Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Socrates Řecko Španělsko Itálie Petra Laníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Socrates Řecko Španělsko Itálie Petra Laníková."— Transkript prezentace:

1 Projekt Socrates Řecko Španělsko Itálie Petra Laníková

2 Řecko Zakynthos, nebo také Zanté, pat ř í mezi nejv ě tší Jónské ostrovy. M ěř í 406 km2. Spolu s ostrovy Kefalonií a Lefkádou tvo ř í jižní skupinu souostroví na jih od Korfu a jihozápadn ě od Korintského pr ů livu, pouhých 16 kilometr ů od pob ř eží Peloponésu.

3 Kréta Kréta je nejv ě tší a nejjižn ě jší ř ecký ostrov ležící ve St ř edozemním mo ř i. Zkrasovat ě lé horské masivy ostrova s více než 3 tisíci krápníkových jeskyní, osídlené p ř es sedm a p ů l tisíce let, se ty č í do obla č né výše až 2452 m.

4 Santorini Pohádkový ostrov Santorini ( ř ecky Thira), pat ř í mezi perly ř eckých ostrov ů. Bílé domky, úzké uli č ky, v ě trné aleje spole č n ě s nádhernými plážemi, to vše p ř ivádí na ostrov každoro č n ě mnoho milion ů turist ů.

5 Lefkada Lefkada je jedním z Jónských ostrov ů ležících u západního pob ř eží st ř edního Ř ecka a Peloponésu. Každý kousek ostrova vypovídá o nesmírné tv ů r č í síle a fantazii p ř írody.

6 Historické památky K réta

7 Špan ě lsko Špan ě lsko je velkým státem. Kulturou, historií, p ř írodními krásami, spoustou památek všeho druhu, vášnivostí špan ě lské mentality veli č inami exaktn ě m ěř itelnými.

8 Elephant Historie ostrova si s jeho p ř írodními podmínkami nikterak nezadá v bou ř livosti a r ů znorodosti. Vedle ojedin ě lých poz ů statk ů na ř ímskou kolonizaci je dodnes z ř etelný vliv ž idovské a islámské kultury

9 Magický ostrov Na La Gome ř e mo ř e posunulo b ř ehy a eroze formovala hory a rokle. Ostrované na n ě m dál ž ijí jako starobylí obyvatelé, pomáhají si ty č emi a bidly, aby ubránili úrodu p ř ed erozí

10 Špan ě lské zví ř átka

11 Algarské vodopády

12 Itálie

13 Historické m ě sto Assisi

14 Historické památky

15 Florencie

16 Pompeje a hlavní m ě sto Itálie Ř ím


Stáhnout ppt "Projekt Socrates Řecko Španělsko Itálie Petra Laníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google