Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM Prezentuje: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., ředitel RMTVC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM Prezentuje: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., ředitel RMTVC."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM http://www.rmtvc.cz/ Prezentuje: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., ředitel RMTVC

2 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Typ projektu:běžný projekt Číslo a název výzv y :2. 1 Regionální VaV centra Číslo a název prioritní osy:2. Regionální VaV centra Maximální výše dotace680.107.000,- Kč Z toho dotace ze státního rozpočtu102.016.950,- Kč Dotace z rozpočtu EU578.090.950,- Kč http://www.rmtvc.cz/ vzniklo začátkem roku 2010 na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a u partnera projektu MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 31. prosince 2013 skočil projekt RMTVC financovaný z OP VaVpI, od 1. ledna 2014 centrum pokračuje za podpory Národního programu udržitelnosti I.

3 Cíl projektu Cílem projektu RMTVC bylo vybudovat výzkumnou infrastrukturu laboratoří a vědecko-výzkumné týmy, které budou vyvíjet, připravovat a optimalizovat vlastnosti pokročilých materiálů a technologií jejich přípravy pro aplikační sféru. Zapojení studentů magisterských a doktorských studijních programů a mladých absolventů doktorského studia do výzkumu a vývoje. http://www.rmtvc.cz/

4 Vědeckovýzkumná struktura centra http://www.rmtvc.cz/ Oddělení přípravy materiálů  laboratoř technologie přípravy speciálních materiálů  laboratoř čistých kovů  laboratoř intenzivních procesů tváření materiálů Oddělení práškových technologií  laboratoř magnetických a keramických materiálů  laboratoř frikčních kompozitů Oddělení procesů tváření  laboratoř nanomateriálů připravovaných tvářením  laboratoř modelování a optimalizace technologií tváření Oddělení hodnocení vlastností materiálů  laboratoř strukturní analýzy  laboratoř mechanických vlastností  laboratoř chemických analýz  laboratoř hodnocení povrchových analýz a koroze  laboratoř fyzikálních vlastností materiálů a nanostruktur Oddělení experimentálního ověřování technologií a aplikace  laboratoř pro experimentální ověřování technologií výroby nových materiálů  laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi Aplikační sféra Zkoušení vlastností materiálů Technologické aplikace Nano- materiály a nano- technologie Příprava materiálů Práškové technologie Procesy tváření

5 Aplikační oblasti výzkumu Výzkum vztahů mezi mikrostrukturou, mechanismy kontrolující růst trhliny, drsnosti lomového povrchu a lomové houževnatosti. Výzkum trendů a stupně poškození materiálů v souvislosti s funkčnosti konstrukce, kvantifikace rizika poškození konstrukcí, které byly navrženy podle konzervativních postupů maximálně přípustných zatížení nebo maximálních povolených deformací. Příklad: Hodnocení vlastností materiálů Ramanův mikroskop DXR Smart http://www.rmtvc.cz/ Analyzátor ONH – 2000 (ELTRA)Strukturní analýzy Luminiscenční spektrometr FLS920

6 Aplikační oblasti výzkumu Příprava monokrystalů vysokotavitelných kovů, jejich slitin, intermetalických sloučenin Ni-Ti, Ni-Al, Ti-Al materiálů pro biomedicínské aplikace, vývoj bezolovnatých pájek pro elektroniku, směrová krystalizace niklových a titanových slitin. Příklad: Indukční odstředivé lití Indukční odstředivé lití – firma Linn, Německo Titan, aluminidy titanu, TiNi, zlato, platina, superslitiny, (max. hmotnost odlitku 2 kg Ti) http://www.rmtvc.cz/

7 Aplikační oblasti výzkumu Výroba a výzkum vlastností jemnozrnných materiálů na bázi lehkých slitin pro aplikace v letecké a dopravní technice, aplikace technik ECAP, HPT ARB na vývoji speciálních materiálů s ultrajemnou strukturou. Příklad: Příprava ultrajemnozrnných materiálů – metoda ECAP ECAP Hydraulický tlak F =3 MN  = 90 – 105° http://www.rmtvc.cz/

8 Aplikační oblasti výzkumu Frikční kompozity pro brzdové systémy, hodnocení funkčních vlastností za různých podmínek, posuzování vlivu korozního prostředí apod. Příklad: Příprava vzorků a testování brzdových obložení Brzdový dynamometr LINK M2800 http://www.rmtvc.cz/ Hydraulický lis THERMO COMPACT 300 kN pro lisování za studena i tepla Základní parametry: Pro automobily s hmotností až 3500 kg Maximální rychlost: 2000 rpm Maximální tlak: 200 bar Okolní teplota: 20 °C Testování podle norem i vlastních postupů Simulace chování hybridních vozidel

9 Aplikační oblasti výzkumu Vývoj technologie výroby permanentních magnetů na bázi kovů vzácných zemin (Nd-Fe-B). Návrhy magnetických obvodů pro elektrické točivé stroje, magnetické obvody pro lékařskou diagnostiku, návrhy magnetických nedestruktivních defektoskopů. Příklad: Odlévání, lisování práškových materiálů a magnetizace Hydraulický lis pro lisování práškových materiálů s magnetizačních jednotkou Vakuová indukční pec se strip castingem a klasickým odléváním http://www.rmtvc.cz/

10 Aplikační oblasti výzkumu Získávání jemnozrnných mikrostruktur u konstrukčních kovových materiálů v podmínkách tradičních i progresivních technologií podélného válcování. Termomechanické zpracování plochých vývalků z různých typů oceli i slitin neželezných kovů, vysokorychlostní řízené válcování i ochlazování a následné tažení a tepelné zpracování ocelových drátů. Příklad: Optimalizace válcování tyčí Polospojitá laboratorní válcovna tyčí Příklad: Dynamické tepelně mechanické zkoušení a simulace Simulátor deformací za tepla HDS-20 http://www.rmtvc.cz/

11 Aplikační oblasti výzkumu Vývoj technologie přípravy vysoce kvalitních ocelí (vysoká čistota, definovaný obsah plynů), fyzikální a numerické modelování metalurgických procesů v moderních výrobních agregátech, transfer výsledků výzkumu a vývoje do aplikační sféry. Příklad: Optimalizace parametrů odlévání oceli Determinace klíčových vlastností materiálů Laboratorní experimenty Termovizní měření Numerické modelování Ladění modelu Provozní implementace a verifikace Výsledky http://www.rmtvc.cz/

12 Kontakt: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Ředitel RMTVC Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO Tř. 17 listopadu 15 708 33 Ostrava E-mail: miroslav.kursa@vsb.cz


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ MATERIÁLOVĚ TECHNOLOGICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM Prezentuje: prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc., ředitel RMTVC."

Podobné prezentace


Reklamy Google