Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zámořské objevy 15. – 17. století. Objevitelé a dobyvatelé Portugalsko Španělsko Anglie Nizozemí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zámořské objevy 15. – 17. století. Objevitelé a dobyvatelé Portugalsko Španělsko Anglie Nizozemí."— Transkript prezentace:

1 Zámořské objevy 15. – 17. století

2

3 Objevitelé a dobyvatelé Portugalsko Španělsko Anglie Nizozemí

4 Do 15. století církevní učení o Zemi jako ploché desce Objevné cesty byly jen sporadické: Vikingové 9. – 10. stol., Marco Polo v Číně ve 13. stol., bez navigačních pomůcek se lodě neodvažovaly na širé moře Evropané znali jen sev. Afriku a Přední Asii Zprávy o cizích krajích- fantastické Dálkový obchod po pevnině s Indií a Čínou (luxusní zboží, zjm. koření) zprostředkovávaly Benátky a Janov+arabští kupci Evrop.doly vyčerpány + růst zbožně peněžních vztahů= potřeba hledání nových zdrojů zlata a stříbra

5 1453 – dobytí Konstantinopole osmanskými Turky (sultán Mehmed II Dobyvatel) Turci završili dobývání Byzantského císařství (=zánik „východořímské říše“)- Istanbul Turkům otevřena cesta do Evropy Přerušen tradiční suchozemský zahraniční obchod = nutnost hledat novou cestu do Indie– po moři

6 Technické předpoklady: lodě s velkým úložným prostorem-karavely, zdokonalení kompasu (od 12.stol.), námořní mapy, astrolab,kvadrant

7 Hledání nové cesty do Indie

8 Portugalci – kolem Afriky Již dříve pronikali na jih podél afric.pobřeží-zlato, slonovina, otroci Podpora prince Jindřicha Mořeplavce Bartolomeo Diaz- Mys dobré naděje Vasco [vašku] da Gama- obeplul Afriku, dorazil do Indie Začali zde budovat koloniální panství,načas ovládli obchod s kořením

9 Španělé- směrem na západ Tento projekt založen na staronové představě, že Země je kulatá A umožněn až vznikem španělského království= spojení Aragonie a Kastilie (Ferdinand+Isabela)+ dokončení reconquisty dobytím Granady 1492 (tj.vyhnání Maurů) Královna Isabela povolila expedici Kryštofa Kolumba

10 Objevení Ameriky Kryštof Kolumbus (Janovan ve službách Španělska)- admirál, vicekrál čtyři výpravy 1. výprava- objevení Ameriky- lodě Santa Maria, Pinta, Nina- přistál po dvou a půl měsících – 12. října 1492 na jednom z bahamských ostrovů- San Salvador, později se vylodil na Kubě a Hispaniole( Haiti), jedinkrát vystoupil na pevninu (ústí Orinoka)

11 Strastiplná plavba, Kolumbus falšoval zápisy do lodního deníku, posádka na okraji vzpoury Kořist malá- špaň.panovníci zklamáni- K. upadl v nemilost, uvězněn, zemřel chudý Do smrti přesvědčen, že připlul ze západu k Indii- domorodce nazval „Indiáni“ Nebyl první objevitel tohoto světadílu- Vikingové, snad i Japonci a Číňané, hypotéza: Egypťané a Féničané ??? Ale první otevřel Ameriku dobyvatelům a kolonizaci

12 Kolumbovy plavby

13 Společníci Kolumba, kapitáni Niny a Pinty, bratři Pinzonové

14 Amerigo Vespucci italský obchodník- přesvědčen, že Nový svět je nově objevený světadíl Od r nazýván Amerika (křestní jméno Amerigo na rytině mapy omylem ztotožněno se jménem kontinentu) Vasco de Balboa přešel přes Panamskou šíji, spatřil Tichý oceán- důkaz tvrzení, že jde o nový kontinent

15 Obeplutí světa 1519 – 1522 Španělská výprava –velel Portugalec Fernao Magalhães [magalenš] Směr na západ, 5 lodí, 234 mužů, Magalhãesův průliv, Ohňová země Magalhães zabit v potyčce domorodci na Filipínách Do Evropy dorazila jediná loď s 18 muži, její náklad koření přinesl organizátorům zisk i přes ztráty lodí Praktický důkaz o kulatosti země

