Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N ě kolik p ř írodních krás zniklých s p ř i č in ě ním č lov ě ka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N ě kolik p ř írodních krás zniklých s p ř i č in ě ním č lov ě ka."— Transkript prezentace:

1

2 N ě kolik p ř írodních krás zniklých s p ř i č in ě ním č lov ě ka

3 1. Cesta z pohádek (Dark Hedges, Severní Irsko)

4

5

6 Č ást silnice poblí ž Bregagh Armoy v irském hrabství Antrim je lemována buky rostoucími tak t ě sn ě jeden vedle druhého, ž e musí tvrd ě bojovat o sv ě tlo a vytvá ř ejí hustou klenbu nad silnicí. Stromy byly vysázeny p ř ed mnoha léty jistou rodinou jako dekorace silnice vedoucí k její gregoriánské usedlosti. Dnes je toto místo frekventovaným motive irských pohlednic.

7

8

9

10

11

12

13

14 2. Geizír Fly v poušti Black Rock Desert (USA)

15

16

17 Gejzír Fly je geotermální gejzír asi 30 km severn ě od osady Gerlach v nevadské pošti Black Rock Desert. Byla to zcela holá pouš ť, dokud se skupina zdejších osadník ů nerozhodla hledat zdroj vody pro napájení dobytka a zavla ž ování polí. Výsledkem bylo otev ř ení pramene termální vody, ze které se b ě hem let vysrá ž ely minerály vytvá ř ející fantaskní útvary ve form ě ku ž el ů a hrázek s jezírky.

18

19

20

21

22 3. Las Médulas (Špan ě lsko)

23

24

25 Pozoruhodn ě utvá ř ená krajina Las Médulas se nachází ve Špan ě lsku v provincii León, v blízkosti m ě sta Ponferrada. Jde o zbytky zlatých dol ů antického Ř íma, resp. d ů sledek ř ímské dobývací techniky zvané „Ruina Montium“ (zni č ení hory). Metoda spo č ívala v navrtání skály mnoha vrty a následném vymývání velkým mno ž stvím vody, tak ž e se hornina prakticky zhroutila. T ěž ba zde probíhala od po č átku našeho letopo č tu a ž do poloviny 3. století.

26

27

28

29

30

31 4. Lesní pasáž (Ukraina)

32

33

34 Na okraji malého m ě ste č ka Klevan na Ukrajin ě vede lesem ú ž asná, perfektn ě tvarovaná p ř írodní pasá ž, vytvo ř ená v hustém porostu listnatých strom ů. Jde o adaptaci p ř írody na tudy procházející ž elezni č ní tra ť. Tunel, známý jako „Tunel lásky“ ( Тунель кохання ) je oblíbeným místem pro mladé romantiky. Tunel, známý jako „Tunel lásky“ ( Тунель кохання ) je oblíbeným místem pro mladé romantiky.

35

36

37

38

39

40

41 5. Rájská oáza v Texasu (USA)

42

43

44 Na vzniku tohoto p ř írodního skvostu se lidská ruka nepodílela. Je výsledkem katastrofy zap ř i č in ě né tisíce let trvající destruktivní č inností samotné p ř írody.

45

46 P ř ed n ě co více ne ž sto lety se poblí ž Austinu v Texasu propadl strop podzemní jeskyn ě, vytvo ř ené po tisíce let trvající erozí p ů dy vodami podzemní ř eky. Vznikla tím jakási uzav ř ená chrán ě ná oáza nevídané krásy, s vodopádem, jezírkem klidné vody a s bujnou vegetací.

47

48

49 Místo, dnes známé jako Hamilton Pool, se stalo oblíbeným letním koupališt ě m. Je lemováno velkými vápencovými deskovitými skalisky a vyzdobeno krápníky, mechem a r ů znými ke ř i, rostoucími mezi skálami.

50

51

52

53

54

55 Konec


Stáhnout ppt "N ě kolik p ř írodních krás zniklých s p ř i č in ě ním č lov ě ka."

Podobné prezentace


Reklamy Google