je zdarma Více info: article/9-akce/30-ebt-2013-cz

25 Technologies for Mechanical Engineering Kontakty Děkan FSI VUT v Brně prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. tel.: Divize energetiky, procesů a ekologie prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc Divize letecké a automobilní techniky doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D Divize mechatroniky doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc Výkonná ředitelka NETME Centre Ing. Peregrina Štípová tel.: Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D Divize progresivních kovových materiálů prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc


Stáhnout ppt "Www.netme.czNew Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering Vysoké učení technické v Brně, Fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google