16 Magellanova cesta

17 Španělští dobyvatelé- conquistadoři V Americe nebylo žádné původní obyvatelstvo – asijští kočovní lovci přešli v době ledové Beringovu úžinu a postupně zalidňovali Ameriku směrem na jih Jak to udělali? Existují 2 teorie: a) úžina byla tehdy zamrzlá b) nižší hladina moře odhalila úzký pruh pevniny - „most“ Přistěhovalci dosáhli velmi rozdílné civilizační úrovně V 15. století, v době příchodu Evropanů, byli na nejvyšší úrovni Aztékové a Inkové

18 Aztékové Mexiko Podrobili si okolní kmeny a vyvrátili předcházející civilizaci Rozvinuté zemědělství a architektura Silný vliv kněžstva- náboženství středem života Masové lidské oběti bohu slunce a války (váleční zajatci)

19 Hlavní město- výstavní Tenochtitlan ( dnes Ciudad de Mexico) Znalost matematiky, astronomie Stupňovité pyramidy Král Montezuma II

20

21 Další uctívaný bůh- Quetzalcoatl (opeřený had)- světlá pleť, tmavý vous, klobouk, bůh vědění, kdysi podlehl v boji s bohem Slunce, odešel, očekáván jeho návrat, podle znamení v době, kdy se vylodili španělští dobyvatelé

22 Hernando Cortés ( ) v čele vojenské výpravy, která dobyla a vyvrátila říši Aztéků 550 vojáků, 15 koní (!),10 děl Aztékové koně neznali- strach C. nechal potopit svou flotilu, aby jeho společníci nemohli ustoupit Dobyl Tenochtitlan, zajal Montezumu- „loutkový král“

23 Hledal spojence mezi kmeny podrobenými Aztéky Tlumočnice a milenka Malinche- velká pomoc Aztékové v Tenochtitlanu povstali, při vyjednávání zabili kamenem Montezumu tzv Smutná noc- Španělé se probíjeli z obklíčení- uniknout se podařilo jen třetině

24 Smrt Montezumy

25 Cortés o rok později město obklíčil a po 3 měsících definitivně dobyl, srovnal se zemí Začal budovat nové město- dnešní hlavní město Mexika Zemřel bohatý, ale zapomenutý, zbaven úřadu guvernéra Nového Španělska

26 Říše Inků Říše století Hlavní město Cuzco Západní andská část Jižní Ameriky (dnes část Ekvadoru, Bolívie, Argentiny, Chile a zjm. Peru Dobyvatelé: Francisco Pizarro Diego de Almagro

27 Zajali posledního Inku Atahualpu Slib: propustí krále, pokud jeho lid naplní místnost 34 m 2 do výšky přes 2 metry zlatem. Zlato roztaveno a posláno do Evropy Pizarro slib porušil a po soudní frašce krále popravili

28 Poprava Atahualpy

29 Pizarro a Almagro- boj o moc Pizarro dal popravit Almagra Almagrův syn po 3 letech zavraždil Pizarra a sám později popraven

30 1494 – smlouva o rozdělení světa mezi Španělskem a Portugalskem 46. poledník rozdělil zemi jako jablko Tak r mělo Portugalsko nárok na Brazílii = počátky kolonialismu Ještě v 16. – 17. století se mezi koloniální mocnosti zařadily Anglie a Nizozemí

31 Důsledky zámořských objevů Přesun obchodních středisek ze Středomoří (Benátky, Janov) na atlantické pobřeží (Lisabon, Sevilla, Antverpy,…) Příliv drahých kovů do Evropy- klesla hodnota peněz- vzrostly ceny zboží, zjm. denní potřeby Rozvoj otroctví- dovoz černých otroků z Afriky, měli nahradit Indiány, kteří byli neschopni těžké práce

32 Vzájemné civilizační obohacování dvou odlišných světů Z Euroasie: Kolo Kůň Pšenice, rýže Skot Železo abeceda Z Ameriky: Kukuřice Tabák Brambory Kakao Rajčata Ananas Fazole Krocan, …

33 Výměna nemocí Evropany zavlečené nemoci chřipka, neštovice a spalničky decimovaly indiánskou populaci Po objevení Ameriky- v Evropě výskyt sifilis


Stáhnout ppt "Zámořské objevy 15. – 17. století. Objevitelé a dobyvatelé Portugalsko Španělsko Anglie Nizozemí."

Podobné prezentace


Reklamy Google