Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PO.2.10 Zařazování odpadů 1 Vytvořeno: 23.10.2013 Ověřeno: 24.10.2013 Třída:EKO2

2 Zařazování odpadů 1 Vzdělávací oblast:Enviromentální vzdělávání Předmět:Průmyslové odpady Ročník:2. Autor:Radomíra Hradilová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook s připojením na internet, sada žákovských počítačů s připojením na internet Klíčová slova:odpady nebezpečné a ostatní, Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, Seznam nebezpečných vlastností Anotace:Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady. Vysvětluje princip zařazování odpadů do kategorií, zapojuje žáky do vyhledávání nových informací na internetu a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.

3 Zařazování odpadů Každý odpad je původce povinen zařadit, aby mu mohl přidělit správné označení. Zařazování je dvojí: Podle kategorií Ostatní Nebezpečné Podle Katalogu odpadů Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadůKatalog odpadů

4 Opakujeme Úkol: Do kategorie nebezpečný je třeba zařadit odpad tehdy, pokud spadá do jednoho ze tří případů (jmenujte): 1. 2. 3.

5 Opakujeme Řešení: Do kategorie nebezpečný je třeba zařadit odpad tehdy, pokud spadá do jednoho ze tří případů: 1.je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadů (příloha č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb)Seznamu nebezpečných odpadů Katalogu odpadů 2.je smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným(uvedeno v příloze č. 5 zákona o odpadech)Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným 3.nebo je smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů.

6 Zařazování odpadu podle kategorií ostatní / nebezpečný Nebezpečný odpad: 1.odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v Katalogu odpadůSeznamu nebezpečných odpadů

7 Úkol: Pracujte s Katalogem odpadů na internetu a vypište do sešitu 10 příkladů nebezpečného odpadu. Např.Odpady ze zpracování ropy - ropné látky, ropné kaly z údržby zařízení, kyselé dehtyOdpady z fotografického průmysluOdpadní hydraulické oleje - hydraulické oleje obsahující PCBOdpadní motorové, převodové a mazací olejeVyřazená vozidla z různých druhů dopravy a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržbyAutovrakyBaterie a akumulátor

8 Zařazování odpadu podle kategorií ostatní / nebezpečný Nebezpečný odpad: 2. jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze zákona o odpadech. Je definováno 15 nebezpečných vlastností:

9 Úkol: Pracujte se Seznamem nebezpečných vlastností odpadů na internetu a vypište je do sešitu.Seznamem nebezpečných vlastností odpadů Výbušnost Oxidační schopnost Hořlavost Dráždivost Škodlivost zdraví Toxicita Karcinogenita Žíravost Infekčnost Výbušnost Oxidační schopnost Hořlavost Dráždivost Škodlivost zdraví Toxicita Karcinogenita Žíravost Infekčnost Teratogenita Mutagenita Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování Ekotoxicita. Teratogenita Mutagenita Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování Ekotoxicita. Umíte vysvětlit všechny uvedené pojmy? Pokud ne, hledejte jejich význam na internetu.

10 H1 – VÝBUŠNOST odpady, které mohou explodovat působením vnějších podnětů, jsou citlivé k nárazu či tření, lze u nich vyvolat detonativní reakce, nebo u nich probíhá rychlé výbuchové hoření H2 – OXIDAČNÍ SCHOPNOST organické peroxidy,… H3 – A VYSOKÁ HOŘLAVOST H3 – B HOŘLAVOST bod vzplanutí kapalin, pevných látek, plynů je uveden v příloze č. 1 vyhl. 376/2001 Sb. H4 – DRÁŽDIVOST obsahují dráždivé látky a přípravky, nejsou žíravé, ale mohou při krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí vyvolat její zanícení H5 – ŠKODLIVOST ZDRAVÍ látky a přípravky škodlivé zdraví a mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit lehké poškození zdraví H6 – TOXICITA toxické látky nebo přípravky (včetně vysoce toxických látek a přípravků) a jejichž vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může vést k vážnému, akutnímu nebo chronickému poškození zdraví, případně i smrti. H7 KARCINOGENITA karcinogenní látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vést k onemocnění rakovinou nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny.

11 H8 – ŽÍRAVOST žíravé látky nebo přípravky a mohou při krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí vyvolat její poškození. H9 – INFEKČNOST životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční agens způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých organismů H10 – TERATOGENITA (toxicita pro reprodukci) látky nebo přípravky (toxické pro reprodukci), které mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných vrozených malformací nebo funkčních poškození H11 – MUTAGENITA mutagenní látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vyvolat vznik nebo zvýšit pravděpodobnost výskytu dědičných genetických vad. H12 – SCHOPNOST UVOLŇOVAT VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY VE STYKU S VODOU NEBO KYSELINAMI H13 – SENZIBILITA - zvýšená citlivost H14 – EKOTIXICITA představují nebo mohou představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí H15 - SCHOPNOST UVOLŇOVAT NEBEZPEČNÉ LÁTKY DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI NEBO PO JEJICH ODSTRANĚNÍ

12 Úkol: Jak vypadá označení nebezpečných vlastností? a)N + šestimístné číslo (např. N 21 16 00) b)NV + číslo v rozmezí 1- 15 (např. NV8) c)H+ číslo v rozmezí 1- 15 (např. H12)

13 Úkol: Jak vypadá označení nebezpečných vlastností? a)N + šestimístné číslo (např. N 21 16 00) b)NV + číslo v rozmezí 1- 15 (např. NV8) c)H+ číslo v rozmezí 1- 15 (např. H12)

14 Zařazování odpadu podle kategorií ostatní / nebezpečný Nebezpečný odpad: 3.… smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným - příloha zákona o odpadechSeznamu složek, které činí odpad nebezpečným 4.… smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů

15 Úkol: Pracujte se Seznamem složek, které činí odpad nebezpečným na internetu a vypište do sešitu 10 příkladů složek, které činí odpad nebezpečným.Seznamem složek, které činí odpad nebezpečným např. Be Cr VI As Cd Hg CN- PCB PCDD infekční látky aj.

16 Použité zdroje Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11- 24]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google