Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P ř íru č ka TRP Ě LIVOSTI Hudba: Songbird – Barbara Streisand.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P ř íru č ka TRP Ě LIVOSTI Hudba: Songbird – Barbara Streisand."— Transkript prezentace:

1

2 P ř íru č ka TRP Ě LIVOSTI Hudba: Songbird – Barbara Streisand

3 Pozoroval jsi n ě kdy chování pták ů, když se jim neda ř í?

4 V pr ů b ě hu mnoha dní si p ř ipravují hnízda, ukládají materiál č asto p ř inesený z velké dálky…

5 ... A když skon č ili a jsou p ř ipraveni snést vají č ka, bou ř ka nebo n ě jaký zlý č lovek č i n ě jaké zví ř e jim ho zni č í a shodí na zem všechno, co s takovou námahou vytvo ř ili.

6 Co ud ě lá pták ? Vzdá se svého úkolu?

7 V ů bec ne! Znovu a znovu za č íná, až dokud se první vají č ka neobjeví v hnízd ě.

8 N ě kdy se stane ješt ě d ř íve, než se vylíhnou ptá č ata, že n ě jaké zví ř e, dít ě, bou ř ka znovu zni č í hnízdo, ale tentokrát i s jeho cenným obsahem …

9 Je t ě žké za č ínat znovu od nuly… ale i p ř esto ptá č ek nikdy neml č í, nevzdáva se, pokra č uje ve zp ě vu a v budování, staví a zpívá…

10 M ě l jsi n ě kdy dojem, že Tv ů j život, Tvá práce, Tvá komunita nejsou tím, o č em jsi snil? M ě l jsi n ě kdy chu ť vyk ř iknout: „dost!, mé úsilí nestojí za to, je toho na mne p ř íliš mnoho“?

11 Jsi unaven z toho, že musíš znovu za č ínat, denn ě bojovat, že ztrácíš svou sebed ů v ě ru, že nenapl ň uješ své cíle, které jsou už na dosah ruky?

12 Život T ě n ě kdy takto zkouší, ale nikdy se nevzdávej, vlož svou nád ě j do budoucnosti a odevzdej se. Netrap se, když v boji utržíš n ě jakou ránu,.. je t ř eba s tím po č ítat. Posbírej kousky nad ě je, znovu ji vybuduj a znovu se odevzdej.

13 Pohle ď te na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, ap ř ece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cenn ě jší? -Ježíš (ze zápisu dle Matouše)


Stáhnout ppt "P ř íru č ka TRP Ě LIVOSTI Hudba: Songbird – Barbara Streisand."

Podobné prezentace


Reklamy Google