Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Venclová 7.ro č ník. arabští kupci cestují do Evropy – dovoz ko ř ení ( konzervace masa…) Indie Č ína Japonsko zem ě d ě lství závlahové, 2x.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Venclová 7.ro č ník. arabští kupci cestují do Evropy – dovoz ko ř ení ( konzervace masa…) Indie Č ína Japonsko zem ě d ě lství závlahové, 2x."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Venclová 7.ro č ník

2 arabští kupci cestují do Evropy – dovoz ko ř ení ( konzervace masa…) Indie Č ína Japonsko zem ě d ě lství závlahové, 2x ro č n ě úroda Indonésie z Č íny z Č íny : porcelán, papír, kompas knihtisk – do d ř ev ě ných desek, Korea – p ř es kovové hedvábí z Indie z Indie : jemné bavln ě né látky usnadn ě ný námo ř ní obchod – díky kompasu feudální státy – zaostalejší neodd ě lují zem ě d ě lství od ř emesel útisk chudých rozvoj narušují i nájezdy zaostalejších národ ů, které vít ě zí

3 souvislost s renesancí, humanismem – všestranný rozvoj č lov ě ka zájem o poznání p ř írody, sv ě ta hledání nových cest do Asie hledání nových cest do Asie ( ko ř ení, zlato, porcelán, tkaniny...) úsp ě šnost cest 1)dokonalejší lod ě – st ř edov ě k- galéra ( pohon lidmi – veslice ) 15. st. karavela 15. st. karavela ( ř ecky karabos – malá lo ď ), pevná, 3 st ěž n ě karaky karaky – nejv ě tší plachetnice nástavby na zádi (kastely) – nákladní prostor stabilita, plavba i p ř i nep ř ízni v ě tru

4 GALÉRY

5 KARAVELY

6 KARAKY KARAKY – velké plachetnice z dubu a borovice ž ivotnost 10 nejvíc 25 let t ěž ko ovladatelné vyzbrojené d ě ly (x korzár ů m, domorodc ů m)

7 2) zdokonalení kompasu astroláb astroláb – pomoc v navigaci potvrzení o kulatosti zem ě snaha dostat se do Indie západní cestou

8 PORTUGALŠTÍ MOŘEPLAVCI Bartolomeo DIAZ AFRIKY Bartolomeo DIAZ vydal se na jih, kolem AFRIKY nejjižnější cíp – obeplul MYS DOBRÉ NADĚJE a nazval MYS DOBRÉ NADĚJE

9 VASCO de GAMA 1498 obeplul Afriku a dobyl západní č ást INDIE a dobyl západní č ást INDIE

10 ŠPANĚLŠTÍ MOŘEPLAVCI SMĚREM NA ZÁPAD … DOSTAT SE DO INDIE (dokázat že Země je kulatá) KRYŠTOF KOLUMBUS KRYŠTOF KOLUMBUS ( Ital ) měl podporu Španělska 1492 dorazil na ostrovy v Karibském moři (Amerika) doživotně se domníval,že doplul do Indie domorodci nazvali „indiány“

11 AMERIGO VESPUCCI ITAL označil nově objevenou zemi NOVÝ SVĚT psal o ní mluvilo se o ní jako o Amerigově zemi AMERIKA

12 Ferdinand Magalhaes Ferdinand Magalhaes [fernau magaljanyš] skute č nil Kolumbovu myšlenku plavby do Indie západním sm ě rem 1519 – 1522 plavba kolem sv ě ta ze Špan ě lska Tichý oceán zem ř el na Filipínách z p ě ti lodí se vrátila zp ě t do Evropy jen jedna výprava definitivn ě potvrdila kulatost Zem ě výprava definitivn ě potvrdila kulatost Zem ě Portugalec ve slu ž bách Špan ě lska

13 velké ř íše v AMERICE severní č ást – osídlena lovci – ž ijí v rodech na dvou místech – státní celky dnešní MEXIKO dnešní MEXIKO – vysp ě lá ř íše MAY Ů na jejich troskách ř íše AZTÉK Ů bohatá kultura, ale neznali ta ž ná zví ř ata a ž elezo dnešní PERU dnešní PERU - ř íše INK Ů

14 MACHU PICCHU


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Venclová 7.ro č ník. arabští kupci cestují do Evropy – dovoz ko ř ení ( konzervace masa…) Indie Č ína Japonsko zem ě d ě lství závlahové, 2x."

Podobné prezentace


Reklamy Google