Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČMZRB a.s.. Obsah Bankovní záruka - základní pojmy Typ bankovní záruky Postup získání záruky Klíčové momenty využívání záruk 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČMZRB a.s.. Obsah Bankovní záruka - základní pojmy Typ bankovní záruky Postup získání záruky Klíčové momenty využívání záruk 2."— Transkript prezentace:

1 ČMZRB a.s.

2 Obsah Bankovní záruka - základní pojmy Typ bankovní záruky Postup získání záruky Klíčové momenty využívání záruk 2

3 Základní pojmy 3

4 Bankovní záruka Zajišťovací instrument, kterým lze: Efektivně Rychle Lacině doplnit požadované zajištění úvěru.

5 Malý podnikatel podle Nařízení Komise (ES) č.364/2004 méně než 50 zaměstnanců roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR nebo bilanční suma nepřesahuje 10 mil. EUR 5

6 Ekonomicky spjaté skupiny K údajům za žadatele se:  podle výše majetkové účasti přičtou:  údaje za podnikatele, kde vzájemná majetková účast tvoří 25 až 50 %  v plné výši přičtou:  údaje za podnikatele, kde vzájemná majetková účast přesahuje 50 % 6

7 Veřejná podpora  podpora DE MINIMIS (max. 200 000 € během 3 let)  podpora se vztahuje na podnik identifikovaný IČ  během období 3 let lze podpořit několik různých projektů, získat několik záruk, avšak celkový součet přijatých podpor nesmí překročit limit  výjimka u podnikatelů s CZ-NACE silniční doprava* limit podpory je 100 000 € * CZ NACE: 49.41 Silniční nákladní doprava, 49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava, 49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem 49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava 7

8 Místo realizace projektu 8 ZÁRUKA – pro malé podnikatele

9 Místo realizace projektu? projekt musí být realizován na území vymezeném programem (celá ČR) nemusí být shodné se sídlem klienta 9

10 Podporovaná činnost: CZ-NACE ZÁRUKA pro malé podnikatele: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, doprava, skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti (analýzy, výzkum a vývoj), cestovní kanceláře, vzdělávání, sportovní činnosti, poskytování ostatních osobních služeb (praní, čištění, kadeřnictví, kosmetika, sauny, solární studia, masáže) aj. Kde najít ekonomickou činnost podnikatele: - http://registry.czso.cz/irsw/http://registry.czso.cz/irsw/ - http://www.rzp.cz/http://www.rzp.cz/ 10

11 Způsobilé výdaje Záruka se poskytuje k úvěru na úhradu výdajů projektu provedených po dni poskytnutí zaručovaného úvěru na: pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. 11

12 Bankovní záruka

13 Program ZÁRUKA pro malé podnikatele  méně než 50 zaměstnanců  historie - bez omezení  úvěr do 5 mil. Kč  investiční úvěry (financování pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku)  provozní úvěry (financování pořízení zásob)  zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod, doprava, skladování, ubytování, stravování, cestovní kanceláře, vzdělávání, sportovní činnosti aj.  podpora de minimis 13

14 M - záruka  M-záruka úvěr do 5 mil. Kč ručení do 70% jistiny úvěru cena 0,1 % - 0,3 % p.a. podpora de minimis 14  Ceník 0,3 % p. a. z výše záruky, pro záruky nižší než 500 tis. Kč 0,2 % p. a. z výše záruky, pro záruky od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč 0,1 % p. a. z výše záruky, pro záruky vyšší než 1 mil. Kč

15 Jak postupovat při využívání záruk

16 Podání žádosti o záruku 1.VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI (žádost je ke stažení na http://www.cmzrb.cz/formulare) http://www.cmzrb.cz/formulare  ÚDAJE ÚVĚRUJÍCÍ BANKY příloha AM (vyplňuje úvěrující banka a následně připojí k vyplněné žádosti klienta)  PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI na pobočce ČMZRB (osobně/e- mailem/poštou)  SCHVÁLENÍ DO TÝDNE 16

17 Žádost Žádost o M-záruku v programu ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) platná od 15.6.2012 1.identifikační údaje žadatele 2.charakteristika projektu (název a místo) 3.prohlášení a závazky žadatele 4.přehled příloh 17

18 Žádost - přílohy Při zaslání žádosti: příloha PB - projekt příloha AM - údaje úvěrující banky příloha S - prohlášení klienta (právnické osoby) o statutárním orgánu a jeho členech příloha SM - prohlášení klienta (právnické osoby) o skutečném majiteli příloha EX - prohlášení klienta (fyzické osoby) o politicky exponované osobě Nejpozději při podpisu smlouvy: doklad o oprávnění k podnikání (neplatí pro osoby zapsané v OR nebo ŽR) souhlas manžela/manželky s použitím majetku k podnikání a uzavíráním smluv s ČMZRB nebo doklady o zúžení společného jmění manželů (pouze u fyzických osob) 18

19 Příjemce podpory a) musí splňovat definici malého podnikatele, b) je oprávněn k podnikání v podporované CZ-NACE, c) je registrován jako poplatník daně z příjmu, d) nemá nedoplatky vůči vybraným institucím poskytovatelům podpory EU (posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky) a z titulu mezd, e) nevykonává činnost v odvětví zemědělské prvovýroby, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03), f) dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, není v likvidaci, nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, g) soud nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku, h) není podnikem v obtížích. 19

20 20 Údaje úvěrující banky Příloha AM Identifikace banky (název banky, adresa pobočky, jméno referenta, kontakt) Údaje k zaručovanému úvěru: - výše úvěru v Kč - účel úvěru - typ úvěru (investiční x provozní) - datum splatnosti úvěru - splácení (jednou x více splátkami) - požadovaná výše záruky v %

21 Projekt – příloha PB Popis projektu: a)historie žadatele a jeho postavení na trhu, dodavatelsko- odběratelské vztahy, b)aktiva pořizovaná ze zaručovaného úvěru k realizaci projektu, c)zabezpečení a podpora prodeje výrobků/služeb d)zdůvodnění potřeby úvěru. Celkové výdaje na realizaci projektu z toho na investice Předpokládaná výše úvěru použitá na investice 21

22 Klíčové momenty využívání záruk

23 23  Co je třeba správně vyhodnotit: velikost podniku projekt (způsobilé výdaje) činnost typ úvěru (ne kontokorent) úvěrující banku zajištění úvěru.

24 Kontakty Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. pobočka Praha Jeruzalémská 964/4,110 00 Praha 1 Ing. Jana Šindelářová – ředitelka pobočky Praha Tel: 255 721 534, email: sindelaro@cmzrb.czsindelaro@cmzrb.cz Ing. Alice Bajerová – vedoucí obchod.oddělení Tel: 255 721 566, email: bajerova@cmzrb.czbajerova@cmzrb.cz 24

25 Kontakty Obchodníci: Ing. Olga Čudová: 255 721 527, email: cudova@cmzrb.cz Ing. Hana Bílková: 255 721 532, email: bilkova@cmzrb.cz Daniela Strnadová: 255 721 529, email: strnadova@cmzrb.cz Renáta Hanskutová: 255 721 567, email: hanskutov@cmzrb.cz Dotazy: info@cmzrb.czinfo@cmzrb.cz Web stránka: www.cmzrb.cz 25


Stáhnout ppt "ČMZRB a.s.. Obsah Bankovní záruka - základní pojmy Typ bankovní záruky Postup získání záruky Klíčové momenty využívání záruk 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google