Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skoro denn ě dostávám od svých p ř átel maily. Jsou rozli č né. N ě které krati č ké, jen tak pro informaci, nebo upozorn ě ní, ale také n ě které,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skoro denn ě dostávám od svých p ř átel maily. Jsou rozli č né. N ě které krati č ké, jen tak pro informaci, nebo upozorn ě ní, ale také n ě které,"— Transkript prezentace:

1

2

3 Skoro denn ě dostávám od svých p ř átel maily. Jsou rozli č né. N ě které krati č ké, jen tak pro informaci, nebo upozorn ě ní, ale také n ě které, které m ě zaujmou a navodí krásné vzpomínky na m ů j aktivní život, zavedou mne do míst, která jsem navštívil, n ě které zase p ř ivodí vzpomínky na mládí. Tak m ě zaujala jedna taková prezentace s názvem „D ě kuji.“ Tak jsem ji využil abych také pod ě koval p ř átel ů m, hlavn ě za ty krásné E-maily, o kterých jsem se zmínil. Vyso č any 17. b ř ezna 2014

4 Chci vám ř íci - také D Ě KUJI !

5 Za všechny ty v ě ci, o které jsem sice nikdy nežádal, ale které i p ř esto rád p ř ijímám.

6 Za celý sv ě t, obrazy, zvuky a barvy

7

8 za lidská díla i sílu živl ů.

9 Za krásy p ř írody,

10 za harmonii,

11 za lahodné barvy ve č era,

12 za to, co p ř ináší život,

13 za hory na podzim,

14 za v ů n ě noci,

15 za sv ě tlo zapomn ě ní,

16 za n ě hu soumraku,

17 za slzy mlhy,

18 za sílu zem ě,

19 za nebeská sv ě tla,

20 za nádherný úsvit.

21 Chci vám všem ř íci DĚKUJI ! za vaše maily, které m ě pobaví, které m ě pou č í, i za ty, které m ě dojímají.

22 Dostávám č asto podivuhodné zprávy, které rád sleduji a s radostí prohlížím.

23 N ě kte ř í mi vypráv ě jí o melancholii stá ř í,

24 jiní mi ukazují krutost války,

25 n ě kdo mi nabízí hudbu.

26 exotická místa sv ě ta

27 a mo ř e.

28 Díky vám mohu navštívit nejvýznamn ě jší sv ě tová muzea, nebo si vzpomenout na ta, které jsem navštívil

29 Mohl jsem poznat vzhled nejv ě tších m ě st sv ě ta, by ť jen virtuáln ě a také vzpomenout na ta, které jsem navštívil

30 Také mi p ř ipomenout krásná místa našeho kraje i republiky

31 A za to za všechno jsem vám, drazí virtuální p ř átelé, s kterými nyní vym ěň ují tyto ř ádky, povinován pod ě kovat,

32 s nad ě jí že si budeme vym ěň ovat tyto zprávy ješt ě hodn ě dlouho. A.J.


Stáhnout ppt "Skoro denn ě dostávám od svých p ř átel maily. Jsou rozli č né. N ě které krati č ké, jen tak pro informaci, nebo upozorn ě ní, ale také n ě které,"

Podobné prezentace


Reklamy Google