Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČMZRB a.s..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČMZRB a.s.."— Transkript prezentace:

1 ČMZRB a.s.

2 Obsah Bankovní záruka - základní pojmy Typ bankovní záruky
Postup získání záruky Klíčové momenty využívání záruk

3 Základní pojmy 3

4 Bankovní záruka Zajišťovací instrument, kterým lze: Efektivně Rychle
Lacině doplnit požadované zajištění úvěru.

5 Malý podnikatel podle Nařízení Komise (ES) č.364/2004
méně než 50 zaměstnanců roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR nebo bilanční suma nepřesahuje 10 mil. EUR 5

6 Ekonomicky spjaté skupiny
K údajům za žadatele se: podle výše majetkové účasti přičtou: údaje za podnikatele, kde vzájemná majetková účast tvoří 25 až 50 % v plné výši přičtou: údaje za podnikatele, kde vzájemná majetková účast přesahuje 50 % 6

7 Veřejná podpora podpora DE MINIMIS (max. 200 000 € během 3 let)
podpora se vztahuje na podnik identifikovaný IČ během období 3 let lze podpořit několik různých projektů, získat několik záruk, avšak celkový součet přijatých podpor nesmí překročit limit výjimka u podnikatelů s CZ-NACE silniční doprava* limit podpory je € * CZ NACE: 49.41 Silniční nákladní doprava, 49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava, 49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava 7

8 Místo realizace projektu
ZÁRUKA – pro malé podnikatele 8

9 Místo realizace projektu?
projekt musí být realizován na území vymezeném programem (celá ČR) nemusí být shodné se sídlem klienta 9

10 Podporovaná činnost: CZ-NACE
ZÁRUKA pro malé podnikatele: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, doprava, skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti (analýzy, výzkum a vývoj), cestovní kanceláře, vzdělávání, sportovní činnosti, poskytování ostatních osobních služeb (praní, čištění, kadeřnictví, kosmetika, sauny, solární studia, masáže) aj. Kde najít ekonomickou činnost podnikatele: - - 10

11 Způsobilé výdaje Záruka se poskytuje k úvěru na úhradu výdajů projektu provedených po dni poskytnutí zaručovaného úvěru na: pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. 11

12 Bankovní záruka

13 Program ZÁRUKA pro malé podnikatele
méně než 50 zaměstnanců historie - bez omezení úvěr do 5 mil. Kč investiční úvěry (financování pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku) provozní úvěry (financování pořízení zásob) zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod, doprava, skladování, ubytování, stravování, cestovní kanceláře, vzdělávání, sportovní činnosti aj. podpora de minimis

14 M - záruka M-záruka Ceník úvěr do 5 mil. Kč
ručení do 70% jistiny úvěru cena 0,1 % - 0,3 % p.a. podpora de minimis Ceník 0,3 % p. a. z výše záruky, pro záruky nižší než 500 tis. Kč 0,2 % p. a. z výše záruky, pro záruky od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč 0,1 % p. a. z výše záruky, pro záruky vyšší než 1 mil. Kč

15 Jak postupovat při využívání záruk

16 Podání žádosti o záruku
VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI (žádost je ke stažení na ÚDAJE ÚVĚRUJÍCÍ BANKY příloha AM (vyplňuje úvěrující banka a následně připojí k vyplněné žádosti klienta) PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI na pobočce ČMZRB (osobně/e- mailem/poštou) SCHVÁLENÍ DO TÝDNE 16

17 Žádost Žádost o M-záruku v programu ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) platná od identifikační údaje žadatele charakteristika projektu (název a místo) prohlášení a závazky žadatele přehled příloh 17

18 Žádost - přílohy Při zaslání žádosti: příloha PB - projekt
příloha AM - údaje úvěrující banky příloha S - prohlášení klienta (právnické osoby) o statutárním orgánu a jeho členech příloha SM - prohlášení klienta (právnické osoby) o skutečném majiteli příloha EX - prohlášení klienta (fyzické osoby) o politicky exponované osobě Nejpozději při podpisu smlouvy: doklad o oprávnění k podnikání (neplatí pro osoby zapsané v OR nebo ŽR) souhlas manžela/manželky s použitím majetku k podnikání a uzavíráním smluv s ČMZRB nebo doklady o zúžení společného jmění manželů (pouze u fyzických osob) 18

19 Příjemce podpory a) musí splňovat definici malého podnikatele,
b) je oprávněn k podnikání v podporované CZ-NACE, c) je registrován jako poplatník daně z příjmu, d) nemá nedoplatky vůči vybraným institucím poskytovatelům podpory EU (posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky) a z titulu mezd, e) nevykonává činnost v odvětví zemědělské prvovýroby, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03), f) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, není v likvidaci, nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, g) soud nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku, h) není podnikem v obtížích. 19

20 Údaje úvěrující banky Příloha AM
Identifikace banky (název banky, adresa pobočky, jméno referenta, kontakt) Údaje k zaručovanému úvěru: - výše úvěru v Kč - účel úvěru - typ úvěru (investiční x provozní) - datum splatnosti úvěru - splácení (jednou x více splátkami) - požadovaná výše záruky v % Údaje úvěrující banky Příloha AM 20

21 Projekt – příloha PB Popis projektu:
historie žadatele a jeho postavení na trhu, dodavatelsko-odběratelské vztahy, aktiva pořizovaná ze zaručovaného úvěru k realizaci projektu, zabezpečení a podpora prodeje výrobků/služeb zdůvodnění potřeby úvěru. Celkové výdaje na realizaci projektu z toho na investice Předpokládaná výše úvěru použitá na investice 21

22 Klíčové momenty využívání záruk

23 Co je třeba správně vyhodnotit:
velikost podniku projekt (způsobilé výdaje) činnost typ úvěru (ne kontokorent) úvěrující banku zajištění úvěru.

24 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Kontakty Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. pobočka Praha Jeruzalémská 964/4, Praha 1 Ing. Jana Šindelářová – ředitelka pobočky Praha Tel: , Ing. Alice Bajerová – vedoucí obchod.oddělení Tel: , 24

25 Web stránka: www.cmzrb.cz
Kontakty Obchodníci: Ing. Olga Čudová: , Ing. Hana Bílková: , Daniela Strnadová: , Renáta Hanskutová: , Dotazy: Web stránka: 25


Stáhnout ppt "ČMZRB a.s.."

Podobné prezentace


Reklamy Google