Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Západočeské materiálově metalurgické centrum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Západočeské materiálově metalurgické centrum"— Transkript prezentace:

1 Západočeské materiálově metalurgické centrum

2 VÝZNAMNÁ DATA 2005 ČSN EN ISO 9001:2000
2000 Založení společnosti 2005 ČSN EN ISO 9001:2000 2006 Akreditovaná zkušební laboratoř 2006 Exkluzivní smlouva na výzkum BENTELER 2007 Nové sídlo společnosti v Dobřanech 2008 Transformace na akciovou společnost 2010 COMTES FHT – registrovaná ochranná známka 2011 Získání projektu ZMMC z OP VaVpI

3 Počet zaměstnanců

4 Skupina COMTES COMTES FHT a.s. - ZMMC Proinno a.s. Výzkumná organizace
Kolaborativní výzkum Akreditovaná laboratoř Smluvní výzkum Zkušebnictví Tepelné zpracování COMTES DFM s.r.o. Distribuce SW DEFORM, JMatPro Návrh a prodej výpočetního HW Školení a konzultace

5 Národní program pro výzkum, projekt CZ. 1.05/2.1.00/030077
„Západočeské materiálově metalurgické centrum“ Doba trvání projektu do Program podpory MŠMT Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Rozpočet Celkový rozpočet 430 mil. Dotace 350 mil 85% EU 15% Česká republika ze státního rozpočtu Partneři projektu Projekt realizuje COMTES FHT a.s. bez partnerů Umístění Dobřany, výzkumný areál COMTES FHT

6 Hlavní cíle ZMMC Vybudovat silné prestižní regionální centrum s moderně vybavenými laboratořemi, zkušeným a odborně vyspělým výzkumným týmem. Posílit výzkumný, vývojový a inovační potenciál regionu. Vytvořit v Západních Čechách nová pracovní místa pro mladé výzkumníky. Poskytovat komplexní výzkumné a vývojové služby – až do fáze ověřování a testování prototypu. Vyřešit dva výzkumné programy se šesti výzkumnými projekty. Zrychlit přenos poznatků aplikovaného výzkumu do podnikové praxe i do výuky a vzdělávání na VŠ. Přispět k dlouhodobě udržitelnému posílení konkurenceschopnosti a zajištění růstu české ekonomiky.

7 Nové budovy a laboratoře
2014 Nové budovy a laboratoře Nová metalurgická laboratoř Nová budova pro metalografické a výpočetní laboratoře Rozšířeni vybavení všech stávajících laboratoří

8 Seznam plánovaných investic
Technologie pro metalurgické zpracování: Válcovací stolice kvarto s příslušenstvím Univerzální tvářecí stroj Vakuová tavící pec Malé laboratorní pece pro tepelné zpracování (5 ks) Zkušební stroje: Spektrometr pro analýzy pevných látek Tribometr "pin on disc" Zařízení pro odběr vzorků "small punch" Univerzální elektromechanický zkušební stroj, 250 kN Zkušební stroj pro rychle deformace elektrodyn., 10 kN Kalorimetr a diferenciální teplotní analýza

9 Seznam plánovaných investic II
Přístroje pro metalografické analýzy: Přípravna metalografických preparátů Mikrotvrdoměr Světelný mikroskop HW: Výpočetní a grafické stanice pro systémy CAD a CAE (2ks) 2 servery (2011 a 2014) SW: DEFORM, Solid Edge, JMatPro, SW pro PC

10 Výzkumné programy ZMMC
Výzkum kovových materiálů I. Termomechanické zpracování moderních ocelí II. Kovové materiály pro speciální aplikace Procesy s řízenou mikrostrukturou ocelí Modifikované niklové slitiny pro energetiku Nástrojové oceli pro tvářecí nástroje Tvářecí technologie s výslednou ultrajemnou strukturou Technologie s vysokou kvalitou tvářeného výrobku Lehké superpevné slitiny pro zdravotnictví a dopravní techniku

11 Cíle výzkumného programu I.
Získání kvalitativně nových ocelových materiálů. Dosažení ocelových výrobků s dobrou kvalitou povrchu, nízkými rozměrovými tolerancemi a finálními mechanickými vlastnostmi. Dosažení významných časových a energetických úspor při tepelném zpracování ocelových výrobků a polotovarů. Výchova studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků

12 Řízení velikosti zrna a karbidů při aplikaci jevu ASR

13 Vývoj programového kování
2012 – Preprocessor – Výrobní postup 2014 – Processor Výrobní postup: teplotní model, tvářecí model Vstup – preprocessor Výstup – technologický postup (úběry, časy, ohřevy)

14 Vývoj metodiky měření na miniaturních vzorcích

15 Vývoj a konstrukce adaptéru pro termomechanické zpracování mikroskopovaných vzorků

16 Cíle výzkumného programu II.
Získání nových hliníkových slitin s vysokou pevností a vysokou houževnatostí a velmi dobrými únavovými vlastnostmi. Získání nových hliníkových slitin s vysokou plasticitou. Zvládnutí technologie jejich přípravy. Získání titanových nanomateriálů ve formě kontinuálního profilu. Dosažení vysoké biokompatibility tohoto materiálu v kombinaci s dobrými mechanickými vlastnostmi. Nalezení technologie tváření pasů, trubek a profilů pro modifikované niklové superslitiny na bázi materiálu Mo-Ni-Cr. Vývoj nových nástrojových ocelí a technologií jejich zpracování.

17 Vývoj nové technologie přípravy superpevných biokompatibilních materiálů

18 Vývoj vysokopevných plechů a profilů z hliníkových slitin

19 První zkušenosti s procesem ARB
Vzorky z hliníkových slitin Ocelové vzorky s 0,01% C Mikrostruktura v oblasti spoje

20 Vývoj wobble konstrukcí s využitím vysokopevných hliníkových profilů

21 Modifikované niklové slitiny
pro energetiku Lití – 2 tavby Tváření - Deformační zkoušky Korozní zkoušky Byly odlity 2 tavby se sníženým obsahem Fe (čisté varianty slitiny MONICR) Deformační zkoušky - zkoušky tlakem při teplotách 800 až 1200°C Korozní zkoušky na výchozím materiálu (s vyšším obsahem Fe) - upravená metodika, vzorky byly ponořeny v tavenině LiF-BeF2 v grafitové kokile. Doba trvání zkoušek – 1 a 3 měsíce Ni Mo Cr Fe 75,14 16,98 7,08 <0,500 Mikrostruktura vzorku tvářeného při teplotě 1200°C

22 Projekty spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry
Číslo MI Název indikátoru MŠMT požadavek k  COMTES dosaženo k  MŠMT požadavek k  plán požadavek k  110720 CELKEM Projekty spolupráce 16 22 24* 35 24 *v roce 2014 je splnění tohoto indikátoru nezávazné, splnění je závazné až v roce 2015

23 Objem smluvního výzkumu
Číslo MI Název indikátoru MŠMT požadavek k  COMTES dosaženo k  MŠMT požadavek k  plán požadavek k  111200 CELKEM Objem smluvního výzkumu v tis. Kč - 18 000 11 750 30 000 32 600 Příjmy z národních grantů (tis. Kč) 22 193 10 750 13 890 21 000 Příjmy z mezinár. grantů(tis. Kč) 1 473 2 000 2 500 4 500

24 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Západočeské materiálově metalurgické centrum"

Podobné prezentace


Reklamy Google