Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM"— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM
Prezentuje: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., ředitel RMTVC

2 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
vzniklo začátkem roku 2010 na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a u partnera projektu MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Typ projektu: běžný projekt Číslo a název výzvy: 2. 1 Regionální VaV centra Číslo a název prioritní osy: 2. Regionální VaV centra Maximální výše dotace ,- Kč Z toho dotace ze státního rozpočtu ,- Kč Dotace z rozpočtu EU ,- Kč 31. prosince 2013 skočil projekt RMTVC financovaný z OP VaVpI, od 1. ledna 2014 centrum pokračuje za podpory Národního programu udržitelnosti I.

3 Cíl projektu Cílem projektu RMTVC bylo vybudovat výzkumnou infrastrukturu laboratoří a vědecko-výzkumné týmy, které budou vyvíjet, připravovat a optimalizovat vlastnosti pokročilých materiálů a technologií jejich přípravy pro aplikační sféru. Zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů a mladých absolventů doktorského studia do výzkumu a vývoje.

4 Vědeckovýzkumná struktura centra
Oddělení přípravy materiálů laboratoř technologie přípravy speciálních materiálů laboratoř čistých kovů laboratoř intenzivních procesů tváření materiálů Oddělení práškových technologií laboratoř magnetických a keramických materiálů laboratoř frikčních kompozitů Aplikační sféra Zkoušení vlastností materiálů Technologické aplikace Nano- materiály a nano- technologie Příprava Práškové Procesy tváření Oddělení procesů tváření laboratoř nanomateriálů připravovaných tvářením laboratoř modelování a optimalizace technologií tváření Oddělení hodnocení vlastností materiálů laboratoř strukturní analýzy laboratoř mechanických vlastností laboratoř chemických analýz laboratoř hodnocení povrchových analýz a koroze laboratoř fyzikálních vlastností materiálů a nanostruktur Oddělení experimentálního ověřování technologií a aplikace laboratoř pro experimentální ověřování technologií výroby nových materiálů laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi

5 Aplikační oblasti výzkumu
Výzkum vztahů mezi mikrostrukturou, mechanismy kontrolující růst trhliny, drsnosti lomového povrchu a lomové houževnatosti. Výzkum trendů a stupně poškození materiálů v souvislosti s funkčnosti konstrukce, kvantifikace rizika poškození konstrukcí, které byly navrženy podle konzervativních postupů maximálně přípustných zatížení nebo maximálních povolených deformací. Příklad: Hodnocení vlastností materiálů Analyzátor ONH – 2000 (ELTRA) Ramanův mikroskop DXR Smart Strukturní analýzy Luminiscenční spektrometr FLS920

6 Aplikační oblasti výzkumu
Příprava monokrystalů vysokotavitelných kovů, jejich slitin, intermetalických sloučenin Ni-Ti, Ni-Al, Ti-Al materiálů pro biomedicínské aplikace, vývoj bezolovnatých pájek pro elektroniku, směrová krystalizace niklových a titanových slitin. Příklad: Indukční odstředivé lití Indukční odstředivé lití – firma Linn, Německo Titan, aluminidy titanu, TiNi, zlato, platina, superslitiny, (max. hmotnost odlitku 2 kg Ti)

7 Aplikační oblasti výzkumu
Výroba a výzkum vlastností jemnozrnných materiálů na bázi lehkých slitin pro aplikace v letecké a dopravní technice, aplikace technik ECAP, HPT ARB na vývoji speciálních materiálů s ultrajemnou strukturou. Příklad: Příprava ultrajemnozrnných materiálů – metoda ECAP ECAP Hydraulický tlak F =3 MN F = 90 – 105°

8 Aplikační oblasti výzkumu
Frikční kompozity pro brzdové systémy, hodnocení funkčních vlastností za různých podmínek, posuzování vlivu korozního prostředí apod. Příklad: Příprava vzorků a testování brzdových obložení Hydraulický lis THERMO COMPACT 300 kN pro lisování za studena i tepla Brzdový dynamometr LINK M2800 Základní parametry: Pro automobily s hmotností až 3500 kg Maximální rychlost: 2000 rpm Maximální tlak: 200 bar Okolní teplota: 20 °C Testování podle norem i vlastních postupů Simulace chování hybridních vozidel

9 Aplikační oblasti výzkumu
Vývoj technologie výroby permanentních magnetů na bázi kovů vzácných zemin (Nd-Fe-B). Návrhy magnetických obvodů pro elektrické točivé stroje, magnetické obvody pro lékařskou diagnostiku, návrhy magnetických nedestruktivních defektoskopů. Příklad: Odlévání, lisování práškových materiálů a magnetizace Hydraulický lis pro lisování práškových materiálů s magnetizačních jednotkou Vakuová indukční pec se strip castingem a klasickým odléváním

10 Aplikační oblasti výzkumu
Získávání jemnozrnných mikrostruktur u konstrukčních kovových materiálů v podmínkách tradičních i progresivních technologií podélného válcování. Termomechanické zpracování plochých vývalků z různých typů oceli i slitin neželezných kovů, vysokorychlostní řízené válcování i ochlazování a následné tažení a tepelné zpracování ocelových drátů. Příklad: Optimalizace válcování tyčí Příklad: Dynamické tepelně mechanické zkoušení a simulace Polospojitá laboratorní válcovna tyčí Simulátor deformací za tepla HDS-20

11 Aplikační oblasti výzkumu
Vývoj technologie přípravy vysoce kvalitních ocelí (vysoká čistota, definovaný obsah plynů), fyzikální a numerické modelování metalurgických procesů v moderních výrobních agregátech, transfer výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry. Příklad: Optimalizace parametrů odlévání oceli Determinace klíčových vlastností materiálů Numerické modelování Provozní implementace a verifikace Výsledky Termovizní měření Ladění modelu Laboratorní experimenty

12 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Ředitel RMTVC
Kontakt: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Ředitel RMTVC Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO Tř. 17 listopadu 15 Ostrava


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM"

Podobné prezentace


Reklamy Google