Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název."— Transkript prezentace:

1 Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada VY_32_INOVACE_22_02_18 Název materiálu AMERICKÝ KONTINENT P Ř ED KOLUMBEM Jméno vyučujícího Zdeněk Šilhánek Třída7.BPředmět Dějepis Datum vytvoření 20.3. 2013

2 AMERICKÝ KONTINENT PŘED KOLUMBEM Vzd ě lávací oblast: Vzd ě lávací obor: Tematický kruh: Ur č eno pro: Anotace:  Člověk a společnost  Dějepis  Zámořské objevy  7. ročník  Žák si za pomoci prezentace osvojí znalosti o nejvyspělejších kulturách předkolumbovské Ameriky (Aztéků, Mayů a Inků).

3 AZTÉKOVÉ, MAYOVÉ, INKOVÉ AMERICKÝ KONTINENT PŘED KOLUMBEM

4 INDIÁNI p ů vodní obyvatelstvo amerického kontinentu (krom ě Eskymák ů ) p ř íchod na americký kontinent: cca 12-13 tis. p ř. n. l. p ř es Beringovu úžinu Rozd ě lení na: SEVEROAMERICKÉ ST Ř EDOAMERICKÉ JIHOAMERICKÉ NEJVYSP Ě LEJŠÍ:MAYOVÉ, AZTÉKOVÉ, INKOVÉ

5 MAYOVÉ [majové] vysp ě lá kultura ve st ř ední Americe již od starov ě ku lokalita: p ř evážn ě mexický poloostrov centrum civilizace: kamenná m ě sta s chrámy na po č. 10. stol. z neznámých p ř í č in opoušt ě jí svá m ě sta p ř í č iny se jen spekulují: sucho, výbuch sopky, války…

6 MAYOVÉ [majové] - kultura sestavili p ř esný kalendá ř (cyklické vnímaní č asu, datum 20.12. 2012 = konec cyklu) p ř edpovídali zatm ě ní SLUNCE a M Ě SÍCE výborní matematici: znalost nuly, d ř íve než Evropané PÍSMO HIEROGLIFICKÉ – rozlušt ě no č áste č n ě

7 AZTÉCKÁ ŘÍŠE nacházela se na území dnešního Mexika severn ě od ř íše May ů hlavní m ě sto: od pol. 15. stol. r ů st moci postupné podman ě ní si kmen ů ve st ř edním a jižním Mexiku 1519 – 1521 HERNÁN CORTÉZ – vyplenil ř íši, zp ů sobil její zánik

8 AZTÉCKÁ KULTURA MOZAIKOVÝ KALENDÁ Ř výroba mozaiek z drahých kamen ů a z per tropických pták ů NÁBOŽENSKÉ OB Ř ADY: usmrceno velké množství vále č ných zajatc ů MÝTUS: Sv ě t a Slunce musí být napájeno krví, aby dál existoval. Aztékové byli též milovníci krásy.

9 INCKÁ ŘÍŠE státní útvar v jižní Americe rozkládal se na území 6 dnešních jihoamerických stát ů hlavní m ě sto: CUZCO („Pupek sv ě ta“) postupná rozpínavost po vít ě zství nad CHANKY vrcholem období od pol. 15. stol. do p ř íchodu Evropan ů ve 20.letech 16. stol. ř íši rozvrátil dobyvatel Francisco Pizarro

10 KULTURA INKŮ znamenitá infrastruktura: KAMENNÁ M Ě STA spojují silnice cca o délce až 40 000 km ZAVLAŽOVACÍ KANÁLY ZEM Ě D Ě LSKÉ TERASY i ve vysokých nadmo ř ských výškách ZÁV Ě SNÉ MOSTY MACHU PICCHU [mak č u pik č u] historické m ě sto v nadmo ř ské výšce 2430m n. m. nezni č eno dobyvateli, objeveno archeology ve 20. stol.

11 Zdroj ANIMACE zdroj Microsoft office_2010, licence zakoupena školou v roce 2011


Stáhnout ppt "Název školy Základní škola Domažlice, Komenského 17 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1989 Název projektu „EU Peníze školám ZŠ Domažlice“ Číslo a název."

Podobné prezentace


Reklamy Google